21358_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21358
Moderat vekst i inntekter og utgifter
statistikk
2004-05-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat vekst i inntekter og utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser at samlede inntekter utgjorde 700 milliarder kroner i fjor. Dette er en vekst på 9 milliarder, eller 1,3 prosent, sammenlignet med regnskapet for 2002. Utgiftene i alt utgjorde 593 milliarder kroner i 2003, en økning på 1,5 prosent fra 2002.

Dette gir et overskudd før netto avsetning til statens petroleumsfond på 108 milliarder kroner, noe som er 0,6 prosent høyere enn i 2002.

I forhold til nysaldert budsjett for 2003, var statsregnskapets samlede inntekter 17 milliarder kroner lavere enn forespeilet. Avviket kan i stor grad forklares med lavere skatteinnbetalinger enn forventet. Utgiftssiden i statsregnskapet har økt i forhold til nysalderingen med 14 milliarder kroner. Det er blant annet økte utbetalinger til folketrygden som kan forklare denne forskjellen. Overskuddet før netto avsetning til statens petroleumsfond ble dermed 30 milliarder kroner lavere enn budsjettert.

Statsregnskapet medregnet folketrygden 2003 ble lagt fram av Finansdepartementet onsdag 30. april i St.meld. nr. 3 (2003-2004). Statistisk sentralbyrå publiserer hovedstørrelser fra statsregnskapet på kvartalsbasis.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB