21404
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21404
Kraftig økning i oljeinntektene
statistikk
2000-06-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig økning i oljeinntektene

Statsregnskapet medregnet folketrygden hadde 1. kvartal 2000 et overskudd før netto avsetning til statens petroleumsfond på 5,2 milliarder kroner. Dette er en forbedring på om lag 33 milliarder siden 1. kvartal 1999, da statsregnskapet viste et underskudd på 28 milliarder kroner.

Økningen i statsregnskapets overskudd skyldes først og fremst en kraftig økning i statsregnskapets totale inntekter. Det er spesielt den høye oljeprisen som har gitt statskassen økte inntekter 1. kvartal i år. Driftsresultatet fra statens petroleumsvirksomhet (SDØE) økte fra 2,8 milliarder i 1. kvartal 1999 til over 22 milliarder i 1.kvartal 2000. I tillegg til økte oljeinntekter har også overføringene fra Norges Bank økt mye fra samme kvartal 1999. Overføringene fra Norges Bank var 1. kvartal 2000 på 10,7 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB