21304_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21304
Sterk vekst i statens budsjetterte inntekter
statistikk
2008-10-23T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i statens budsjetterte inntekter

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 utgjør de totale inntektene 1 206 milliarder kroner, og de totale utgiftene 848 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i inntektene på 16,4 prosent, og en vekst i utgiftene på 9,9 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2008.

Den forholdsvis store økningen i inntekter leder til et anslått overskudd på 358 milliarder kroner før nettoavsetning til Statens pensjonsfond - Utland. Dette tilsvarer en økning på 35 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2008. Den anslåtte økningen i inntekter skyldes først og fremst vekst i skatter og avgifter med 102,7 milliarder eller 16 prosent. Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet beregnes også å øke med 33,6 milliarder eller 32 prosent i forhold til budsjettet for 2008.

Veksten i totale utgifter stammer fra en generell økning i alle utgiftsposter. Derimot er veksten særlig stor i overføringer til kommuner og fylkeskommuner og utbetalinger til folketrygden.

Tabellen "Statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost" er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Den viser budsjettforslag for 2009 og vedtatt budsjett for 2008. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB