21336_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21336
Inntektsvekst i vedtatt budsjett
statistikk
2006-01-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Inntektsvekst i vedtatt budsjett

I det vedtatte statsbudsjett for 2006 utgjør de totale utgiftene 677 milliarder kroner og de totale inntektene 934 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i utgiftene på 4,0 prosent og en vekst i inntektene på 8,2 prosent i forhold til nysaldert budsjett for 2005.

I det vedtatte budsjettet for 2006 utgjør utgiftene til statskassen unntatt folketrygden 436,7 milliarder kroner, en økning på 5,3 prosent. Utgiftene til folketrygden viser en økning på 1,8 prosent i forhold til 2005 og utgjør 240,0 milliarder. På inntektssiden er det driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet som bidrar til den største økningen. Dette øker fra 108,0 milliarder i budsjettet for 2005 til 121,1 milliarder i budsjettanslaget for 2006. Dette tilsvarer en økning på 12,1 prosent. Anslaget på inntekter fra skatter og avgifter øker også, fra 526,8 milliarder i 2005 til 570,2 milliarder i 2006, en økning på 8,2 prosent.

Overskuddet på statsbudsjettet før overføring til Statens petroleumsfond anslås til 257,1 milliarder kroner i 2006, mot et anslag på 212,4 milliarder for 2005.

Statistisk sentralbyrå har oppdatert tabellene for statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost og utgifter etter programområde. Tabellene viser vedtatt budsjett for 2006 og nysaldert budsjett for 2005. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB