56452_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
56452
Inntekter på 1 238 milliarder
statistikk
2012-01-31T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Inntekter på 1 238 milliarder

Vedtatt statsbudsjett for 2012 viser inntekter på 1 238 milliarder og utgifter på 1 006 milliarder kroner.

1 089 milliarder kroner betales inn som overføringer til staten. Av dette er 781 milliarder kroner skatter og avgifter utenom folketrygden. Arbeidsgiveravgift og medlemspremier til folketrygden utgjør til sammen 247 milliarder kroner. Utenom overføringene er statens petroleumsvirksomhet den største inntektsposten, med 111 milliarder kroner.

Overføringer utgjør også den største delen av statens utgifter med 803 milliarder kroner. Av dette er 349 milliarder kroner pensjoner og trygder som betales gjennom folketrygden. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner er satt til 178 milliarder kroner i budsjettet for 2012. Statens driftsutgifter er på til sammen 149 milliarder kroner. Av dette betaler staten 70 milliarder kroner i lønn og andre godtgjørelser, og 50 milliarder kroner er betaling for varer og tjenester.

Oppdatert

Tabellen "Statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost" er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Den viser vedtatt budsjett for 2011 og 2012. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober 2011, og utdypende informasjon om budsjettet finnes på finansdepartementets egen oversikt .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB