21370_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21370
Kraftig reduksjon i overskuddet
statistikk
2003-05-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig reduksjon i overskuddet

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser at overskuddet før netto avsetning til statens petroleumsfond ble redusert fra 241,6 milliarder kroner i 2001 til 106,8 milliarder i fjor. Dette tilsvarer en reduksjon på hele 55,8 prosent.

Reduksjonen i overskuddet skyldes både økning i utgiftene og reduksjon i de samlede inntektene.

De totale utgiftene i statsregnskapet økte med 13,0 prosent, fra 516,8 milliarder kroner i 2001 til 584,2 milliarder i 2002. Utgiftsveksten skyldtes blant annet eierskiftet av sykehusene fra 1. januar 2002, som kommer til uttrykk gjennom posten "andre overføringer" og programområdene "helsevern unntatt folketrygden" og "rammeoverføringer til kommuner og fylkeskommuner".

De totale inntektene var på 691,1 milliarder kroner i 2002 mot 758,4 milliarder året før. Dette er en reduksjon på 8,9 prosent. Reduksjonen på inntektssiden kan i stor grad forklares med et svakere driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet. I tillegg falt overføringene fra Norges Bank bort i 2002. Disse utgjorde 10,7 milliarder kroner i 2001.

Statsregnskapet medregnet folketrygden 2002 ble lagt fram av Finansdepartementet onsdag 30. april i St.meld. nr. 3 (2002-2003). Statistisk sentralbyrå publiserer hovedstørrelser fra statsregnskapet på kvartalsbasis.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB