113837
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
113837
Økt overskudd for staten
statistikk
2013-09-04T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt overskudd for staten

Statsregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd 109 milliarder kroner, en økning på 3,9 prosent fra 2. kvartal 2012.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
2. kvartal 20122. kvartal 2013Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT360 966375 1733,9
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet41 13533 782-17,9
Skatter og avgifter231 388249 4727,8
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden47 21250 0075,9
Renter og utbytte28 39330 1396,1
Andre inntekter12 83811 773-8,3
 
B. UTGIFTER I ALT261 024266 6062,1
Statens egne driftsutgifter i alt35 08136 0622,8
Nybygg, anlegg mv i alt13 01414 64912,6
Overføringer i alt212 929215 8951,4
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND99 942108 567

Statens samlede inntekter har økt fra 361 milliarder i 2. kvartal 2012 til 375 milliarder kroner i samme kvartal i 2013. Overføringer utgjorde det meste av inntektene, med 331 milliarder kroner. Av dette var 249 milliarder skatter og avgifter, 50 milliarder inntekter til folketrygden og 30 milliarder renter og utbytte. Utenom overføringene var driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet den største inntektsposten, med 34 milliarder kroner. Salg av varer og tjenester ga inntekter på i overkant av 5 milliarder kroner i 2. kvartal i år.

Statens samlede utgifter var på 267 milliarder kroner i 2. kvartal. Dette er en økning på 2,1 prosent fra 2. kvartal 2012. Overføringer utgjorde også det meste av utgiftene, med 216 milliarder kroner. Av dette gikk 92 milliarder til pensjoner og trygder, 52 milliarder til kommuner og fylkeskommuner, 12 milliarder til andre statlige regnskaper og ytterligere 12 milliarder gikk til å dekke renteutgifter vedrørende statsgjelden. De samlede overføringene har økt med 1,4 prosent fra 2. kvartal i fjor.

I 2. kvartal hadde staten egne driftsutgifter på 36 milliarder kroner, noe som er omtrent 1 milliard mer enn i samme kvartal i fjor. 18 milliarder av denne summen var lønn og godtgjørelser, mens 11 milliarder gikk til kjøp av varer og tjenester.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB