220312_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
220312
Redusert overskudd for staten
statistikk
2015-05-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken omfatter hovedpostene i statsregnskapet for 2014

Statsregnskapets inntekter og utgifter2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert overskudd for staten

Statsregnskapet for 2014 viser et overskudd før avsetning til Statens pensjonsfond utland ("oljefondet" )på 152 milliarder kroner. Overskuddet er 77 milliarder kroner mindre enn i 2013.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20122013201420142015
A. INNTEKTER I ALT1 290 7351 291 8191 278 7581 293 0281 331 515
Salg av varer og tjenester22 48123 66323 65218 48118 445
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet148 446131 604121 447115 500121 000
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet19 50220 26121 83822 80026 700
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 9921 9432 3111 8022 031
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg524582537335291
Overføringer i alt1 097 7901 113 7661 108 9731 134 1101 163 048
 
B. UTGIFTER I ALT996 1441 063 1211 127 0961 116 3991 201 784
Statens egne driftsutgifter i alt144 030150 437156 948160 281170 455
Nybygg, anlegg mv i alt52 88469 11177 53671 96883 786
Overføringer i alt799 230843 573892 612884 150947 543
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND294 591228 698151 662176 629129 731

Statens samlede inntekter var på 1279 milliarder kroner i 2014. Dette er 13 milliarder kroner, eller 1 prosent, mindre enn i 2013. Reduksjonen skyldes lavere inntekter fra petroleumsvirksomhet. Fallende skatteinntekter på oljeutvinning har medført en reduksjon i samlede skatteinntekter på 26 milliarder kroner. I tillegg har driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet gått ned med i overkant av 10 milliarder kroner fra 2013 til 2014. Innbetalinger til folketrygden har økt med til sammen 15 milliarder kroner, og inntekter fra renter og utbytte har økt med 6 milliarder i samme periode.

De samlede utgiftene utgjorde 1127 milliarder kroner i 2014. Dette er 64 milliarder mer enn i 2013. Av de samlede utgiftene var 157 milliarder kroner driftsutgifter, 78 milliarder var investeringer og 893 milliarder overføringer. Disse størrelsene har økt med henholdsvis 4,3 prosent, 12,2 prosent og 5,8 prosent fra 2013 til 2014.

Ny standard kontoplan påvirker ikke totalsummeneÅpne og lesLukk

Fra og med 2014 er statsregnskapet ført etter Standard kontoplan for statlige virksomheter. Dette kan medføre endringer i fordelingen mellom enkelte av postene i statsregnskapsstatistikken. Totalsummer påvirkes ikke av denne endringen.