21378
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21378
Reduksjon i statens inntekter
statistikk
2002-08-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduksjon i statens inntekter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2. kvartal 2002 viser at totale inntekter ligger på 233,2 milliarder kroner, mot 273,2 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Dette er en reduksjon på 14,6 prosent. Samtidig har utgiftene økt med mer enn 9 prosent.

Det er særlig utviklingen i petroleumssektoren som forklarer nedgangen i statsinntektene. Overskuddet i statens petroleumsvirksomhet er på 15,6 milliarder kroner i 2. kvartal 2002, sammenlignet med 25,1 milliarder kroner i samme periode året før. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 38 prosent.

Statsregnskapets totale utgifter for 2. kvartal 2002 er på 140,2 milliarder kroner. Dette er en utgiftsvekst på mer enn 9 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartalsperiode i 2001. Økningen har blant annet sammenheng med at staten overtok eierskapet av sykehusene 1. januar 2002.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB