21296
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21296
Økte utgifter for staten
statistikk
2009-06-09T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte utgifter for staten

De totale utgiftene i statsregnskapet medregnet folketrygden beløp seg til 221 milliarder kroner i 1. kvartal i år, en økning på 39 milliarder sammenlignet med samme kvartal i fjor. De totale inntektene økte i samme periode med 31 milliarder, til 231 milliarder kroner.

Statens totale utgifter økte med 21,5 prosent sammenlignet med 1.kvartal 2008 og summerte seg til 221,4 milliarder kroner. Årsaken til veksten i totale utgifter var økte overføringer, blant annet til kommuneforvaltningen og andre statlige regnskaper.

Økte inntekter

Statens totale inntekter i 1. kvartal summerte seg til 231 milliarder kroner, en økning på 15,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2008. Det meste av økningen i inntektene kom fra økte innbetalte skatter og avgifter på 29,8 milliarder. Hovedårsaken til at skatter og avgifter har økt så langt i år er endringer i systemet for innbetaling av oljeskatter (se tekstboks nederst i artikkelen).

Veksten i statens utgifter overgikk økningen i inntektene, og overskuddet før avsetning til Statens pensjonsfond - Utland ble dermed redusert med 8,4 milliarder, til 9,5 milliarder kroner.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Endringer i innbetalingene av oljeskatt

Systemet for innbetaling av oljeskatter ble lagt om fra sommeren 2008 fra to årlige terminer (1. april og 1. oktober) til seks årlige terminer (1. august, 1. oktober, og 1. desember i inntektsåret og 1. februar, 1. april og 1. juni i det påfølgende året). Dette medfører at oljeskattene i de første tre månedene av 2009 har økt kraftig sammenlignet med samme periode i 2008.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB