21306
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21306
Vekst i både inntekter og utgifter
statistikk
2008-08-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i både inntekter og utgifter

En økning i statens inntekter og utgifter i 2. kvartal 2008 har ført til et overskudd i statsregnskapet på 199 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 11,3 prosent fra samme periode i fjor.

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser totale inntekter på 404,7 milliarder kroner. Sammenlignet med 2. kvartal 2007 er dette en økning med 12 prosent. Økningen skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og høyere driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet.

De samlede utgiftene utgjorde 205,8 milliarder. Dette er 12,7 prosent høyere enn i samme periode i 2007. Utgiftsøkningen kommer blant annet av en økning i overføringer til kommuner og fylkeskommuner, samt overføringer til andre statlige regnskaper.

Nettoavsetning til Statens pensjonsfond - Utland har økt med 12,9 prosent fra tilsvarende periode i 2007. Avsetningen var i andre kvartal på 80,8 milliarder kroner.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB