21300_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21300
Økte inntekter og utgifter i vedtatt budsjett
statistikk
2009-02-04T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte inntekter og utgifter i vedtatt budsjett

I det vedtatte budsjettet for 2009 utgjør de totale inntektene 1 194,7 milliarder kroner og de totale utgiftene 848,5 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i inntektene på 15,2 prosent og en vekst i utgiftene på 10 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2008.

Den budsjetterte økningen i inntekter skyldes først og fremst vekst i skatter og avgifter med 102,7 milliarder, eller 16 prosent. Veksten i totale utgifter stammer fra en generell økning i alle utgiftsposter, blant annet i overføringer til kommuner og fylkeskommuner og utbetalinger til folketrygden.

Overskuddet før overføring til Statens pensjonsfond - Utland anslås til 346,2 milliarder kroner i 2009. Dette tilsvarer en økning på 30,5 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2008.

Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet beregnes til 126,1 milliarder. Dette er en økning på 21,3 milliarder, eller 20,3 prosent, i forhold til vedtatt budsjett for 2008. I forhold til budsjettforslaget for 2009, som ble presentert i oktober 2008, er dette en nedjustering med 12,3 milliarder.

Tabellen " statsregnskapets inntekter og utgifter, etter hovedpost " er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Den viser vedtatt budsjett for 2009 og vedtatt budsjett for 2008. For tidligere år er det angitt regnskapstall. SSB har ennå ikke mottatt nysaldert budsjett for 2008.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB