54585_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
54585
Lavere overskudd i 2010
statistikk
2011-05-09T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere overskudd i 2010

Statsregnskapet for 2010 viser et overskudd på 172 milliarder kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland. Dette er 6,2 prosent lavere enn overskuddet i 2009.

Fra 2009 til 2010 har samlede inntekter økt med 1,2 prosent, fra 1 052 til 1 065 milliarder kroner. Utgiftene har i samme periode økt med 2,8 prosent, fra 869 til 893 milliarder kroner.

Skatteinntektene har fra 2009 til 2010 økt med 2,4 prosent, fra 635 til 650 milliarder kroner. Inntekter fra salg av varer og tjenester var i 2010 på i underkant av 18 milliarder kroner, noe som er 10,1 prosent lavere enn i 2009.

Overføringer utgjør den største delen av statens utgifter. Samlede overføringer i 2010 var på 719 milliarder kroner, noe som gir en økning på 4 prosent fra 2009. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner hadde en økning på litt over 8 prosent, fra 133 til 144 milliarder kroner, fra 2009 til 2010. Utgifter til pensjoner og trygder gjennom folketrygden hadde en økning på 5,9 prosent i samme periode.

Mindre investeres, mens driftsutgiftene øker

Samlede investeringer hadde en nedgang på 12,9 prosent i 2010. Dette skyldes i hovedsak reduserte investeringer i statens petroleumsvirksomhet.

Statens driftsutgifter økte med litt over 3 milliarder kroner, eller 2,5 prosent, fra 2009 til 2010. Samlede driftsutgifter var i 2010 på 130 milliarder kroner. Av dette gikk 64 milliarder kroner til lønn og andre godtgjørelser. Dette er over 3 milliarder kroner, eller 5,2 prosent, mer enn i 2009.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB