230351
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
230351
Økte utgifter i statsregnskapet
statistikk
2015-11-23T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken viser statsregnskapets inntekter og utgifter fordelt på hovedpost. Statsregnskapets samlede utgifter var på 271 milliarder kroner i 3. kvartal 2015.

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte utgifter i statsregnskapet

Statsregnskapets samlede utgifter var på 271 milliarder kroner i 3. kvartal. Dette er 15 milliarder mer enn i samme kvartal i fjor.

Statsregnskapet. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
3. kvartal 20143. kvartal 2015Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT286 621286 7310,0
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet21 35617 251-19,2
Skatter og avgifter150 121144 816-3,5
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden90 97296 0925,6
Renter og utbytte10 95115 25739,3
Andre inntekter13 22113 3150,7
 
B. UTGIFTER I ALT255 747270 6165,8
Statens egne driftsutgifter i alt35 51237 3475,2
Nybygg, anlegg mv i alt18 50917 527-5,3
Overføringer i alt201 726215 7426,9
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND30 87416 115

Av de samlede utgiftene i årets 3. kvartal gikk 37 milliarder kroner til driftsutgifter, 18 milliarder til investeringer og 216 milliarder til overføringer. Driftsutgiftene var 2 milliarder kroner, eller 5,2 prosent, større enn i 3. kvartal 2014. Lønnskostnadene utgjorde med 18 milliarder kroner litt under halvparten av driftsutgiftene. Investeringene i 3. kvartal i år var om lag 1 milliard kroner lavere enn i 3. kvartal i fjor. Denne nedgangen kommer av reduserte investeringer i statens petroleumsvirksomhet.

Samlede inntekter i 3. kvartal var på 287 milliarder kroner, og dette er omtrent på samme nivå som i 3. kvartal i fjor. Salgsinntekter og inntekter fra petroleumsvirksomhet har falt med til sammen 4 milliarder kroner. Dette oppveies av en økning i overføringer til staten. Av overføringene har folketrygdens inntekter samt renter og utbytte økt med til sammen 9 milliarder kroner, mens inntekter fra skatter og avgifter er redusert med 5 milliarder. Reduksjonen i skatter og avgifter skyldes lavere innbetalinger av skatt på petroleum.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Tidsserie for petroleumsinntekter er på plassÅpne og lesLukk

En tidsserie for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet er nå tilgjengelig i statistikkbanken (tabell 11013).

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB