21312_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21312
Økte utgifter i vedtatt budsjett
statistikk
2008-01-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte utgifter i vedtatt budsjett

I det vedtatte statsbudsjett for 2008 utgjør de totale utgiftene 771 milliarder kroner og de totale inntektene 1 037 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i utgiftene på 8,5 prosent, mens veksten i inntektene er på i underkant av 1 prosent i forhold til nysaldert budsjett for 2007.

Den største utgiftsposten er pensjoner og trygder fra folketrygden på 257,8 milliarder. Denne har en økning på 4,3 prosent fra 247,1 milliarder i 2007. Det er også en økning på 9,7 prosent i overføringene til kommuner og fylkeskommuner, som er på 112,8 milliarder mot 102,9 milliarder i 2007.

På inntektssiden er det budsjettert med et noe lavere driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet på 104,8 milliarder, sammenliknet med 107,5 i fjor. Dette er en reduksjon på 2,5 prosent. Den høyeste økningen på inntektssiden er arbeidsgiveravgift til folketrygden, som øker fra 109,8 milliarder i 2007 til 116,1 milliarder i 2008.

Høyere økning i utgiftene enn i inntektene fører til et lavere overskudd på statsbudsjettet for 2008, som før overføring til Statens pensjonsfond - Utland anslås til 265,4 milliarder kroner, sammenlignet med et anslag på 316,9 milliarder i budsjettet for 2007.

Statistisk sentralbyrå har oppdatert tabellene for statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost, og utgifter er oppdatert etter programområde. Tabellene viser vedtatt budsjett for 2008 og nysaldert budsjett for 2007. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB