21388_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21388
Kraftig utgiftsvekst i 2002
statistikk
2001-10-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig utgiftsvekst i 2002

I den nylig avgåtte regjerings budsjettforslag for 2002 utgjør de totale utgiftene 568,7 milliarder kroner. Det er en vekst på om lag 66 milliarder kroner, eller 13 prosent, i forhold til vedtatt budsjett for 2001. Denne veksten kan langt på vei forklares ved at staten overtar sykehusdriften.

Overskudd før lånetransaksjoner er anslått til å bli 169,6 milliarder kroner i 2002.

Den store økningen i statsregnskapets utgifter skyldes i stor grad eierskiftet av sykehusene som trer i kraft 1. januar 2002. Fylkeskommunen mister bevilgningene til drift av spesialhelsetjenesten, men blir samtidig kompensert for den akkumulerte gjelden knyttet til drift av sykehusene. Den budsjetterte gjeldssaneringen i kommunesektoren beløper seg til 18,7 milliarder kroner. De samlede overføringene til kommuneforvaltningen i 2002 blir dermed i liten grad påvirket av at statsforvaltningen overtar ansvaret for drift av sykehusene, men rammetilskuddet til kommunesektoren reduseres fra 54 til 52 milliarder kroner.

Økte utgifter til helse i 2002

Som følge av at sykehusene i fremtiden skal eies og drives av staten, bevilges et driftstilskudd til de statlige helseforetakene på 18,7 milliarder kroner. I tillegg er det foreslått bevilgninger til regionale helseforetak på til sammen 28,8 milliarder. De regionale helseforetakene vil fungere som et administrativt apparat for å samordne produksjonen av helsetjenestene i de statlige helseforetakene. Av bevilgningen på totalt 28,8 milliarder kroner til de regionale helseforetakene, vil en del være knyttet til kostnader ved selve omorganiseringen. De budsjetterte tilskuddene til sykehusdrift på til sammen 47,5 milliarder kroner kommer til uttrykk både gjennom store økninger under posten "andre overføringer" og dessuten til programområdet "helsevern unntatt folketrygden".

Overskudd før nettoavsetninger til petroleumsfondet er ventet å bli om lag 7 milliarder lavere i 2002 enn i vedtatt budsjett for 2001, der overskuddet utgjorde 177 milliarder kroner. Det tilsvarer en reduksjon på om lag 4 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB