237967_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
237967
Budsjettall tilgjengelig i statistikkbanken
statistikk
2015-11-30T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken omfatter hovedpostene i forslaget til statsbudsjett for 2016.

Statsregnskapets inntekter og utgifter2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Budsjettall tilgjengelig i statistikkbanken

Tall fra regjeringens budsjettforslag for 2016, som ble lagt fram 7. oktober, er nå lagt ut i statistikkbanken.

Statsregnskapet. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20122013201420152016
A. INNTEKTER I ALT1 290 7351 291 8191 278 7581 331 5151 241 845
Salg av varer og tjenester22 48123 66323 65218 44520 174
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet148 446131 604121 447121 00092 200
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet19 50220 26121 83826 70023 700
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 9921 9432 3112 0312 229
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg524582537291221
Overføringer i alt1 097 7901 113 7661 108 9731 163 0481 103 321
 
B. UTGIFTER I ALT996 1441 063 1211 127 0961 201 7841 245 567
Statens egne driftsutgifter i alt144 030150 437156 948170 455174 159
Nybygg, anlegg mv i alt52 88469 11177 53683 78682 171
Overføringer i alt799 230843 573892 612947 543989 237
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND294 591228 698151 662129 731-3 722

Budsjettforslaget viser inntekter på 1242 milliarder og utgifter på 1246 milliarder kroner. Endringer i budsjettet som følge av økt antall asylankomster, er ikke med i tallgrunnlaget. Disse endringene ble lagt frem i en tilleggsproposisjon 30. oktober og er omtalt på regjeringens nettsider.

Tall fra vedtatt budsjett legges ut i statistikkbanken i februar.

Tidsserie for petroleumsinntekterÅpne og lesLukk

En tidsserie for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet er nå tilgjengelig i statistikkbanken (tabell 11012).

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB