21342
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21342
Økning i statens inntekter
statistikk
2005-08-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i statens inntekter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2. kvartal 2005 viser at totale inntekter utgjorde 286 milliarder kroner. Dette er en økning på 16,7 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2004, da de samlede inntektene utgjorde 245 milliarder kroner.

Økningen i statens inntekter skyldes i hovedsak økt driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet. Samtidig har det vært en økning i innbetalte skatter og overføringer.

Moderat utgiftsøkning

Statsregnskapets 2. kvartal 2005 viser også en utgiftsøkning på 5 prosent fra samme periode året før. Samlede utgifter utgjør dermed 167 milliarder kroner, mot 159 milliarder for 2. kvartal 2004. Deriblant var utgiftene til folketrygden i alt på 59 milliarder 2. kvartal 2005. Dette er en utgiftsøkning på 2 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor, og viser en økning i utbetalte alders- og uførepensjoner og utgifter til helsevern. Derimot var det en nedgang i utbetalinger til sykepenger.

Til sammen utgjør inntektene og utgiftene et overskudd før netto avsetning til statens petroleumsfond på 118 milliarder for 2. kvartal i år, mot et overskudd på 85 milliarder for 2. kvartal i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB