85060
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
85060
Overskudd i staten på 67 milliarder
statistikk
2012-06-05T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Overskudd i staten på 67 milliarder

Statsregnskapet viser et overskudd på 67 milliarder kroner i 1. kvartal 2012.

Statens samlede inntekter var 325 milliarder kroner i 1. kvartal i år. 272 milliarder kroner av overskuddet var overføringer, der skatter og avgifter utgjorde den største delen - på 184 milliarder kroner. Arbeidsgiveravgift og medlemspremier til folketrygden gav inntekter på henholdsvis 48 milliarder og 31 milliarder kroner. Utenom overføringene var driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet den største inntektskilden og utgjorde 43 milliarder kroner i årets 1. kvartal.

De samlede utgiftene var 258 milliarder kroner i 1. kvartal. Også her utgjorde overføringer den største delen og var på 215 milliarder kroner. 83 milliarder kroner av overføringene var utbetalinger gjennom folketrygden. 49 milliarder kroner ble overført til kommuner og fylkeskommuner, mens 16 milliarder kroner ble overført til andre statlige regnskaper. I tillegg til overføringene hadde staten driftsutgifter på 33 milliarder kroner. Av disse driftsutgiftene ble 18 milliarder betalt ut i lønn og godtgjørelser, samt at 9 milliarder kroner ble brukt på varer og tjenester.

Fra og med 3. kvartal 2011 inntektsføres skatter, medlemspremier, arbeidsgiveravgift til folketrygden og merverdiavgift som kreves inn av Skatteetaten, i samme måned i statsregnskapet som i etatens egne regnskapssystemer. Tidligere var det én måneds etterslep i statsregnskapet. Dette medfører et brudd i tidsserien, og gjør det vanskelig å sammenligne med tidligere kvartaler.

Kvartalstallene er generelt preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB