21354
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21354
Moderat inntektsøkning for staten
statistikk
2004-08-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat inntektsøkning for staten

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2. kvartal 2004 viser at totale inntekter utgjør 244,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 15,2 milliarder, eller 6,6 prosent, i forhold til samme periode i fjor.

Inntektsøkningen skyldes i hovedsak økte overføringer i form av skatter og avgifter. Større driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet bidrar også til inntektsveksten.

Utgiftene i alt er på 159,3 milliarder kroner i 2. kvartal, en økning på 5,9 milliarder, eller 3,9 prosent, sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Til sammen betyr økningen i statens inntekter og utgifter at overskuddet før netto avsetning til statens petroleumsfond blir på 85,5 milliarder kroner. Dette er 9,2 milliarder mer enn for samme kvartal i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB