21344
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21344
Moderat økning i statens inntekter
statistikk
2005-06-08T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat økning i statens inntekter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1. kvartal 2005 viser at statens totale inntekter utgjorde 139 milliarder kroner. Dette er en økning på 7,5 prosent fra 1. kvartal 2004, da de samlede inntektene utgjorde 129 milliarder kroner.

Økningen i statens inntekter skyldes i hovedsak økte overføringer i form av innbetalte skatter og avgifter. Økt driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet bidrar også til inntektsøkningen.

Svak utgiftsøkning

Statsregnskapet for 1. kvartal 2005 viser en utgiftsøkning på 0,7 prosent fra 1. kvartal 2004. Samlede utgifter utgjør dermed 161 milliarder kroner, mot 160 milliarder for 1. kvartal i fjor. Utgiftene etter programområde viser en reduksjon i utbetalinger til militært forsvar og sivil beredskap og rammeoverføringer til kommunesektoren. Samtidig vises en økning i utgifter til næringsformål, energi, handel og skipsfart samt andre formål inkludert renter. Folketrygden i alt viser en moderat økning i utbetalte alders- og uførepensjoner, samt fortsatt nedgang i utbetalinger til sykepenger.

Til sammen utgjør inntektene og utgiftene et underskudd før netto avsetning til statens petroleumsfond på 22 milliarder for 1. kvartal i år, mot et underskudd på 31 milliarder for 1. kvartal i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB