54591
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
54591
Overskudd på 50 milliarder kroner
statistikk
2011-11-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Overskudd på 50 milliarder kroner

Statsregnskapet for 3. kvartal 2011 viser samlede inntekter på 280 milliarder kroner. De samlede utgiftene var på 230 milliarder kroner.

Overføringer i form av skatter og avgifter og innbetalinger til folketrygden utgjorde den største delen av inntektene i 3. kvartal 2011. 150 milliarder kroner ble betalt inn i skatter og avgifter, og folketrygden mottok 77 milliarder kroner. Av dette var 31 milliarder medlemsavgift og 46 milliarder arbeidsgiveravgift. Overføringer fra andre statlige regnskaper er også en betydelig inntektskilde, med 19 milliarder kroner.

Mest til pensjoner og trygder

Overføringer utgjør også den største delen av statens utgifter, med en totalsum på 188 milliarder kroner. Av dette ble 83 milliarder kroner betalt ut i form av pensjoner og trygder gjennom folketrygden. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner utgjorde til sammen 38 milliarder kroner i 3. kvartal. I tillegg til overføringer og investeringer hadde staten driftsutgifter på 31 milliarder kroner.

Brudd i tidsserien

Fra og med 3. kvartal 2011 inntektsføres skatter, medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden og merverdiavgift som kreves inn av Skatteetaten samme måned i statsregnskapet som i etatens egne regnskapssystemer. Tidligere var det én måneds etterslep i statsregnskapet. Dette medfører et brudd i tidsserien, og gjør sammenligninger med tidligere kvartaler mindre meningsfulle.

Kvartalstallene er generelt preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB