237969_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
237969
Vedtatt budsjett tilgjengelig i statistikkbanken
statistikk
2016-02-03T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken omfatter hovedpostene i vedtatt statsbudsjett for 2016.

Statsregnskapets inntekter og utgifter2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vedtatt budsjett tilgjengelig i statistikkbanken

Tall fra vedtatt budsjett for 2016 er nå lagt ut i statistikkbanken.

Statsregnskapet. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20122013201420152016
A. INNTEKTER I ALT1 290 7351 291 8191 278 7581 331 5151 252 490
Salg av varer og tjenester22 48123 66323 65218 44525 826
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet148 446131 604121 447121 00092 200
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet19 50220 26121 83826 70023 700
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 9921 9432 3112 0312 229
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg524582537291221
Overføringer i alt1 097 7901 113 7661 108 9731 163 0481 108 314
 
B. UTGIFTER I ALT996 1441 063 1211 127 0961 201 7841 257 397
Statens egne driftsutgifter i alt144 030150 437156 948170 455184 917
Nybygg, anlegg mv i alt52 88469 11177 53683 78681 553
Overføringer i alt799 230843 573892 612947 543990 927
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND294 591228 698151 662129 731-4 907

Det salderte budsjettet viser inntekter på 1252 milliarder og utgifter på 1257 milliarder kroner. Inntektene er oppjustert med 11 milliarder, og utgiftene er oppjustert med 12 milliarder kroner i forhold til budsjettforslaget som ble lagt fram i oktober i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB