134081_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
134081
Budsjettall oppdatert i Statistikkbanken
statistikk
2013-11-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Budsjettall oppdatert i Statistikkbanken

Forslaget til statsbudsjett for 2014 viser inntekter på 1 292 milliarder og utgifter på 1 115 milliarder kroner. Dette gir et lavere overskudd enn budsjettet for 2013.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20112012201320132014
A. INNTEKTER I ALT1 223 5241 290 735.1 314 8401 292 099
Salg av varer og tjenester21 51322 481.17 17818 471
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet125 820148 446.129 000115 500
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet16 86219 502.22 00022 800
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 2221 992.1 7701 802
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg374524.286335
Overføringer i alt1 056 7331 097 790.1 144 6061 133 191
 
B. UTGIFTER I ALT952 122996 144.1 065 3191 115 442
Statens egne driftsutgifter i alt139 589144 030.158 057160 292
Nybygg, anlegg mv i alt47 15352 884.62 53471 987
Overføringer i alt765 380799 230.844 728883 163
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND271 402294 591.249 521176 657

I forhold til det vedtatte budsjettet for 2013 antas statens samlede inntekter redusert med nærmere 23 milliarder kroner, eller 1,7 prosent. Utgiftene øker samtidig med drøyt 50 milliarder kroner.

Overskuddet før netto avsetning til Statens pensjonsfond utland (også kalt "Oljefondet") er på 177 milliarder kroner i budsjettforslaget. Dette er 73 milliarder kroner lavere enn i det vedtatte budsjettet for 2013.

Statistikkbanken er nå oppdatert med tall fra tilleggsproposisjonen som ble lagt frem av Regjeringen fredag 8. november. For tidligere år er budsjettallene hentet fra vedtatt budsjett.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB