21360_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21360
Kraftig reduksjon i overskuddet
statistikk
2004-01-30T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig reduksjon i overskuddet

I vedtatt budsjett for 2004 er overskudd før netto avsetning til petroleumsfondet beregnet til 76 milliarder kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 45,1 prosent sammenlignet med vedtatt budsjett for 2003, da overskuddet ble beregnet til 138 milliarder kroner.

Reduksjonen i overskuddet skyldes både en økning i totale utgifter og en reduksjon i samlede inntekter.

På utgiftssiden er det for 2004 budsjettert med 622 milliarder kroner, mot 579 milliarder i 2003. Denne økningen tilsvarer 7,5 prosent. Utgiftsveksten skyldes i hovedsak økte overføringer, blant annet i form av økte utbetalinger fra folketrygden. I vedtatt budsjett for 2004 utgjør disse utbetalingene 228 milliarder kroner, mot 216 milliarder i budsjettet for 2003. Dette er en økning på 5,8 prosent.

Videre er det budsjettert med totale inntekter på 698 milliarder kroner for 2004. Dette er en inntektsreduksjon på 19 milliarder, eller 2,6 prosent, i forhold til 2003.

Statistisk sentralbyrå har oppdatert tabellene for statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost og utgifter etter programområde. Tabellene viser nå vedtatt budsjett for 2003 og 2004 etter siste oppdatering av statsregnskapets inntekter og utgifter. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB