21302
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21302
Stor vekst i statens inntekter
statistikk
2008-11-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor vekst i statens inntekter

Statsregnskapet for 3. kvartal 2008 viser totale inntekter på 223 milliarder kroner. Dette er en økning i inntektene på 70 milliarder kroner sammenlignet med 3. kvartal 2007. En god del av økningen skyldes økte skatte- og avgiftsinnbetalinger fra petroleumsaktiviteten.

Av den totale økningen i inntekter på 70,5 milliarder kroner kommer 48,2 milliarder kroner fra skatte- og avgiftsinnbetalinger i forbindelse med petroleumsaktivitet. Utgiftene i 3. kvartal summerer seg til 182 milliarder kroner som er 14,8 prosent høyere enn 3. kvartal 2007. Dette førte til et overskudd før netto avsetning til Statens Pensjonsfond - Utland på 40,5 milliarder.

Nettoavsetning til Statens Pensjonsfond - Utland blir 115,4 milliarder kroner for 3. kvartal, mot 67,8 milliarder kroner 3. kvartal 2007.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB