85058_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
85058
Økte inntekter for staten
statistikk
2012-05-09T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte inntekter for staten

Statsregnskapet for 2011 viste inntekter på 1 224 milliarder og utgifter på 952 milliarder kroner.

Utsatt publisering

Publiseringen av Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2012 mandag 04.06.2012 er utsatt på grunn av streik i offentlig sektor.
(01.06.2012)

Statens inntekter består i hovedsak av overføringer. Disse var i 2011 på 1 057 milliarder kroner. Skatter og avgifter utgjorde den største delen, med 746 milliarder kroner. Skatteinntektene økte med 96 milliarder kroner, eller 14,8 prosent, fra 2010 til 2011. En annen betydelig del av overføringene er innbetalinger til folketrygden. Her ble det betalt inn 102 milliarder kroner i medlemsavgifter og 139 milliarder kroner i arbeidsgiveravgift i 2011.

Sett bort fra overføringene var det statens petroleumsvirksomhet som ga de største inntektene i 2011. Driftsresultatet var 126 milliarder kroner, og avskrivninger samt inntekter utgjorde 17 milliarder kroner. Salg av varer og tjenester ga inntekter på 22 milliarder kroner, mens inntekter fra annen forretningsvirksomhet var på om lag 3 milliarder kroner.

Når det gjelder statens utgifter, var også her overføringer den dominerende posten. Staten betalte ut totalt 765 milliarder kroner i 2011, det er 47 milliarder kroner, eller 6,5 prosent, mer enn i 2010. Den største andelen av overføringene, 329 milliarder kroner, var pensjoner og trygder gjennom folketrygden. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner var på 165 milliarder kroner, og 41 milliarder kroner ble overført til andre statlige regnskaper. Renteutgifter vedrørende statsgjelden utgjorde 17 milliarder kroner, mens andre overføringer, herunder bevilgninger til de statlige helseforetakene, i 2011 beløp seg til 214 milliarder kroner.

Statens egne driftsutgifter, det vil si lønn til de statlige ansatte samt kjøp av varer og tjenester, utgjorde 140 milliarder kroner i 2011 - om lag 10 milliarder mer enn året før.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB