253141_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/aar
253141
Nedgang i statens inntekter
statistikk
2016-05-12T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true
Statistikken omfatter hovedpostene i statsregnskapet for 2015.

Statsregnskapets inntekter og utgifter2015

Innhold

Publisert:

Nedgang i statens inntekter

Statsregnskapet for 2015 viser samlede inntekter på 1227 milliarder kroner og utgifter på 1194 milliarder kroner. Inntektene har gått ned med 4 prosent sammenlignet med 2014.

Statsregnskapet. Inntekter, utgifter og overskudd. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20132014201520152016
A. INNTEKTER I ALT1 291 8191 278 7581 227 4121 331 5151 252 490
Salg av varer og tjenester23 66323 65222 91618 44525 826
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet131 604121 44793 855121 00092 200
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet20 26121 83823 72726 70023 700
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 9432 3112 6492 0312 229
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg582537523291221
Overføringer i alt1 113 7661 108 9731 083 7421 163 0481 108 314
 
B. UTGIFTER I ALT1 063 1211 127 0961 194 4651 201 7841 257 397
Statens egne driftsutgifter i alt150 437156 948167 382170 455184 917
Nybygg, anlegg mv i alt69 11177 53674 92283 78681 553
Overføringer i alt843 573892 612952 161947 543990 927
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND228 698151 66232 947129 731-4 907

Nedgangen i statens inntekter skyldes i hovedsak fallende inntekter fra petroleumsvirksomhet. Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er redusert med 28 milliarder kroner fra 2014 til 2015. Samtidig har skatteinntekter på petroleumsvirksomhet falt med i overkant av 66 milliarder kroner noe som har forårsaket et fall i samlede skatteinntekter på om lag 8 prosent. Folketrygdens inntekter, i form av medlemspremier og arbeidsgiveravgift, har økt med til sammen 15 milliarder kroner fra 2014 til 2015. Dette skyldes delvis en omlegging av uføreytelsene som medfører at en større del av disse har blitt skattbar inntekt.

Statens samlede utgifter har økt med 67 milliarder kroner, eller 6 prosent, fra 2014 til 2015. Driftsutgiftene har økt med nesten 7 prosent. Statens investeringer har falt med om lag 3 prosent i den samme perioden. Dette har også sammenheng med statens petroleumsvirksomhet, der investeringene er redusert med drøyt 18 prosent. Overføringer, som utgjør det meste av statens utgifter, har økt med 60 milliarder kroner, eller 7 prosent, fra 2014 til 2015. Halvparten av denne økningen kom i form av økte trygde- og pensjonsutgifter.

Som følge av inntektsnedgangen, viser regnskapet for 2015 et overskudd før avsetning til Statens pensjonsfond utland på 33 milliarder kroner. Dette er 119 milliarder lavere enn året før.

Ny føring av lønnsrefusjonerÅpne og lesLukk

I statsregnskapet for 2015 er refusjoner av sykepenger og foreldrepenger trukket fra i beregningen av lønnskostnader. Tidligere ble disse refusjonene ført på inntektssiden i regnskapet. Dette medfører at summen for lønnskostnader blir lavere. Refusjonene utgjorde i underkant av 2 milliarder kroner i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB