21286_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21286
Lavere overskudd i 2009
statistikk
2010-05-12T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere overskudd i 2009

Statsregnskapet, medregnet folketrygden, 2009 viste et overskudd før nettoavsetning til Statens pensjonsfond utland på 183,2 milliarder kroner. Dette er 220,8 milliarder, eller 55 prosent, lavere enn i 2008.

Det reduserte overskuddet i 2009 skyldes både en nedgang i statens inntekter og en økning av utgiftene sammenlignet med 2008. Totale inntekter utgjorde 1 051,9 milliarder kroner, en nedgang på 11 prosent, eller 130,7 milliarder, fra året før. En stor del av nedgangen i inntektene skyldes lavere inntekter fra petroleum. Dette gjelder både driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet og skatter og avgifter fra petroleum.

De samlede utgiftene økte med 90,1 milliarder, eller 11,6 prosent, til 868,7 milliarder kroner i 2009. Veksten i utgifter skyldes i stor grad økte overføringer på 72,6 milliarder, eller 11,7 prosent. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner samt overføringer fra folketrygden økte mest i forhold til 2008.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB