21334_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21334
Sterk inntektsvekst i 2005
statistikk
2006-05-12T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk inntektsvekst i 2005

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser at de samlede inntektene utgjorde 860,8 milliarder kroner i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 15,3 prosent sammenlignet med 2004. Utgiftene i alt utgjorde 650,1 milliarder kroner i 2005, en økning på 4,5 prosent fra 2004.

Resultatet i 2005 gir et overskudd før netto avsetning til Statens petroleumsfond på 210,8 milliarder kroner. Dette er 86,6 milliarder høyere enn i 2004.

I 2005 var samlede utgifter til statskassen unntatt folketrygden på 414,6 milliarder kroner, mens samlede utgifter til folketrygden utgjorde 235,5 milliarder. Dette er økninger på henholdsvis 5,8 og 2,2 prosent fra 2004.

Statsregnskapet medregnet folketrygden 2005 ble lagt fram av Finansdepartementet fredag 28. april i St.meld. nr. 3 (2005-2006). Statistisk sentralbyrå publiserer hovedstørrelser fra statsregnskapet på års- og kvartalsbasis.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB