21280_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21280
Økning i statens inntekter
statistikk
2010-10-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i statens inntekter

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 utgjør statens totale inntekter og utgifter henholdsvis 1 113 og 960 milliarder kroner. Sammenlignet med vedtatt budsjett for 2010 økes inntektene med 139 milliarder kroner.

Økningen i statens inntekter utgjør 14 prosent sammenlignet med vedtatt budsjett for 2010. Denne økningen skyldes i hovedsak høyere inntekter fra petroleumsvirksomheten, både forbedret driftsresultat fra statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten og økte skatte- og avgiftsinntekter fra utvinning av petroleum.

Statens totale utgifter er budsjettert til å øke med 53 milliarder kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2010. Overføringer til kommuneforvaltningen er blant utgiftene som øker mest fra 2010 til 2011. Økningen i kommunale overføringer er på 14 prosent, eller 21 milliarder kroner.

Overskudd før netto avsetning til statens pensjonsfond - utland er i budsjettet for 2011 på 153 milliarder kroner.

Oppdatert

Tabellen "Statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost" er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Den viser budsjettforslag for 2011 og vedtatt budsjett for 2010. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Statsbudsjettet ble lagt frem 5. oktober 2010, og utdypende informasjon om budsjettet finnes på finansdepartementets egen oversikt Statsbudsjettet .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB