21290
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21290
Nedgang i statens inntekter
statistikk
2009-11-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i statens inntekter

Statsregnskapet for 3. kvartal 2009 viser et underskudd på 23,4 milliarder. Underskuddet skyldes en nedgang i statens inntekter som følge av lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten.

Totale inntekter i 3. kvartal 2009 var 176 milliarder. Dette er 46,5 milliarder, eller 20,9 prosent, lavere enn i samme periode i 2008. Skatter og avgifter viser en reduksjon i forhold til 2008 på 31,3 milliarder eller 24,3 prosent. Det meste av dette skyldes lavere skatteinnbetalinger fra petroleumsvirksomheten. I tillegg reduseres driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet med 22,3 milliarder, eller 51,3 prosent.

Sammenlignet med 3. kvartal 2008 har totale utgifter økt med 9,6 prosent, eller 17,4 milliarder, til 199,4 milliarder. Økte overføringer til kommuner og fylkeskommuner samt til folketrygden bidrar til å øke statens utgifter.

Nettoavsetning til Statens Pensjonsfond - Utland var på 54,1 milliarder i 3. kvartal 2009, mot 115,4 milliarder i tilsvarende kvartal i 2008.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB