21396_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21396
25 prosent høyere inntekter
statistikk
2001-01-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

25 prosent høyere inntekter

De samlede inntektene i det vedtatte statsbudsjettet utgjør 679 milliarder kroner. Det er 25 prosent mer enn i statsbudsjettet for 2000. Avsetningen til statens petroleumsfond anslås til snaue 177 milliarder kroner i 2001.

Etter siste oppdatering av statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost og utgifter etter programområde, viser tallene nå vedtatt budsjett for 2001 og nysaldert budsjett for 2000. For tidligere år viser tabellene regnskapstall.

25 prosent inntektsøkning

Tabellene 3 og 4 (klikk i venstre kolonne) viser nå resultatet av budsjettforhandlingene i Stortinget for 2001-terminen, der inntektene og utgiftene er gruppert etter hovedposter og utgiftene er gruppert etter programområde. Sammenlignet med nysaldert budsjett for 2000 viser tallene etter budsjettforliket en samlet inntektsøkning på nesten 25 prosent. Som vi ser av tabell 3 er det særlig forventninger om høye inntekter fra statens petroleumsvirksomhet (SDØE) og høye skatte- og avgiftsinntekter som forklarer denne økningen. Den sterke veksten i disse variablene kan igjen forklares med fortsatt tro på høye oljepriser i 2001.

177 milliarder i overskudd

Kraftig forventet inntektsvekst kombinert med en moderat økning i samlede utgifter, om lag 6 prosent, gjør at budsjettert overskudd før avsetning til statens petroleumsfond utgjør hele 177 milliarder kroner.

Til tross for høyt budsjettert overskudd er det stipulert et finansieringsbehov på om lag 61 milliarder kroner. Dette kan dels forklares med betydelige avdrag på statsgjelden og netto utlån, men fremfor alt er det avsetninger til statens petroleumsfond på 177 milliarder kroner som forklarer dette finansieringsbehovet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB