21402
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21402
Høy oljepris gir stort overskudd
statistikk
2000-08-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy oljepris gir stort overskudd

Statskassen hadde et overskudd på 59 milliarder kroner 2. kvartal 2000, medregnet folketrygden og før netto avsetninger til petroleumsfondet. Dette tilsvarer nesten en dobling av overskuddet fra samme periode 1999. Da var statsregnskapets overskudd, før netto avsetninger, om lag 30 milliarder.

Det er særlig den høye oljeprisen som forklarer veksten i statskassens overskudd 2. kvartal 2000, i forhold til samme kvartal 1999. Den høye oljeprisen kommer til uttrykk både gjennom et høyt driftsresultat fra statens petroleumsvirksomhet (SDØE) og gjennom økte skatteinntekter. Kombinert med en moderat utgiftsvekst, vel 8 prosent, har inntektsveksten bidratt til at overskuddet er nær doblet i forhold til 2. kvartal 1999.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB