21288_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21288
Reduserte inntekter for staten
statistikk
2010-01-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduserte inntekter for staten

I vedtatt budsjett for 2010 utgjør statens totale inntekter og utgifter henholdsvis 974 og 907 milliarder kroner. Sammenlignet med vedtatt budsjett for 2009 er dette en nedgang i inntektene på 18 prosent og en økning i utgiftene på 7 prosent.

Statens største inntektskilde er skatter og avgifter, og disse budsjetteres til 580 milliarder kroner for 2010. Nettokontantstrøm fra petroleum, blant annet skatter og avgifter, utgjør en betydelig andel av statens inntekter og er budsjettert til om lag 245 milliarder kroner. Sammenlignet med vedtatt budsjett for 2009 er medlemspremie og arbeidsgiveravgift til folketrygden blant de få inntektene som øker, og disse viser en beskjeden vekst på 3 prosent, eller 6,4 milliarder kroner.

Den største utgiftskomponenten for staten er overføringer, som blant annet omfatter utbetalinger fra folketrygden samt overføringer til andre statlige regnskaper og kommuneforvaltningen. De totale overføringene utgjør nærmere 718 milliarder kroner i 2010.

Oppdatert

Tabellen "Statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost" er nå oppdatert av Statistisk sentralbyrå. Den viser vedtatt budsjett for årgangene 2009 og 2010. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Viktig presisering

Samtidig med fremleggingen av statsbudsjettet 2010 la Finansdepartementet frem anslag for regnskapet for 2009. Disse tallene viser en kraftig reduksjon i inntektene og en mindre økning i utgiftene sammenlignet med vedtatt budsjett for 2009.

Statsbudsjettet ble lagt frem 13. oktober 2009, og utdypende informasjon om budsjettet finnes på Finansdepartementets egen oversikt, statsbudsjettet .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB