21366
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21366
Reduksjon i overskuddet
statistikk
2003-08-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduksjon i overskuddet

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2. kvartal 2003 viser et overskudd før netto avsetning til statens petroleumsfond på 76,2 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 16,3 milliarder, eller 17,6 prosent, i forhold til samme periode i fjor.

Reduksjonen i overskuddet skyldes i hovedsak økning av de samlede utgiftene. Utgiftene i alt er på 153,4 milliarder kroner i 2. kvartal, en økning på 12,7 milliarder, eller 9,0 prosent, sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Programområdene "helsevern unntatt folketrygden" og "kirke, utdanning, forskning og kultur" bidro til utgiftsøkningen med til sammen 5,6 milliarder. Samtidig økte folketrygdens utgifter med 4,9 milliarder kroner.

De totale inntektene er på 229,6 milliarder kroner i 2. kvartal 2003. Dette er en reduksjon på knappe 3,6 milliarder, eller 1,5 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2002.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB