21352_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21352
Vekst i statsbudsjettets inntekter
statistikk
2004-10-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i statsbudsjettets inntekter

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 utgjør de totale utgiftene 655 milliarder kroner, og de totale inntektene 785 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i utgiftene på 5,2 prosent, og en vekst i inntektene på 12,5 prosent i forhold til saldert budsjett for 2004.

I budsjettforslaget for 2005 utgjør utgiftene til statskassen unntatt folketrygden en økning på 5,1 prosent, og utgiftene til folketrygden en økning på 5,5 prosent i forhold til saldert budsjett for 2004. På inntektssiden er det driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet som bidrar til den største økningen, fra 52,4 milliarder i budsjettet for 2004 til 73,2 milliarder i budsjettanslaget for 2005. Dette tilsvarer en økning på 39,7 prosent.

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens petroleumsfond anslås til 130,1 milliarder kroner i 2005. Dette er en økning på 71,9 prosent i forhold til saldert budsjett for 2004, da overskuddet var på 75,7 milliarder kroner.

Statistisk sentralbyrå har oppdatert tabellene for statsregnskapets inntekter og utgifter etter hovedpost og utgifter etter programområde. Tabellene viser nå budsjettforslag for 2005 og saldert budsjett for 2004 etter siste oppdatering av statsregnskapets inntekter og utgifter. For tidligere år er det angitt regnskapstall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB