21320
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21320
Vekst i statens inntekter og utgifter
statistikk
2007-06-08T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i statens inntekter og utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1. kvartal 2007, viser totale inntekter på 173 milliarder og totale utgifter på 179 milliarder. Sammenlignet med 1. kvartal 2006 er inntektene 5,5 prosent høyere, mens utgiftene er 8 prosent høyere.

Veksten i statens inntekter på 9 milliarder kroner skyldes i hovedsak økning i innbetalte skatter og avgifter. Disse økte med 11,9 milliarder, tilsvarende 14,3 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2006. Utgiftsveksten på til sammen 13 milliarder kan i hovedsak relateres til Statsregnskapet unntatt folketrygden, som viser en økning på 12,7 milliarder, eller 11,7 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2006. Folketrygden i alt viser en økning på 1,0 prosent.

Inntekter minus utgifter gir et underskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond-Utland på 5,8 milliarder for 1. kvartal 2007, mot et underskudd på 1,3 milliarder for 1. kvartal 2006.

Avsetning til Statens pensjonsfond-Utland var 70 milliarder, mens netto utlån og avdrag på statsgjelden samlet utgjorde 52,6 milliarder. Samlet gir dette et finansieringsbehov på 128,4 milliarder.

Statistikken omfatter faktiske inn- og utbetalinger i statskassen for 1. kvartal 2007. Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB