21350
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21350
Fortsatt vekst i statens inntekter
statistikk
2004-11-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i statens inntekter

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 3. kvartal 2004 viser at totale inntekter utgjør 117,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 10,9 milliarder, eller 10,2 prosent, i forhold til samme periode i fjor.

Inntektsøkningen skyldes i hovedsak økte overføringer i form av skatter og avgifter. Større driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet bidrar også til inntektsveksten.

Utgiftene i alt er på 141,9 milliarder kroner, og utgjør 8,7 milliarder mer enn i 3. kvartal 2003. Dette tilsvarer en vekst på 6,5 prosent. Utgiftsøkningen skyldes først og fremst økte overføringer.

Statens inntekter og utgifter for 3. kvartal 2004 gir til sammen et underskudd før netto avsetning til statens petroleumsfond på 24,2 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 2,2 milliarder fra samme periode i fjor, da underskuddet utgjorde 26,4 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB