21282
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21282
Lav vekst i både inntekter og utgifter
statistikk
2010-08-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav vekst i både inntekter og utgifter

Statsregnskapet i 2. kvartal 2010 viste en økning i inntekter og utgifter på henholdsvis 1,3 og 2,3 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2009. Overskuddet er dermed tilnærmet uendret og er på 121 milliarder kroner.

Statens totale inntekter i 2. kvartal 2010 utgjorde 352 milliarder kroner. Dette er en økning på 4,4 milliarder i forhold til samme periode i fjor. Om lag halvparten av økningen skyldes forbedret driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet.

Samlede utgifter økte med 5,2 milliarder og summerte seg til 231 milliarder kroner. Det var i hovedsak overføringer til kommuner og fylkeskommuner samt andre statlige regnskaper som viste vekst, mens statens egne driftsutgifter og investeringer viste henholdsvis lav vekst og nedgang sammenlignet med 2. kvartal 2009.

Tolkning

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB