21284
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21284
Reduserte inntekter i statsregnskapet
statistikk
2010-06-04T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduserte inntekter i statsregnskapet

Statsregnskapet for 1. kvartal 2010 viser et underskudd på 12 milliarder kroner. Årsaken til underskuddet er i hovedsak lavere inntekter så langt i 2010. I samme periode i 2009 var det tilsvarende resultatet et overskudd på 10 milliarder.

De totale inntektene utgjorde 212,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2010. Dette er en nedgang på 18,3 milliarder, eller 7,9 prosent, i forhold til samme periode i fjor. Lavere petroleumsinntekter stod for det meste av denne nedgangen; inntekter som hovedsaklig består av skatter og avgifter ved utvinning av petroleum, samt driftsresultat fra statens petroleumsengasjement.

Statens totale utgifter økte med 3,6 milliarder kroner eller 1,6 prosent, og utgjorde til sammen 225 milliarder kroner. Økte overføringer gjennom folketrygden på 5,7 milliarder, eller 8,4 prosent, stod for den største økningen på utgiftssiden. Investeringene i staten ble redusert med om lag 3 milliarder kroner. Lavere investeringer i statens petroleumsvirksomhet utgjør det meste av denne nedgangen.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB