21308
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/arkiv
21308
Vekst i statens inntekter
statistikk
2008-06-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i statens inntekter

Stor inntektsvekst og moderat vekst i utgifter førte til et overskudd på 17,9 milliarder i statsregnskapet i 1. kvartal i år. Overskuddet skyldes hovedsakelig økte skatteinntekter og et godt driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet.

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1. kvartal 2008 viser totale inntekter på 200 milliarder og totale utgifter på 182 milliarder. Mens inntektene har økt med 15,6 prosent, har utgiftene bare økt med 1,9 prosent i forhold til 1. kvartal 2007.

Den store veksten i inntekter i forhold til den mer moderate veksten i utgifter fører til et overskudd på 17,9 milliarder. I den samme perioden i fjor viste statsregnskapet et underskudd på 5,8 milliarder. Økningen i statens inntekter skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og høyere driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet. Skatteinntektene har økt med 15,3 prosent, til 109,7 milliarder, og driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet har økt med 32,9 prosent, til 37,8 milliarder.

Avsetning til Statens pensjonsfond - Utland var 64,3 milliarder, en nedgang på 5,6 milliarder, eller 8 prosent, fra 2007. Netto utlån utgjorde 12,1 milliarder, sammenlignet med 22,9 milliarder i den samme perioden i 2007. Samlet gir dette et finansieringsbehov på 58,6 milliarder.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB