168702
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
168702
Redusert overskudd for staten
statistikk
2014-11-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken viser statsregnskapets inntekter og utgifter fordelt på hovedpost. Statsregnskapet for 3. kvartal 2014 viser et overskudd på 31 milliarder kroner.

Statsregnskapets inntekter og utgifter3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert overskudd for staten

Statsregnskapet for 3. kvartal 2014 viser et overskudd på 31 milliarder kroner. Det er 12 milliarder kroner mindre enn i 3. kvartal året før.

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
3. kvartal 20133. kvartal 2014Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT291 533286 621-1,7
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet31 16421 356-31,5
Skatter og avgifter153 410150 121-2,1
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden85 76290 9726,1
Renter og utbytte10 10710 9518,4
Andre inntekter11 09013 22119,2
 
B. UTGIFTER I ALT248 163255 7473,1
Statens egne driftsutgifter i alt34 11135 5124,1
Nybygg, anlegg mv i alt16 35718 50913,2
Overføringer i alt197 695201 7262,0
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND43 37030 874

Statens samlede inntekter var på 287 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Dette er 5 milliarder, eller 1,7 prosent, mindre enn i 3. kvartal 2013. Overføringer utgjorde det meste av inntektene, med til sammen 253 milliarder kroner. Av dette var 150 milliarder kroner skatter og avgifter. Folketrygdens inntekter var på 91 milliarder kroner. Skatteinntektene er redusert med 3 milliarder kroner, og folketrygdens inntekter har økt med 5 milliarder kroner fra 3. kvartal i fjor. Til sammen har overføringene økt med 3 milliarder kroner, eller 1,2 prosent.

Utenom overføringene har statens petroleumsvirksomhet gitt inntekter på til sammen 27 milliarder kroner, mens salg av varer og tjenester har gitt inntekter på 6 milliarder kroner i 3. kvartal i år.

På utgiftssiden har det vært en økning på 3,1 prosent det siste året. Statens utgifter var i 3. kvartal på til sammen 256 milliarder kroner. Av dette var 36 milliarder driftsutgifter, 19 milliarder investeringer i nybygg og anlegg med videre, og 202 milliarder var overføringer. Av overføringene gikk 14 milliarder kroner til andre statlige regnskaper, 38 milliarder til kommuneforvaltningen, og 98 milliarder ble betalt ut i pensjoner og trygder via folketrygden.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB