Kalender

Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

 1. Arbeidskraftundersøkelsen

  tall for 4. kvartal 2021

 2. Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  tall for november 2021

 3. Antall arbeidsforhold og lønn

  tall for desember 2021

 4. Varetektsfengsling og utenlandsk bakgrunn

 5. Akvakulturtillatelser pr. 31.12., tall for 2021 (fiskeridir.no)
 1. Varehandelsindeksen

  tall for desember 2021

 2. Elvefiske

  tall for 2021

 3. Varekonsumindeksen

  tall for desember 2021

 4. Overnattingar

  tall for desember 2021

 5. Familieinnvandring og eksteskapsmønster 1990-2020

 1. Elektrisitet

  tall for 2020

 2. Skogavvirkning for salg

  tall for 2021

 3. Kredittindikator

  tall for desember 2021

 4. Pengemengde

  tall for desember 2021

 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken

 1. Utviklingen i tømmerpriser og driftskostnader i skogbruket

 1. Utviklinga i eksport og import av tømmer og trebaserte varer

 2. Arbeidskraftundersøkelsen 4. kvartal 2021

 1. Renter i banker og kredittforetak

  tall for desember 2021

 2. Eiendomsomsetning

  tall for 4. kvartal 2021

 3. Samiske forhold

  tall for 2020-2021

 4. Godstransport med lastebil

  tall for 4. kvartal 2021

 5. Asylvedtak, januar 2022 (udi.no)
 6. Asylsøkere, januar 2022 (udi.no)
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet

  tall for januar 2022

 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for desember 2021

 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for desember 2021

 4. Føretak

  tall for 4. kvartal 2021

 5. Frafall og bytter i universitets- og høgskoleutdanning

 6. Frafall i høyere utdanning

 1. Lønn

  tall for 2021

 2. Antall arbeidsforhold og lønn

  tall for 4. kvartal 2021

 3. Byggeareal

  tall for 4. kvartal 2021

 4. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  tall for 4. kvartal 2021

 5. Arbeidstillatelser, januar 2022 (udi.no)
 6. Familieinnvandringstillatelser, januar 2022 (udi.no)
 7. Bytter i høyere utdanning

 1. Konsumprisindeksen

  tall for januar 2022

 2. Harmonisert konsumprisindeks

  tall for januar 2022

 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  tall for januar 2022

 4. Produsentprisindeksen

  tall for januar 2022

 5. Assisterte returer, januar 2022 (udi.no)
 6. Årslønn, påløpt. Tall for 2021

 1. Investeringsindeks for detaljhandel

  tall for 4. kvartal 2021

 2. Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  tall for 2021

 3. Banker og kredittforetak

  tall for desember 2021

 4. Banker og kredittforetak

  tall for 4. kvartal 2021

 1. Elektrisitetspriser

  tall for 4. kvartal 2021

 2. Byggjekostnadsindeks for bustader

  tall for januar 2022

 3. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  tall for januar 2022

 4. Trafikkulykker med personskade

  tall for januar 2022

 1. Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren

  tall for 2020

 2. Forskerpersonale

  tall for 2020

 3. Forskning og utvikling i instituttsektoren

  tall for 2020

 4. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

  tall for 4. kvartal 2021

 5. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for 1. kvartal 2022

 6. Forskning og utvikling i næringslivet

  tall for 2020

 7. Norske dotterselskap i utlandet

  tall for 2020

 1. Inntekter, personlig næringsdrivende

  tall for 2020

 2. Byggeareal

  tall for januar 2022

 3. Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

  tall for 2021

 4. Skatterekneskap

  tall for januar 2022

 5. Ikke-heterofiles levekår