Etterforskede lovbrudd

Oppdatert: 29. oktober 2020

Neste oppdatering: 6. oktober 2021

Ferdig etterforskede lovbrudd
Ferdig etterforskede lovbrudd
2019
288 124

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddOppklaringsprosent
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2019
Alle lovbruddstyper288 124147 021141 10390 57542 08812 9031 4558 6341 74750 09157 95522 67649
¬ Eiendomstyveri87 69370 87916 81463 9284 1012 7001502 3893274 5255 3764 19719
¬¬ Tyveri, i alt87 33770 61116 72663 7384 0592 6661482 3893234 5045 3304 18019
¬¬¬ Mindre tyveri12 0594 1287 9312 136973984351 3632152 8318072 71566
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted11 1303 4577 6731 607881935341 3452092 7517642 60469
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri92967125852992491186804311128
¬¬¬ Tyveri65 60958 5867 02354 7752 2431 50167896911 6183 1541 26411
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 7822 6634 1191 68455338838607431 2221 54170661
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet6 0025 1398634 6403331597931413148813714
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig9 8919 1707218 27158330884026764161637
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 7602 5112491 996329182424835100829
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig4564243239031302131887
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6 6756 2354405 8852231234141738298737
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy6 2145 7424725 381256100548043316658
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel15 82615 47235415 148186136247155169822
¬¬¬¬ Tyveri fra person20 83820 37646219 636326407757790213952
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 1455 9941515 8176611012124056322
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)4 3034 284194 21418511204670
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 9872 950372 874264913052271
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2 0161 971451 925252106272552
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 3875 1772104 806191176425334104444
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri56243215630401111657
¬¬¬ Grovt tyveri5 9884 9929964 414434117276133079211017
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted515363152307411322018125730
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 2391 05618392887261519031412015
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig3 0572 5624952 26723357530364025416
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 7681 3773911 16615949322353223922
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig49141972374441050161515
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig79876632727307230019104
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy70263864600251214035439
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person443371723114884400571116
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)7964156031010014019
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)5049144131000102
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)10590158172010013114
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2827123400000014
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted18114140103332320029922
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri322301010200131594
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 6812 9057762 41340964196914255779121
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 8071 263544927277509515174086330
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 080980100906588813147579
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy7946621325807462584942117
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel35626888190423420421461725
¬ Annet vinningslovbrudd23 40214 2689 1346 0533 3094 599307268521 9415 4581 41539
¬¬ Heleri og hvitvasking2 4581 1291 32931999613864312890023454
¬¬¬ Heleri, i alt2 3521 0861 26629969523664312584822654
¬¬¬¬ Heleri2 1879961 19129885503262312578321854
¬¬¬¬ Grovt heleri16590750842420065845
¬¬¬ Hvitvasking, i alt10038622269100351862
¬¬¬¬ Hvitvasking381226282000315868
¬¬¬¬ Grov hvitvasking6226360187100036058
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking65104010001017
¬¬ Bedrageri, i alt16 25111 5494 7025 9141 5713 96698170254233 29179329
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 4841 13734767511334541751299010623
¬¬¬ Bedrageri12 8789 7193 1595 1041 2163 33069110192912 08165825
¬¬¬ Grovt bedrageri1 8896931 1961352422912543131 1202963
¬¬ Underslag, i alt93855338562244237101024852026441
¬¬¬ Underslag70143926259179194792485865837
¬¬¬ Grovt underslag237114123365433100116652
¬¬ Økonomisk utroskap14145960349200093368
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel10044561403010051456
¬¬ Regnskapsovertredelse1 0413107310138118543031927613370
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd80512902720410223336
¬¬ Skatt og avgift8261986280784476501434245676
¬¬¬ Skattesvik2625820402112250024172878
¬¬¬ Grovt skattesvik15343110020023101107172
¬¬¬ Annet, skatt og avgift411973140373228401181454776
¬¬ Tolloven1 3412461 0952112186186080917610482
¬¬¬ Smugling89411577916583110405991096787
¬¬¬ Annet, tolloven44713131656355820210673771
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd2261438324575578032222137
¬ Eiendomsskade17 07013 4933 57711 1791 661616377241996531 37462721
¬¬ Skadeverk, i alt16 51013 0563 45411 0461 376600346331996531 35261721
¬¬¬ Mindre skadeverk1 32993239778110740445281308211230
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning62440821634541211321773435135
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)3442756923431828521152020
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk361249112202351115636244131
¬¬¬ Skadeverk14 61011 7292 8819 9731 191541245511675171 14450220
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning5 6224 0441 5783 244590198123667628958326428
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 2416 2999425 57345426481286016343315813
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1 7471 3863611 1561477945731651288021
¬¬¬ Grovt skadeverk571395176292781963746126331
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning2991731261036244262194342
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel2261814515512122102231020
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk46415344301031011
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade5604371231332851639100221022
¬ Vold og mishandling33 83817 40516 4332 42113 2731 4782332 3067681 6838 3473 32949
¬¬ Voldslovbrudd19 6879 8649 8231 1818 2772891171 1735601 1775 1261 78750
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 7896 2226 5678575 024277647815051 1672 5161 59851
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse12 2135 9886 2257954 864274557445011 1652 2401 57551
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse576234342621603937422762359
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 9381 065873310741311744107223645
¬¬¬¬ Kroppsskade1 616948668272664210623905333441
¬¬¬¬ Grov kroppsskade3221172053877111220189264
¬¬¬ Drap27225020020023093
¬¬¬ Drap, forsøk40931090020029078
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død8319640180140356177
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade5811470100100244181
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død25817080040112068
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 7422 20054212 17902050604206620
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 6282 15847012 13702050503526318
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner11442720420001068363
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 7332161 5175190417212671 2187488
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd33513120481145448201421261
¬¬ Trusler, i alt7 9813 7844 1974082 939374637461151782 35780153
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)6 0603 1752 8853442 458337365501111691 40864748
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)2781691094311592353066539
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1 242295947122501320115027676376
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler401145256911615546171168664
¬¬ Ran og utpressing99469529941721554981001962230
¬¬¬ Ran6184112072671431066001271433
¬¬¬ Grovt ran1599564514301140050040
¬¬¬ Utpressing21518827992853810018813
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing21101000001050
¬¬ Tvang108624611455150034743
¬¬ Frihetsberøvelse12981488645492037037
¬¬ Omsorgs- og familieforhold17810870091107200214739
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse4 6932 7791 9143881 619741312889132854466341
¬¬ Menneskehandel4829195230100017240
¬¬ Terror og terrorrelatert handling16313300020011081
¬¬ Annen vold og mishandling404000000040100
¬ Seksuallovbrudd6 9213 0283 8934172 4607774380293342 38876256
¬¬ Voldtekt, i alt1 9571 338619991 2110281270038510732
¬¬¬ Voldtekt1 8911 305586981 1800271250035510631
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år5862263601219701790001848661
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 3051 0792268698301035001712017
¬¬¬ Grov voldtekt6633331310120030150
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)19712070000012063
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder4726211240120018145
¬¬ Voldtekt, forsøk104752919560090018228
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold8047330440320023841
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år361832782780311001709777
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående117407703802800521766
¬¬ Seksuell handling1 08947161864395395712837116157
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år6952064891318607370132812370
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke394265129512093220127433833
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 487568919176344321695417346318462
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)77522654986129563605734011671
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder7123423709021527105941161236852
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 7264061 320572944213712413390618676
¬ Rusmiddellovbrudd41 7248 31233 4121 9345 4677201919291319 66817 8354 84980
¬¬ Narkotikalovbrudd29 6405 61424 0261 1593 8344741477441268 03110 9314 19481
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven15 9171 90514 0121541 60482653961035 6204 8813 01288
¬¬¬¬ Narkotika, bruk9 1807168 46446492538183943 2533 2411 69392
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse6 7371 1895 548150955572721392 3671 6401 31982
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt13 7233 70910 0141 0052 23039282348232 4116 0501 18273
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven12 8183 5839 2359782 14439071318232 4105 3221 16272
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven905126779278621130017282086
¬¬ Doping1 252387865362221161311031941212369
¬¬¬ Doping, legemiddelloven44195346176117701101666378
¬¬¬ Doping, straffeloven811292519351461056402092466064
¬¬ Ruspåvirket kjøring8 9241 0727 85201 03892515029436 36539288
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 6081 0257 583099492215028066 23938688
¬¬¬ Promillekjøring, annet316472690440300137126685
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt4586739115013392232608885
¬¬¬ Alkohollovovertredelse4526738515013392232548885
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse606000000060100
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 4501 1722787383231083151143675219
¬ Ordens- og integritetskrenkelse31 0889 62621 4622 3735 6811 3162561 1931028 3468 3403 48169
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse12 6243 2779 3473352 53934261561384 4022 8901 45674
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 8231 0043 819258697931161182 35280548379
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 02452972234124120848377595
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 9234651 45814242218531080138620876
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 8764871 3892241145996870338220074
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning7 8012 2735 5283101 67026330400202 0502 08597371
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 5804012 17918363812215115531 09031084
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd3 2798622 4177356221116109298091641074
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 9421 0109322197454427675177925348
¬¬ Myndighetskrenkelse11 9952 3779 618442 028183122483293 4854 0471 57480
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 1411 5227 619121 3627177441283 2552 8231 07283
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 5883002 288424722271051095491630388
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 9991871 812316015990973374623491
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann5891134761877181512211706981
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning6 5531 2225 33181 1154950336182 3011 90776981
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet891578340511531535728215994
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 0336571 37616306202021124976714768
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 7883142 474128121118921 52353132989
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring5407047004818410016517012587
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning3011241776105310407157959
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 5344871 04754056413200139447068
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 188225963018531911098836081
¬¬¬¬ Uriktig anklage346262845220334904611024
¬¬¬ Utlendingslovgivning1 029223806217717274016623839878
¬¬¬¬ Innreiseforbud19329164027024001491185
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold251213291000010352
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning81118262901411625001667938478
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet423111191833003526
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse249114135247513215151392954
¬¬ Integritetskrenkelse6 4693 9722 4971 9941 11479173149354591 40345139
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 2602 7161 5441 43264159449451029895323836
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 6055641 041533651153122426458916265
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 12732879928228522017121545111571
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet47823624225137631153491384751
¬¬¬¬ Pengefalsk68521623245010113124
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 4492 0304191 34620146716225233125717
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)39326612717234528529912032
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 0561 7642921 1741674158173142213714
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse13870681051720110391849
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 4987947044722081086771710935814347
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 125467658241177445741510433113458
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem373327462313164132527912
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred2531896435995237112113325
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering261154107481005114615611141
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse1971197876632146125202640
¬ Trafikkovertredelse42 6498 23134 4181 5595 3011 2171544109521 7168 5693 62881
¬¬ Veitrafikkovertredelse42 0648 07733 9871 5425 2001 1891464069321 3898 5283 57181
¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 81064510 16505754129206364 5124 3441 06794
¬¬¬ Ulovlig hastighet11 0411 3779 664459508350601516 7801 93493488
¬¬¬ Personskade2 8411 4571 3841211 25381270596019215749
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 3724 59812 7749622 86471755115519 1372 0581 41374
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning5851544311710128842327415774
¬ Annet lovbrudd3 7391 7791 9607118351805335441 22526838852
¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 0951 5031 5926806731262433441 03819228551
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd1712538100022129
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 16763253543917711590435306146
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 9118591 05223848811419244460116022355
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning4191762434123282100125447458
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning22510012527392682062322956
Standardtegn i tabeller
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2019
I alt288 124147 021141 10390 57542 08812 9031 4558 6341 74750 09157 95522 676
Oslo68 05943 38924 67027 8318 9016 2154421 7171036 89011 0154 945
Øst39 24618 04821 19811 5254 9361 3112761 0301657 7448 4353 824
Innlandet18 4737 96810 5054 5862 557751744611444 8413 6431 416
Sør-Øst35 50216 69818 80410 4525 3327231918962066 2598 7892 654
Agder18 0859 1078 9785 3022 4011 363415281073 0394 457847
Sør-Vest28 00114 84313 1588 7154 6851 3241191 1113324 1134 7792 823
Vest26 76113 73213 0298 7643 7131 178779851124 7355 3721 825
Møre og Romsdal9 9003 6316 2692 0131 6051123891192 5572 430774
Trøndelag20 27210 3129 9606 9443 28234526791494 3343 1801 618
Nordland10 6694 2886 3811 9852 2660372631272 4522 4791 060
Troms8 1563 0125 1441 6661 299047418902 0911 983562
Finnmark4 5431 8612 6827451 054359153929891 137311
Svalbard12147742819001140284
Særorgan33685251193802830722813
Uoppgitt politidistrikt000000000000
Standardtegn i tabeller
Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2019
Lovbrudd etterforsket
I alt288 12487 69323 40217 07033 8386 92141 72431 08842 6493 739
Oslo68 05926 8466 0614 4148 4781 1157 2468 1295 517253
Øst39 24611 3383 5021 9594 5051 1365 4554 3586 636357
Innlandet18 4734 1431 9438231 6593662 9121 6614 750216
Sør-Øst35 50210 1802 7011 9294 0907685 8323 8555 704443
Agder18 0855 3971 4531 1002 2483402 7132 1442 436254
Sør-Vest28 0018 5182 4411 9443 2296244 4602 9443 389452
Vest26 7619 2391 6251 5832 8377273 6302 3264 391403
Møre og Romsdal9 9001 9336505571 1735371 7511 0362 028235
Trøndelag20 2725 9761 5891 4732 1444893 0511 7663 491293
Nordland10 6691 7366236411 5873412 2591 2391 982261
Troms8 1561 7054073681 0882671 6139481 505255
Finnmark4 543658271269761200774575806229
Svalbard121218612114191426
Særorgan3363128427101488062
Uoppgitt politidistrikt0000000000
Lovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent
I alt49193921495680698152
Oslo36152413404874617645
Øst54215126536484728249
Innlandet57164728485185748255
Sør-Øst53214626536583688049
Agder50173428514483778041
Sør-Vest47203420484877708042
Vest49224021515877757855
Møre og Romsdal63364328537684778648
Trøndelag49174614525378698347
Nordland60264927485380728260
Troms63306129555784748764
Finnmark59225928584073717976
Svalbard615253392..93847173
Særorgan75100695059107982..94
Uoppgitt politidistrikt....................
Standardtegn i tabeller
Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
I altIngen siktede1 siktet2 siktede3 siktede4 siktede5 siktede6 siktede7 eller flere siktede
2019
Alle lovbruddstyper288 124151 139132 2723 358879277914761
¬ Eiendomstyveri87 69371 23715 2459172143916916
¬¬ Tyveri, i alt87 33770 95915 1719152133816916
¬¬¬ Mindre tyveri12 0594 2657 617140324100
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted11 1303 5827 380131324100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri929683237900000
¬¬¬ Tyveri65 60958 7676 26643211421621
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 7822 7203 860144439501
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet6 0025 162684119279010
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig9 8919 21458167261110
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 7602 5392031430010
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig45642624420000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6 6756 24935449211100
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy6 2145 74741344100000
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel15 82615 4863142600000
¬¬¬¬ Tyveri fra person20 83820 4143902671000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 1456 004134421000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)4 3034 28914000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 9872 95130600000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2 0161 97436420000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 3875 1961761230000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri562424611000
¬¬¬ Grovt tyveri5 9885 00161627258137714
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted5153636074171000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 2391 05711933194070
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig3 0572 5703261271317013
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 7681 3842431091117013
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig491419571320000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig79876726500000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy702638421426000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person443371511541001
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)796413200000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)50491000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)105906621000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)28271000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted18114130720001
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri32218930000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 6812 9266727190201
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 8071 2764725150201
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 080982861020000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy7946681141020000
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel35627874211000
¬ Annet vinningslovbrudd23 40214 5638 249355169451245
¬¬ Heleri og hvitvasking2 4581 1371 22963233210
¬¬¬ Heleri, i alt2 3521 0941 17557203210
¬¬¬¬ Heleri2 1871 0041 11349172110
¬¬¬¬ Grovt heleri1659062831100
¬¬¬ Hvitvasking, i alt1003853630000
¬¬¬¬ Hvitvasking381220420000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking622633210000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking651000000
¬¬ Bedrageri, i alt16 25111 7544 19114012035524
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 4841 172304620000
¬¬¬ Bedrageri12 8789 8772 834586632524
¬¬¬ Grovt bedrageri1 8897051 05376523000
¬¬ Underslag, i alt938585346601000
¬¬¬ Underslag701467229401000
¬¬¬ Grovt underslag237118117200000
¬¬ Økonomisk utroskap1414689410100
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel10044401501000
¬¬ Regnskapsovertredelse1 0413306842520000
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd805126210000
¬¬ Skatt og avgift8262065793740000
¬¬¬ Skattesvik26259198410000
¬¬¬ Grovt skattesvik1534399830000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift4111042822500000
¬¬ Tolloven1 3412551 00059165411
¬¬¬ Smugling89411870748134310
¬¬¬ Annet, tolloven4471372931131101
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd22615565420000
¬ Eiendomsskade17 07013 7132 96024090431419
¬¬ Skadeverk, i alt16 51013 2692 87921682401419
¬¬¬ Mindre skadeverk1 3299623392141110
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning624420191931000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)34428258300100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk36126090910010
¬¬¬ Skadeverk14 61011 9102 39917174361307
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning5 6224 1311 30410838261005
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 2416 36680636256101
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1 7471 41328927114201
¬¬¬ Grovt skadeverk5713971412443002
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning2991751021532002
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel22618134911000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk46415000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade560444812483000
¬ Vold og mishandling33 83818 76314 15363317267211514
¬¬ Voldslovbrudd19 68710 4058 6874489729885
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 7896 7295 6163347523723
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse12 2136 4935 3492875619702
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse57623626747194021
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 9381 07379239205162
¬¬¬¬ Kroppsskade1 61695561821153121
¬¬¬¬ Grov kroppsskade3221181741852041
¬¬¬ Drap27224100000
¬¬¬ Drap, forsøk40930010000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død832063000000
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade581147000000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død25916000000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 7422 2184626200000
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 6282 1763955700000
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1144267500000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 7332211 505511000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd335133195700000
¬¬ Trusler, i alt7 9814 1643 729581011621
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)6 0603 5342 4634477311
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)278171891024110
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1 242303936110100
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler401156241300100
¬¬ Ran og utpressing994697169663712346
¬¬¬ Ran61841212447247103
¬¬¬ Grovt ran15995291675133
¬¬¬ Utpressing21518916260110
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing210100000
¬¬ Tvang1086929314101
¬¬ Frihetsberøvelse1298125858011
¬¬ Omsorgs- og familieforhold17811361400000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse4 6933 2021 43139162300
¬¬ Menneskehandel48295761000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling16313000000
¬¬ Annen vold og mishandling404000000
¬ Seksuallovbrudd6 9213 0523 77280115001
¬¬ Voldtekt, i alt1 9571 3415823121000
¬¬¬ Voldtekt1 8911 3085592211000
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år5862273451211000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 3051 0812141000000
¬¬¬ Grov voldtekt663323910000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)19711100000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder472612810000
¬¬ Voldtekt, forsøk1047529000000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold804733000000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år361832631230000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående1174077000000
¬¬ Seksuell handling1 089474601931001
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år695206480620001
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke394268121311000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 487585893810000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)775233538310000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder712352355500000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 7264071 2942023000
¬ Rusmiddellovbrudd41 7248 56832 315643132451155
¬¬ Narkotikalovbrudd29 6405 83323 019597126451154
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven15 9172 06413 6571433410612
¬¬¬¬ Narkotika, bruk9 1807948 238101336512
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse6 7371 2705 4194214100
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt13 7233 7699 3624549235542
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven12 8183 6438 7603465116200
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven9051266021084119342
¬¬ Doping1 2523948451020001
¬¬¬ Doping, legemiddelloven44198340210000
¬¬¬ Doping, straffeloven811296505810001
¬¬ Ruspåvirket kjøring8 9241 0847 8152500000
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 6081 0377 5462500000
¬¬¬ Promillekjøring, annet31647269000000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt458773681030000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse452773641010000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse604020000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 4501 180268110000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse31 08810 42820 21332867241369
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse12 6243 4648 9481622712443
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 8231 0913 62188133412
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 02462953801000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 9235021 3972220000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 8765271 27158112412
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning7 8012 3735 32774149031
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 5804252 1331813000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd3 2799002 3542131000
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 9421 04884035105031
¬¬ Myndighetskrenkelse11 9952 8739 012791710310
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 1411 6527 43734140310
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 5883282 249720200
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 9992081 786500000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann589120463220200
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning6 5531 3245 18827120110
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet89168820210000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 0337001 329400000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 7883502 4211230110
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring54081459000000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning301125159980000
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 5344971 0151705000
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 1882339351505000
¬¬¬¬ Uriktig anklage34626480200000
¬¬¬ Utlendingslovgivning1 0295684322315000
¬¬¬¬ Innreiseforbud19329164000000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold25128302000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning8115272602013000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet42338100000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse249123120420000
¬¬ Integritetskrenkelse6 4694 0912 25387232616
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 2602 7661 4622370002
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 6055869971640002
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 1273457641520001
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet478241233120001
¬¬¬¬ Pengefalsk685215010000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 4492 056387510000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)393271120200000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 0561 785267310000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1387263210000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 49882559056142614
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 12549055556132612
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem37333535010002
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred25321339100000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering261156100320000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse19713162400000
¬ Trafikkovertredelse42 6498 89233 6489784000
¬¬ Veitrafikkovertredelse42 0648 64233 3229172000
¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 81070610 0841631000
¬¬¬ Ulovlig hastighet11 0411 4989 537600000
¬¬¬ Personskade2 8411 5171 3141000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 3724 92112 3875941000
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning585250326612000
¬ Annet lovbrudd3 7391 9231 71765165472
¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 0951 5891 42649145462
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd17133000010
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 1676414962430102
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 91193592725115350
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning419226186510010
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning2251081051110000
Standardtegn i tabeller
Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2019
Alle lovbruddstyper143 442122 69020 7524 4298 41814 12918 54120 83733 22023 77013 0077 091
¬ Eiendomstyveri18 11512 6425 4731 5201 5651 0571 7802 3224 4853 2161 452718
¬¬ Tyveri, i alt18 02912 5645 4651 5201 5591 0451 7762 3064 4583 2021 445718
¬¬¬ Mindre tyveri8 0334 8163 2171 0481 0794755227801 6151 253812449
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted7 7724 6343 1381 0381 0424525027451 5491 218788438
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri26118279103723203566352411
¬¬¬ Tyveri7 4915 4832 0084253583868019552 1971 543561265
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted4 3082 7611 5472961421654184971 279889383239
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 004858146596178881612672156312
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig7786531251176619697244155317
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig235184517181528278635154
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig333030022416711
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig51043971458446666142113152
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy53048446525338781170103215
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel36433430171513386510880280
¬¬¬¬ Tyveri fra person463354109373434594612294352
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale15511144961314154638122
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)14113110224220
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)393634337310810
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)473710667876700
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)2081594917181128195639200
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri443950521587700
¬¬¬ Grovt tyveri1 6321 4501821628103328441420257381
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted2692472212545481055580
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet30929118112148591116170
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig79467811681866191220146126181
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig6605521083115918118911688130
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig93876476619183021
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig4139210141212830
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy103949120116322310
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person1109713519143930930
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)17161100291400
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)110000100000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)26260105299000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)220100100000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted64521221482120530
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri4743404219126310
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy87381558319481125130226149343
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil6125674517746210187137111221
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1151096137131611281980
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy14613971136832611942
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel867880612416271470
¬ Annet vinningslovbrudd9 6768 0561 620651585701 1171 5632 8682 0311 012292
¬¬ Heleri og hvitvasking1 4771 334143746100160310471297797
¬¬¬ Heleri, i alt1 4051 27513074195154295454280736
¬¬¬¬ Heleri1 3071 18512274087139277424260685
¬¬¬¬ Grovt heleri989080181518302051
¬¬¬ Hvitvasking, i alt705911055614171751
¬¬¬¬ Hvitvasking28253054257221
¬¬¬¬ Grov hvitvasking4234800149101530
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking202000010010
¬¬ Bedrageri, i alt4 9233 9061 017491033857619201 54281125894
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende3242051195273337518456256
¬¬¬ Bedrageri2 9922 352640446629849663381142116261
¬¬¬ Grovt bedrageri1 6071 349258010542282366473347127
¬¬ Underslag, i alt3602371236742534288684311
¬¬¬ Underslag23915584673547305736183
¬¬¬ Grovt underslag12182390076123132258
¬¬ Økonomisk utroskap1048717000542239277
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel80503000114626411
¬¬ Regnskapsovertredelse74066377007386521023515332
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd322390001099103
¬¬ Skatt og avgift66760067003225216021017743
¬¬¬ Skattesvik20819414000102436666012
¬¬¬ Grovt skattesvik12411113003363029449
¬¬¬ Annet, skatt og avgift33529540000922941157322
¬¬ Tolloven1 2181 09012810277216334331521285
¬¬¬ Smugling8817899200234411024724015958
¬¬¬ Annet, tolloven33730136104285396755327
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd75669225431721129
¬ Eiendomsskade4 0583 65540370453341741651472552015376
¬¬ Skadeverk, i alt3 8953 51338258952841541150771151115172
¬¬¬ Mindre skadeverk41636551457154465367511811
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning228205232942222331382887
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)6961810127778972
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk1199920617251615211432
¬¬¬ Skadeverk3 2522 94930350343334634539861743912249
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning1 8411 6651763472531671822243412515818
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1 00192675961171291191262081494116
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk41035852606350444868392315
¬¬¬ Grovt skadeverk22719928412415205627211112
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning1631392432191112372016106
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel605649548166516
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk440000031000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade16314221115525714924
¬ Vold og mishandling16 51614 2062 3101 2081 6061 5972 0962 4253 4502 4981 223413
¬¬ Voldslovbrudd10 1348 4731 6616969851 0741 4121 5612 1251 383655243
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt6 6675 6601 0075967246828689821 332884453146
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse6 2105 2319795656626098089091 252826437142
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse4574292831627360738058164
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 029958715783172183187196914911
¬¬¬¬ Kroppsskade756704524961119145141133663210
¬¬¬¬ Grov kroppsskade273254198225338466325171
¬¬¬ Drap26242022564511
¬¬¬ Drap, forsøk33267009546540
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død6355801842158718
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade4740701632117314
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død16151002104144
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt587457130521555792081733515
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner510386124521443631881542615
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner777160011216201990
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 5191 142377341521682522713151929342
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd2101515942118403049251310
¬¬ Trusler, i alt3 9653 59936626736731646559082166738191
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)2 6252 37025523628521428134350745824061
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)142133922141217232018115
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann94687967553811441812331419711
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler252217354159234361503314
¬¬ Ran og utpressing5505292112499798066732261
¬¬¬ Ran347330179371473941381620
¬¬¬ Grovt ran1511492312518321127520
¬¬¬ Utpressing5048203138148121
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing220001100000
¬¬ Tvang66624117112114731
¬¬ Frihetsberøvelse1019653912122826911
¬¬ Omsorgs- og familieforhold694920002513251851
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 5751 35821711714510610614135036317275
¬¬ Menneskehandel3929100005162700
¬¬ Terror og terrorrelatert handling1376001046200
¬¬ Annen vold og mishandling440000004000
¬ Seksuallovbrudd3 9903 92862269431375785305698480268379
¬¬ Voldtekt, i alt6546431197112666359118643738
¬¬¬ Voldtekt610601995105615250113603737
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år3763697778236132360351931
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder234232218232539275325186
¬¬¬ Grov voldtekt444222751195401
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)13121031103401
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder313012441092000
¬¬ Voldtekt, forsøk292905213115110
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold33321001647726
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år29528961173894624241684
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående77725485381814107
¬¬ Seksuell handling6346286475541160381095033101
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år50049643733311492283312490
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke134132210221011162619911
¬¬ Seksuelt krenkende atferd9149068455190188892131296346
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)548546226376415562125481813
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder3663606191426332788814533
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 3541 32925601308231672204199114177
¬ Rusmiddellovbrudd34 34130 1124 2292071 9034 5655 4905 8118 2935 0202 278774
¬¬ Narkotikalovbrudd24 87121 7613 1101911 7963 7884 3614 3495 7763 2221 174214
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven14 29312 3341 9591421 4442 6322 6582 3662 9411 55947180
¬¬¬¬ Narkotika, bruk8 6747 4631 2111011 1361 7991 6171 3621 59379223242
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse5 6194 871748413088331 0411 0041 34876723938
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt10 5789 4271 151493521 1561 7031 9832 8351 663703134
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven9 5018 4501 051493501 1041 5791 7932 4611 445606114
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven1 07797710002521241903742189720
¬¬ Doping932907251960146227325143174
¬¬¬ Doping, legemiddelloven3473407043671811034930
¬¬¬ Doping, straffeloven5855671815247514622294144
¬¬ Ruspåvirket kjøring7 8726 8779954695889001 1702 0461 5491 012534
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk7 6036 6129914685788801 1231 9831 499954514
¬¬¬ Promillekjøring, annet26926540110204763505820
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt3923345832511759325345499
¬¬¬ Alkohollovovertredelse3823245832511758325041497
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse10100000103402
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd274233418412243393612613
¬ Ordens- og integritetskrenkelse21 26318 7132 5503591 0622 1023 1363 4845 0883 3791 878775
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse9 4618 6328292474399401 3561 5632 1991 450824443
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 8893 5803093810650777474984650028584
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet973933405131602101931951136915
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 4501 32712302215930228133518412740
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 4661 32014633711882622753162038929
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning5 5725 0525202093334335828141 353950539359
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 1772 0361416915820426135360635414329
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 4122 29311938118197265354601437255147
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning983723260102573256107146159141183
¬¬ Myndighetskrenkelse9 2207 9491 271404199771 4811 4902 1941 506863250
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet7 5646 759805264069341 3371 2091 6651 116664207
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 2762 020256817730545741146124915157
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 7951 598197713423836333236019012843
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann48142259143679479101592314
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning5 2884 739549182296298807981 204867513150
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet82768614110112107155133169864411
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1 3371 2071301206312713338031423762
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 4652 24921678643552842247331015945
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring4594144500639811451145519
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning2001831701118312937431813
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 06669337387309218532227212723
¬¬¬¬ Uriktig forklaring98263235023257617230225712520
¬¬¬¬ Uriktig anklage8461236451613201523
¬¬¬ Utlendingslovgivning44639056016387517092586
¬¬¬¬ Innreiseforbud164154100029347528151
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold22157000315760
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning2602213901426409057375
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet1064000020404
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse13410133657141937221410
¬¬ Integritetskrenkelse2 5822 1324507220418529943169542319182
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 5361 22431215889717031243526211938
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 0508621881566412518528219510636
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk803672131028511101262111589227
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet247190571281315597137149
¬¬¬¬ Pengefalsk18153000265320
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)398294104142821301091315852
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)12473513159627511201
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)274221531113122482804651
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse7053170412131217660
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold8287448436108721061002191294414
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted7756938233886888972161284413
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem5351232041833101
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred412912632448644
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering1129220125515818161518
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse65432230947151098
¬ Trafikkovertredelse33 67629 7813 895841 1183 3813 6214 2527 3236 2244 3603 313
¬¬ Veitrafikkovertredelse33 39429 5103 884831 0993 3513 5984 2167 2506 1724 3263 299
¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 1399 276863434787501 0621 4802 5801 9361 178632
¬¬¬ Ulovlig hastighet9 5498 5649851711 1221 1671 2642 1091 8521 279684
¬¬¬ Personskade1 3289823461955127112124211205166309
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse12 37810 6881 690204951 3521 2571 3482 3502 1791 7031 674
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning2822711111930233673523414
¬ Annet lovbrudd1 8071 597210134265100161290402383351
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 6021 40919313406286138257342343321
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd990000003321
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd56454915775173376136135148
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 0298511786335769105178203206172
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning85805001179282514
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning12010812022131624321516
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer for eiendomstyveriSiktede personer for annet vinningslovbruddSiktede personer for eiendomsskadeSiktede personer for vold og mishandlingSiktede personer for seksuallovbruddSiktede personer for rusmiddellovbruddSiktede personer for ordens- og integritetskrenkelseSiktede personer for trafikkovertredelseSiktede personer for annet lovbrudd
2019
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over8 8375 1592 9039 7321 90019 51914 01725 0521 545
5-14 år1 113505968672311573307313
15-17 år1 1861093809473121 23877182438
18-20 år6072532799741862 5861 4792 65659
21-24 år7174333061 1761753 0122 0612 59088
25-29 år9387393251 3191583 1082 1622 981131
30-39 år1 7511 5175011 9753214 4333 2015 193252
40-49 år1 3471 2263411 4722382 8062 1834 556333
50-59 år7446401247021591 5431 2283 394333
60 år og over434192513001206366022 785298
Menn
Alle aldre 5 år og over6 0894 2072 5838 3631 85216 74012 21121 7541 359
5-14 år623465307482231282886511
15-17 år783943408113011 01865874835
18-20 år4402072488431862 2421 3062 29654
21-24 år5373332761 0051722 6311 8472 27373
25-29 år7155942891 1491532 7191 9102 630107
30-39 år1 3211 2524481 6813093 8562 7914 572224
40-49 år9619953021 2502332 3371 8383 923294
50-59 år4685151096111551 2741 0642 971292
60 år og over241171412651205355092 276269
Kvinner
Alle aldre 5 år og over2 7489523201 369482 7791 8063 298186
5-14 år4904661198294282
15-17 år403154013611220113763
18-20 år167463113103441733605
21-24 år18010030171338121431715
25-29 år22314536170538925235124
30-39 år430265532941257741062128
40-49 år38623139222546934563339
50-59 år2761251591426916442341
60 år og over19321103501019350929
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 lovbrudd2 lovbrudd3 lovbrudd4 lovbrudd5 lovbrudd6 lovbrudd7 lovbrudd8 lovbrudd9 lovbrudd10 eller flere lovbrudd
2019
Alle aldre 5 år og over69 34547 04511 1064 1392 0911 1647445654123081 771
5-14 år2 9282 241386127594719179320
15-17 år4 5023 006773312139853424302475
18-20 år7 1544 9011 13344021910580444429159
21-24 år8 0595 2361 317516290154103825140270
25-29 år8 8585 5951 54563431218596785644313
30-39 år14 2009 0342 43998049125419412810679495
40-49 år11 1467 4371 8626193392101311117354310
50-59 år7 5065 4871 0963511849066633330106
60 år og over4 9924 1085551605834211810523
Begge kjønn69 34547 04511 1064 1392 0911 1647445654123081 771
Menn58 07339 0469 3293 5471 7941 0236424853702681 569
Kvinner11 2727 9991 777592297141102804240202
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
I altIngen medskyldige1 medskyldig2 medskyldige3 medskyldige4 eller flere medskyldige
2019
Alle aldre 5 år og over69 34563 1893 4621 315616763
5-14 år2 9281 716494322187209
15-17 år4 5023 582423234110153
18-20 år7 1546 4374011676980
21-24 år8 0597 3444551425167
25-29 år8 8588 1524281504880
30-39 år14 20013 21664016379102
40-49 år11 14610 591393914625
50-59 år7 5067 278161301621
60 år og over4 9924 87367161026
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Siktede personerSiktede personer per 1 000 innbyggere
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
2019
Alle aldre 5 år og over69 34558 07311 27213,6622,714,47
5-14 år2 9282 2306984,576,802,24
15-17 år4 5023 62387923,8937,549,56
18-20 år7 1546 0811 07336,3259,6111,30
21-24 år8 0596 9151 14429,4148,818,64
25-29 år8 8587 5951 26323,8840,046,97
30-39 år14 20012 0782 12219,4432,265,96
40-49 år11 1469 2181 92815,4024,815,48
50-59 år7 5066 2821 22410,6617,443,56
60 år og over4 9924 0519414,006,831,43
Ettårige aldersgrupper
5 år3300,050,100,00
6 år1100,020,030,00
7 år121200,190,370,00
8 år151320,230,400,06
9 år444040,671,190,12
10 år7158131,061,690,40
11 år136106302,063,130,94
12 år361263985,617,973,13
13 år94571223314,6221,487,40
14 år1 3401 02231821,2431,7110,31
15 år1 28399828520,2330,699,23
16 år1 5831 27231125,1239,3810,12
17 år1 6361 35328326,3742,709,32
18 år2 5082 11139739,4664,5612,86
19 år2 4522 08137136,8360,2911,57
20 år2 1941 88930532,8454,299,53
21 år2 2121 89431833,4355,459,94
22 år2 0141 75026429,7049,828,08
23 år1 9181 64627227,4245,568,04
24 år1 9151 62529027,3244,818,57
25 år1 8101 55825225,5542,827,31
26 år1 8331 57625725,4442,707,31
27 år1 7871 52825924,0439,987,17
28 år1 7071 47123622,4537,896,34
29 år1 7211 46225922,1637,146,76
30 år1 6181 38823020,9735,366,07
31 år1 5151 29322219,7633,155,90
32 år1 4891 25423520,1133,376,44
33 år1 4791 26821120,0533,465,88
34 år1 4221 22319919,5932,775,64
35 år1 4431 22621720,1033,376,19
36 år1 3881 18820019,4332,085,81
37 år1 3221 11620618,4130,135,92
38 år1 3001 08921118,5330,366,15
39 år1 2241 03319117,2128,155,55
40 år1 2541 02922517,9128,526,63
41 år1 17399318016,8827,685,35
42 år1 12390122216,6025,966,74
43 år1 13095717316,3126,805,15
44 år1 09890019815,4624,785,70
45 år1 11692319315,1024,445,34
46 år1 09494115314,7724,664,26
47 år1 09389719614,3022,855,27
48 år1 05684621013,8321,675,63
49 år1 00983117813,3821,524,84
50 år og over12 49810 3332 1656,4010,842,17
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2019
Alle lovbruddstyper69 34558 07311 2722 9284 5027 1548 0598 85814 20011 1467 5064 992
¬ Eiendomstyveri6 7084 3282 3809799824024976321 195995620406
¬¬ Tyveri, i alt6 6944 3162 3789799824014976291 192992616406
¬¬¬ Mindre tyveri3 5972 0221 575638741219172227454447372327
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 4951 9531 542632717207167215441435364317
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1026933624125121312810
¬¬¬ Tyveri2 3011 57772431717112820825853839521076
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 400841559225736711614532224514760
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet3402766442372628457758216
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig180141391018101821602995
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig7654226937728943
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig12111001125111
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig9276164961012271941
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy9995421181512261663
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel1028913139412152216110
¬¬¬¬ Tyveri fra person1611184325191216152927162
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale54391573446131052
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)972110211120
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)14122411102410
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1385242112100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)7152191110587111180
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri19172041352400
¬¬¬ Grovt tyveri5855285711213392119159119301
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted10997121242020322370
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet122115711102021323160
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig261234274131537576754131
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2071852239113247534480
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig383441434511721
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig16151001153330
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy13112110153110
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person5347641361019730
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)871100131200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)990100143000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)110000100000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted353052133315530
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri27243031866300
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy211189221349212525413142
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil14713017733162116292140
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped21201652113300
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy433940113389702
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel14122001033340
¬ Annet vinningslovbrudd3 9163 11979739721623035111 118974567170
¬¬ Heleri og hvitvasking4423905222840437014081335
¬¬¬ Heleri, i alt3993564322736386113073284
¬¬¬¬ Heleri3393003922631304911260263
¬¬¬¬ Grovt heleri60564015812181321
¬¬¬ Hvitvasking, i alt413470145810841
¬¬¬¬ Hvitvasking15141013233111
¬¬¬¬ Grov hvitvasking26206001357730
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking202000010010
¬¬ Bedrageri, i alt1 4551 01544030397114023342033314841
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende100604021468122120134
¬¬¬ Bedrageri814571243282350821372321637425
¬¬¬ Grovt bedrageri541384157021550841671506112
¬¬ Underslag, i alt25916297432844306747297
¬¬¬ Underslag1629864432338204020122
¬¬¬ Grovt underslag9764330056102727175
¬¬ Økonomisk utroskap56497000331522103
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel22202001143661
¬¬ Regnskapsovertredelse4784304800421451261619724
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd14122000005621
¬¬ Skatt og avgift2482183000151565786321
¬¬¬ Skattesvik53467000241315163
¬¬¬ Grovt skattesvik4741600104159144
¬¬¬ Annet, skatt og avgift148131170003737543314
¬¬ Tolloven89478111310164310826722717161
¬¬¬ Smugling662580820015287519417113148
¬¬¬ Annet, tolloven23220131101153373564013
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd4842622133101386
¬ Eiendomsskade1 5551 3641915072381431471291801156234
¬¬ Skadeverk, i alt1 4041 2331713972341411431231691076030
¬¬¬ Mindre skadeverk158130282836231214201474
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning8570151623106119523
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)28235834303430
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk453784109338521
¬¬¬ Skadeverk1 1381 015123339184111119101134794823
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning645580652331145550547242196
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel3072773058333548355023169
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1861582848372121121214138
¬¬¬ Grovt skadeverk108882030147128151453
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning766016241247481052
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel29254623526401
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk330000021000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade15113120110424611824
¬ Vold og mishandling8 3377 0971 2407737978359981 1181 6671 234629286
¬¬ Voldslovbrudd5 6854 7349514415186127598171 180794385179
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 3912 85653535337233740545466646624098
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse3 0462 53251433033127935639960542322994
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse3453242123415849556143114
¬¬¬ Kroppsskade, i alt888821675660140157167172824311
¬¬¬¬ Kroppsskade652603494842105123123115582810
¬¬¬¬ Grov kroppsskade236218188183534445724151
¬¬¬ Drap26242022564511
¬¬¬ Drap, forsøk28217006436540
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død5749801741128717
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade4336701531107313
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død14131002102144
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt3342548051103343114962012
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner299223765192636105861912
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner353140017791010
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann84162421724671001341301771156034
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd12085353151017132917106
¬¬ Trusler, i alt1 2911 1581331481259512616423122213644
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)69961188126974946551001266832
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)686351968775952
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann4514203111836649110673566
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler73649242911201474
¬¬ Ran og utpressing366353138158575148511640
¬¬¬ Ran23522695843392531281010
¬¬¬ Grovt ran106104223139241119520
¬¬¬ Utpressing25232029264110
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000
¬¬ Tvang23212101096411
¬¬ Frihetsberøvelse323113252611111
¬¬ Omsorgs- og familieforhold51321900248181441
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse87275711599946255641621789860
¬¬ Menneskehandel1174000115400
¬¬ Terror og terrorrelatert handling642001013100
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 7621 71943223297180167148274208150115
¬¬ Voldtekt, i alt5115047889545514285483126
¬¬¬ Voldtekt4754705868840413981443125
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år2982935717020101848241621
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder177177015182031213320154
¬¬¬ Grov voldtekt363422751034401
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)12111031102401
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder24231244932000
¬¬ Voldtekt, forsøk17170500363000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold21201001415415
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år1971925853643113101062
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående28271423144442
¬¬ Seksuell handling2222193393116171339281524
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år1511492312191252622817
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke7170181075813677
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2562524272720201844413326
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)10710611519119822977
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder14914631289111022322619
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd51048822528931405184736030
¬ Rusmiddellovbrudd14 64312 4252 2181018862 0432 3812 3593 1742 0091 189501
¬¬ Narkotikalovbrudd10 3018 7341 567928321 6401 8831 7792 1721 228544131
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 5933 785808616411 03796671769133911328
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 7762 25552150518743581390318136319
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 8171 530287111232943853273732038219
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 7084 949759311916039171 0621 481889431103
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 8764 197679311895638199071 20572235486
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven832752800240981552761677717
¬¬ Doping403386171417589116152154
¬¬¬ Doping, legemiddelloven63612016171219620
¬¬¬ Doping, straffeloven340325151311417914246134
¬¬ Ruspåvirket kjøring3 5693 002567130282386454783685592356
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 3602 797563129273371424736645543338
¬¬¬ Promillekjøring, annet2092054019153047404918
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt272223493199945242827243
¬¬¬ Alkohollovovertredelse265216493199944242625241
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse770000102202
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd9880184159113017147
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 7997 6691 1302385111 0151 2841 3211 8951 263791481
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 7244 215509175257519684710940651459329
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 0951 946149324430944941442823514044
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet79175437410132177161148895911
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus6385855301080147127137714719
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse66660759282497125126143753414
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 6292 269360143213210235296512416319285
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted875815604210399971152131246517
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd1 002938642579889310919717813598
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning7525162367631234572102114119170
¬¬ Myndighetskrenkelse3 0272 61541218109379491485721454260110
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 3172 075242410335742935247332219384
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann516449672347410678113632917
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann3252913422147665272371810
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann191158330132740264126117
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 8011 62617526928332327436025916467
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet192152401343230223620134
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud182164180111101949423317
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 1441 056881272282631932071286730
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1741561800211245044376
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning1099811071091618251410
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage3362251118513356910664279
¬¬¬¬ Uriktig forklaring29619898221129649857276
¬¬¬¬ Uriktig anklage402713632658703
¬¬¬ Utlendingslovgivning29225735006175412454316
¬¬¬¬ Innreiseforbud12811990025285822121
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold13103000314320
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning151128230049256229175
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet844000020402
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse745420613108181099
¬¬ Integritetskrenkelse1 048839209451451171091262341587242
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse6295001297656576851531064923
¬¬¬¬ Dokumentfalsk51442292141426874131924421
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk40434163024335863104733712
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet110812911791011271979
¬¬¬¬ Pengefalsk871000032210
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)815427620145817812
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)3321121136135301
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)4833155784512511
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse26179049303430
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold3102605019774026326531137
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2792314817573924306330136
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem312922201222101
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred28226612345421
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering5039111125336947
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse311813205125844
¬ Trafikkovertredelse22 29719 1893 108576982 3342 2112 5434 4864 0653 1932 710
¬¬ Veitrafikkovertredelse22 14419 0453 099566852 3142 1972 5314 4474 0363 1752 703
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 8164 316500292843273825951 144928687440
¬¬¬ Ulovlig hastighet7 5186 6498690519269149611 5761 4401 066584
¬¬¬ Personskade1 088784304154510390107160158144266
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse8 7227 2961 426123059588118681 5671 5101 2781 413
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning15314491132014123929187
¬ Annet lovbrudd1 3281 1631651121407197211283305289
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2111 0581531121396384191254284264
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd990000003321
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd47746413775132258117120128
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd725585140414345062130134162135
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning343130010348810
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning8374900081016211315
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2019
Siktede personer, bosted
I alt69 34558 07311 2722 9284 5027 1548 0598 85814 20011 1467 5064 992
Hele landet64 29653 46410 8322 9234 4756 9507 5267 99912 79910 1246 8054 695
Østfold (-2019)3 9523 294658137260370489491789691459266
Akershus (-2019)6 8925 7071 1853855736876927641 4011 133790467
Oslo8 3396 9881 3514815856749261 1711 9111 303847441
Hedmark (-2019)2 5172 09742071137283301274467435301248
Oppland (-2019)2 1081 74136757127302274215383314244192
Buskerud (-2019)3 2072 616591135196346364389670506351250
Vestfold (-2019)2 9032 420483106156288336359608447365238
Telemark (-2019)2 2141 84736787158247275289418353231156
Aust-Agder (-2019)1 6771 3952825899191188198348283197115
Vest-Agder (-2019)2 4702 084386111216295325317459369229149
Rogaland5 9504 8451 1053964927126657021 156916523388
Hordaland (-2019)5 4534 5908632903945356336911 130877545358
Sogn og Fjordane (-2019)1 1401 0091313488142138114196177129122
Møre og Romsdal3 1912 63555675156398388392645511318308
Trøndelag - Trööndelage5 2334 330903232340594671731962757547399
Nordland3 2662 709557129253420384410569484324293
Troms - Romsa (-2019)2 4592 03142893167291326297429371271214
Finnmark - Finnmárku (-2019)1 3171 121196467817415119325419713391
Svalbard853001024010
Norge, uoppgitt fylke000000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke5 0234 5854385272025298551 3941 022699290
Uoppgitt fylke26242002447027
Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted
I alt13,6622,714,474,5723,8936,3229,4123,8819,4415,4010,664,00
Hele landet12,6620,914,304,5723,7435,2927,4721,5717,5213,999,673,76
Østfold (-2019)13,8523,064,623,8923,8833,7635,8228,0421,8416,7910,843,43
Akershus (-2019)11,5519,073,984,5823,2029,3825,0821,8716,7312,008,963,44
Oslo12,8021,524,136,6430,9133,2823,5415,6714,3513,5110,883,72
Hedmark (-2019)13,3222,214,443,3320,1239,4332,1924,0821,2317,1610,734,30
Oppland (-2019)11,6519,164,072,7719,1741,7229,2819,5518,4012,859,063,56
Buskerud (-2019)11,8419,204,393,9419,1934,0029,1523,2718,1212,498,993,55
Vestfold (-2019)12,0920,184,023,5817,3831,2929,1824,9219,7413,0910,283,61
Telemark (-2019)13,4022,344,454,4325,7238,2633,3328,5721,0515,469,553,27
Aust-Agder (-2019)14,9424,675,063,8723,1241,9033,2428,6724,2417,6212,593,86
Vest-Agder (-2019)13,8523,294,354,5731,1137,4829,2325,1418,9315,009,423,52
Rogaland13,2121,214,986,1327,3738,4127,3321,9416,8413,858,633,98
Hordaland (-2019)10,9518,233,514,5221,0226,7721,3718,1315,3412,538,293,04
Sogn og Fjordane (-2019)10,9719,042,572,5220,1131,3925,0117,8815,6913,318,874,16
Møre og Romsdal12,6720,524,502,3515,7338,2630,0124,8519,5015,019,204,45
Trøndelag - Trööndelage11,8419,304,154,2221,0933,4524,3920,8915,6312,769,143,63
Nordland14,1523,154,904,7129,5846,1131,4726,5819,9616,419,564,43
Troms - Romsa (-2019)15,5325,255,504,9229,6346,1034,6323,8620,0617,1812,325,27
Finnmark - Finnmárku (-2019)18,3730,355,645,5529,3657,1636,0735,0127,9020,1512,444,93
Svalbard........................
Norge, uoppgitt fylke........................
Utlandet, uten oppgitt fylke........................
Uoppgitt fylke........................
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Henlagt av andre grunner¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2019
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over69 3454 2571 4676 6713 76736 07417 109
5-14 år2 9282 92602000
15-17 år4 502227105091 827943491
18-20 år7 154671695134064 3531 646
21-24 år8 0591001086852334 6692 264
25-29 år8 8581541009691954 8522 588
30-39 år14 2003331311 6503867 4464 254
40-49 år11 1462631321 2183395 9953 199
50-59 år7 506185747021894 4931 863
60 år og over4 992207434231923 323804
Menn
Alle aldre 5 år og over58 0733 3051 1825 5162 79530 47214 803
5-14 år2 2302 22802000
15-17 år3 623175594131 388816430
18-20 år6 081571444123073 6951 466
21-24 år6 91580865761784 0021 993
25-29 år7 595134858121374 1782 249
30-39 år12 0782601081 3962746 3413 699
40-49 år9 2182131089922514 9502 704
50-59 år6 282150595751353 7951 568
60 år og over4 051166333381252 695694
Kvinner
Alle aldre 5 år og over11 2729522851 1559725 6022 306
5-14 år69869800000
15-17 år87951519643912761
18-20 år1 073102510199658180
21-24 år1 144202210955667271
25-29 år1 263201515758674339
30-39 år2 12273232541121 105555
40-49 år1 9285024226881 045495
50-59 år1 224351512754698295
60 år og over94141108567628110
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall
Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2019
I alt69 3456 7083 9161 5558 3371 76214 6438 79922 2971 328
Alle verdensdeler69 2346 6933 9091 5538 3191 76014 6248 77722 2711 328
Europa65 2516 3093 7011 4667 6001 64913 8798 14721 2011 299
Norge53 5364 9132 7311 3336 8591 56911 5186 87516 6811 057
Danmark5723033112641715523111
Sverige1 38987115101051432012959019
Latvia4595327525182602033
Litauen1 8792602002093134716076533
Polen2 89430027237153145613671 15634
Romania9023056764511111802761
Afrika1 5111236138289453172753585
Eritrea41619129702049781581
Somalia472471017116711470901
Asia2 049213126403576132231460214
Syria6566237151162459782596
Amerika3944520772598341067
Oseania29312108743
Statsløse819621721412190
Uoppgitt306101051070
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall siktede.
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
Alle år (0-5)0 år med tilbakefall1 år med tilbakefall2 år med tilbakefall3 år med tilbakefall4 år med tilbakefall5 år med tilbakefall
2014
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over71 69441 28715 1467 5574 4612 420823
5-14 år2 0891 2184242141337624
15-17 år4 2452 04798355038720870
18-20 år8 7774 4832 0991 110645318122
21-24 år9 7284 9842 2821 264705377116
25-29 år9 4055 0362 1231 080650400116
30-39 år14 0817 8132 9371 561991550229
40-49 år12 1307 2252 5121 207699374113
50-59 år6 8004 7041 28545921211030
60 år og over4 4393 7775011123973
Menn
Alle aldre 5 år og over59 21532 47513 1936 6953 9862 142724
5-14 år1 5838323501821237422
15-17 år3 2481 32681448536019865
18-20 år7 3483 4831 864997591298115
21-24 år8 2914 0012 0501 150655335100
25-29 år7 9954 1131 882948584362106
30-39 år11 7476 2792 5561 379870469194
40-49 år9 9325 7692 1321 03559330994
50-59 år5 5793 7471 1214171769226
60 år og over3 4922 9254241023452
Kvinner
Alle aldre 5 år og over12 4798 8121 95386247527899
5-14 år50638674321022
15-17 år9977211696527105
18-20 år1 4291 00023511354207
21-24 år1 437983232114504216
25-29 år1 410923241132663810
30-39 år2 3341 5343811821218135
40-49 år2 1981 4563801721066519
50-59 år1 2219571644236184
60 år og over9478527710521
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede under 15 år¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig av andre grunner enn alder¬ Henlagt av andre grunner¬ Overført til konfliktråd¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2014
Alle lovbruddsgrupper
Alle siktede i utgangsår71 6942 0891 2536 4511 8382 89139 63917 533
Uten tilbakefall41 2871 2188353 0501 1241 75624 9458 359
Med tilbakefall30 4078714183 4017141 13514 6949 174
¬ Eiendomstyveri
Alle siktede i utgangsår7 8778161711 3294676222 7821 690
Uten tilbakefall3 503512955012764061 411302
Med tilbakefall4 374304768281912161 3711 388
¬ Annet vinningslovbrudd
Alle siktede i utgangsår4 7334056455651151 9022 100
Uten tilbakefall2 961233621644751 2631 304
Med tilbakefall1 77217202392140639796
¬ Eiendomsskade
Alle siktede i utgangsår1 391422596727443393133
Uten tilbakefall73824034251582619461
Med tilbakefall65318225421161719972
¬ Vold og mishandling
Alle siktede i utgangsår7 7343364437407743891 2313 821
Uten tilbakefall3 8781642624154652337671 572
Med tilbakefall3 8561721813253091564642 249
¬ Seksuallovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 214133611581725292528
Uten tilbakefall8397852101816217367
Med tilbakefall375559579975161
¬ Rusmiddellovbrudd
Alle siktede i utgangsår16 799762091 33789348 6275 608
Uten tilbakefall7 8082514841874673 9982 745
Med tilbakefall8 991516191914674 6292 863
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
Alle siktede i utgangsår9 184206939081343666 540937
Uten tilbakefall5 54613263506882524 097408
Med tilbakefall3 6387430402461142 443529
¬ Trafikkovertredelse
Alle siktede i utgangsår21 486531551 3223433816 9872 597
Uten tilbakefall15 033391397682423612 2951 532
Med tilbakefall6 4531416554101024 6921 065
¬ Annet lovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 276761356559885119
Uten tilbakefall98156100544570368
Med tilbakefall2952035111418251
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Alle siktede i utgangsårUten tilbakefallMed tilbakefall
Alle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og over
2014
Alle lovbruddstyper71 6942 0894 24518 50523 48623 36941 2871 2182 0479 46712 84915 70630 4078712 1989 03810 6377 663
¬ Eiendomstyveri7 8778169431 4642 3092 3453 5035125175807941 1004 3743044268841 5151 245
¬¬ Tyveri, i alt7 8058059311 4522 2922 3253 4685085145727871 0874 3372974178801 5051 238
¬¬¬ Mindre tyveri3 7255425694578061 3512 2443703922794147891 481172177178392562
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 6595395624407861 3322 2023693882684007771 457170174172386555
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri663717201942141114122423667
¬¬¬ Tyveri2 19417019946673262783699871832392281 35871112283493399
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 0348580164366339424585072129115610273092237224
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet281362575697610918102819341721815475042
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig17611204767316174182210115416294521
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig11210172842154564111776741317258
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1000343400220600123
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig541316211312105334203111810
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy8618302918200210446616202514
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel855513382418212676734113217
¬¬¬¬ Tyveri fra person36211311911104422511977
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale36211311911104422511977
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri496306012415213019313204955563031740759774
¬¬¬ Grovt tyveri1 42082110374586268286332477101511 1344986297485217
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted195418548039300111135165417436734
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2722518681075457133151882151215538946
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig4072631109175669110921351631616228814050
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig204141847953048769179156712387821
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig11912134631172933109490910362213
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig840016491914002937000144016
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy15776317934184136413935287330
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person1011217263511171237484111523287
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted1011217263511171237484111523287
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri28882086110647358242214215312628850
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy46611531551687910261133331936454212213560
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil3343381111226075010242516259328879744
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped651101824128011425719172010
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy6775262271960841481518186
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel7211121217203543871337794107
¬ Annet vinningslovbrudd4 73340786141 9262 0752 96123323401 1631 4031 7721746274763672
¬¬ Heleri og hvitvasking61054112425718317521343645343532881193130
¬¬¬ Heleri, i alt59654112124918016621342595043032879190130
¬¬¬¬ Heleri55754111722417014121339444341632878180127
¬¬¬¬ Grovt heleri3900425102500315714001103
¬¬¬ Hvitvasking, i alt1300283900153400130
¬¬¬¬ Hvitvasking700142400112300030
¬¬¬¬ Grov hvitvasking600141500041100100
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking100100000000100100
¬¬ Bedrageri, i alt1 57525242337565371 00413121194733875711212114283150
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende143431763569511144039483232317
¬¬¬ Bedrageri1 270202018962142081812118939830845289100223112
¬¬¬ Grovt bedrageri1621127726191001635407111113721
¬¬ Underslag, i alt3439912412180250748792609325372920
¬¬¬ Underslag253971097949178737458367524352113
¬¬¬ Grovt underslag900215423172011334241801287
¬¬ Økonomisk utroskap57001223443000192414001310
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel12000571200057000000
¬¬ Regnskapsovertredelse809005330645054200321893212670021117129
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd230011391500177800062
¬¬ Skatt og avgift55200716937634100510023621100269140
¬¬¬ Skattesvik1080002880650001253430001627
¬¬¬ Grovt skattesvik200011100001100010
¬¬¬ Annet, skatt og avgift4420071402952750058818216700252113
¬¬ Tolloven7100269260379546015220129216401175987
¬¬¬ Smugling6140257222333471014316825914301145474
¬¬¬ Annet, tolloven960012384675009333321003513
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd421221720331211316900144
¬ Eiendomsskade1 39142218236726515573824092178139896531829018912666
¬¬ Skadeverk, i alt1 33841217935924514370223489171129796361789018811664
¬¬¬ Mindre skadeverk186713243202010945172411127726151998
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning6428131076422086352285441
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk12243193313146725918875518101557
¬¬¬ Skadeverk1 0823241432952091115591777013811262523147731579749
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning39812462104842418064233943112186039654113
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel2974733107713914822185433211492515533818
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk3871534884544823191294536301566219391818
¬¬¬ Grovt skadeverk7017421161234122965365212107
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning45123156920816142542955
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel203041039201511110352
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk521200521200000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade531038201236637101017401102
¬ Vold og mishandling7 7343365522 0582 6462 1423 8781641898381 3241 3633 8561723631 2201 322779
¬¬ Voldslovbrudd5 0031643041 5051 7441 2862 805801226831 0069142 19884182822738372
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 7041201957148927831 67961943655785811 02559101349314202
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 4891121816358277341 55554903255435439345891310284191
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse2158147965491247440353891110393011
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 0952965465378158463141117616993632155428920965
¬¬¬¬ Kroppsskade9962759432337141422131116515083574144826718758
¬¬¬¬ Grov kroppsskade99263341174110111910581622227
¬¬¬ Drap281091262310796500230
¬¬¬ Drap, forsøk3220815717003951520562
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død760021203564001615331200552
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade44001215173700101116700241
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død3200951827006417500311
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt351104017513525510231261059600174930
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner338103717013024710211241019100164629
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1300355800224500131
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann70584424625015729511792988741072715415270
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1230225920124310101
¬¬ Trusler, i alt1 736831403596235315913330911922451 14550110268431286
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann9543204820310151696442153211
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1 641791373395755115603329861762361 08146108253399275
¬¬ Ran og utpressing26117411107914647523218197103687586
¬¬¬ Ran178173576446407516102138103060344
¬¬¬ Grovt ran6705293121800792490522220
¬¬¬ Utpressing1000433300012700421
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing601113300012301101
¬¬ Tvang2600411116000242000497
¬¬ Frihetsberøvelse570514281020024113370310177
¬¬ Omsorgs- og familieforhold362021913201001271610276
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse612706264141275370433037791812422732276294
¬¬ Menneskehandel300012200011100001
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 21413313921036836483978621342732923755577769572
¬¬ Voldtekt, i alt38355517112878273302146108681102530252010
¬¬¬ Voldtekt3655251681177725929214399671062330251810
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år250434535715617924172563507119281086
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder115963346218054183617354215104
¬¬¬ Grov voldtekt183031111410391420020
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder183031111410391420020
¬¬ Voldtekt, forsøk1110262700142410120
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold13100571110046200011
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år169935644516936143230117632132155
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående14701511360151110000
¬¬ Seksuell handling143152019325710510111223493859798
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år10112189194374910613362738367
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke42321013143111610131121431
¬¬ Seksuelt krenkende atferd223231827678814212719436181111182427
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder223231827678814212719436181111182427
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd25822152680115195139235694639632421
¬ Rusmiddellovbrudd16 799761 0335 7755 9623 9537 808254132 5532 6972 1208 991516203 2223 2651 833
¬¬ Narkotikalovbrudd12 493739414 6064 5392 3345 013233621 8721 8169407 480505792 7342 7231 394
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 597566482 4121 7467352 409182571 0747543063 188383911 338992429
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 614395581 7539553091 621132278084361371 99326331945519172
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 98317906597914267885302663181691 1951260393473257
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 896172932 1942 7931 5992 60451057981 0626344 292121881 3961 731965
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven6 218172912 0662 4391 4052 35451057599315543 864121861 3071 508851
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven678021283541942500039131804280289223114
¬¬ Doping4520101392198426604631316818606768816
¬¬¬ Doping, legemiddelloven26011113111005511501680
¬¬¬ Doping, straffeloven426091282068325504581266717105708016
¬¬ Ruspåvirket kjøring3 1940387141 0441 3982 1040214016491 0331 090017313395365
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 0290376919891 3121 9860213876109681 043016304379344
¬¬¬ Promillekjøring, annet1650123558611800143965470191621
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt5962423051391083922252139458204017924550
¬¬¬ Alkohollovovertredelse5962423051391083922252139458204017924550
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd64121121293301472131117148
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 1842064863 0013 1142 3775 5461322801 6531 8491 6323 638742061 3481 265745
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 0221171681 5701 7571 4103 21679928541 1271 0641 8063876716630346
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 11516631 2401 2075891 97610347048104181 139629536397171
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 21139460525214893373114021703180214912344
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 1470194594332366410823124615650601122818780
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse7571335321249139442719162162923156161598747
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 9071011053305508211 24069581503176466673247180233175
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted33310261001108712159293147212517717940
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd6372027124214252354161148991802834167611572
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning93771521062264827654838731874191722314333963
¬¬ Myndighetskrenkelse2 88761131 0371 0356961 6414455615924391 246268476443257
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 5511969608985961 4111355135003621 140061447398234
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann81103032227218743601016415011237502015812275
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann521019177199126264038510373257016929653
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann29001114573611720779473911804662622
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 740166638626409975125349350250765041289276159
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet264143928246157120544834107023383412
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud15802116085860043547720272538
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 1380195194101906580528624012748001423317063
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1290085467460021628830063839
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning5102820212800311142302597
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1344144043337738212124571619229
¬¬¬¬ Uriktig forklaring81362329205625131917251110103
¬¬¬¬ Uriktig anklage5318171413211382732059126
¬¬¬ Utlendingslovgivning96006494175005353521001146
¬¬¬¬ Innreiseforbud300021200011100010
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold400040300030100010
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning89006434070005313419001126
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet800215600114200101
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse981329442172022135142611897
¬¬ Integritetskrenkelse1 27583205394322271689491432381301295863462156192142
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse916817031722419752671262039694390144114128103
¬¬¬¬ Dokumentfalsk65217318121118631314791898533902690122101
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk6011651691901762831428578773180238411299
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet51081221103005611821036102
¬¬¬¬ Pengefalsk400130100100300030
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse260797135101121267911179481182432
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold289483167895411824143029211712417376033
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted26543276183519621102423181692217376033
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem24546632234663220000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred3022311322162013861100
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering750020420020330000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse33019617190152111400446
¬ Trafikkovertredelse21 486538034 8346 5459 25115 033394493 0694 3527 1246 453143541 7652 1932 127
¬¬ Veitrafikkovertredelse21 299517924 7986 4849 17414 899384423 0414 3147 0646 400133501 7572 1702 110
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 911183538421 7271 9712 74481753839411 2372 16710178459786734
¬¬¬ Ulovlig hastighet7 4162281 8252 4743 0875 3341201 2061 7452 3622 08218619729725
¬¬¬ Personskade1 18320402372826041 0222029186234553161011514851
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse7 789113711 8942 0013 5125 79992181 2661 3942 9121 9902153628607600
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning18721136617713417283860531482317
¬ Annet lovbrudd1 2767291823517079815131222585832952166093124
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 147728150314648880512972325342672165382114
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd3723831662643052020522316718111433
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd7754201192483845753127718030320018426881
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning3800392632002624600132
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning910129283369012320252200688
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
I altIngen lovbruddsgruppe (uten tilbakefall)Alle lovbruddsgrupper ved tilbakefall¬ Eiendomstyveri ved tilbakefall¬ Annet vinningslovbrudd ved tilbakefall¬ Eiendomsskade ved tilbakefall¬ Vold og mishandling ved tilbakefall¬ Seksuallovbrudd ved tilbakefall¬ Rusmiddellovbrudd ved tilbakefall¬ Ordens- og integritetskrenkelse ved tilbakefall¬ Trafikkovertredelse ved tilbakefall¬ Annet lovbrudd ved tilbakefall
2014
Siktede personer
Alle lovbruddsgrupper71 69441 28730 4073 3261 4725094 3693619 0234 0616 988298
¬ Eiendomstyveri7 8773 5034 3741 41919578552471 11548047711
¬ Annet vinningslovbrudd4 7332 9611 772185393181551534518146119
¬ Eiendomsskade1 39173865366175213518160901096
¬ Vold og mishandling7 7343 8783 856310139841 1135088162962228
¬ Seksuallovbrudd1 214839375289657735345986
¬ Rusmiddellovbrudd16 7997 8088 9918042761311 087564 3891 0251 17647
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 1845 5463 638256112776644088890666134
¬ Trafikkovertredelse21 48615 0336 45325131663581581 1126793 30786
¬ Annet lovbrudd1 276981295715025480267761
Siktede personer (prosent)
Alle lovbruddsgrupper100,057,642,44,62,10,76,10,512,65,79,70,4
¬ Eiendomstyveri100,044,555,518,02,51,07,00,614,26,16,10,1
¬ Annet vinningslovbrudd100,062,637,43,98,30,43,30,37,33,89,70,4
¬ Eiendomsskade100,053,146,94,71,23,79,71,311,56,57,80,4
¬ Vold og mishandling100,050,149,94,01,81,114,40,611,48,18,00,4
¬ Seksuallovbrudd100,069,130,92,30,70,54,76,04,43,78,10,5
¬ Rusmiddellovbrudd100,046,553,54,81,60,86,50,326,16,17,00,3
¬ Ordens- og integritetskrenkelse100,060,439,62,81,20,87,20,49,79,97,20,4
¬ Trafikkovertredelse100,070,030,01,21,50,32,70,35,23,215,40,4
¬ Annet lovbrudd100,076,923,10,51,2..2,00,36,32,06,04,8
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken inneholder de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddenes art, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer – samt siktede personers alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, gjerningssted, antall lovbrudd og tilbakefall.

Statistikken inneholder (fra og med 2010) tre statistikkenheter:

1) Ferdig etterforskede lovbrudd gir en oversikt over alle lovbruddene som er registrert som rettskraftig avgjort i løpet av ett år. De ferdig etterforskede lovbruddene fordeles blant annet etter lovbruddstyper, politidistrikt og politiets avgjørelse. Ut fra avgjørelsene som er gitt for de enkelte lovbruddene beregnes også oppklaringsprosent, som fordeles på lovbruddstyper og politidistrikt. Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn). Trafikk- og tollovertredelser som avgjøres med forenklede forelegg regnes ikke som anmeldte, og er ikke etterforsket av politi- og påtalemyndigheten. De er derfor ikke med i statistikken (se statistikk over Straffereaksjoner).

2) Siktelser er en oversikt over alle lovbruddene som de siktede personene er siktet for i løpet av året. Flere personer kan være siktet i det samme lovbruddet, og en person kan ha flere siktelser i løpet av året. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i enheten siktelser mot personer. Antall siktelser mot personer er derfor noe ulikt antallet oppklarte lovbrudd og antall siktede personer. Siktelser fordeles etter lovbruddstyper og den siktedes alder og kjønn.

3) Siktede er en oversikt over alle personer som er siktet for minst ett lovbrudd i løpet av året. I statistikken kan siktede være i alderen 5 år eller over (se om Feilkilder og usikkerhet). Disse personene fordeles blant annet etter kjønn, alder, bosted og statsborgerskap. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i statistikkene over siktede personer. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet. Fra og med 2010 årgangen publiseres også statistikk over alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd innenfor 9 spesifiserte lovbruddsgrupper. Ut fra informasjon om de siktede personene i seks årganger lages det også statistikk over tilbakefall i en femårsperiode.

Nærmere spesifisering av enheter og fordelingsvariable:

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I BL/STRASAK/PAL er der frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikraftsettelsen av ny straffelov av 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven av 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også Standard klassifikasjoner i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd)

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens årganger i perioden 1992-2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i Klass og 2014 versjonen av Om statistikken for statistikken over etterforskede lovbrudd).

En rettskraftig avgjørelse innebærer at politi og påtalemyndigheten eller domstolene anser lovbruddet som ferdig behandlet - og at videre etterforskning derfor ikke er aktuell (med mindre det blir gjenopptakelse på et senere tidspunkt). I grunnlagsmaterialet finnes ca. 200 forskjellige typer rettskraftige avgjørelser. Statistikken over etterforskede lovbrudd skal beskrive hvordan lovbrudd blir avgjort av politi og påtalemyndighet (til statistikk over straffereaksjoner gitt av domstolene brukes andre register enn BL/STRASAK/PAL). Alle rettskraftige avgjørelser gjort av domstolene, for eksempel dom på ubetinget fengsel eller frifinnelse, blir i statistikken over etterforskede lovbrudd derfor klassifisert som avgjort med tiltale. Enkelte avgjørelser foretatt av politi og påtalemyndigheten konkluderer med at det ikke har forekommet et lovbrudd. Saker med en slik avgjørelse regnes ikke som lovbrudd og er derfor ikke med i statistikken over etterforskede lovbrudd (jamfør SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7).

Oppklaringsprosenten er en beregning ut fra SSBs klassifisering av de rettskraftige avgjørelsene (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). Som hovedregel regnes alle lovbrudd hvor politi og påtalemyndigheten har siktet minst en person eller et foretak ved avsluttet etterforskning, som oppklarte.

Lovbruddet regnes også som oppklart når påtalebegjæring mangler eller er trukket tilbake (hvor eventuelle gjerningspersoner ikke inngår i statistikkene over siktelser og siktede). Oppklaringsprosenten beregnes ut fra politiet og påtalemyndighetens oppklaring av lovbrudd, og alle lovbrudd som er overført (med tiltale, eller siktelse i tingretten) og avgjort i domstolene regnes dermed som oppklarte. Dette gjelder også for de lovbrudd hvor domstolene har kommet frem til en frifinnelse. Det er stor forskjell på oppklaringsprosentene for ulike typer lovbrudd. En samlet oppklaringsprosent for hele landet, eller for et politidistrikt, er derfor sterkt avhengig av hvordan lovbruddene er fordelt etter type.

Siktede er ut fra SSBs definisjon personer som har fått en rettskraftig avgjørelse mot seg. Felles for alle siktede er at de av politiet og påtalemyndigheten er blitt ansett som gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (forut for en eventuell tiltale og domstolsbehandling). Organisasjoner og foretak er ikke med i statistikken over siktede.

En person kan være delaktig i flere lovbrudd, og dermed pådra seg flere siktelser i løpet av året, men kommer da kun med som én siktede i statistikken. Tabellene over siktede inneholder med andre ord antallet forskjellige personer som har vært siktet i løpet av statistikkåret. Flere personer kan også ha vært medskyldige i ett enkelt lovbrudd, og alle disse er da med i statistikken.

Siktelser mot personer inneholder alle siktelser til alle siktede personene i løpet av et år. Siktelser mot personer defineres ut fra den rettskraftige avgjørelsen på tilsvarende måte som for defineringen av siktede personer (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). I og med at det kan være flere medskyldige i ett lovbrudd, at enkelte avgjørelser medfører status som oppklart uten siktelse, og at foretak eller andre organisasjoner ikke inngår (var om lag 1 000 siktelser mot foretak i 2010), er antallet siktelser mot personer forskjellig fra antallet lovbrudd som er oppklart. Enheten siktelser har tidligere vært en fast del av NOS Kriminalstatistikk (til og med årgang 1995, se SSB 1997), men da med et noe annet innhold enn i ny statistikk fra og med årgang 2010.

Statistikkene over siktede, siktelser og oppklarte lovbrudd har med andre ord ulike enheter som teller lovbrytere og lovbrudd på forskjellige måter. Forenklet kan vi likevel si at statistikken over siktelser gir oss en detaljert og fullstendig oversikt over alle lovbrudd som de siktede er blitt tatt for. Statistikkene over siktelser og siktede er svært påvirket av hva som oppklares av lovbrudd.

En person som er mistenkt for å ha begått lovbrudd, kan få juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen (for eksempel får alle som varetektsfengsles, status som siktet). Personer som har vært siktet under etterforskningen, men ikke hadde status som siktet ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. I og med at statistikken ikke omfatter alle som har hatt status som siktet, og i tillegg inkluderer noen med status mistenkt (for eksempel blant de som er henlagt fordi den mistenkte var under 15 år), er SSBs definisjoner og bruk av begrepene siktede, siktet og siktelse ikke synonyme med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82.

Hovedlovbruddet er det av lovbruddene en person er siktet for som ifølge loven kan straffes strengest. For personer med flere enn ett lovbrudd tillegges hovedlovbruddet ut fra SSB sin grovhetsindikator som er basert på øvre og nedre strafferamme, samt andre straffeprosessuelle egenskaper for lovbruddet. I de tilfellene der en person kun er siktet for ett lovbrudd i løpet av året, vil dette også omtales som hovedlovbruddet.

Fra og med årgang 2010 publiseres også statistikk over det totale antallet siktede i alt for hver lovbruddsgruppe , det vil si alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd i disse gruppene - uavhengig av om noen av disse lovbruddene er hovedlovbruddet til den siktede. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd innfor en lovbruddsgruppe, klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet innenfor den enkelte lovbruddsgruppen.

Tilbakefall bestemmes ut fra en egen tilbakefallsundersøkelse basert på datagrunnlaget til seks årganger fra etterforskede lovbrudd. Undersøkelsen tar utgangspunkt i alle de siktede for lovbrudd i det året som ligger fem år forut for statistikkåret. En siktet fra dette året regnes å ha tilbakefall hvis to krav er oppfylt; at denne personen har begått minst ett nytt lovbrudd etter det lovbruddet som personen ble tatt for i utgangsåret, og at dette lovbruddet har medført at personen har blitt en av de siktede i løpet av de etterfølgende fem årene.

Det er i tilbakefallsundersøkelsen ikke tatt hensyn til forskjellige former for tilbakefallshindringer i måleperioden. Siktede uten sikre identifikasjonsopplysninger, det vil si de som ikke er registrert med gyldig norsk personnummer og/eller gjerningstidspunkt for lovbruddet, er holdt utenfor undersøkelsen. De årlige statistikkene over tilbakefall inneholder opplysninger om alder, kjønn, lovbruddstyper, ilagte avgjørelser og antall år med tilbakefall.

Politidistrikt er det organ som er tillagt som eier (det vil si har ansvar for oppfølgingen) av straffesaksbehandlingen på det tidspunktet SSB foretar uttrekk av grunnlagsdataene.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. SSB gir ut tall fordelt etter denne inndelingen av politidistrikt fra og med 2016-årgangen, selv om datagrunnlagene SSB har mottatt for produksjon av statistikkene ikke inneholder straffesaksdata med registreringer på de nye eierdistriktene, eller den interne omorganiseringen i politiet ikke ble gjennomført i alle distriktene i 2016. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå er sammenlignbare med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Unntaket er tidligere Midtre Hålogaland PD, som etter ny inndeling er delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD. Ut fra informasjon om eierdistrikt etter den tidligere distriktsinndelingen, samt opplysninger om sakenes tilhørighet i underliggende avsnitt og gjerningssted, har SSB likevel kunnet fordele alle saker etter distriktsinndelingen gjeldene fra og med 1. januar 2016. Alle lovbrudd med avsnittskode for Harstad politistasjon og lensmannskontorene Iberstad og Salangen er da tillagt Troms PD som eierdistrikt. Også lovbrudd med gjerningssted i Troms fylke og med avsnittskode for Evenes, Tjelsund og Skånland lensmannskontor, samt «Fellesoperativ enhet» og «Økoteam», er tillagt Troms PD som eierdistrikt. Øvrige anmeldelser registrert med tidligere Midtre Hålogaland PD er tillagt Nordland PD som eierdistrikt. For en oversikt over Politidistrikt 2016 og tidligere inndelinger, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

I I tillegg til de 12 politidistriktene (se Standard klassifikasjoner) kan også Sysselmannen på Svalbard og enkelte sentrale særorgan være eiere av straffesaker. Særorgan er en felles kategori for de sentrale politiorgan som har påtalemyndighet og kan avgjøre straffesaker (per i dag Økokrim og Kripos).

Kjønn er tillagt ut fra opplysninger fra to fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer er kjønn tillagt ut fra opplysninger i Det sentrale folkeregisteret for personopplysninger. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger om kjønn som er registrert av politiet.

Lovbruddsgruppe: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Type lovbrudd: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Politiets avgjørelse: (jf. kapittel 3 i NOS Kriminalstatistikk )

Politidistrikt: (eierdistrikt, det vil si det distrikt som har avsluttet saken. Fra og med 2016: 12 politidistrikt og samlekategorien "særorgan". Fra og med 2002-2015: 27 politidistrikt og samlekategorien "særorgan"). Se detaljert oversikt i KLASS.

Fylke:

Statsborgerskap og Verdensdel:

Alder: (ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger, som i de mest spesifiserte versjonene er 5-14, 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60- )

Kjønn

Navn: Etterforskede lovbrudd

Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

6. oktober 2021

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Nasjonalt, fylkes- og politidistriktsnivå.

Årlig. Publiseres normalt i 3. kvartal etter statistikkåret (på grunn av omlegginger og andre forhold er imidlertid årganger i noen av de senere årene publisert senere og med mer ujevne mellomrom).

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer, som Eurostat og FN .

Rådatafiler fra Politiets IKT-tjenester (tidligere Politiets data- og materialtjeneste (PDMT)) for helårsfilene lagres elektronisk. Årgangsfiler med det ferdig bearbeidede materialet lagres elektronisk. Årganger fra 1987 er tilpasset ny teknologisk plattform, og 1987 er nå første tilgjengelige årgang til bruk for nye kjøringer og tidsserier.

Statistikken beskriver hvordan lovbrudd avgjøres av politi og påtalemyndigheten ved avsluttet etterforskning, oppklaringsprosent, antatte gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (siktede og deres siktelser) og tilbakefall blant disse. Statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd er publisert årlig fra og med 1957.

Statistikken brukes til beskrivelse av de registrerte forbrytelsene og deres gjerningspersoner fra 1960 og frem til 1991, og tilsvarende for alle lovbrudd fra og med 1992 og frem til i dag. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser har med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 fra 1.10.2015 helt bortfalt fra den norske straffelovgivningen Egen statistikk over anmeldte lovbrudd finnes imidlertid fra og med 1993 og brukes til dette formål hvis utviklingen skal beskrives fra dette tidspunkt).

Etter en gradvis overgang fra rapportering i skjema til elektronisk rapportering fra register i årene omkring 1990, har grunnlaget for statistikken vært materiale fra politiets sentrale straffesaksregister (STRASAK). Fra og med 2002 ble det gjort endringer i bearbeidingen etter ny struktur for politidistriktene og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL).

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre offentlige etater og organer tilknyttet justissektoren. Utover dette tjener statistikken som grunnlag for informasjon til andre som er interessert i tilstanden og utviklingen på kriminalitetsområdet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste Prinsipper for likebehandling ved SSBs publisering av statistikk og analyser.

Statistikken over etterforskede lovbrudd er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger.

Generelt skal de lovbrudd som inngår i statistikken over anmeldte lovbrudd samme år eller senere være representert i statistikkene over etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger (se egen statistikk for straffesakskjeden). Men ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd innenfor samme statistikkårgang. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt til det er ferdig etterforsket, og videre til det får en eventuell strafferettslig reaksjon, og soningen gjennomføres. I noen tilfeller er det snakk om år. Enhetene som telles er også ulike i de forskjellige statistikkene, selv om lovbrudd telles tilnærmet likt for anmeldte og etterforskede lovbrudd. Tabellene under etterforskede lovbrudd er derfor ikke direkte sammenlignbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Andre nært tilknyttede statistikker ved SSB: Ofre for anmeldte lovbrudd , StatRes - Politi og påtale (opphørt) , Levekårsundersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd , Statistikk over dødsårsaker (drap) (opphørt) .

Relatert ekstern statistikk

Politidirektoratet (POD) publiserer Kommenterte STRASAK-tall ( Politiets anmeldelsesstatistikk) . Rapportene inneholder blant annet tall for oppklaring og behandlingstid for etterforskede lovbrudd, men må regnes som en intern driftsstatistikk for politiet og bør ikke leses som den offisielle kriminalstatistikken. Tallene skiller seg også noe fra SSBs på grunn av tidspunkt og kriterier for uttrekk, samt andre bearbeidingsrutiner og grupperinger i statistikkene. (se Standard klassifikasjoner under Definisjoner).

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Anmeldelser som blir etterforsket og påtalemessig avgjort av Spesialenheten for politisaker uten ytterligere saksgang i høyere påtale eller domstolene, inngår ikke i datagrunnlaget til statistikkene over anmeldte lovbrudd og etterforskede lovbrudd. Dersom denne typen anmeldelser ender med straffereaksjoner som registreres i Reaksjonsregisteret vil imidlertid disse sakene inngå i statistikkene over straffereaksjoner. I statistikken over fengslinger er denne type saker inkludert på samme måte som alle andre fengslinger i andre straffesaker.

Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten (som også er klageinstans over henleggelser og andre påtalevedtak truffet av Spesialenheten). Spesialenheten for politisaker har i sine årsrapporter statistikk over blant annet anmeldelser, påtaleavgjørelser og saker i domstolen.

Kripos publiserer en Oversikt over drap , men denne drapsstatistikken er systematisert ut fra en annen definisjon av utvalget enn i SSBs etterforsketstatistikk (bl.a. år for gjerning og ikke for rettskraftig avgjørelse). Kripos publiserer også Narkotikastatistikk, med blant annet tall for narkotikabeslag. Selv om beslagene knytter seg til anmeldte og etterforskede narkotikalovbrudd, er det ikke mulig å direkte sammenstille disse tallene. De ulike politistatistikkene er tilgjengelige fra politiets nettsider for strategier og analyser.

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (skjema/registre).

Ikke relevant.

Statistikken omfatter alle lovbrudd som ble ferdig etterforsket i løpet av statistikkåret. Statistikken gir opplysninger om lovbruddenes art og antall, om politidistrikt, gjerningssted, politiets avgjørelse og siktede ved avsluttet etterforskning. Den gir opplysninger om de siktedes lovbrudd, alder, kjønn, statsborgerskap, bosted og tilbakefall. (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

Statistikken omfatter ikke de overtredelser mot veitrafikkloven og tolloven hvor reaksjonen forenklet forelegg er ilagt (se statistikk over straffereaksjoner). Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn).

Fra 1992 til 2014 inneholdt statistikken både forbrytelser og forseelser. For tidligere år er statistikken kun for forbrytelser. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser bortfalt helt fra den norske straffelovgivningen med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 den 1.10.2015. Selv om også statistikkene fra og med 2015-årgangen ikke anvender dette hovedskillet, er uttrekket og definisjonene av populasjonen i statistikken – det vil si omfanget av straffesaker, etterforskede lovbrudd og deres gjerningspersoner – de samme før og etter denne endringen i 2015 (se Definisjoner og Feilkilder).

Når en sak omfatter flere lovovertredelser, skal alle forhold som kan komme til å utgjøre et eget punkt i siktelsen registreres. I gjeldende praksis før 1994/1995 kunne flere lovovertredelser i større grad registreres som ett lovbrudd (se Sammenlignbarhet over tid og sted ).

Fra 1991 er datagrunnlaget nesten helt og holdent edb-basert og hentet fra politiets sentrale registreringssystem (STRASAK), som dekker alle lovbrudd registrert ved politidistriktene (i BL), samt enkelte særorgan og høyere påtalemyndighet. Fra og med statistikkårgangen 2002 bestemmes utvalget i STRASAK, mens selve datagrunnlaget trekkes ut fra politiets analyse og ledelsesverktøy (PAL).

De ulike politidistriktene blir, via Kripos, bedt om å rapportere opplysninger i de tilfeller hvor SSB finner logiske feil og mangler ved datamaterialet som kan ha betydning for statistikkene. I bearbeidingen av statistikken brukes også opplysninger fra Det sentrale folkeregister for personopplysninger (se befolkningsstatistikk ) og tidligere årganger av statistikken for etterforskede lovbrudd.

Statistikken skal inneholde alle lovbrudd og siktede i de straffesaker som politiet og påtalemyndigheten har registrert som ferdig etterforsket i løpet av året. Spesialenheten for politisaker etterforsker straffbare handlinger begått i tjenesten av ansatte i politiet eller påtalemyndigheten. Spesialenheten registrerer saker i en egen registerløsning i BL/STRASAK/PAL, og disse sakene inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Relatert ekstern statistikk under Bakgrunn). Se også Omfang og Datainnsamling, editering og beregninger. Også ut fra begrepsdefinisjonene i Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner blir utvalget nærmere beskrevet.

Datamaterialet innhentes i elektronisk form fra Politiets IKT-tjenester i midten av januar. Politiets IKT-tjenester står for utkjøringen av datamaterialet fra STRASAK/PAL. Noen etterfølgende rettinger og systemendringer kan forekomme etter årsskiftet, og STRASAK/PAL-registrene blir oppdatert etter at registreringen er gjort lokalt i BL (dette er mindre relevant enn tidligere). Uttrekket av data gjøres derfor først ca to uker etter statistikkperiodens utløp. I tillegg samler SSB inn data for editering av datamaterialet via Kripos (fra og med årgang 2015, tidligere via politidistriktene og Politiets IKT-tjenester) ved bruk av feillisteskjema, og personopplysninger kobles til elektronisk fra SSBs befolkningsregister.

Registreringssystemene til politiet inneholder noen gyldighetskontroller av data, og i løpet av de siste årene er disse blitt mer omfattende. I tillegg foretas noen kontroller og omkodinger av materialet i SSB. For eksempel blir mangelfulle opplysninger om gjerningskommune tillagt gjerningskommune i den grad det er mulig ut fra annen informasjon fra registeret.

Frem til og med årgang 2005 er det foretatt en manuell prosedyre med utsendelse av feillister og innsamling av rettet informasjon fra politidistriktene. Etter dette skjer editeringsarbeidet i samarbeid med Kripos, som kontakter de politidistrikt som måtte være nødvendig for å innhente riktig informasjon i saker med mangelfulle eller feil opplysninger.

SSB foretar sine editeringer i stor grad maskinelt, men det gjøres også en individuell vurdering og editering i enkeltsaker. Fra og med 2002 årgangen er det innført historiske dublettkontroller som skal sikre at samme sak ikke kommer med i flere årganger av statistikken. Fra og med 2005-2006 foretas også egne kontroller av drapssaker og saker med ilagte særreaksjoner, ut fra opplysninger hentet fra statistikkene over anmeldte lovbrudd og straffereaksjoner.

En oversikt over kontroller og SSBs bearbeidingsrutiner gjeldende til og med 2001-årgangen (som til dels også er gjeldende for senere årganger) finnes i notatet Statistikk over etterforskede lovbrudd: Dokumentasjon (SSB Notater 1999/52). Gyldighetskontroller i BL/STRASAK og bearbeidingsrutinene ved SSB videreutvikles ved behov, og medfører en stadig forbedring av datamaterialet (se Sammenlignbarhet over tid og sted for nye rutiner fra 2002).

SSB foretar prosentberegninger, blant annet oppklaringsprosenten (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

SSB lager rater per 1 000 innbyggere (5 år og over) som beregnes ut fra befolkningstall 31. desember i statistikkåret (også for aldersgrupper, kjønn og geografiske områder). Som generell regel beregnes alle per 1 000 innbyggere tall for siktede personer i alt eller hele landet med befolkningsmengder fra 5 år og over. Dette fordi den aktuelle aldersgruppen for de siktede i denne statistikken er 5 år og over (se under Definisjoner). Når per 1 000 innbyggere tall beregnes for enheten lovbrudd brukes folkemengden for hele befolkningen - slik denne type beregninger også gjøres i statistikken over anmeldte lovbrudd.

Ikke relevant.

Statistikken inneholder personopplysninger og informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive. SSB forvalter derfor datagrunnlaget for kriminalitetsstatistikken med stor varsomhet. I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle.

Det er mange forhold som kan ha betydning for sammenliknbarhet over tid i de ulike kriminalstatistikkene, og en bredere problematisering av dette er gjort i Kriminalitet og rettsvesen 2009

I løpet av 1980- og 1990-tallet skjedde det to sentrale endringer i statistikkgrunnlagene til etterforskede lovbrudd. I tillegg skjedde en omlegging rundt 2002, som har hatt betydning for mange av tabellene i statistikken:

Innføring av STRASAK ca. 1985-1990

Før 1980-årene ble enkeltskjema med opplysninger om forbrytelsessakene innhentet fra politikamrene og registrert i SSB. Oslo gikk over til EDB-basert registrering i 1979, og politikamrene i Agder i 1981. STRASAK ble innført ved de ulike politikamrene i de påfølgende årene, og i løpet av 1991 hadde alle kammer gått over til elektronisk registrering. En stund etter innføringen av STRASAK ved de ulike politikammer ble rapporteringen til SSB gjort elektronisk (se Leif Petter Olaussen, 1996, Kriminalstatistikk og virkelighet , PHS Småskrifter 1996:1, Oslo: Politihøgskolen).

En omlegging i 1984 medførte at STRASAK omfatter forbrytelser rettskraftig avgjort i statistikkåret (ikke ferdig etterforsket forut for en eventuell domstolsbehandling, slik tilfellet var tidligere). Det tidligere utvalgskriteriet ble imidlertid opprettholdt for de politikammer som ikke rapporterte i STRASAK etter 1984 (se Feilkilder og usikkerhet under Feilkilder). Da kamrene gikk over til rapportering fra STRASAK ble også utvalgskriteriet forandret. At utvalgskriteriet var forskjellig for ulike kammer, og ble forandret ved det enkelte kammerets overgang til elektronisk rapportering, førte til at noen forbrytelser ble telt dobbelt i perioden fra 1984 og frem til 1991/1992. Det er usikkert hvor stort omfang av dobbeltregistreringer disse overgangene medførte. Det virker sannsynlig at det ikke var mange dobbeltregistreringer, men at det kan ha skjedd med enkelte alvorlige forbrytelsessaker hvor det ble skrevet ut tiltale på slutten av det aktuelle året.

Ny registreringspraksis fra 1994/1995

Hvert lovbrudd med en rettskraftig avgjørelse utgjør én enhet i grunnlagsmaterialet. Dette er gjeldende praksis siden 1994/1995. Før denne innføringen var praksisen at det kun ble registrert ett lovbrudd når a) flere lovbrudd var begått ved én handling mot ett offer. Det groveste ble registrert b) flere ensartede lovbrudd var begått av samme person i et tidsrom mot ett offer c) det ene lovbruddet var begått for å bane vei for det andre. Det ble imidlertid registrert flere lovbrudd når et lovbrudd ble begått for å skjule et annet, slik det også gjøres etter 1994/1995.

STRASAK har i en lang periode vært under utvikling med hensyn til kvalitetssikring og detaljregistrering. Denne utviklingen har ført til at datagrunnlaget for statistikken inneholder mer informasjon enn tidligere. Overgangen i 1994/1995 til å registrere alle lovbrudd er av størst betydning, og medførte at antallet etterforskede lovbrudd økte i statistikken uten at dette nødvendigvis hadde sammenheng med at flere lovbrudd ble etterforsket.

Omlegging av STRASAK i 2002

Fra og med statistikkårgangen 2002 er det gjort endringer i bearbeidingen, som følge av opprettelsene av ny struktur for politidistriktene (fra 1. januar 2002) og påfølgende omlegginger i politiets straffesaksregistre BL/STRASAK/PAL (fra oktober 2002). Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd fra og med 2002:

a) Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1. januar 2002 er i stor grad begrenset.

b) Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

c) Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

d) Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker samt dialog med Politiets IKT-tjenester og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd fra og med 2002 er blitt rimelig sammenliknbar med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSB sine kategorier, har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over en lengre tidsperiode.

Innføring av ny straffelov 1.10.2015 og ny versjon av standard for lovbruddstyper

Etter ikrafttredelse av den nye straffeloven av 2005 den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret. Det er til dels vesentlige forskjeller i struktur, språk og innhold i straffeloven av 1902 og straffeloven av 2005, og i enda større grad i de tilhørende kodeverkene for registrering av lovbrudd i straffesaksregistrene. Begge kodeverkene brukes i straffesaksbehandlingen etter 1.10.2015, i og med at straffebestemmelser normalt ikke har tilbakevirkende kraft. Lovbrudd kan bli registrert og behandlet i rettssystemet lang tid etter at de er begått. Dette medfører at både straffeloven av 1902 og 2005, med hvert sitt kodeverk, vil forekomme i datagrunnlagene til alle kriminalstatistikkene i mange år fremover.

Straffesaker som omhandler brudd på straffebestemmelsene gjeldene før 1.10.2015, og registrert med kodeverk og benevnelser for disse, vil ikke alltid kunne spesifiseres og klassifiseres på samme måte som straffesaker med tilsvarende brudd på straffeloven av 2005. Noen typer lovbrudd i versjon 2015 inneholder derfor kun registrerte brudd på lovgivning gjeldende fra og med 1.10.2015, som i all hovedsak vil være lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere. Disse typene lovbrudd er i standarden og statistikkene angitt med «(fra 1.10.2015)» i navnet på klassifikasjonen. Eldre lovbrudd som ikke kan spesifiseres i like stor grad som lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere, er plassert i og navngitt som «andre eller uspesifiserte» typer av lovbrudd på samme nivå. Innholdet i statistikkene, og mulighetene for å spesifisere type lovbrudd på de laveste nivåene, vil da i stor grad være avhengig av omfanget av lovbrudd begått før eller etter 1.10.2015. Denne type tidsbrudd vil variere over tid for de ulike typene lovbrudd, og være forskjellig for de ulike typene av kriminalstatistikk. Når slike tidsbrudd er identifisert og medfører et problem for bruken av en kriminalstatistikk, vil det ofte være å anbefale at man bruker tall for den aktuelle typen lovbrudd på et mer overordnet nivå – det vil si tall som er mindre spesifisert og i mindre grad har slike tidsbrudd i seg. Se Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, i KLASS og artikkelen "De nye kriminalstatistikkene".

Andre endringer:

Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene, eller påvirket sammenliknbarheten over tid. For eksempel kunne Kripos fra og med 1.1.2005 registrere, etterforske og påtaleavgjøre egne straffesaker. Kategorien særorgan er fra og med 2005-årgangen derfor innført i statistikkene fordelt etter politidistrikt, og i denne kategorien inngår Kripos sammen med Økokrim (som har vært med i statistikken siden 1995). I statistikken over anmeldte lovbrudd inngår også Politiets utlendingsenhet i kategorien særorgan.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. Selv om selve den interne organiseringen av de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2017 og 2018, publiserer SSB fra og med 2016-årgangen kun tall fordelt etter den nye inndelingen av politidistrikt i statistikkbanken. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå lar seg sammenligne med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er imidlertid etter ny inndeling delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD, noe som medfører at en sammenligning av de berørte distriktene på tvers av 2015/2016 ikke lar seg gjøre. For en detaljert oversikt over nye politidistrikt, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

Hovedlovbruddet defineres ut fra det lovbruddet som ifølge loven kan straffes strengest (se Datainnsamling, revisjon og beregninger under Produksjon og Definisjoner av viktige begreper og variabler under Definisjoner). Mange lovbrudd har en vid strafferamme. Siden det bare er tatt hensyn til lovens generelle bestemmelser, og ikke til individuelle forskjeller i lovbruddenes grovhet, vil denne metoden kunne medføre at den siktede grupperes på et annet lovbrudd enn det som var grovest i det konkrete tilfellet. I og med at tre firedeler av de siktede er siktet for kun ett lovbrudd, og at de øvrige har tilbøyelighet til å bli tatt for samme type lovbrudd, er det et relativt begrenset antall siktede som blir klassifisert for et annet lovbrudd enn det som var mest alvorlig.

Lovbrudd der politiet avslutter etterforskningen ved å innstille på tiltale inngår i statistikkgrunnlaget først når rettskraftig dom foreligger. Det er således lovbrudd ferdig behandlet av domstolene som inngår i avgjørelsestypen "Tiltale" (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner og tidligere avsnitt om overgangen til nytt kriterium for utvalg som ble innført med STRASAK i tidsperioden fra 1984 til 1991).

Ved lovbrudd som flere har vært sammen om, kan politiets avgjørelse være forskjellig for de forskjellige siktede. Tabeller der lovbruddene er gruppert på type avgjørelse, viser kun avgjørelsen for den siktede som er valgt som representant i lovbruddet (av alle lovbrudd ferdig etterforsket i 2015 hadde under 2 prosent mer enn én siktet).

Avgjørelsen "Overført til konfliktråd" innebærer at det anmeldte lovbruddet og den siktede er blitt overført til konfliktråd - og at politi og påtalemyndighet har fått tilbakemelding om at det er kommet frem til en løsning i konfliktrådet. De lovbrudd som er overført men ikke blir løst gjennom megling i konfliktråd, vil få andre rettslige avgjørelser som kategoriseres under andre typer avgjørelser i statistikken.

De aller fleste lovbrudd har kun ett gjerningstidspunkt, men for de lovbrudd som har skjedd over en tidsperiode fastsettes alder ut fra første gjerningstidspunkt. I tillegg vil de siktedes alder alltid fastsettes ut fra gjerningstidspunktet for det alvorligste lovbruddet som personen er siktet for i løpet av året. I enkelte tilfeller medfører dette at siktedes alder blir noe misvisende: Personer under den kriminelle lavalder (15 år) kan komme til å fremstå i statistikken som tiltalt og straffet. At personer under 15 år fremstår som tiltalt eller straffet kan imidlertid også skyldes feilregistrering av politiet eller at feil avgjørelse er gitt av påtalemyndighet eller domstol.

Ut fra erfaring er det ofte feilregistreringer som er årsaken til at det blir registrert siktede under 5 år. Personopplysninger om siktede under 5 år tas derfor ut av statistikken (og befolkningen 5 år og over brukes til beregning av siktede per 1 000 innbyggere).

Et lovbrudd kan inngå som en del av etterforskningen av et større sakskompleks. Dette kan være tilfelle når en person etterforskes for flere likeartet lovbrudd mot ulike ofre, eller når mange personer etterforskes for ett eller flere lovbrudd som har skjedd innenfor samme hendelsessituasjon. Et lovbrudd, og den rettskraftig avgjøre som dette har fått, vil ikke komme med i statistikken før alle de resterende lovbruddene i sakskomplekset er rettskraftig avgjort. Dette medfører at enkelte lovbrudd er rettskraftig avgjort tidligere enn i det året lovbruddet blir en del av statistikken (i statistikken for 2015 var under 6 prosent av lovbruddene avgjort i ett tidligere år enn i 2015).

Forsøk på lovbrudd er i de fleste mer alvorlige tilfellene straffbart. Slike straffbare forsøk på lovbrudd registreres vanligvis som gjennomført lovbrudd i materialet som danner grunnlag for statistikken. Undersøkelser tyder på at regelen tidligere bare unntaksvis er fulgt når det gjelder drap, og at drapsforsøk vanligvis ble registrert som grov legemsbeskadigelse frem til 1987. Etter innføring og utvikling av STRASAK har forsøk på enkelte typer lovbrudd, for eksempel drapsforsøk og voldtektsforsøk, blitt registrert og presentert som egne typer lovbrudd i statistikken.

Lovbrudd som politiet henlegger regnes som ferdig etterforsket i statistikken. Dersom et slikt henlagt lovbrudd blir oppklart et seinere år, vil dette bli telt med både det året det blir henlagt og det året det blir oppklart.

Bearbeidingen ved SSB viser at det foretas enkelte åpenbare feilregistreringer ved de ulike politikammer. Det er hvert år enkelte saker hvor rettelser ikke blir returnert til SSB. Dette medfører at opplysningene fra de politikammer som gjør rettelser blir riktigere og mer omfattende enn opplysningene fra de politikammer som ikke returnerer rettede feillister.

I BL/STRASAK er det et stort utvalg av ulike kategorier for registrering av lovbrudd og rettskraftige avgjørelser (se Definisjon av viktige begrep og variabler under Definisjoner). Så lenge gyldige koder for lovbrudd og rettskraftige avgjørelser er benyttet kan ikke SSB, gjennom bearbeidingen av statistikken, avdekke om riktige kategorier er brukt. Partielle frafall (ved at enkelte kjennemerker ikke er oppgitt på enkelte enheter) forekommer, men ved hjelp av interne kontroller i BL/STRASAK er disse begrenset til mindre sentrale kjennemerker.

Mulighetene for at det kan ha forekommet feil kategorisering i registreringen av lovbrudd er størst i statistikken over anmeldte lovbrudd, og da særlig for de mer spesifiserte typer av lovbrudd. Registreringen av type lovbrudd og rettskraftig avgjørelse ved avsluttet etterforskning foretas etter vurdering av jurist, og anses derfor å være mer pålitelig enn registreringen som foretas ved anmeldelse.

For informasjon om utvalgsfeil, se Datakilder og utvalg under Produksjon og Feilkilder og usikkerhet.

Kriminalstatistikken omfatter bare den registrerte kriminaliteten, de lovbrudd politiet oppdager eller får kjennskap til. Politiets ressurser og prioriteringer og folks tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd har stor betydning for hvilke handlinger som blir en del av kriminalstatistikken. Et ukjent antall lovbrudd blir aldri registrert. Slike uregistrerte lovbrudd kalles gjerne mørketall. Ulike intervjuundersøkelser om selvrapportert kriminalitet og utsatthet for kriminalitet tyder på at kriminaliteten som ikke blir registrert er omfattende (se blant andre Levekårsundersøkelsen, SSB). Hva som over tid registreres av kriminalitet er nødvendigvis også påvirket av endringer i lovverk og forskrifter (se Sammenlignbarhet over tid og sted under Produksjon). Disse fenomenene er imidlertid ikke direkte "feil" ved statistikken, men elementer som påvirker den. For mer om dette se kapittel 3 i Kriminalitet og rettsvesen 2009

Ikke relevant

Kontakt

Siri Fjærtoft Fossanger

siri.fossanger@ssb.no

99 72 49 27

Sigmund Book Mohn

sigmund.mohn@ssb.no

40 90 29 20