Etterforskede lovbrudd

Oppdatert: 6. oktober 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Ferdig etterforskede lovbrudd
Ferdig etterforskede lovbrudd
2020
297 488

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddOppklaringsprosent
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2020
Alle lovbruddstyper297 488154 261143 22789 75244 24918 5651 6959 1581 46347 08056 45729 06948
¬ Eiendomstyveri86 82569 67517 15061 5754 0333 9141532 2502844 0174 9535 64620
¬¬ Tyveri, i alt86 44369 39417 04961 3733 9993 8701522 2482824 0054 8985 61620
¬¬¬ Mindre tyveri12 7864 4308 3562 3037981 296331 1451922 4526523 91565
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted11 8193 7598 0601 7497381 241311 1121852 3916143 75868
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri96767129655460552337613815731
¬¬¬ Tyveri64 65357 9816 67253 2512 3552 28788902821 4912 7171 48010
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 3422 4973 8451 36360247161609261 1241 22486261
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet4 6103 8827283 318326237184279538813416
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig10 86210 1886749 00162355776711683921366
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 5822 3492331 700358288327628107659
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig31428727252231200022149
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig7 9667 5524147 049242257440538264675
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 1786 7104686 328246134240541305777
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel20 52820 15936919 6092203264401641621022
¬¬¬¬ Tyveri fra person15 08014 52455613 620332561116212992411424
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale3 7243 5441803 3605113031234175495
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)2 8032 790132 71511640302530
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 1352 075601 96145663101632113
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1 4141 369451 3162329172810183
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 0044 7462584 268202272430642119615
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri5321321261200052760
¬¬¬ Grovt tyveri5 0923 8761 2163 2814221601312612196310524
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted5303302002663528114031721138
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 047909138781893541901110813
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig2 5521 9985541 688239683341144545122
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 5011 164337962150520211102723322
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig378302762554430400611120
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig67353214147145133904121721
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy54745691415308390076617
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person3181791391312521222021021344
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)26215163200005019
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)18162130300002011
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)6150113893000110018
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)87170001000013
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted2058512057131322101851359
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri9849404002801491696
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 9123 1078052 538424127187574156611621
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 7481 2015478142888613505293828131
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 1321 020112926632741516731710
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy1 0328861467987314110161111814
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel382281101202344412212553026
¬ Annet vinningslovbrudd23 47914 2779 2024 8813 5325 663201237481 8625 5141 54139
¬¬ Heleri og hvitvasking2 7321 2761 456211 144654669312895330353
¬¬¬ Heleri, i alt2 5931 2261 367201 106564468312388728653
¬¬¬¬ Heleri2 3451 1171 228171 009533867312275927752
¬¬¬¬ Grovt heleri24810913939736101128956
¬¬¬ Hvitvasking, i alt126428403642104651467
¬¬¬¬ Hvitvasking66214501911104291168
¬¬¬¬ Grov hvitvasking6021390173100036365
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking138512500011338
¬¬ Bedrageri, i alt16 40011 2645 1364 7691 6294 80462118306653 57175231
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 3651 1012645511034470193675012519
¬¬¬ Bedrageri12 8949 3573 5374 0841 2254 0044474265892 26258627
¬¬¬ Grovt bedrageri2 1418061 3351343013531825191 2594162
¬¬ Underslag, i alt1 0065854213127427551615981969642
¬¬¬ Underslag754465289292032294131498749038
¬¬¬ Grovt underslag252120132271461310122652
¬¬ Økonomisk utroskap139697004614940162350
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel136704200004354
¬¬ Regnskapsovertredelse8883045840149143126021521215166
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd100633702832310228637
¬¬ Skatt og avgift73219453808670381501023328973
¬¬¬ Skattesvik22968161033161920171053770
¬¬¬ Grovt skattesvik16936133024391100121179
¬¬¬ Annet, skatt og avgift33490244029511020851065173
¬¬ Tolloven1 20333886532113175185063011211872
¬¬¬ Smugling7521186341340541120489618284
¬¬¬ Annet, tolloven4512202311973121730141513651
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd2661788828598383021442033
¬ Eiendomsskade20 74217 1803 56214 3191 7991 030327301586721 20879417
¬¬ Skadeverk, i alt20 20616 7433 46314 1351 5561 020326671586701 19177717
¬¬¬ Mindre skadeverk1 4921 07142187211482356181078415628
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning6274431843645127126946346929
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)4003001002562419114432212925
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk4653281372523936116529295829
¬¬¬ Skadeverk18 30715 4102 89713 1081 354922265751405551 01261516
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning6 3144 7201 5943 680670357133527028054534725
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel9 6548 7389167 81652039210157372013521699
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk2 3391 9523871 61216417336633741159917
¬¬¬ Grovt skadeverk40726214515588163360895636
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning2591551048063102250173540
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel121932866215150121123
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk27141394106061048
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade536437991842431006302171719
¬ Vold og mishandling35 93519 08016 8552 63214 4441 7772272 5606381 8208 3613 47647
¬¬ Voldslovbrudd20 24510 4399 8061 0149 0332781141 2584801 2034 9651 90048
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 9666 5616 4057395 489267668034231 1832 3321 66449
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse12 4506 3606 0906985 329267667494161 1832 0911 65149
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse516201315411600054702411361
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 89496792724871027753827793349
¬¬¬¬ Kroppsskade1 61186374822063526583826183246
¬¬¬¬ Grov kroppsskade2831041792875011700161163
¬¬¬ Drap25421040020019084
¬¬¬ Drap, forsøk6313503100050045079
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død7518572160041049376
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade4912372100021031376
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død26620060020018077
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 9722 45152112 42502544213888618
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 8652 42444112 39802543213128315
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner10727800270010076375
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 9032851 61892592152701681 22310185
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd347140207121207155091301360
¬¬ Trusler, i alt8 7934 4304 3637093 15250465861892362 43474350
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)6 7403 7762 9645852 68846835585772171 46861744
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)33318914479101637710541243
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1 3333211 0121226521231455107965676
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler38714424333989454691165863
¬¬ Ran og utpressing1 14977837143927561377002841032
¬¬¬ Ran793519274318197406300203835
¬¬¬ Grovt ran1671026562390180057039
¬¬¬ Utpressing18915732593957260024217
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000..
¬¬ Tvang114744085412020234235
¬¬ Frihetsberøvelse114645010510320045344
¬¬ Omsorgs- og familieforhold176958108942600205546
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5 2893 1692 1204381 774918393466937956376340
¬¬ Menneskehandel2715124110000012044
¬¬ Terror og terrorrelatert handling281612105018004043
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000..
¬ Seksuallovbrudd6 6203 1883 4324002 6288872448423562 07051652
¬¬ Voldtekt, i alt2 0631 384679821 287015133004608633
¬¬¬ Voldtekt1 9801 343637731 255015126004298232
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år6472374101121601098002427063
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 3331 106227621 0390528001871217
¬¬¬ Grov voldtekt8341429320070031451
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)26719340020017073
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder5734236280050014440
¬¬ Voldtekt, forsøk6343207360040015132
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold12265570640160046547
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år40611129551040221001829273
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående124418303902110063967
¬¬ Seksuell handling83348035349407420656221788242
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år4672362311420511640241295649
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke366244122352023425418492633
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 42459283219433646161011219438114458
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)6182383807413911144710791885661
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder8063544521201973525421151938856
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 5854721 113633553816107241407459770
¬ Rusmiddellovbrudd41 4669 28832 1781 8655 6071 6481689001387 33016 7657 04578
¬¬ Narkotikalovbrudd28 7496 24322 5061 1223 8821 1051346811265 6699 7426 28878
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven14 4711 77812 6931411 412163623521003 5594 2294 45388
¬¬¬¬ Narkotika, bruk7 9736087 36525095938154862 1172 8062 20292
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse6 4981 1705 32813990310424198141 4421 4232 25182
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt14 2784 4659 8139812 47094272329262 1105 5131 83569
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven13 3544 3279 0279542 36694265297262 1104 7731 82168
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven924138786271040732007401485
¬¬ Doping1 17442375132194191613228728716264
¬¬¬ Doping, legemiddelloven4269433286716370921488578
¬¬¬ Doping, straffeloven748329419241271753621951397756
¬¬ Ruspåvirket kjøring9 5051 1148 39101 068262018161 1216 65442988
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk9 1431 0568 08701 012261817669316 55941588
¬¬¬ Promillekjøring, annet362583040560250190951484
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt3758928636913444144399576
¬¬¬ Alkohollovovertredelse3748828636913344144399576
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse110000100000..
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 6631 4192447083943134210109437115
¬ Ordens- og integritetskrenkelse32 24810 74921 4992 1405 8492 2664941 514856 7838 4054 71267
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse12 8433 9318 9123502 58791480605293 3962 8522 03069
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 3718903 481367556534180151 74679974180
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet78540745027112915393316395
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 5463751 1710347161265452534822976
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse2 0404751 5653638138201061068241834977
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning8 4723 0415 4313141 83284946425141 6502 0531 28964
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 8074542 353941228522695851 06147284
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd3 7201 5832 1375872377230112164390547657
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 9451 00494124769749118744228734148
¬¬ Myndighetskrenkelse12 5702 6279 943622 189214162771322 9683 9972 17579
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet10 0291 7358 294161 53480105721312 7513 0471 74483
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 6643372 327325622561241283690644987
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 9711971 7741144193398362971233290
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann693140553211232326920719411780
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 3651 3985 967131 2785849597191 9152 1411 29581
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet8906982115873371029127321092
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 7658061 95907801115413630694628871
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 8993212 5785271261912831 18562064289
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring506744321531198012815014685
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning3051281776116331105152958
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 37447190393529614191607636066
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 0622358270183401270537175078
¬¬¬¬ Uriktig anklage3122367691695621217461024
¬¬¬ Utlendingslovgivning883268615221712375011515334270
¬¬¬¬ Innreiseforbud136409604000300771671
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold136704200005254
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning73422251221731037201157132470
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet30171333922013743
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse254136118328317424041312246
¬¬ Integritetskrenkelse6 8354 1912 6441 7281 0731 138252138244191 55650739
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 4462 9091 5371 2075888832313522471 00924435
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 518559959403601451415122654017763
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 0473277201922178915016940313369
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet4712322392113967501571374451
¬¬¬¬ Pengefalsk36297169400006119
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 7722 2954771 144206728217201193785917
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)550445105136386220980883619
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 2221 8503721 0081686668121112955317
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse12026947136000285778
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 6808328484332281638652013143919350
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 230508722264177634621912333618259
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem4503241261695110043181031128
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred2291636634725701016143529
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering28016511545113522201470941
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse2001227897230116121242639
¬ Trafikkovertredelse45 7388 71237 0261 2535 3451 8292854654922 6758 8864 95181
¬¬ Veitrafikkovertredelse45 1788 54636 6321 2435 2591 7742704574822 4158 8494 86381
¬¬¬ Uten gyldig førerkort11 33779410 54326528555233204 6804 3551 25593
¬¬¬ Ulovlig hastighet12 5821 17911 4031884194621103018 1972 0901 08591
¬¬¬ Personskade2 9961 4671 5291241 2399776721 01622122351
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse18 2635 10613 1579292 9491 13098127258 5222 1832 30072
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning5601663941086551581260378870
¬ Annet lovbrudd4 4352 1122 3236871 0123506354211 56529538852
¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 5761 6871 8896527073022645211 30820930653
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd119217100002018
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 358650708411197384130580387752
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 2071 0281 17924050326322322172816922953
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning3751732021121232800115464154
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning4842522323418425990142404148
Standardtegn i tabeller
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
20201
I alt297 488154 261143 22789 75244 24918 5651 6959 1581 46347 08056 45729 069
Oslo76 37647 78728 58929 9838 9778 4403871 8371117 37412 2167 051
Øst39 90618 71221 19410 5785 3592 2764991 1541137 9537 3814 593
Innlandet17 4848 1949 2903 8682 6161 64268514924 1052 9211 658
Sør-Øst36 44717 23219 21510 4695 3071 2861709891835 9948 6643 385
Agder18 0119 5988 4135 6142 5031 44734665972 5224 174955
Sør-Vest27 15215 20911 9438 5984 3082 0102939992563 5724 1452 971
Vest25 45912 61812 8416 8834 3211 366487641054 2385 1082 626
Møre og Romsdal9 7723 6006 1721 8171 7680153691322 2712 2331 167
Trøndelag23 38812 11811 2707 6084 35392656861763 7024 1402 566
Nordland10 3114 2406 0711 8712 3355293931172 4012 1221 038
Troms8 1273 1624 9651 6871 436039485511 8471 848734
Finnmark4 7031 6983 005759904134286301 0631 310316
Svalbard46163051100202431
Særorgan306772291251014150141928
Uoppgitt politidistrikt000000000000
1Som følge av endringer i kommuneinndelingen fra 1.1.2020 er politidistriktene, som består av et helt antall kommuner, endret. Se endringer i www.ssb.no/klass
Standardtegn i tabeller
Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
20201
Lovbrudd etterforsket
I alt297 48886 82523 47920 74235 9356 62041 46632 24845 7384 435
Oslo76 37628 5586 8546 9918 8141 1297 7039 0296 861437
Øst39 90610 4743 4741 9924 7868265 8014 7567 294503
Innlandet17 4843 6871 6999651 7804162 7071 7424 256232
Sør-Øst36 44710 4972 6842 1824 3157565 6953 7066 147465
Agder18 0115 6911 2431 1842 3504282 4272 1322 256300
Sør-Vest27 1528 2162 2582 0323 3416513 9322 9093 392421
Vest25 4597 5071 4891 4153 0516923 4412 4184 897549
Møre og Romsdal9 7721 7286155761 3193331 8351 0851 987294
Trøndelag23 3886 3421 6831 9502 6355063 6152 0304 254373
Nordland10 3111 6436176941 6004272 0611 0421 947280
Troms8 1271 7843244481 1843041 4628601 544217
Finnmark4 703693332308727148764501899331
Svalbard463515078413
Særorgan306220242841630020
Uoppgitt politidistrikt0000000000
Lovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent
I alt48203917475278678152
Oslo37182810424974637434
Øst53214521495381698256
Innlandet53193620445176658251
Sør-Øst53214923515483698346
Agder47163521475881718252
Sør-Vest44173319464273608151
Vest50234920444976707750
Møre og Romsdal63365123545885728557
Trøndelag48174312475775648449
Nordland59254732495676738266
Troms61314835535678788770
Finnmark64287032665175788463
Svalbard653320100100..711005054
Særorgan75..7810057259477..60
Uoppgitt politidistrikt....................
1Som følge av endringer i kommuneinndelingen fra 1.1.2020 er politidistriktene, som består av et helt antall kommuner, endret. Se endringer i www.ssb.no/klass
Standardtegn i tabeller
Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
I altIngen siktede1 siktet2 siktede3 siktede4 siktede5 siktede6 siktede7 eller flere siktede
2020
Alle lovbruddstyper297 488158 418133 8613 915857279913730
¬ Eiendomstyveri86 82570 03015 4661 053206501334
¬¬ Tyveri, i alt86 44369 73815 3811 049206501324
¬¬¬ Mindre tyveri12 7864 5418 093117285200
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted11 8193 8597 819111254100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri967682274631100
¬¬¬ Tyveri64 65358 1745 87647410413813
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 3422 5613 524220297001
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet4 6103 90358687215512
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig10 86210 23053281161200
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 5822 3791782211100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig31428823300000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig7 9667 56333156150100
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 1786 71940130280000
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel20 52820 1733431200000
¬¬¬¬ Tyveri fra person15 08014 5674624190100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale3 7243 5531581210000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)2 8032 79210100000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 1352 07847820000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1 4141 36939330000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 0044 7752081730100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri532128310000
¬¬¬ Grovt tyveri5 0923 8817293826829111
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted5303301395092000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 0479108525917100
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig2 5522 00137816085000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 5011 1662655974000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig378303561900000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig673532578211000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy5474572350151010
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person3181797646143000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)26214100000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)18160200000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)61505501000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)870001000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted205856738141000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri9842851131001
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 9123 1426837663200
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 7481 2244704931100
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 1321 02497920000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy1 0328941161812100
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel38229285400010
¬ Annet vinningslovbrudd23 47914 6308 3114516018423
¬¬ Heleri og hvitvasking2 7321 2931 33182205001
¬¬¬ Heleri, i alt2 5931 2411 24779205001
¬¬¬¬ Heleri2 3451 1321 15742122000
¬¬¬¬ Grovt heleri248109903783001
¬¬¬ Hvitvasking, i alt1264479300000
¬¬¬¬ Hvitvasking662343000000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking602136300000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking1385000000
¬¬ Bedrageri, i alt16 40011 5014 612244308212
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 3651 138221510000
¬¬¬ Bedrageri12 8949 5443 223113110111
¬¬¬ Grovt bedrageri2 1418191 168126188101
¬¬ Underslag, i alt1 006625373701000
¬¬¬ Underslag754502249300000
¬¬¬ Grovt underslag252123124401000
¬¬ Økonomisk utroskap1397163310010
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1374200000
¬¬ Regnskapsovertredelse8883415311600000
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1006433300000
¬¬ Skatt og avgift7322004993201000
¬¬¬ Skattesvik229711451300000
¬¬¬ Grovt skattesvik16936131101000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift334932231800000
¬¬ Tolloven1 2033427915882200
¬¬¬ Smugling7521195873942100
¬¬¬ Annet, tolloven4512232041940100
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd26618674411000
¬ Eiendomsskade20 74217 3932 94825789341353
¬¬ Skadeverk, i alt20 20616 9432 88324485311352
¬¬¬ Mindre skadeverk1 4921 0973562771310
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning6274531481750310
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)40030395110000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk465341113911000
¬¬¬ Skadeverk18 30715 5842 4051997430942
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning6 3144 8131 3051244519521
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel9 6548 79180736171101
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk2 3391 980293391210320
¬¬¬ Grovt skadeverk4072621221840100
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning259155881140100
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1219323500000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk271411200000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade536450651343001
¬ Vold og mishandling35 93520 37614 49470321887331410
¬¬ Voldslovbrudd20 24510 9608 6514401204315610
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 9667 0455 45232194311157
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse12 4506 8435 2272846919521
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse516202225372512636
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 894973827562110313
¬¬¬¬ Kroppsskade1 61186968637116101
¬¬¬¬ Grov kroppsskade28310414119104212
¬¬¬ Drap25418110100
¬¬¬ Drap, forsøk631347210000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død751955100000
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade491336000000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død26619100000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 9722 4754563920000
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 8652 4483813600000
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1072775320000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 9032881 6001311000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd347143196701000
¬¬ Trusler, i alt8 7934 7633 877119239200
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)6 7404 0802 57756197100
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)333195775640100
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1 333332997301000
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler387156226401000
¬¬ Ran og utpressing1 1497781898754241070
¬¬¬ Ran793519141584120860
¬¬¬ Grovt ran1671022720114210
¬¬¬ Utpressing18915721920000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000
¬¬ Tvang1147535310000
¬¬ Frihetsberøvelse11464261363110
¬¬ Omsorgs- og familieforhold17610863221000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5 2893 5971 63038127500
¬¬ Menneskehandel271511100000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling281612000000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000
¬ Seksuallovbrudd6 6203 2053 33457165201
¬¬ Voldtekt, i alt2 0631 3856611331000
¬¬¬ Voldtekt1 9801 3446251010000
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år647237402800000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 3331 107223210000
¬¬¬ Grov voldtekt834136321000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)26719000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder573417321000
¬¬ Voldtekt, forsøk634319100000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1226557000000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år4061112821111000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående1244183000000
¬¬ Seksuell handling833483346400000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år467237229100000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke366246117300000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 424602811820001
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)618241370420001
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder806361441400000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 5854751 07520103200
¬ Rusmiddellovbrudd41 4669 57931 005704111511303
¬¬ Narkotikalovbrudd28 7496 48821 429657108511303
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven14 4711 94612 2921882219301
¬¬¬¬ Narkotika, bruk7 9736857 1141312118301
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse6 4981 2615 1785711000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt14 2784 5429 13746986321002
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven13 3544 4048 4993655428400
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven924138638104324602
¬¬ Doping1 174433735420000
¬¬¬ Doping, legemiddelloven426100323210000
¬¬¬ Doping, straffeloven748333412210000
¬¬ Ruspåvirket kjøring9 5051 1258 3423710000
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk9 1431 0678 0413500000
¬¬¬ Promillekjøring, annet36258301210000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt375100272300000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse37499272300000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse110000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 6631 433227300000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse32 24811 51320 116483852412114
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse12 8434 1098 4682024212622
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 3719663 274104156312
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet78549729501010
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 5464071 1112341000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse2 0405101 43476114302
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning8 4723 1435 19498276310
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 8074742 2933080110
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd3 7201 6342 0542561000
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 9451 03584743135200
¬¬ Myndighetskrenkelse12 5703 1069 36273222221
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet10 0291 9468 02140181111
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 6643602 2911030000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 9712131 752600000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann693147539430000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 3651 5865 73030151111
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet89078809120000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 7658811 883100000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 8994142 4581680111
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring50682424000000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning3051311561251000
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 3744798791310110
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 0622438031310110
¬¬¬¬ Uriktig anklage31223676000000
¬¬¬ Utlendingslovgivning8835243401531000
¬¬¬¬ Innreiseforbud1364096000000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1366100000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning7344782381431000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet301811100000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse254139111400000
¬¬ Integritetskrenkelse6 8354 2982 2862082110471
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 4462 9491 35813800001
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 5185779083200001
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 0473386931500001
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet4712392151700000
¬¬¬¬ Pengefalsk36296100000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 7722 31735410100000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)550448564600000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 2221 8692985500000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1202690400000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 68086171568179460
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 23053459566178460
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem450327120201000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred22919135021000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering280166112200000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse20013166020010
¬ Trafikkovertredelse45 7389 40236 179103467001
¬¬ Veitrafikkovertredelse45 1789 15235 88096445001
¬¬¬ Uten gyldig førerkort11 33783410 4881131000
¬¬¬ Ulovlig hastighet12 5821 23211 346400000
¬¬¬ Personskade2 9961 5441 444800000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse18 2635 54212 60273414001
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning560250299722000
¬ Annet lovbrudd4 4352 2902 008104263121
¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 5761 7981 68867183020
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd1192000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 3586716562460010
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 2071 1181 03043123010
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning3752251252220100
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning4842671951560001
Standardtegn i tabeller
Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2020
Alle lovbruddstyper145 824124 43021 3944 6318 36914 27817 44720 82735 17024 57313 5087 021
¬ Eiendomstyveri18 44313 0535 3901 4481 5191 1671 5872 3104 9763 3081 476652
¬¬ Tyveri, i alt18 34412 9695 3751 4471 5121 1591 5752 2974 9503 2801 473651
¬¬¬ Mindre tyveri8 4635 2663 1978361 0194745958081 8891 417895530
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted8 1515 0433 1088119714555777771 8021 370876512
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri31222389254819183187471918
¬¬¬ Tyveri7 1585 3841 7745053694956419382 1511 454491114
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted4 0412 6751 3663811402183124941 22185332597
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet869762107491006667117249166496
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig73259813415276883117251130383
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2201645611172122336437141
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig27216001398411
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig4854137241046587517989231
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy53750928518985484139119182
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel366339271059544912886241
¬¬¬¬ Tyveri fra person578471107457333666915695365
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale18013842210520246433175
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)12102120303300
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)6663391567813710
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)5845136277328320
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)2622154727191533356849160
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri35305063587510
¬¬¬ Grovt tyveri1 8351 4823537644121207412682244436
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted27523243721529291256080
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2392142585626481004231
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig73964396573895198260106264
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig416375412622537017168204
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig9490431111133112040
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig229178510053195781820
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1771661101439356414920
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person23415282299202411032541
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)651010013100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)431000010201
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)19613026021800
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)770400001110
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted1981316725614237981330
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri17175962773203280200
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy88883751308069132139228165441
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil5965554113554991103143108340
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1231212111261212382741
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy1691618613142924473060
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel9984151781213262831
¬ Annet vinningslovbrudd9 5327 6761 856782654819341 6423 1171 991768256
¬¬ Heleri og hvitvasking1 5911 43615511691121732884903359221
¬¬¬ Heleri, i alt1 4981 35614211621051642744753088217
¬¬¬¬ Heleri1 3081 1871211159861322304262787412
¬¬¬¬ Grovt heleri1901692103193244493085
¬¬¬ Hvitvasking, i alt867610077911132694
¬¬¬¬ Hvitvasking453960746421840
¬¬¬¬ Grov hvitvasking413740033711854
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking743000032110
¬¬ Bedrageri, i alt5 2713 8931 378621752826271 0801 85287227843
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende2361657110183429315733168
¬¬¬ Bedrageri3 5002 613887361512264866751 16754319521
¬¬¬ Grovt bedrageri1 5351 115420166221123746282966714
¬¬ Underslag, i alt38928210701347345497863325
¬¬¬ Underslag2541777701340313460461911
¬¬¬ Grovt underslag1351053000732037401414
¬¬ Økonomisk utroskap78744001771623159
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel862000001322
¬¬ Regnskapsovertredelse5625105202727681641728339
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd3936300035101731
¬¬ Skatt og avgift5665273903312381632048756
¬¬¬ Skattesvik17116110011456470242
¬¬¬ Grovt skattesvik137136102031323392532
¬¬¬ Annet, skatt og avgift2582302800252076953822
¬¬ Tolloven9468381083129469730025416056
¬¬¬ Smugling689605841118347422318111344
¬¬¬ Annet, tolloven257233242011122377734712
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd82748220552425154
¬ Eiendomsskade3 9953 58241372144136343048579746922960
¬¬ Skadeverk, i alt3 8733 48438964144036342848078445922454
¬¬¬ Mindre skadeverk4644154964753743569653328
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning2161892739421320213927141
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1018813101010916221194
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk14713891523141419351593
¬¬¬ Skadeverk3 2342 91731755035431335938966138418143
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning1 8051 6251803691981521942063742227812
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel9508549611878761221352001287716
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk47943841637885434887342615
¬¬¬ Grovt skadeverk1751522327111326352722113
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning12910821209122317201792
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel33321520397520
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk13121201090001
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1229824801025131056
¬ Vold og mishandling17 24014 9572 2831 4101 7651 6122 1432 2533 7252 4741 389469
¬¬ Voldslovbrudd10 2728 6841 5887601 0191 1001 4201 4302 1961 370739238
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt6 6545 6879676597506938248501 356858501163
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse6 1285 1999295916286177408141 277820484157
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse52648838681227684367938176
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 0971 05146321031722291882011144612
¬¬¬¬ Kroppsskade83880533268113016815514690339
¬¬¬¬ Grov kroppsskade259246136224261335524133
¬¬¬ Drap28244011457532
¬¬¬ Drap, forsøk54504126111310821
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død56441220556616610
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade352781032331148
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død21174102333522
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt54145388623437742231124211
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner4543738161262863181984011
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner87807018911421420
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 6271 2114165314717226726835322711228
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd2151645171417432640302711
¬¬ Trusler, i alt4 2223 864358360335297466547984691410132
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)2 7722 502270229237193290349633465275101
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)20719710109971311251977
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1 004940641682881371542541619616
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler2392251467926337246328
¬¬ Ran og utpressing71267438137239889554682353
¬¬¬ Ran53650630119197615933451642
¬¬¬ Grovt ran1311310133721191621400
¬¬¬ Utpressing453785561752311
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000
¬¬ Tvang444400126456110
¬¬ Frihetsberøvelse9290201315199231012
¬¬ Omsorgs- og familieforhold7757200231012291083
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 7961 5232731531568212518741636722288
¬¬ Menneskehandel13112000033133
¬¬ Terror og terrorrelatert handling12102001460100
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
¬ Seksuallovbrudd3 5363 45977332462330339303546757262205
¬¬ Voldtekt, i alt70068911107125835664109973227
¬¬¬ Voldtekt648639910211779525997902824
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år4184126879442123649591920
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder23022731523374023483194
¬¬¬ Grov voldtekt525025844512743
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)19190250020343
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder333123344312400
¬¬ Voldtekt, forsøk21210320226420
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold575610013310171013
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år310306414568850222333168
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående83803983101726811
¬¬ Seksuell handling3533467443420403762523232
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år2302255342216172339351925
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke12312121012423142317137
¬¬ Seksuelt krenkende atferd83682115457460107741671736472
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)3873816346647363150752226
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder4494409118137143117984246
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 1761 1403611016375801011523559842
¬ Rusmiddellovbrudd33 02429 0014 0231481 6554 2045 0195 6158 2045 0702 326783
¬¬ Narkotikalovbrudd23 32920 5282 8011381 5283 4103 8704 0995 6683 1031 278235
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven12 99111 2981 6931071 1812 2482 3542 1502 8551 44356588
¬¬¬¬ Narkotika, bruk7 6046 5731 031838931 4341 3801 2061 50376029550
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse5 3874 725662242888149749441 35268327038
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt10 3389 2301 108313471 1621 5161 9492 8131 660713147
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven9 3198 3101 009313461 1171 4021 7562 4851 437624121
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven1 0199209901451141933282238926
¬¬ Doping756732240654113186269100199
¬¬¬ Doping, legemiddelloven33432590328598910834103
¬¬¬ Doping, straffeloven42240715032654971616696
¬¬ Ruspåvirket kjøring8 4337 3211 11241016499771 2632 1691 777986507
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 1247 0321 0924996429581 2252 0971 688934477
¬¬¬ Promillekjøring, annet30928920027193872895230
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt2742383601972402532382622
¬¬¬ Alkohollovovertredelse2742383601972402532382622
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd232182506119194266521710
¬ Ordens- og integritetskrenkelse21 53918 7722 7673741 0271 8912 6353 3835 5833 7512 066829
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse9 0968 2388582164168191 1611 4622 1491 503902468
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 5923 2613312691411567667857526332115
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet7497103901393135127166968237
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 1771 0819611113017122530819110436
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 6661 470196256718826131538323914642
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning5 5044 9775271903254085947951 292977570353
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 3772 2041736720922831039362934915636
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 1312 042894160131218312503474262130
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning9967312658256496690160154152187
¬¬ Myndighetskrenkelse9 5418 1411 400694368771 2201 4142 5481 710962305
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet8 1807 1581 022604188321 1321 2062 1261 363775268
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 3192 0282912917331340440651628115938
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 7651 5402252612223331931739421011727
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann55448866351808589122714211
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning5 8615 130731312455197288001 6101 082616230
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet8167081081810291146132178815711
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1 8851 5882971405471164595559290111
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 5382 26627268734345741067430917874
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring4243844001133672121976222
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning1981841461518182242362912
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage917608309213276714629624310815
¬¬¬¬ Uriktig forklaring84156827315175413528123310213
¬¬¬¬ Uriktig anklage76403618101311151062
¬¬¬ Utlendingslovgivning31427440007175011172498
¬¬¬¬ Innreiseforbud96897001616422551
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold862001032200
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning2101793100511316745447
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet1257000001452
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse1189622751141214282512
¬¬ Integritetskrenkelse2 9022 3935098917519525450788653820256
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 6641 323341643561553655763529318
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 004837167027431102002992327716
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk7556589702129801522161915511
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet24917970061430488341225
¬¬¬¬ Pengefalsk853001025000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)555390165616114315925746152
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)14782653433121041620
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)40830810031284014715330132
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse9791600124157410
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 00389011361127118811182811495711
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted8757681075592111721132241455310
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem128122663579557441
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred45291611033121186
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering1169026726111520152713
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse746113431248711178
¬ Trafikkovertredelse36 34732 0504 2971031 2034 1534 2174 6287 7936 3454 5523 353
¬¬ Veitrafikkovertredelse36 07731 7964 2811001 1954 1354 1894 5807 7356 2974 5183 328
¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 5349 598936425098521 2091 5102 6132 0151 170614
¬¬¬ Ulovlig hastighet11 35510 1041 25121241 6561 5261 5022 3632 0281 423731
¬¬¬ Personskade1 4581 0933651852152124117258226204307
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse12 73011 0011 729385101 4751 3301 4512 5012 0281 7211 676
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning270254163818284858483425
¬ Annet lovbrudd2 1681 880288173277143208429408440414
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 8251 598227163166104170312360385381
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd220000000020
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd70267131867123299131172235
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 1219251968255992138213229211146
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning1059870008940102117
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning238184541111312977383416
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer for eiendomstyveriSiktede personer for annet vinningslovbruddSiktede personer for eiendomsskadeSiktede personer for vold og mishandlingSiktede personer for seksuallovbruddSiktede personer for rusmiddellovbruddSiktede personer for ordens- og integritetskrenkelseSiktede personer for trafikkovertredelseSiktede personer for annet lovbrudd
2020
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over8 9484 8232 9409 9652 03419 03313 16427 0291 870
5-14 år1 071545809843061333338917
15-17 år1 1341413579922981 08670688629
18-20 år6172672539342042 5481 2863 24672
21-24 år6703833131 1711852 8641 6712 991124
25-29 år9747043301 2161602 9451 9863 202180
30-39 år1 8111 4715712 0123164 4743 1165 555369
40-49 år1 4161 1153211 4722772 8772 2074 610358
50-59 år7855161638641641 4991 2843 622368
60 år og over470172523201246075752 828353
Menn
Alle aldre 5 år og over6 0713 8832 6358 5391 96216 35811 40823 4111 623
5-14 år608455107862781052778514
15-17 år69413032384928790462681325
18-20 år4312072278272002 1931 1362 83260
21-24 år4823022831 0301792 5101 4902 588106
25-29 år7265552961 0671572 5791 7392 844148
30-39 år1 3471 2005171 7153073 8952 7174 868323
40-49 år9788842911 2372692 4211 8713 960306
50-59 år5244231457481611 2471 0713 117313
60 år og over281137432801245044812 304328
Kvinner
Alle aldre 5 år og over2 8779403051 426722 6751 7563 618247
5-14 år46397019828285643
15-17 år44011341431118280734
18-20 år1866026107435515041412
21-24 år1888130141635418140318
25-29 år24814934149336624735832
30-39 år46427154297957939968746
40-49 år43823130235845633665052
50-59 år2619318116325221350555
60 år og over1893594001039452425
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 lovbrudd2 lovbrudd3 lovbrudd4 lovbrudd5 lovbrudd6 lovbrudd7 lovbrudd8 lovbrudd9 lovbrudd10 eller flere lovbrudd
2020
Alle aldre 5 år og over69 88647 18111 2704 2222 1651 1937975773893411 751
5-14 år3 0552 362400134602924118522
15-17 år4 3612 939703290159704833191981
18-20 år7 4315 1301 18344219713780484229143
21-24 år7 8725 0781 32353827916297903234239
25-29 år8 6185 4491 486583311174115805764299
30-39 år14 5469 1632 52498749129822014710391522
40-49 år11 1607 3591 8456943841911281108354312
50-59 år7 7325 5601 16039122610168463434112
60 år og over5 1114 14164616358311712111121
Begge kjønn69 88647 18111 2704 2222 1651 1937975773893411 751
Menn58 27738 8929 4343 6231 8691 0507075123392951 556
Kvinner11 6098 2891 83659929614390655046195
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
I altIngen medskyldige1 medskyldig2 medskyldige3 medskyldige4 eller flere medskyldige
2020
Alle aldre 5 år og over69 88663 6673 5321 382643662
5-14 år3 0551 746515358221215
15-17 år4 3613 387489243130112
18-20 år7 4316 6474262079754
21-24 år7 8727 1824181415972
25-29 år8 6187 9864301133356
30-39 år14 54613 6106531575769
40-49 år11 16010 644362872542
50-59 år7 7327 463171561329
60 år og over5 1115 0026820813
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Siktede personerSiktede personer per 1 000 innbyggere
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
2020
Alle aldre 5 år og over69 88658 27711 60913,6822,644,58
5-14 år3 0552 2797764,786,962,50
15-17 år4 3613 50485722,9435,989,24
18-20 år7 4316 3241 10738,5763,8011,83
21-24 år7 8726 7141 15828,9647,728,83
25-29 år8 6187 3771 24123,4939,186,95
30-39 år14 54612 3092 23719,6832,536,20
40-49 år11 1609 2211 93915,5124,965,54
50-59 år7 7326 4111 32110,8317,543,79
60 år og over5 1114 1389734,016,811,46
Ettårige aldersgrupper
5 år2110,030,030,03
6 år7610,110,190,03
7 år7610,110,190,03
8 år242130,380,650,10
9 år272250,420,670,16
10 år6755121,021,630,37
11 år131111201,963,230,61
12 år321239824,857,022,56
13 år95371124214,7821,517,71
14 år1 5161 10740923,4033,3212,96
15 år1 20491828619,0328,409,25
16 år1 5981 28930925,1239,499,98
17 år1 5591 29726224,6540,028,50
18 år2 4762 08239439,7165,4112,91
19 år2 5702 18438640,3166,5412,48
20 år2 3852 05832735,8359,6910,19
21 år2 1571 88427332,2254,058,51
22 år1 9831 68529829,8849,189,28
23 år1 8921 60129127,7745,398,86
24 år1 8401 54429626,1342,528,68
25 år1 7341 48225224,5040,557,36
26 år1 6881 46622223,5539,876,36
27 år1 7991 55324624,6941,666,91
28 år1 7281 47225623,0638,197,04
29 år1 6691 40426521,7835,867,07
30 år1 6901 44124921,6436,336,48
31 år1 6221 35426820,9534,377,05
32 år1 5641 33822620,3134,075,99
33 år1 5081 30420420,3034,555,59
34 år1 4091 19021919,0331,276,09
35 år1 4531 22622719,9732,766,42
36 år1 3781 15022819,1931,276,51
37 år1 3331 13120218,6430,535,86
38 år1 3201 11021018,3729,966,03
39 år1 2691 06520418,0529,645,93
40 år1 17597320216,5126,515,86
41 år1 2211 00221917,4227,786,44
42 år1 11591719816,0325,595,87
43 år1 10591419116,3126,345,78
44 år1 12894418416,2926,485,48
45 år1 14494320116,0825,945,78
46 år1 15394920415,5925,135,63
47 år1 06486320114,3722,635,60
48 år1 02986616313,4822,094,39
49 år1 02685017613,4521,824,72
50 år og over12 84310 5492 2946,4610,842,26
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2020
Alle lovbruddstyper69 88658 27711 6093 0554 3617 4317 8728 61814 54611 1607 7325 111
¬ Eiendomstyveri6 7244 2892 4359429334204656361 2231 039628438
¬¬ Tyveri, i alt6 7114 2792 4329419334204656351 2181 033628438
¬¬¬ Mindre tyveri3 7332 0741 659571695206186253539517399367
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 6091 9881 621556664200181252513502388353
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1248638153165126151114
¬¬¬ Tyveri2 2411 55568634017714618526049338418868
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 418876542262727510216830825012556
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2742413330542515275343234
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig1431053899914293723103
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig61402177641111951
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig844000102401
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig746113223918241051
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy8377627161310121751
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel11110011942178372491
¬¬¬¬ Tyveri fra person1991475228311721174324153
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale61412024397149103
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)220010001000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)222116102111100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)251964103213020
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)896425166998241430
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri1394002313310
¬¬¬ Grovt tyveri534468661519487298148106262
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted86711542111615191270
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet85796534714262420
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig24521728261637437452141
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig19216626151034266341111
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig303001130115720
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig23212003366410
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy313010174411310
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person584612448212111421
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)321010010100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)220000000101
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)615001010400
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)660400001100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted4135603721010720
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri292540326107100
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy2031822115422022243826151
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1331141910231612182320110
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped30300192129321
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy403824102946320
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel13103100015600
¬ Annet vinningslovbrudd3 5402 80173944931792454731 042879428157
¬¬ Heleri og hvitvasking4754156062830508314292368
¬¬¬ Heleri, i alt4323825062726437413685287
¬¬¬¬ Heleri3282893962520264710766256
¬¬¬¬ Grovt heleri10493110261727291931
¬¬¬ Hvitvasking, i alt38317014775671
¬¬¬¬ Hvitvasking16133012521230
¬¬¬¬ Grov hvitvasking22184002254441
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking523000021110
¬¬ Bedrageri, i alt1 38796542235547611122142530413328
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende734231381047171365
¬¬¬ Bedrageri760526234304352761282241266912
¬¬¬ Grovt bedrageri554397157231431861841655811
¬¬ Underslag, i alt293201920944253966622820
¬¬¬ Underslag18512263093722223934148
¬¬¬ Grovt underslag108792900731727281412
¬¬ Økonomisk utroskap55514001351116127
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel862000001322
¬¬ Regnskapsovertredelse3723373501617421061136324
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1293000015420
¬¬ Skatt og avgift1841632101141255632919
¬¬¬ Skattesvik4339400012171382
¬¬¬ Grovt skattesvik31310010226776
¬¬¬ Annet, skatt og avgift11093170011832431411
¬¬ Tolloven715620952021356922320511545
¬¬¬ Smugling54146873101130531671568835
¬¬¬ Annet, tolloven17415222101051656492710
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd393451000181784
¬ Eiendomsskade1 5401 3631774782171371391292151216935
¬¬ Skadeverk, i alt1 4291 2741554042161371381252041126429
¬¬¬ Mindre skadeverk1551381741381378191775
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning847311282353551041
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)24213233019411
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk4744311125425323
¬¬¬ Skadeverk1 1641 045119340171119114105165785121
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning65658868232925951619342215
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel3152823368363146334629206
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1931751840432917112671010
¬¬¬ Grovt skadeverk110911923751712201763
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning8467171764159141252
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel22211510226510
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk431101010001
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade111892274101411956
¬ Vold og mishandling8 4407 1421 2989008487769701 0101 6631 229748296
¬¬ Voldslovbrudd5 6124 6689445135345887027241 124801453173
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 3072 763544435377328326362611478282108
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 9482 435513369304274293332555450268103
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse3593283166735433305628145
¬¬¬ Kroppsskade, i alt911867442976141178165173974012
¬¬¬¬ Kroppsskade70667531246310913013413177299
¬¬¬¬ Grov kroppsskade205192135133248314220113
¬¬¬ Drap28244011457532
¬¬¬ Drap, forsøk39363115598721
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død5139122055661269
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade30228103233747
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død21174102333522
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt288228606014253311461269
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner25920455601422319755259
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner292450003217610
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann8696192503372861431301811267622
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1199227778161424151810
¬¬ Trusler, i alt1 3241 1761481631027613714226022216260
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)71862197136713255601261128541
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)65578157346121233
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann47744037820397067105906414
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler6458644289178102
¬¬ Ran og utpressing4113842796102584933521542
¬¬¬ Ran300280208174393522351031
¬¬¬ Grovt ran92920112615111016300
¬¬¬ Utpressing19127424311211
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000
¬¬ Tvang880011221010
¬¬ Frihetsberøvelse26251022856201
¬¬ Omsorgs- og familieforhold5034160227721641
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse99683715912810548639019818212359
¬¬ Menneskehandel431000021010
¬¬ Terror og terrorrelatert handling972001250100
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 8681 80662291287194168143280248142115
¬¬ Voldtekt, i alt53852711989567483982642520
¬¬¬ Voldtekt4914829938863443472592117
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år3163106807033101539421413
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder17517231318303419331774
¬¬¬ Grov voldtekt474525744510543
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)17170240020243
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder302823344310300
¬¬ Voldtekt, forsøk14140120026210
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold24231000214368
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år19218931438593211191234
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående21183720105321
¬¬ Seksuell handling1931885362010171232321618
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år1311274301498722191012
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke6261166195101366
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2822757362021232745413237
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)130127326141210819171311
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder15214841069131926241926
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd604572329911037455187915727
¬ Rusmiddellovbrudd13 94111 8072 134797831 9332 1782 1713 2061 9891 128474
¬¬ Narkotikalovbrudd9 6978 2531 444737341 5521 6681 6102 2071 163567123
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 0983 3607385554292283757969028915628
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 3031 838465484435974812852861015012
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 7951 52227379932535629440418810616
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 5994 893706181926308311 0311 51787441195
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 7904 164626181915947388811 24570934074
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven809729800136931502721657121
¬¬ Doping317301160115396813344107
¬¬¬ Doping, legemiddelloven5756100691222332
¬¬¬ Doping, straffeloven2602451501930561114175
¬¬ Ruspåvirket kjøring3 6793 059620037306445465830741528327
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 4182 816602035299432430773671480298
¬¬¬ Promillekjøring, annet26124318027133557704829
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt1661343201156201614211612
¬¬¬ Alkohollovovertredelse1661343201156201614211612
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd826022604612222075
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 0226 8811 1412344187871 0021 1571 7931 306852473
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 2413 724517152238396525607848677465333
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt1 7231 56715684721230131437925715550
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet5745433101178110100119716322
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus4674244316517589119754110
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse68260082730831161251411115118
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 5182 157361144191184224293469420310283
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted1 00692185491251111261402141387825
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd76172239303143548414417911086
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning7515142376535304469111103122172
¬¬ Myndighetskrenkelse2 7712 32244917112282378424717448287106
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 0951 8302651310425832331748930420285
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann4683937543472787111057357
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann279238413184147445740236
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann189155341163131275317121
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 6271 43719097018624524637924716778
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet165136295371629192417153
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud255225300310132674624522
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet9348291051241471841642171026233
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1631471601392341442913
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning11010010351010142322167
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage4022661362815427113475496
¬¬¬¬ Uriktig forklaring3622481141410356512772435
¬¬¬¬ Uriktig anklage401822145767361
¬¬¬ Utlendingslovgivning2191873200712348554207
¬¬¬¬ Innreiseforbud80737001513372031
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold862001032200
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning131108230057184632176
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet945000001422
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse46351120212811146
¬¬ Integritetskrenkelse1 01083517565681099912622818110034
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse529442874213758821501095216
¬¬¬¬ Dokumentfalsk468401670143055731321005014
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk37733344011194660108883411
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet91682303119132412163
¬¬¬¬ Pengefalsk532000023000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)5134174763712912
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)1587223011600
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)3626102533611312
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse541001003010
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold3693076244466032366952264
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted3462885838445729356749234
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem23194623312330
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred261881001101634
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering4939106135566134
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse37298108332866
¬ Trafikkovertredelse24 20620 8053 401717572 9512 6132 7604 8284 0473 3992 780
¬¬ Veitrafikkovertredelse24 06120 6713 390697522 9382 5992 7404 7964 0193 3822 766
¬¬¬ Uten gyldig førerkort5 0434 481562233014004516271 168916702455
¬¬¬ Ulovlig hastighet8 9027 8511 0511901 3771 1871 1191 7921 5321 196608
¬¬¬ Personskade1 17685931717361149791210183163265
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse8 9407 4801 460283251 0478649031 6261 3881 3211 438
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning145134112513142032281714
¬ Annet lovbrudd1 6051 38322216255492139296302338343
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 3891 21217715244770117224268299325
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000000010
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd61758928845123088118142210
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd771622149720425887136150156115
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning3735200041106115
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning17913643117182162282813
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2020
Siktede personer, bosted
I alt69 88658 27711 6093 0554 3617 4317 8728 61814 54611 1607 7325 111
Hele landet65 84354 58011 2633 0484 3507 2677 4917 95613 33910 2887 2154 889
Viken15 46012 7812 6797271 0391 6411 7301 8123 1182 5311 7781 084
Oslo9 3607 7321 6284426267611 0471 2662 2451 497955521
Innlandet4 1013 389712113226485488427749645548420
Vestfold og Telemark5 2894 3249652303555955786371 047822613412
Agder3 7743 107667162234443459477770611375243
Rogaland5 6274 6201 0073744485916107211 116875571321
Vestland6 5015 4761 0253274377356937191 3491 018730493
Møre og Romsdal3 1762 625551102195429381356624464313312
Trøndelag - Trööndelage5 5924 6809122173456726897031 100822597447
Nordland - Nordlánnda3 0532 526527145192400366366509459306310
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 9043 316588209253514450468711544429326
Svalbard321000030000
Norge, uoppgitt fylke321001011000
Utlandet, uten oppgitt fylke4 0403 6943467111643816621 206870517222
Uoppgitt fylke330000001200
Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted
I alt13,6822,644,584,7822,9438,5728,9623,4919,6815,5110,834,01
Hele landet12,8921,214,444,7722,8837,7227,5521,6918,0514,3010,103,83
Viken13,0321,464,534,6522,0236,5931,9125,9419,2414,1610,093,65
Oslo14,2623,664,946,0932,1137,3826,8217,1216,7515,4312,104,31
Innlandet11,5719,094,022,8617,8036,5127,4220,2018,0813,9310,283,85
Vestfold og Telemark13,1621,534,804,7623,4539,8030,2726,6720,5314,8610,333,59
Agder12,9021,124,584,1220,6737,2427,3724,5019,7615,029,263,29
Rogaland12,4020,054,515,7624,5633,0625,2322,8216,2113,139,283,21
Vestland10,7617,893,444,2318,8530,4819,7516,4015,5612,289,003,29
Møre og Romsdal12,6020,424,463,2319,6442,9029,3822,9018,8013,778,964,44
Trøndelag - Trööndelage12,5220,644,153,9421,1538,0724,9720,3117,4713,929,813,97
Nordland - Nordlánnda13,3221,734,675,3922,8446,5330,9024,1317,6215,989,024,65
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku16,9328,175,217,8130,9156,6133,9226,2722,9017,8112,835,39
Svalbard........................
Norge, uoppgitt fylke........................
Utlandet, uten oppgitt fylke........................
Uoppgitt fylke........................
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Henlagt av andre grunner¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2020
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over69 8864 4461 2528 0026 23833 22016 728
5-14 år3 0553 05201002
15-17 år4 361216355111 712925557
18-20 år7 431631406167824 1821 648
21-24 år7 8721031068296094 0592 166
25-29 år8 618161761 0996124 2372 433
30-39 år14 5463431231 9711 0136 8984 198
40-49 år11 160300781 4716945 4983 119
50-59 år7 732204609564714 2341 807
60 år og over5 111199345483453 187798
Menn
Alle aldre 5 år og over58 2773 4231 0216 6034 76927 95714 504
5-14 år2 2792 27601002
15-17 år3 504155073791 281813509
18-20 år6 324511195055953 5651 489
21-24 år6 71482906984743 4511 919
25-29 år7 377139669344793 6282 131
30-39 år12 309282961 6638035 8363 629
40-49 år9 221248691 2115224 5562 615
50-59 år6 411165487943583 5261 520
60 år og over4 138165264182572 582690
Kvinner
Alle aldre 5 år og over11 6091 0232311 3991 4695 2632 224
5-14 år77677600000
15-17 år857612813243111248
18-20 år1 1071221111187617159
21-24 år1 1582116131135608247
25-29 år1 2412210165133609302
30-39 år2 23761273082101 062569
40-49 år1 939529260172942504
50-59 år1 3213912162113708287
60 år og over97334813088605108
Standardtegn i tabeller
Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall
Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2020
I alt69 8866 7243 5401 5408 4401 86813 9418 02224 2061 605
Alle verdensdeler69 7586 7023 5341 5388 4161 86313 9198 00624 1751 605
Europa65 8536 3183 3581 4797 7741 74213 3137 40022 8981 571
Norge54 5264 9712 5321 3496 9861 64711 0576 30418 3681 312
Danmark471262863081153520419
Sverige1 43912295251051133812359030
Latvia43946228243100411887
Litauen1 8232421791293732214978336
Polen2 96933624230189136283091 17151
Romania8442517155311986926125
Afrika1 3931324919276372582593585
Eritrea3962943731338871490
Somalia470471771061210489853
Asia2 124196115343277826430678222
Syria79754391611537687937217
Amerika3655412536677391306
Oseania23201307271
Statsløse991442215198260
Uoppgitt29820303850
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall siktede.
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
Alle år (0-5)0 år med tilbakefall1 år med tilbakefall2 år med tilbakefall3 år med tilbakefall4 år med tilbakefall5 år med tilbakefall
2015
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over72 05842 69514 7117 6024 1832 104763
5-14 år1 9041 0994061971165630
15-17 år3 9301 96185453332418672
18-20 år8 3744 4301 9571 03559427088
21-24 år9 4795 1142 0941 210600340121
25-29 år9 4365 1921 9941 162667311110
30-39 år14 6108 2573 0361 634974512197
40-49 år12 3737 5912 4961 211635329111
50-59 år7 1545 0011 3164932248733
60 år og over4 7984 05055812749131
Menn
Alle aldre 5 år og over59 20833 43012 7566 7603 7151 868679
5-14 år1 3456813131631065329
15-17 år3 0501 32768949729917068
18-20 år6 9173 3901 71393754225481
21-24 år8 0754 1401 8771 108540298112
25-29 år7 9394 1511 7721 02860628399
30-39 år12 1906 6132 6601 445860444168
40-49 år10 0495 9972 1071 04652428293
50-59 år5 8363 9761 1364261967329
60 år og over3 8073 15548911042110
Kvinner
Alle aldre 5 år og over12 8509 2651 95584246823684
5-14 år55941893341031
15-17 år8806341653625164
18-20 år1 4571 0402449852167
21-24 år1 40497421710260429
25-29 år1 4971 041222134612811
30-39 år2 4201 6443761891146829
40-49 år2 3241 5943891651114718
50-59 år1 3181 0251806728144
60 år og over9918956917721
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede under 15 år¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig av andre grunner enn alder¬ Henlagt av andre grunner¬ Overført til konfliktråd¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2015
Alle lovbruddsgrupper
Alle siktede i utgangsår72 0581 9031 2126 6571 9302 88040 12917 347
Uten tilbakefall42 6951 0987793 3391 1911 75125 8088 729
Med tilbakefall29 3638054333 3187391 12914 3218 618
¬ Eiendomstyveri
Alle siktede i utgangsår7 9698141731 3394415972 8981 707
Uten tilbakefall3 480500714692853751 463317
Med tilbakefall4 4893141028701562221 4351 390
¬ Annet vinningslovbrudd
Alle siktede i utgangsår4 9251352482851581 9452 190
Uten tilbakefall3 208840233551031 3621 407
Med tilbakefall1 7175122493055583783
¬ Eiendomsskade
Alle siktede i utgangsår1 415328749728557437137
Uten tilbakefall76418147471633423161
Med tilbakefall65114727501222320676
¬ Vold og mishandling
Alle siktede i utgangsår7 8553514438738744131 4013 500
Uten tilbakefall4 0491672545205192358081 546
Med tilbakefall3 8061841893533551785931 954
¬ Seksuallovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 281157512071117299539
Uten tilbakefall8929743125711233376
Med tilbakefall389608824666163
¬ Rusmiddellovbrudd
Alle siktede i utgangsår16 435531931 283158568 3605 675
Uten tilbakefall8 1742314744074614 1462 950
Med tilbakefall8 261304684383954 2142 725
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
Alle siktede i utgangsår8 981127968781093746 498899
Uten tilbakefall5 5868365542742434 125454
Med tilbakefall3 3954431336351312 373445
¬ Trafikkovertredelse
Alle siktede i utgangsår21 999541221 3914433717 4642 587
Uten tilbakefall15 591351058873023612 7561 542
Med tilbakefall6 4081917504141014 7081 045
¬ Annet lovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 198681076671827113
Uten tilbakefall9514776515368476
Med tilbakefall2472131151814337
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Alle siktede i utgangsårUten tilbakefallMed tilbakefall
Alle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og over
2015
Alle lovbruddstyper72 0581 9043 93017 85324 04624 32542 6951 0991 9619 54413 44916 64229 3638051 9698 30910 5977 683
¬ Eiendomstyveri7 9698149201 2872 3952 5533 4805005184727721 2184 4893144028151 6231 335
¬¬ Tyveri, i alt7 8928149111 2702 3692 5283 4255005134607561 1964 4673143988101 6131 332
¬¬¬ Mindre tyveri3 7564985664108141 4682 2083323732363968711 548166193174418597
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 6044673842785579181 5473142651572745371 057153119121283381
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 152311821322575506611810879122334491137453135216
¬¬¬ Tyveri2 304227199405801672831125941412222491 473102105264579423
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 12212980145416352431834466113125691463679303227
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet280434254667510819171720351722425374640
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig192915437748513610171514169336033
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig117812284029333559118457233118
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig502021201010301011
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig701115351816005745411102814
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy12241332423127148689539243623
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel10711420363625516588263143128
¬¬¬¬ Tyveri fra person3305812816036521702276
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale2805711515035521302263
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)100001000000100001
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)400112100100300012
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri448314010315212217314192856562751721759666
¬¬¬ Grovt tyveri1 38076104327569304306423762104611 0743467265465243
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted20914235079434898101011161515406932
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet270271656106657318712211519799448550
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig39715191001838080981238133176118814567
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig193896081354453918914936516326
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig886615402117431727123143319
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig11614256224190221329712234922
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy14614276945200166712613216338
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person8061225241311004346961221219
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted8061225241311004346961221219
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri2781330691085874613182611204717518247
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy4521342128185848019213415372123310715169
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil3464321081406267161929122793268911150
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped608101117148031315287101413
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy4610928850012241108266
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel7709172625550512162222045103
¬ Annet vinningslovbrudd4 92513816371 9592 2353 2088353521 2161 5971 717546285743638
¬¬ Heleri og hvitvasking67513612631719521311437917046202289226125
¬¬¬ Heleri, i alt64813611930918319711435866145102284223122
¬¬¬¬ Heleri59313610928016716611430695242702279211115
¬¬¬¬ Grovt heleri55001029163100517924005127
¬¬¬ Hvitvasking, i alt250058121600259900333
¬¬¬¬ Hvitvasking1200138800026400112
¬¬¬¬ Grov hvitvasking1300454800233500221
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking200200000000200200
¬¬ Bedrageri, i alt1 60411362517565501 032614130490392572522121266158
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1391127614992101244354701151714
¬¬¬ Bedrageri1 294103419761643784851410740531744652090211120
¬¬¬ Grovt bedrageri1710127796492001141407901163824
¬¬ Underslag, i alt385151261271262741590849411100364332
¬¬¬ Underslag271131128273196138059537500322320
¬¬¬ Grovt underslag114021445537802102541360042012
¬¬ Økonomisk utroskap4900021283500014211400077
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1100164900063200101
¬¬ Regnskapsovertredelse577002423431942400161652431530086976
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd2300091417000512600042
¬¬ Skatt og avgift8010016237548590001217440421100463144
¬¬¬ Skattesvik2030046213715000445101530001736
¬¬¬ Grovt skattesvik1200048900036300012
¬¬¬ Annet, skatt og avgift586001217140343100812629715500445106
¬¬ Tolloven7590290239428585016617834017401246188
¬¬¬ Smugling6180257197362475014214528714301155275
¬¬¬ Annet, tolloven141003342661100024335331009913
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd410231323290119181201245
¬ Eiendomsskade1 41532821236132119376418110218416812965114711017715364
¬¬ Skadeverk, i alt1 37231821235431117774117710218016411863114111017414759
¬¬¬ Mindre skadeverk189593737282812441192322196518181469
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning8436209118492510374351110644
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)100001100001000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk1042317281719741692015143078825
¬¬¬ Skadeverk1 08224315629325713356312674148125905191178214513243
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning4037267130983620037327039222033535605914
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel3094324104944416325105048301461814544614
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk3701286559655320064322838381706433312715
¬¬¬ Grovt skadeverk1011619242616541099179476101597
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning8413152122134888816836571365
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel17343436211111113232
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk000000000000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade4310071016234044112060365
¬ Vold og mishandling7 8553516042 0822 6482 1704 0491672029261 3691 3853 8061844021 1561 279785
¬¬ Voldslovbrudd5 1881793761 5471 7671 3192 928831337581 0249302 26096243789743389
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 0971592668439848451 849781024446046211 24881164399380224
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 9151462507849258101 76276964115766031 15370154373349207
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse18213165959358726332818951110263117
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 004147043733015343032118214876574114925518277
¬¬¬¬ Kroppsskade934146540831013739932016714069535114524117068
¬¬¬¬ Grov kroppsskade700529201631011587390414129
¬¬¬ Drap26003121123003911300030
¬¬¬ Drap, forsøk23017871801656500131
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død740018233359001417281500465
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade400091417320081014800143
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død3400991627006714700322
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt4220245211164297012914412312501166741
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner3780143181153263012711911611500166237
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner440123011340022571001054
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann5385371931991042492879976328932911410241
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd410102300102110000
¬¬ Trusler, i alt1 52685853095494986033423952032489235162214346250
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)32201128171100151591113
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann970027393148001019194900172012
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1 39765842815084595382323851832248594261196325235
¬¬ Ran og utpressing2601859917814462715175214165276619
¬¬¬ Ran198155266541134261295164134654456
¬¬¬ Grovt ran463121183800260383119123
¬¬¬ Utpressing804220201100603120
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing802240200020602220
¬¬ Tvang600024300003300021
¬¬ Frihetsberøvelse48011523916002104320113135
¬¬ Omsorgs- og familieforhold330021813230011391000154
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse787698311720631242348395497185364214463109127
¬¬ Menneskehandel300030300030000000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling300111300111000000
¬¬ Annen vold og mishandling100010100010000000
¬ Seksuallovbrudd1 28115712925032841789297671552353383896062959379
¬¬ Voldtekt, i alt3786451781018426440284977701142423292414
¬¬¬ Voldtekt359624874967925238264774671072422272212
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år2375140375653161312120424776201917146
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder122118374026917527322031431086
¬¬¬ Grov voldtekt19234551222233701222
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder19234551222233701222
¬¬ Voldtekt, forsøk821230311100510130
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold2301171418010611500113
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år1691137693517895133621148062433143
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående14101571310147100010
¬¬ Seksuell handling15834825405111120615304047142101011
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år1112371828357110510202640132889
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke47111712164010151014710222
¬¬ Seksuelt krenkende atferd216192334518914515112530647141292125
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)400013400013000000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder212192334508614115112529617141292125
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd3152684086155249157286713266111121923
¬ Rusmiddellovbrudd16 435538035 3306 1894 0608 174233742 5192 9382 3208 261304292 8113 2511 740
¬¬ Narkotikalovbrudd11 896527424 2244 6572 2215 139233481 8421 9669606 757293942 3822 6911 261
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 225305362 2301 7626672 446122551 0498173132 779182811 181945354
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 413244711 6389982821 678112318034881451 73513240835510137
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 8126655927643857681242463291681 044541346435217
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 671222061 9942 8951 5542 69311937931 1496473 978111131 2011 746907
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven6 039222021 8902 5401 3852 46611927491 0235913 573111101 1411 517794
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven632041043551692270144126564050360229113
¬¬ Doping429171282217224501691264918416599523
¬¬¬ Doping, legemiddelloven710229346430016225280213121
¬¬¬ Doping, straffeloven35815991876620201531044415614468322
¬¬ Ruspåvirket kjøring3 5230297211 1541 6192 4010114347511 2051 122018287403414
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 2810286891 0841 4802 2250104167001 0991 056018273384381
¬¬¬ Promillekjøring, annet2420132701391760118511066600141933
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt4780232431071053160121666969162011773836
¬¬¬ Alkohollovovertredelse4780232431071053160121666969162011773836
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1090214504373028263736006246
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 9811274462 8083 1692 4315 586832491 5821 9571 7153 395441971 2261 212716
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 999601491 4751 8281 4873 23735708311 1951 1061 7622579644633381
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 10312631 1731 2336221 9908256838434311 113438490390191
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 26609447543267948053074272093180414011658
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 0630173954392125950619326113546801120217877
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse7741237331251143447814183155873274231489656
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 89648863025958651 24727451483526756492141154243190
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted3529219213397143410315444209511617953
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd7271225138243309430810651162312974157312778
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning8172740722194596741525521824001431215203759
¬¬ Myndighetskrenkelse3 0146941 0581 1027541 7353405666444821 279354492458272
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 6065789619386241 4472305035323801 159348458406244
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann787223302298162387161421558340011716014379
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann50001019319110624301879857257091069349
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann287213109107561441555572614318545030
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 8193556596404621 060124361377297759231298263165
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet26533393934316911753673196216402612
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud12701124767580041836690182931
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 2150195254312407210729226116149401223317079
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring14100104586680021650730082936
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning710219242644001015192702997
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage184012616051123063938406106222211
¬¬¬¬ Uriktig forklaring122093742348806262927340311137
¬¬¬¬ Uriktig anklage620324181735001391327031194
¬¬¬ Utlendingslovgivning13101116554970184741340031813
¬¬¬¬ Innreiseforbud1900013616000106300030
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold500032300012200020
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning10701114946780183633290031313
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet800134600024200110
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse8513243621621316251723008114
¬¬ Integritetskrenkelse968612032752391906144513918511812735416649012163
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse723816523317514246471181608792259147738850
¬¬¬¬ Dokumentfalsk44016786155131245145407683195022467948
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk37515176134113206134366570169017406943
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet65016102118390114111326056105
¬¬¬¬ Pengefalsk19237437113111212432
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2001370017012500301200
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)11083001007300101000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)905400705200200200
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse244582133168195560112108490222160
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1773136275429942119142218831017133211
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1563132234525782118101415781014133110
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem21044941601483503011
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred2420210121172101330000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering1420444700232720212
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse30001061428008614200200
¬ Trafikkovertredelse21 999557174 9596 7009 56815 591364023 2544 5577 3426 408193151 7052 1432 226
¬¬ Veitrafikkovertredelse21 799467024 9196 6389 49415 446283903 2274 5147 2876 353183121 6922 1242 207
¬¬¬ Uten gyldig førerkort5 164252888741 8102 1673 022141524371 0171 4022 14211136437793765
¬¬¬ Ulovlig hastighet7 2250291 8612 3392 9965 2010211 2841 6512 2452 02408577688751
¬¬¬ Personskade1 18314462322676241 0351233172235583148213603241
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse8 22773391 9522 2223 7076 18821841 3341 6113 0572 0395155618611650
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning2009154062741458122743555513131919
¬ Annet lovbrudd1 1986181393376989514121002375982472639100100
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0846171213006408654118421555121926378589
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd350442369250305341557226451081224
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd73421398231390560176915832517416297365
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning41000103132000626900045
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning7301182727540116162119002116
Standardtegn i tabeller
Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
I altIngen lovbruddsgruppe (uten tilbakefall)Alle lovbruddsgrupper ved tilbakefall¬ Eiendomstyveri ved tilbakefall¬ Annet vinningslovbrudd ved tilbakefall¬ Eiendomsskade ved tilbakefall¬ Vold og mishandling ved tilbakefall¬ Seksuallovbrudd ved tilbakefall¬ Rusmiddellovbrudd ved tilbakefall¬ Ordens- og integritetskrenkelse ved tilbakefall¬ Trafikkovertredelse ved tilbakefall¬ Annet lovbrudd ved tilbakefall
2015
Siktede personer
Alle lovbruddsgrupper72 05842 69529 3633 1311 3565744 1713588 4084 0527 042271
¬ Eiendomstyveri7 9693 4804 4891 40019289554451 16153349520
¬ Annet vinningslovbrudd4 9253 2081 717175365181461632420545117
¬ Eiendomsskade1 41576465161115312181721001205
¬ Vold og mishandling7 8554 0493 8062611201041 1446087764057624
¬ Seksuallovbrudd1 28189238921201062855542904
¬ Rusmiddellovbrudd16 4358 1748 261711225130976563 8631 0161 23351
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 9815 5863 395215114976093576686566133
¬ Trafikkovertredelse21 99915 5916 40827429772542531 1316283 33972
¬ Annet lovbrudd1 1989512471312117059237745
Siktede personer (prosent)
Alle lovbruddsgrupper100,059,340,74,31,90,85,80,511,75,69,80,4
¬ Eiendomstyveri100,043,756,317,62,41,17,00,614,66,76,20,3
¬ Annet vinningslovbrudd100,065,134,93,67,40,43,00,36,64,29,20,3
¬ Eiendomsskade100,054,046,04,30,83,78,60,612,27,18,50,4
¬ Vold og mishandling100,051,548,53,31,51,314,60,811,28,17,30,3
¬ Seksuallovbrudd100,069,630,41,61,60,84,86,64,33,37,00,3
¬ Rusmiddellovbrudd100,049,750,34,31,40,85,90,323,56,27,50,3
¬ Ordens- og integritetskrenkelse100,062,237,82,41,31,16,80,48,59,67,40,4
¬ Trafikkovertredelse100,070,929,11,21,40,32,50,25,12,915,20,3
¬ Annet lovbrudd100,079,420,61,11,00,11,4..4,91,96,43,8
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken inneholder de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddenes art, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer – samt siktede personers alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, gjerningssted, antall lovbrudd og tilbakefall.

Statistikken inneholder (fra og med 2010) tre statistikkenheter:

1) Ferdig etterforskede lovbrudd gir en oversikt over alle lovbruddene som er registrert som rettskraftig avgjort i løpet av ett år. De ferdig etterforskede lovbruddene fordeles blant annet etter lovbruddstyper, politidistrikt og politiets avgjørelse. Ut fra avgjørelsene som er gitt for de enkelte lovbruddene beregnes også oppklaringsprosent, som fordeles på lovbruddstyper og politidistrikt. Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn). Trafikk- og tollovertredelser som avgjøres med forenklede forelegg regnes ikke som anmeldte, og er ikke etterforsket av politi- og påtalemyndigheten. De er derfor ikke med i statistikken (se statistikk over Straffereaksjoner).

2) Siktelser er en oversikt over alle lovbruddene som de siktede personene er siktet for i løpet av året. Flere personer kan være siktet i det samme lovbruddet, og en person kan ha flere siktelser i løpet av året. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i enheten siktelser mot personer. Antall siktelser mot personer er derfor noe ulikt antallet oppklarte lovbrudd og antall siktede personer. Siktelser fordeles etter lovbruddstyper og den siktedes alder og kjønn.

3) Siktede er en oversikt over alle personer som er siktet for minst ett lovbrudd i løpet av året. I statistikken kan siktede være i alderen 5 år eller over (se om Feilkilder og usikkerhet). Disse personene fordeles blant annet etter kjønn, alder, bosted og statsborgerskap. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i statistikkene over siktede personer. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet. Fra og med 2010 årgangen publiseres også statistikk over alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd innenfor 9 spesifiserte lovbruddsgrupper. Ut fra informasjon om de siktede personene i seks årganger lages det også statistikk over tilbakefall i en femårsperiode.

Nærmere spesifisering av enheter og fordelingsvariable:

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I BL/STRASAK/PAL er der frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikraftsettelsen av ny straffelov av 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven av 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også Standard klassifikasjoner i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd)

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens årganger i perioden 1992-2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i Klass og 2014 versjonen av Om statistikken for statistikken over etterforskede lovbrudd).

En rettskraftig avgjørelse innebærer at politi og påtalemyndigheten eller domstolene anser lovbruddet som ferdig behandlet - og at videre etterforskning derfor ikke er aktuell (med mindre det blir gjenopptakelse på et senere tidspunkt). I grunnlagsmaterialet finnes ca. 200 forskjellige typer rettskraftige avgjørelser. Statistikken over etterforskede lovbrudd skal beskrive hvordan lovbrudd blir avgjort av politi og påtalemyndighet (til statistikk over straffereaksjoner gitt av domstolene brukes andre register enn BL/STRASAK/PAL). Alle rettskraftige avgjørelser gjort av domstolene, for eksempel dom på ubetinget fengsel eller frifinnelse, blir i statistikken over etterforskede lovbrudd derfor klassifisert som avgjort med tiltale. Enkelte avgjørelser foretatt av politi og påtalemyndigheten konkluderer med at det ikke har forekommet et lovbrudd. Saker med en slik avgjørelse regnes ikke som lovbrudd og er derfor ikke med i statistikken over etterforskede lovbrudd (jamfør SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7).

Oppklaringsprosenten er en beregning ut fra SSBs klassifisering av de rettskraftige avgjørelsene (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). Som hovedregel regnes alle lovbrudd hvor politi og påtalemyndigheten har siktet minst en person eller et foretak ved avsluttet etterforskning, som oppklarte.

Lovbruddet regnes også som oppklart når påtalebegjæring mangler eller er trukket tilbake (hvor eventuelle gjerningspersoner ikke inngår i statistikkene over siktelser og siktede). Oppklaringsprosenten beregnes ut fra politiet og påtalemyndighetens oppklaring av lovbrudd, og alle lovbrudd som er overført (med tiltale, eller siktelse i tingretten) og avgjort i domstolene regnes dermed som oppklarte. Dette gjelder også for de lovbrudd hvor domstolene har kommet frem til en frifinnelse. Det er stor forskjell på oppklaringsprosentene for ulike typer lovbrudd. En samlet oppklaringsprosent for hele landet, eller for et politidistrikt, er derfor sterkt avhengig av hvordan lovbruddene er fordelt etter type.

Siktede er ut fra SSBs definisjon personer som har fått en rettskraftig avgjørelse mot seg. Felles for alle siktede er at de av politiet og påtalemyndigheten er blitt ansett som gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (forut for en eventuell tiltale og domstolsbehandling). Organisasjoner og foretak er ikke med i statistikken over siktede.

En person kan være delaktig i flere lovbrudd, og dermed pådra seg flere siktelser i løpet av året, men kommer da kun med som én siktede i statistikken. Tabellene over siktede inneholder med andre ord antallet forskjellige personer som har vært siktet i løpet av statistikkåret. Flere personer kan også ha vært medskyldige i ett enkelt lovbrudd, og alle disse er da med i statistikken.

Siktelser mot personer inneholder alle siktelser til alle siktede personene i løpet av et år. Siktelser mot personer defineres ut fra den rettskraftige avgjørelsen på tilsvarende måte som for defineringen av siktede personer (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). I og med at det kan være flere medskyldige i ett lovbrudd, at enkelte avgjørelser medfører status som oppklart uten siktelse, og at foretak eller andre organisasjoner ikke inngår (var om lag 1 000 siktelser mot foretak i 2010), er antallet siktelser mot personer forskjellig fra antallet lovbrudd som er oppklart. Enheten siktelser har tidligere vært en fast del av NOS Kriminalstatistikk (til og med årgang 1995, se SSB 1997), men da med et noe annet innhold enn i ny statistikk fra og med årgang 2010.

Statistikkene over siktede, siktelser og oppklarte lovbrudd har med andre ord ulike enheter som teller lovbrytere og lovbrudd på forskjellige måter. Forenklet kan vi likevel si at statistikken over siktelser gir oss en detaljert og fullstendig oversikt over alle lovbrudd som de siktede er blitt tatt for. Statistikkene over siktelser og siktede er svært påvirket av hva som oppklares av lovbrudd.

En person som er mistenkt for å ha begått lovbrudd, kan få juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen (for eksempel får alle som varetektsfengsles, status som siktet). Personer som har vært siktet under etterforskningen, men ikke hadde status som siktet ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. I og med at statistikken ikke omfatter alle som har hatt status som siktet, og i tillegg inkluderer noen med status mistenkt (for eksempel blant de som er henlagt fordi den mistenkte var under 15 år), er SSBs definisjoner og bruk av begrepene siktede, siktet og siktelse ikke synonyme med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82.

Hovedlovbruddet er det av lovbruddene en person er siktet for som ifølge loven kan straffes strengest. For personer med flere enn ett lovbrudd tillegges hovedlovbruddet ut fra SSB sin grovhetsindikator som er basert på øvre og nedre strafferamme, samt andre straffeprosessuelle egenskaper for lovbruddet. I de tilfellene der en person kun er siktet for ett lovbrudd i løpet av året, vil dette også omtales som hovedlovbruddet.

Fra og med årgang 2010 publiseres også statistikk over det totale antallet siktede i alt for hver lovbruddsgruppe , det vil si alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd i disse gruppene - uavhengig av om noen av disse lovbruddene er hovedlovbruddet til den siktede. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd innfor en lovbruddsgruppe, klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet innenfor den enkelte lovbruddsgruppen.

Tilbakefall bestemmes ut fra en egen tilbakefallsundersøkelse basert på datagrunnlaget til seks årganger fra etterforskede lovbrudd. Undersøkelsen tar utgangspunkt i alle de siktede for lovbrudd i det året som ligger fem år forut for statistikkåret. En siktet fra dette året regnes å ha tilbakefall hvis to krav er oppfylt; at denne personen har begått minst ett nytt lovbrudd etter det lovbruddet som personen ble tatt for i utgangsåret, og at dette lovbruddet har medført at personen har blitt en av de siktede i løpet av de etterfølgende fem årene.

Det er i tilbakefallsundersøkelsen ikke tatt hensyn til forskjellige former for tilbakefallshindringer i måleperioden. Siktede uten sikre identifikasjonsopplysninger, det vil si de som ikke er registrert med gyldig norsk personnummer og/eller gjerningstidspunkt for lovbruddet, er holdt utenfor undersøkelsen. De årlige statistikkene over tilbakefall inneholder opplysninger om alder, kjønn, lovbruddstyper, ilagte avgjørelser og antall år med tilbakefall.

Politidistrikt er det organ som er tillagt som eier (det vil si har ansvar for oppfølgingen) av straffesaksbehandlingen på det tidspunktet SSB foretar uttrekk av grunnlagsdataene.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. SSB gir ut tall fordelt etter denne inndelingen av politidistrikt fra og med 2016-årgangen, selv om datagrunnlagene SSB har mottatt for produksjon av statistikkene ikke inneholder straffesaksdata med registreringer på de nye eierdistriktene, eller den interne omorganiseringen i politiet ikke ble gjennomført i alle distriktene i 2016. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå er sammenlignbare med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Unntaket er tidligere Midtre Hålogaland PD, som etter ny inndeling er delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD. Ut fra informasjon om eierdistrikt etter den tidligere distriktsinndelingen, samt opplysninger om sakenes tilhørighet i underliggende avsnitt og gjerningssted, har SSB likevel kunnet fordele alle saker etter distriktsinndelingen gjeldene fra og med 1. januar 2016. Alle lovbrudd med avsnittskode for Harstad politistasjon og lensmannskontorene Iberstad og Salangen er da tillagt Troms PD som eierdistrikt. Også lovbrudd med gjerningssted i Troms fylke og med avsnittskode for Evenes, Tjelsund og Skånland lensmannskontor, samt «Fellesoperativ enhet» og «Økoteam», er tillagt Troms PD som eierdistrikt. Øvrige anmeldelser registrert med tidligere Midtre Hålogaland PD er tillagt Nordland PD som eierdistrikt. For en oversikt over Politidistrikt 2016 og tidligere inndelinger, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

I I tillegg til de 12 politidistriktene (se Standard klassifikasjoner) kan også Sysselmannen på Svalbard og enkelte sentrale særorgan være eiere av straffesaker. Særorgan er en felles kategori for de sentrale politiorgan som har påtalemyndighet og kan avgjøre straffesaker (per i dag Økokrim og Kripos).

Kjønn er tillagt ut fra opplysninger fra to fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer er kjønn tillagt ut fra opplysninger i Det sentrale folkeregisteret for personopplysninger. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger om kjønn som er registrert av politiet.

Lovbruddsgruppe: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Type lovbrudd: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Politiets avgjørelse: (jf. kapittel 3 i NOS Kriminalstatistikk )

Politidistrikt: (eierdistrikt, det vil si det distrikt som har avsluttet saken. Fra og med 2016: 12 politidistrikt og samlekategorien "særorgan". Fra og med 2002-2015: 27 politidistrikt og samlekategorien "særorgan"). Se detaljert oversikt i KLASS.

Fylke:

Statsborgerskap og Verdensdel:

Alder: (ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger, som i de mest spesifiserte versjonene er 5-14, 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60- )

Kjønn

Navn: Etterforskede lovbrudd

Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Nasjonalt, fylkes- og politidistriktsnivå.

Årlig. Publiseres normalt i 3. kvartal etter statistikkåret (på grunn av omlegginger og andre forhold er imidlertid årganger i noen av de senere årene publisert senere og med mer ujevne mellomrom).

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer, som Eurostat og FN .

Rådatafiler fra Politiets IKT-tjenester (tidligere Politiets data- og materialtjeneste (PDMT)) for helårsfilene lagres elektronisk. Årgangsfiler med det ferdig bearbeidede materialet lagres elektronisk. Årganger fra 1987 er tilpasset ny teknologisk plattform, og 1987 er nå første tilgjengelige årgang til bruk for nye kjøringer og tidsserier.

Statistikken beskriver hvordan lovbrudd avgjøres av politi og påtalemyndigheten ved avsluttet etterforskning, oppklaringsprosent, antatte gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (siktede og deres siktelser) og tilbakefall blant disse. Statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd er publisert årlig fra og med 1957.

Statistikken brukes til beskrivelse av de registrerte forbrytelsene og deres gjerningspersoner fra 1960 og frem til 1991, og tilsvarende for alle lovbrudd fra og med 1992 og frem til i dag. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser har med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 fra 1.10.2015 helt bortfalt fra den norske straffelovgivningen Egen statistikk over anmeldte lovbrudd finnes imidlertid fra og med 1993 og brukes til dette formål hvis utviklingen skal beskrives fra dette tidspunkt).

Etter en gradvis overgang fra rapportering i skjema til elektronisk rapportering fra register i årene omkring 1990, har grunnlaget for statistikken vært materiale fra politiets sentrale straffesaksregister (STRASAK). Fra og med 2002 ble det gjort endringer i bearbeidingen etter ny struktur for politidistriktene og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL).

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre offentlige etater og organer tilknyttet justissektoren. Utover dette tjener statistikken som grunnlag for informasjon til andre som er interessert i tilstanden og utviklingen på kriminalitetsområdet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste Prinsipper for likebehandling ved SSBs publisering av statistikk og analyser.

Statistikken over etterforskede lovbrudd er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger.

Generelt skal de lovbrudd som inngår i statistikken over anmeldte lovbrudd samme år eller senere være representert i statistikkene over etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger (se egen statistikk for straffesakskjeden). Men ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd innenfor samme statistikkårgang. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt til det er ferdig etterforsket, og videre til det får en eventuell strafferettslig reaksjon, og soningen gjennomføres. I noen tilfeller er det snakk om år. Enhetene som telles er også ulike i de forskjellige statistikkene, selv om lovbrudd telles tilnærmet likt for anmeldte og etterforskede lovbrudd. Tabellene under etterforskede lovbrudd er derfor ikke direkte sammenlignbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Andre nært tilknyttede statistikker ved SSB: Ofre for anmeldte lovbrudd , StatRes - Politi og påtale (opphørt) , Levekårsundersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd , Statistikk over dødsårsaker (drap) (opphørt) .

Relatert ekstern statistikk

Politidirektoratet (POD) publiserer Kommenterte STRASAK-tall ( Politiets anmeldelsesstatistikk) . Rapportene inneholder blant annet tall for oppklaring og behandlingstid for etterforskede lovbrudd, men må regnes som en intern driftsstatistikk for politiet og bør ikke leses som den offisielle kriminalstatistikken. Tallene skiller seg også noe fra SSBs på grunn av tidspunkt og kriterier for uttrekk, samt andre bearbeidingsrutiner og grupperinger i statistikkene. (se Standard klassifikasjoner under Definisjoner).

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Anmeldelser som blir etterforsket og påtalemessig avgjort av Spesialenheten for politisaker uten ytterligere saksgang i høyere påtale eller domstolene, inngår ikke i datagrunnlaget til statistikkene over anmeldte lovbrudd og etterforskede lovbrudd. Dersom denne typen anmeldelser ender med straffereaksjoner som registreres i Reaksjonsregisteret vil imidlertid disse sakene inngå i statistikkene over straffereaksjoner. I statistikken over fengslinger er denne type saker inkludert på samme måte som alle andre fengslinger i andre straffesaker.

Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten (som også er klageinstans over henleggelser og andre påtalevedtak truffet av Spesialenheten). Spesialenheten for politisaker har i sine årsrapporter statistikk over blant annet anmeldelser, påtaleavgjørelser og saker i domstolen.

Kripos publiserer en Oversikt over drap , men denne drapsstatistikken er systematisert ut fra en annen definisjon av utvalget enn i SSBs etterforsketstatistikk (bl.a. år for gjerning og ikke for rettskraftig avgjørelse). Kripos publiserer også Narkotikastatistikk, med blant annet tall for narkotikabeslag. Selv om beslagene knytter seg til anmeldte og etterforskede narkotikalovbrudd, er det ikke mulig å direkte sammenstille disse tallene. De ulike politistatistikkene er tilgjengelige fra politiets nettsider for strategier og analyser.

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (skjema/registre).

Ikke relevant.

Statistikken omfatter alle lovbrudd som ble ferdig etterforsket i løpet av statistikkåret. Statistikken gir opplysninger om lovbruddenes art og antall, om politidistrikt, gjerningssted, politiets avgjørelse og siktede ved avsluttet etterforskning. Den gir opplysninger om de siktedes lovbrudd, alder, kjønn, statsborgerskap, bosted og tilbakefall. (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

Statistikken omfatter ikke de overtredelser mot veitrafikkloven og tolloven hvor reaksjonen forenklet forelegg er ilagt (se statistikk over straffereaksjoner). Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn).

Fra 1992 til 2014 inneholdt statistikken både forbrytelser og forseelser. For tidligere år er statistikken kun for forbrytelser. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser bortfalt helt fra den norske straffelovgivningen med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 den 1.10.2015. Selv om også statistikkene fra og med 2015-årgangen ikke anvender dette hovedskillet, er uttrekket og definisjonene av populasjonen i statistikken – det vil si omfanget av straffesaker, etterforskede lovbrudd og deres gjerningspersoner – de samme før og etter denne endringen i 2015 (se Definisjoner og Feilkilder).

Når en sak omfatter flere lovovertredelser, skal alle forhold som kan komme til å utgjøre et eget punkt i siktelsen registreres. I gjeldende praksis før 1994/1995 kunne flere lovovertredelser i større grad registreres som ett lovbrudd (se Sammenlignbarhet over tid og sted ).

Fra 1991 er datagrunnlaget nesten helt og holdent edb-basert og hentet fra politiets sentrale registreringssystem (STRASAK), som dekker alle lovbrudd registrert ved politidistriktene (i BL), samt enkelte særorgan og høyere påtalemyndighet. Fra og med statistikkårgangen 2002 bestemmes utvalget i STRASAK, mens selve datagrunnlaget trekkes ut fra politiets analyse og ledelsesverktøy (PAL).

De ulike politidistriktene blir, via Kripos, bedt om å rapportere opplysninger i de tilfeller hvor SSB finner logiske feil og mangler ved datamaterialet som kan ha betydning for statistikkene. I bearbeidingen av statistikken brukes også opplysninger fra Det sentrale folkeregister for personopplysninger (se befolkningsstatistikk ) og tidligere årganger av statistikken for etterforskede lovbrudd.

Statistikken skal inneholde alle lovbrudd og siktede i de straffesaker som politiet og påtalemyndigheten har registrert som ferdig etterforsket i løpet av året. Spesialenheten for politisaker etterforsker straffbare handlinger begått i tjenesten av ansatte i politiet eller påtalemyndigheten. Spesialenheten registrerer saker i en egen registerløsning i BL/STRASAK/PAL, og disse sakene inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Relatert ekstern statistikk under Bakgrunn). Se også Omfang og Datainnsamling, editering og beregninger. Også ut fra begrepsdefinisjonene i Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner blir utvalget nærmere beskrevet.

Datamaterialet innhentes i elektronisk form fra Politiets IKT-tjenester i midten av januar. Politiets IKT-tjenester står for utkjøringen av datamaterialet fra STRASAK/PAL. Noen etterfølgende rettinger og systemendringer kan forekomme etter årsskiftet, og STRASAK/PAL-registrene blir oppdatert etter at registreringen er gjort lokalt i BL (dette er mindre relevant enn tidligere). Uttrekket av data gjøres derfor først ca to uker etter statistikkperiodens utløp. I tillegg samler SSB inn data for editering av datamaterialet via Kripos (fra og med årgang 2015, tidligere via politidistriktene og Politiets IKT-tjenester) ved bruk av feillisteskjema, og personopplysninger kobles til elektronisk fra SSBs befolkningsregister.

Registreringssystemene til politiet inneholder noen gyldighetskontroller av data, og i løpet av de siste årene er disse blitt mer omfattende. I tillegg foretas noen kontroller og omkodinger av materialet i SSB. For eksempel blir mangelfulle opplysninger om gjerningskommune tillagt gjerningskommune i den grad det er mulig ut fra annen informasjon fra registeret.

Frem til og med årgang 2005 er det foretatt en manuell prosedyre med utsendelse av feillister og innsamling av rettet informasjon fra politidistriktene. Etter dette skjer editeringsarbeidet i samarbeid med Kripos, som kontakter de politidistrikt som måtte være nødvendig for å innhente riktig informasjon i saker med mangelfulle eller feil opplysninger.

SSB foretar sine editeringer i stor grad maskinelt, men det gjøres også en individuell vurdering og editering i enkeltsaker. Fra og med 2002 årgangen er det innført historiske dublettkontroller som skal sikre at samme sak ikke kommer med i flere årganger av statistikken. Fra og med 2005-2006 foretas også egne kontroller av drapssaker og saker med ilagte særreaksjoner, ut fra opplysninger hentet fra statistikkene over anmeldte lovbrudd og straffereaksjoner.

En oversikt over kontroller og SSBs bearbeidingsrutiner gjeldende til og med 2001-årgangen (som til dels også er gjeldende for senere årganger) finnes i notatet Statistikk over etterforskede lovbrudd: Dokumentasjon (SSB Notater 1999/52). Gyldighetskontroller i BL/STRASAK og bearbeidingsrutinene ved SSB videreutvikles ved behov, og medfører en stadig forbedring av datamaterialet (se Sammenlignbarhet over tid og sted for nye rutiner fra 2002).

SSB foretar prosentberegninger, blant annet oppklaringsprosenten (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

SSB lager rater per 1 000 innbyggere (5 år og over) som beregnes ut fra befolkningstall 31. desember i statistikkåret (også for aldersgrupper, kjønn og geografiske områder). Som generell regel beregnes alle per 1 000 innbyggere tall for siktede personer i alt eller hele landet med befolkningsmengder fra 5 år og over. Dette fordi den aktuelle aldersgruppen for de siktede i denne statistikken er 5 år og over (se under Definisjoner). Når per 1 000 innbyggere tall beregnes for enheten lovbrudd brukes folkemengden for hele befolkningen - slik denne type beregninger også gjøres i statistikken over anmeldte lovbrudd.

Ikke relevant.

Statistikken inneholder personopplysninger og informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive. SSB forvalter derfor datagrunnlaget for kriminalitetsstatistikken med stor varsomhet. I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle.

Det er mange forhold som kan ha betydning for sammenliknbarhet over tid i de ulike kriminalstatistikkene, og en bredere problematisering av dette er gjort i Kriminalitet og rettsvesen 2009

I løpet av 1980- og 1990-tallet skjedde det to sentrale endringer i statistikkgrunnlagene til etterforskede lovbrudd. I tillegg skjedde en omlegging rundt 2002, som har hatt betydning for mange av tabellene i statistikken:

Innføring av STRASAK ca. 1985-1990

Før 1980-årene ble enkeltskjema med opplysninger om forbrytelsessakene innhentet fra politikamrene og registrert i SSB. Oslo gikk over til EDB-basert registrering i 1979, og politikamrene i Agder i 1981. STRASAK ble innført ved de ulike politikamrene i de påfølgende årene, og i løpet av 1991 hadde alle kammer gått over til elektronisk registrering. En stund etter innføringen av STRASAK ved de ulike politikammer ble rapporteringen til SSB gjort elektronisk (se Leif Petter Olaussen, 1996, Kriminalstatistikk og virkelighet , PHS Småskrifter 1996:1, Oslo: Politihøgskolen).

En omlegging i 1984 medførte at STRASAK omfatter forbrytelser rettskraftig avgjort i statistikkåret (ikke ferdig etterforsket forut for en eventuell domstolsbehandling, slik tilfellet var tidligere). Det tidligere utvalgskriteriet ble imidlertid opprettholdt for de politikammer som ikke rapporterte i STRASAK etter 1984 (se Feilkilder og usikkerhet under Feilkilder). Da kamrene gikk over til rapportering fra STRASAK ble også utvalgskriteriet forandret. At utvalgskriteriet var forskjellig for ulike kammer, og ble forandret ved det enkelte kammerets overgang til elektronisk rapportering, førte til at noen forbrytelser ble telt dobbelt i perioden fra 1984 og frem til 1991/1992. Det er usikkert hvor stort omfang av dobbeltregistreringer disse overgangene medførte. Det virker sannsynlig at det ikke var mange dobbeltregistreringer, men at det kan ha skjedd med enkelte alvorlige forbrytelsessaker hvor det ble skrevet ut tiltale på slutten av det aktuelle året.

Ny registreringspraksis fra 1994/1995

Hvert lovbrudd med en rettskraftig avgjørelse utgjør én enhet i grunnlagsmaterialet. Dette er gjeldende praksis siden 1994/1995. Før denne innføringen var praksisen at det kun ble registrert ett lovbrudd når a) flere lovbrudd var begått ved én handling mot ett offer. Det groveste ble registrert b) flere ensartede lovbrudd var begått av samme person i et tidsrom mot ett offer c) det ene lovbruddet var begått for å bane vei for det andre. Det ble imidlertid registrert flere lovbrudd når et lovbrudd ble begått for å skjule et annet, slik det også gjøres etter 1994/1995.

STRASAK har i en lang periode vært under utvikling med hensyn til kvalitetssikring og detaljregistrering. Denne utviklingen har ført til at datagrunnlaget for statistikken inneholder mer informasjon enn tidligere. Overgangen i 1994/1995 til å registrere alle lovbrudd er av størst betydning, og medførte at antallet etterforskede lovbrudd økte i statistikken uten at dette nødvendigvis hadde sammenheng med at flere lovbrudd ble etterforsket.

Omlegging av STRASAK i 2002

Fra og med statistikkårgangen 2002 er det gjort endringer i bearbeidingen, som følge av opprettelsene av ny struktur for politidistriktene (fra 1. januar 2002) og påfølgende omlegginger i politiets straffesaksregistre BL/STRASAK/PAL (fra oktober 2002). Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd fra og med 2002:

a) Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1. januar 2002 er i stor grad begrenset.

b) Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

c) Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

d) Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker samt dialog med Politiets IKT-tjenester og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd fra og med 2002 er blitt rimelig sammenliknbar med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSB sine kategorier, har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over en lengre tidsperiode.

Innføring av ny straffelov 1.10.2015 og ny versjon av standard for lovbruddstyper

Etter ikrafttredelse av den nye straffeloven av 2005 den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret. Det er til dels vesentlige forskjeller i struktur, språk og innhold i straffeloven av 1902 og straffeloven av 2005, og i enda større grad i de tilhørende kodeverkene for registrering av lovbrudd i straffesaksregistrene. Begge kodeverkene brukes i straffesaksbehandlingen etter 1.10.2015, i og med at straffebestemmelser normalt ikke har tilbakevirkende kraft. Lovbrudd kan bli registrert og behandlet i rettssystemet lang tid etter at de er begått. Dette medfører at både straffeloven av 1902 og 2005, med hvert sitt kodeverk, vil forekomme i datagrunnlagene til alle kriminalstatistikkene i mange år fremover.

Straffesaker som omhandler brudd på straffebestemmelsene gjeldene før 1.10.2015, og registrert med kodeverk og benevnelser for disse, vil ikke alltid kunne spesifiseres og klassifiseres på samme måte som straffesaker med tilsvarende brudd på straffeloven av 2005. Noen typer lovbrudd i versjon 2015 inneholder derfor kun registrerte brudd på lovgivning gjeldende fra og med 1.10.2015, som i all hovedsak vil være lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere. Disse typene lovbrudd er i standarden og statistikkene angitt med «(fra 1.10.2015)» i navnet på klassifikasjonen. Eldre lovbrudd som ikke kan spesifiseres i like stor grad som lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere, er plassert i og navngitt som «andre eller uspesifiserte» typer av lovbrudd på samme nivå. Innholdet i statistikkene, og mulighetene for å spesifisere type lovbrudd på de laveste nivåene, vil da i stor grad være avhengig av omfanget av lovbrudd begått før eller etter 1.10.2015. Denne type tidsbrudd vil variere over tid for de ulike typene lovbrudd, og være forskjellig for de ulike typene av kriminalstatistikk. Når slike tidsbrudd er identifisert og medfører et problem for bruken av en kriminalstatistikk, vil det ofte være å anbefale at man bruker tall for den aktuelle typen lovbrudd på et mer overordnet nivå – det vil si tall som er mindre spesifisert og i mindre grad har slike tidsbrudd i seg. Se Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, i KLASS og artikkelen "De nye kriminalstatistikkene".

Andre endringer:

Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene, eller påvirket sammenliknbarheten over tid. For eksempel kunne Kripos fra og med 1.1.2005 registrere, etterforske og påtaleavgjøre egne straffesaker. Kategorien særorgan er fra og med 2005-årgangen derfor innført i statistikkene fordelt etter politidistrikt, og i denne kategorien inngår Kripos sammen med Økokrim (som har vært med i statistikken siden 1995). I statistikken over anmeldte lovbrudd inngår også Politiets utlendingsenhet i kategorien særorgan.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. Selv om selve den interne organiseringen av de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2017 og 2018, publiserer SSB fra og med 2016-årgangen kun tall fordelt etter den nye inndelingen av politidistrikt i statistikkbanken. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå lar seg sammenligne med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er imidlertid etter ny inndeling delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD, noe som medfører at en sammenligning av de berørte distriktene på tvers av 2015/2016 ikke lar seg gjøre. For en detaljert oversikt over nye politidistrikt, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

Fra 1. januar 2020 har det vært store endringer i inndelingen av fylker og kommuner pga. regionreformen. Antall fylker gikk fra 18 til 11, og antall kommuner fra 422 til 356. Dette er beskrevet i artikkelen Endringer i de regionale inndelingene, samt i artikkelen Regionreformen og utfordringer for bruken av et stort antall av SSBs statistikker. I SSBs statistikkbanktabeller med fylkesfordeling kan man velge å ta med tall for kun nye, kun gamle eller både gamle og nye fylker. Fylkene som heter det samme vi ligge med tidsserier strekker seg før og etter 2020, selv om også disse tidsseriene kan inneholde brudd på grunn av endringene i grensene mellom fylkene. Tilsvarende gjelder for tabellene med fordelinger på politidistrikt, i og med at politidistriktene, som igjen består av et helt antall kommuner, er endret. Fra 1.1.2020 er det noen grensejusteringer mellom Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vest politidistrikt. Det er i tillegg en mer betydningsfull utvidelse i Oslo og reduksjon i Sør-Øst politidistrikt. Se også Standard for fylkesinndeling, Standard for kommuneinndeling og Standard for Politidistrikt i KLASS.

Hovedlovbruddet defineres ut fra det lovbruddet som ifølge loven kan straffes strengest (se Datainnsamling, revisjon og beregninger under Produksjon og Definisjoner av viktige begreper og variabler under Definisjoner). Mange lovbrudd har en vid strafferamme. Siden det bare er tatt hensyn til lovens generelle bestemmelser, og ikke til individuelle forskjeller i lovbruddenes grovhet, vil denne metoden kunne medføre at den siktede grupperes på et annet lovbrudd enn det som var grovest i det konkrete tilfellet. I og med at tre firedeler av de siktede er siktet for kun ett lovbrudd, og at de øvrige har tilbøyelighet til å bli tatt for samme type lovbrudd, er det et relativt begrenset antall siktede som blir klassifisert for et annet lovbrudd enn det som var mest alvorlig.

Lovbrudd der politiet avslutter etterforskningen ved å innstille på tiltale inngår i statistikkgrunnlaget først når rettskraftig dom foreligger. Det er således lovbrudd ferdig behandlet av domstolene som inngår i avgjørelsestypen "Tiltale" (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner og tidligere avsnitt om overgangen til nytt kriterium for utvalg som ble innført med STRASAK i tidsperioden fra 1984 til 1991).

Ved lovbrudd som flere har vært sammen om, kan politiets avgjørelse være forskjellig for de forskjellige siktede. Tabeller der lovbruddene er gruppert på type avgjørelse, viser kun avgjørelsen for den siktede som er valgt som representant i lovbruddet (av alle lovbrudd ferdig etterforsket i 2015 hadde under 2 prosent mer enn én siktet).

Avgjørelsen "Overført til konfliktråd" innebærer at det anmeldte lovbruddet og den siktede er blitt overført til konfliktråd - og at politi og påtalemyndighet har fått tilbakemelding om at det er kommet frem til en løsning i konfliktrådet. De lovbrudd som er overført men ikke blir løst gjennom megling i konfliktråd, vil få andre rettslige avgjørelser som kategoriseres under andre typer avgjørelser i statistikken.

De aller fleste lovbrudd har kun ett gjerningstidspunkt, men for de lovbrudd som har skjedd over en tidsperiode fastsettes alder ut fra første gjerningstidspunkt. I tillegg vil de siktedes alder alltid fastsettes ut fra gjerningstidspunktet for det alvorligste lovbruddet som personen er siktet for i løpet av året. I enkelte tilfeller medfører dette at siktedes alder blir noe misvisende: Personer under den kriminelle lavalder (15 år) kan komme til å fremstå i statistikken som tiltalt og straffet. At personer under 15 år fremstår som tiltalt eller straffet kan imidlertid også skyldes feilregistrering av politiet eller at feil avgjørelse er gitt av påtalemyndighet eller domstol.

Ut fra erfaring er det ofte feilregistreringer som er årsaken til at det blir registrert siktede under 5 år. Personopplysninger om siktede under 5 år tas derfor ut av statistikken (og befolkningen 5 år og over brukes til beregning av siktede per 1 000 innbyggere).

Et lovbrudd kan inngå som en del av etterforskningen av et større sakskompleks. Dette kan være tilfelle når en person etterforskes for flere likeartet lovbrudd mot ulike ofre, eller når mange personer etterforskes for ett eller flere lovbrudd som har skjedd innenfor samme hendelsessituasjon. Et lovbrudd, og den rettskraftig avgjøre som dette har fått, vil ikke komme med i statistikken før alle de resterende lovbruddene i sakskomplekset er rettskraftig avgjort. Dette medfører at enkelte lovbrudd er rettskraftig avgjort tidligere enn i det året lovbruddet blir en del av statistikken (i statistikken for 2015 var under 6 prosent av lovbruddene avgjort i ett tidligere år enn i 2015).

Forsøk på lovbrudd er i de fleste mer alvorlige tilfellene straffbart. Slike straffbare forsøk på lovbrudd registreres vanligvis som gjennomført lovbrudd i materialet som danner grunnlag for statistikken. Undersøkelser tyder på at regelen tidligere bare unntaksvis er fulgt når det gjelder drap, og at drapsforsøk vanligvis ble registrert som grov legemsbeskadigelse frem til 1987. Etter innføring og utvikling av STRASAK har forsøk på enkelte typer lovbrudd, for eksempel drapsforsøk og voldtektsforsøk, blitt registrert og presentert som egne typer lovbrudd i statistikken.

Lovbrudd som politiet henlegger regnes som ferdig etterforsket i statistikken. Dersom et slikt henlagt lovbrudd blir oppklart et seinere år, vil dette bli telt med både det året det blir henlagt og det året det blir oppklart.

Bearbeidingen ved SSB viser at det foretas enkelte åpenbare feilregistreringer ved de ulike politikammer. Det er hvert år enkelte saker hvor rettelser ikke blir returnert til SSB. Dette medfører at opplysningene fra de politikammer som gjør rettelser blir riktigere og mer omfattende enn opplysningene fra de politikammer som ikke returnerer rettede feillister.

I BL/STRASAK er det et stort utvalg av ulike kategorier for registrering av lovbrudd og rettskraftige avgjørelser (se Definisjon av viktige begrep og variabler under Definisjoner). Så lenge gyldige koder for lovbrudd og rettskraftige avgjørelser er benyttet kan ikke SSB, gjennom bearbeidingen av statistikken, avdekke om riktige kategorier er brukt. Partielle frafall (ved at enkelte kjennemerker ikke er oppgitt på enkelte enheter) forekommer, men ved hjelp av interne kontroller i BL/STRASAK er disse begrenset til mindre sentrale kjennemerker.

Mulighetene for at det kan ha forekommet feil kategorisering i registreringen av lovbrudd er størst i statistikken over anmeldte lovbrudd, og da særlig for de mer spesifiserte typer av lovbrudd. Registreringen av type lovbrudd og rettskraftig avgjørelse ved avsluttet etterforskning foretas etter vurdering av jurist, og anses derfor å være mer pålitelig enn registreringen som foretas ved anmeldelse.

For informasjon om utvalgsfeil, se Datakilder og utvalg under Produksjon og Feilkilder og usikkerhet.

Kriminalstatistikken omfatter bare den registrerte kriminaliteten, de lovbrudd politiet oppdager eller får kjennskap til. Politiets ressurser og prioriteringer og folks tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd har stor betydning for hvilke handlinger som blir en del av kriminalstatistikken. Et ukjent antall lovbrudd blir aldri registrert. Slike uregistrerte lovbrudd kalles gjerne mørketall. Ulike intervjuundersøkelser om selvrapportert kriminalitet og utsatthet for kriminalitet tyder på at kriminaliteten som ikke blir registrert er omfattende (se blant andre Levekårsundersøkelsen, SSB). Hva som over tid registreres av kriminalitet er nødvendigvis også påvirket av endringer i lovverk og forskrifter (se Sammenlignbarhet over tid og sted under Produksjon). Disse fenomenene er imidlertid ikke direkte "feil" ved statistikken, men elementer som påvirker den. For mer om dette se kapittel 3 i Kriminalitet og rettsvesen 2009

Ikke relevant

Kontakt

Siri Fjærtoft Fossanger

siri.fossanger@ssb.no

99 72 49 27

Sigmund Book Mohn

sigmund.mohn@ssb.no

40 90 29 20