Etterforskede lovbrudd

Oppdatert: 23. september 2022

Neste oppdatering: 28. september 2023

Ferdig etterforskede lovbrudd
Ferdig etterforskede lovbrudd
2021
271 510
Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
2021
Lovbrudd etterforsket271 510
Lovbrudd etterforsket og oppklart131 820
Siktelser mot personer135 793
Siktede personer64 938
Siktede personer som inngår i tilbakefallsstatistikken72 281
Siktede personer i utgangsår med tilbakefall i den på følgende femårsperioden28 489
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
  Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
  Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddOppklaringsprosent
  ¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
  2021
  Alle lovbruddstyper271 510139 690131 82082 03542 75213 8401 0639 1301 41042 52655 02023 73449
  ¬ Eiendomstyveri77 95361 92416 02955 1753 5583 103882 4472943 3274 8405 12121
  ¬¬ Tyveri, i alt77 64561 71915 92655 0423 5293 061872 4382933 3134 7895 09321
  ¬¬¬ Mindre tyveri12 2234 3347 8892 4658151 038161 3182322 0616093 66965
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted11 2873 6297 6581 8397751 004111 2992291 9985593 57368
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri9367052316264034519363509625
  ¬¬¬ Tyveri59 11352 5746 53948 5692 0751 87951980521 1863 0621 25911
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted5 8632 1223 7411 24851534415671138191 54869064
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet4 5743 7867883 3412661745811811446011517
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig10 5059 9056008 844574472155810613191526
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 1681 9602081 425285244623321976410
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig21919326165235012115712
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig8 1187 7523667 254266223934539207815
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 0356 5984376 221241131551140277686
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel17 67017 19347716 6582173162542652421143
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person13 45012 96548512 2542614428658872101154
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale3 2553 1001552 9622810911213976275
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)2 4432 424192 34912621704621
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 3682 317512 2264050191421162
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1 1761 134421 110717072913114
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)4 2083 9902183 60717420453043194595
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri1651131010006569
  ¬¬¬ Grovt tyveri3 2822 4748082 093308676812196307625
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted3081971111672091110886636
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet68155013147663110251593719
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1 7881 3334551 10618935338043724125
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 11083327766713431123042183225
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig296203931762601110074831
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig38229785263294140080122
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy29824652231114030042717
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person192145471132381311321024
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)3724132103000012135
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)121201200000000..
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)42366340110104114
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)87170000000113
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted93662739234030116729
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1531202011015580
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 0272 3376901 9153317714597474888923
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 374888486620216493475333465535
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped8117318065752166618521310
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy84271812463863125616902115
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel308205103133294219114512833
  ¬ Annet vinningslovbrudd22 16412 9459 2194 9543 2634 577151225531 6696 0711 20142
  ¬¬ Heleri og hvitvasking2 2669991 26711903374857812788019556
  ¬¬¬ Heleri, i alt2 1159431 1729857324555812380218455
  ¬¬¬¬ Heleri1 9068441 0628785312052812070018256
  ¬¬¬¬ Grovt heleri20999110172125303102253
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt145509504451204781166
  ¬¬¬¬ Hvitvasking6529360253100425755
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking8021590192020053474
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking660220200000..
  ¬¬ Bedrageri, i alt16 25410 7135 5414 8461 7054 10656102296224 16062834
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 264977287518873702165112708423
  ¬¬¬ Bedrageri12 2748 9293 3454 1221 2633 5044080245032 24349527
  ¬¬¬ Grovt bedrageri2 7168071 909206355232146071 8474970
  ¬¬ Underslag, i alt897459438382371786814972308949
  ¬¬¬ Underslag64536128434170154371297927644
  ¬¬¬ Grovt underslag252981544672431201381361
  ¬¬ Økonomisk utroskap153501030416321097367
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel24717160000015271
  ¬¬ Regnskapsovertredelse741177564010663810022522710276
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd4831171219000114235
  ¬¬ Skatt og avgift54992457068915360903003183
  ¬¬¬ Skattesvik1464210403417002273971
  ¬¬¬ Grovt skattesvik19617179013132001151791
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift207331740217516067761584
  ¬¬ Tolloven9522337192510493111048811211876
  ¬¬¬ Smugling5937851574517910374637787
  ¬¬¬ Annet, tolloven359155204185976200114494157
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd2801849632727649119363134
  ¬ Eiendomsskade19 04315 5213 52213 1011 569807448041695771 27869418
  ¬¬ Skadeverk, i alt18 52815 1303 39812 9301 374787397131695731 25668718
  ¬¬¬ Mindre skadeverk1 3029063967261176035828859013530
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning52534318227942211341930415835
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)37628888240341227221213723
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk4012751262074127017734284031
  ¬¬¬ Skadeverk16 88814 0532 83512 0981 204716356281394851 04054317
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning5 6654 1161 5493 271583235273677724157329127
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel9 1408 2389027 46045432041983716932317510
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk2 0831 6993841 36716716146325751447718
  ¬¬¬ Grovt skadeverk338171167106531112723126949
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning20693113484140211281855
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel9550454172030140147
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk37289175513105024
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade515391124171195205910422724
  ¬ Vold og mishandling32 85516 79316 0622 15013 3371 1141922 5226031 5968 3133 02849
  ¬¬ Voldslovbrudd18 3529 0509 3028727 971120871 2194329735 0251 65351
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt11 5075 6855 8226514 871117467723969602 2461 44851
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 0775 5185 5596084 747117467273919602 0431 43850
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse430167263431240045502031061
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 63176886320655615682267392853
  ¬¬¬¬ Kroppsskade1 40369470918949915552265982851
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade228741541757001300141068
  ¬¬¬ Drap34529050030026085
  ¬¬¬ Drap, forsøk56452030130049093
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død11215971140010191487
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade87879170010175291
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død25718070000016272
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 8792 19968012 18311441505746024
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 7612 18257912 16611434504855521
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner118171010170070089586
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson1 8592811 5787255019286631 1869785
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd274931816841245331141666
  ¬¬ Trusler, i alt7 6933 6364 0573852 94725054856842222 26263353
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)6 0773 1352 9423572 51423430610772041 49755448
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)22312499179944281167244
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson1 09727782010242916159396143575
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler296100196192345938844266
  ¬¬ Ran og utpressing95663831837819564191112151033
  ¬¬¬ Ran620385235245138117810150638
  ¬¬¬ Grovt ran110585237210060045147
  ¬¬¬ Utpressing22519530963663070119313
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing101000000010100
  ¬¬ Tvang108723676032110023233
  ¬¬ Frihetsberøvelse9859399490160130240
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold153668716131300325257
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5 4483 2412 2074932 031674433328639971567541
  ¬¬ Menneskehandel31238020030007126
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling158753004003047
  ¬¬ Annen vold og mishandling101000000010100
  ¬ Seksuallovbrudd7 1213 3673 7545222 7237646477282922 35560253
  ¬¬ Voldtekt, i alt2 2811 354927881 2560101470067310741
  ¬¬¬ Voldtekt2 2201 329891851 2340101430064210640
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år9302626682523106114004629272
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 2901 067223601 0030429001801417
  ¬¬¬ Grov voldtekt6125363220040031159
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)26323030010022088
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder352213319003009137
  ¬¬ Voldtekt, forsøk68442411330010022135
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold11156552510340045650
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år5101263841311201180025511175
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående13637990350270084873
  ¬¬ Seksuell handling1 02050651462434196772727613750
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år6192333861921004491123310262
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke401273128432241518626433532
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 48469079424542118691516441412054
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)77531745812318275463532857159
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder7093733361222391114521111294947
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 51155495710138157151421610158611263
  ¬ Rusmiddellovbrudd34 1227 98326 1391 8434 8671 1671067411105 32214 8755 09177
  ¬¬ Narkotikalovbrudd22 0205 32716 6931 0923 330817885531043 5707 9994 46776
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven10 0961 3458 7511331 0819734241911 9173 4153 08787
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk5 4484325 01643871922106751 1472 2561 43292
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse4 6489133 7351296947812135167701 1591 65580
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt11 9243 9827 9429592 24972054312131 6534 5841 38067
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven11 0813 8527 2299442 14771546284131 6533 9091 37065
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven843130713151025828006751085
  ¬¬ Doping1 0314485835816722038122723810957
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven263522114426051471085080
  ¬¬¬ Doping, straffeloven768396372541252143301801305948
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring9 4261 0618 36511 03981316051 2826 53038889
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk9 0761 0298 04711 00781315951 0946 40538489
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet350323180320010188125491
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt3676829955850100142737481
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse3666829855850100142727481
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse101000000010100
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 2781 0791996872731172100101355316
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse27 6829 11418 5682 2765 3441 2822121 372825 6947 7933 62767
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse9 8492 6797 1703442 07420061540342 4352 6301 53173
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 0556792 376155864731167121 02560956378
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet549435064271021303083914692
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus8302395911214111344322619911971
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 6763971 279103452616110949137129876
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning6 7942 0004 7943291 48815330373221 4102 02196871
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 4984092 0891838065192114301 10135584
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 3485921 756484121092374452783831375
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 94899994926369638210774538230049
  ¬¬ Myndighetskrenkelse11 6942 5279 167462 221142118667262 8683 8741 73278
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 3681 8017 567161 6376187626252 4213 1591 33681
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson2 4243232 101526314411301367493534987
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson1 7862001 5864166111996950971026289
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson6381235151973223441652258781
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning6 9441 4785 466111 3744746496121 7472 22498779
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet794627320527332331422615792
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 8398781 961085062230073091 11023569
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 5223602 1623316281314221 00159042786
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring51372441059678012115216086
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning276106170897011402146862
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 00937863163114615121265365663
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring7021535490120211241194824378
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage307225826191253807541327
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning1 027216811518118122037112731179
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud9029610290010153668
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold261511112110019142
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning91117273941401711103696530481
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet31191247532030739
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse259113146158512125047522256
  ¬¬ Integritetskrenkelse6 1393 9082 2311 8861 04994033165223911 28936436
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse3 9482 7361 2121 4015587522540321680814531
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 20945475543321771317119743810262
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk863276587232063891611553407568
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet346178168201153941042982749
  ¬¬¬¬ Pengefalsk917813363012030010014
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 5692 1793901 31719066111201103233615
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)308220881314641281271629
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 2611 9593021 186144620912082523013
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse7925545172101937768
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 4777267513912201132931611638514151
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 140455685231180422881611233413560
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem337271661604071050451620
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred2411736835865116015133428
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering293159134531012324327691146
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse180114666842222017143337
  ¬ Trafikkovertredelse43 7878 14335 6441 2465 5231 2101644885222 0489 2133 84381
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse43 1687 96235 2061 2175 4221 1641594855121 7589 1623 75082
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort11 09179110 30007293032232234 5934 3701 08293
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet11 89278511 107171341224494318 0192 24579993
  ¬¬¬ Personskade2 9761 4541 5221231 28044779297126820251
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 2094 93212 2779233 07286671131258 1752 2791 66771
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning6191814382910146531290519371
  ¬ Annet lovbrudd6 7833 9002 8837682 5685046054192 00128252743
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd4 2932 1862 1077349794462733181 48122235349
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd11110640100000..
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 49469280243324766506444510854
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 7881 4831 30529572844020281883717724547
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning2871371503116135007686652
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning2 2031 577626311 47345282114445210828
  Standardtegn i tabeller
 • Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
  Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
  Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
  ¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
  20211
  I alt271 510139 690131 82082 03542 75213 8401 0639 1301 41042 52655 02023 734
  Oslo63 24841 32921 91927 0707 9405 9973221 742785 6489 1725 279
  Øst39 10918 22820 8819 3406 8511 7702671 1771057 5428 1413 916
  Innlandet17 3546 83610 5183 4602 507803664161284 3394 3211 314
  Sør-Øst32 53215 91816 6149 5735 1681 0181591 0161714 8927 8342 701
  Agder18 1299 3438 7865 0522 8151 45125650952 6584 2211 162
  Sør-Vest24 38212 96111 4217 4483 6651 805431 0662243 1964 6372 298
  Vest24 18211 55312 6296 7263 970811469711353 8745 5472 102
  Møre og Romsdal9 3113 5465 7651 8801 6410253811072 2352 067975
  Trøndelag21 79311 52510 2687 5033 802184367421723 5683 4942 292
  Nordland9 6904 0545 6361 8752 1570223001151 9772 311933
  Troms7 3552 8524 5031 5241 307021453461 5711 913520
  Finnmark4 1171 4452 672551876117202349921 232212
  Svalbard70343624901102618
  Særorgan23866172944013130812922
  Uoppgitt politidistrikt000000000000
  1Som følge av endringer i kommuneinndelingen fra 1.1.2020 er politidistriktene, som består av et helt antall kommuner, endret. Se endringer i www.ssb.no/klass
  Standardtegn i tabeller
 • Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
  Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
  Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
  20211
  Lovbrudd etterforsket
  I alt271 51077 95322 16419 04332 8557 12134 12227 68243 7876 783
  Oslo63 24824 0365 4546 3197 4981 0075 4727 2955 543624
  Øst39 1099 6073 5211 9284 6658985 5374 0737 3351 545
  Innlandet17 3543 0812 3978451 7444642 1141 7524 509448
  Sør-Øst32 5329 7852 6081 8403 7857364 6133 0115 507647
  Agder18 1295 5851 2161 1972 3753612 4331 9882 461513
  Sør-Vest24 3827 3551 8601 7862 9946493 0792 5313 543585
  Vest24 1827 2021 3791 2563 0099743 1102 0554 485712
  Møre og Romsdal9 3111 5846796071 1904241 4531 0431 956375
  Trøndelag21 7936 2501 3931 9132 5917672 6571 6844 095443
  Nordland9 6901 4877736341 3744321 7839851 876346
  Troms7 3551 5304624581 0092501 1727231 543208
  Finnmark4 117435269249598147673499928319
  Svalbard70152118561337
  Særorgan238115101572030311
  Uoppgitt politidistrikt0000000000
  Lovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent
  I alt49214218495377678143
  Oslo3515268414470627644
  Øst53244623515481678323
  Innlandet61216020504981758748
  Sør-Øst51214725535980668142
  Agder48223724493880708047
  Sør-Vest47193721494974678345
  Vest52264827526074727748
  Møre og Romsdal62335028546581758547
  Trøndelag47193815505173658052
  Nordland58245131515575728246
  Troms61364438566074708763
  Finnmark65315939575075768368
  Svalbard517..5588..83926743
  Særorgan72..79..672985576745
  Uoppgitt politidistrikt....................
  1Som følge av endringer i kommuneinndelingen fra 1.1.2020 er politidistriktene, som består av et helt antall kommuner, endret. Se endringer i www.ssb.no/klass
  Standardtegn i tabeller
 • Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
  Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
  I altIngen siktede1 siktet2 siktede3 siktede4 siktede5 siktede6 siktede7 eller flere siktede
  2021
  Alle lovbruddstyper271 510142 987123 3453 6541 0582581013572
  ¬ Eiendomstyveri77 95362 29014 54789316152613
  ¬¬ Tyveri, i alt77 64562 07514 46488515952613
  ¬¬¬ Mindre tyveri12 2234 4377 609149243100
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted11 2873 7257 391144243000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri936712218500100
  ¬¬¬ Tyveri59 11352 7865 7614757016311
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted5 8632 1573 476183386300
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet4 5743 796654104136001
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig10 5059 9694448822000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 1681 9901502620000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig21919716501000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig8 1187 7822785701000
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 0356 6143694281010
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel17 67017 2284212010000
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person13 45013 0173863881000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale3 2553 115133610000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)2 4432 42514301000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 3682 32334920000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1 1761 13931510000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)4 2084 0151741540000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri16511000000
  ¬¬¬ Grovt tyveri3 2822 4795341785631202
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted3081976135131001
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet6815507742101001
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1 7881 33833680294100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 1108372313344100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig296204662420000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig3822973923230000
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy2982461911121000
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person19214534823000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)372412100000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)12120000000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)42363210000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)870100000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted936619413000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1537211100
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 0272 3735608392000
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 3749133936161000
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped81173471420000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy842726961811000
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel30821583820000
  ¬ Annet vinningslovbrudd22 16413 2098 2063653669513
  ¬¬ Heleri og hvitvasking2 2661 0151 1687444001
  ¬¬¬ Heleri, i alt2 1159561 0876543000
  ¬¬¬¬ Heleri1 9068579915332000
  ¬¬¬¬ Grovt heleri20999961211000
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt1455381901001
  ¬¬¬¬ Hvitvasking653230200001
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking802151701000
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking660000000
  ¬¬ Bedrageri, i alt16 25410 8894 8341873413000
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 2641 010252110000
  ¬¬¬ Bedrageri12 2749 0663 1356751000
  ¬¬¬ Grovt bedrageri2 7168131 4471193352000
  ¬¬ Underslag, i alt897490400700000
  ¬¬¬ Underslag645388254300000
  ¬¬¬ Grovt underslag252102146400000
  ¬¬ Økonomisk utroskap1535195700000
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel24711600000
  ¬¬ Regnskapsovertredelse7411895272410000
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd483216000000
  ¬¬ Skatt og avgift5499542220100011
  ¬¬¬ Skattesvik1464498400000
  ¬¬¬ Grovt skattesvik19618159990001
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift20733165710010
  ¬¬ Tolloven9522456633082301
  ¬¬¬ Smugling593844802141201
  ¬¬¬ Annet, tolloven359161183941100
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd280196701020200
  ¬ Eiendomsskade19 04315 7052 91427291361564
  ¬¬ Skadeverk, i alt18 52815 3092 83525180301454
  ¬¬¬ Mindre skadeverk1 30292832431114310
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning5253501442061310
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)37629773501000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk401281107652000
  ¬¬¬ Skadeverk16 88814 2082 37220064251144
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning5 6654 1841 2821224521623
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel9 1408 29478250130100
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk2 0831 7303082864421
  ¬¬¬ Grovt skadeverk3381731392051000
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning20695911631000
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel955042210000
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk37286210000
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade5153967921116110
  ¬ Vold og mishandling32 85517 81813 9007592328542118
  ¬¬ Voldslovbrudd18 3529 4208 212518125432194
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt11 5076 0444 95235994341554
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 0775 8764 7623178026943
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse43016819042148611
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 63177076557238440
  ¬¬¬¬ Kroppsskade1 40369663747124340
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade2287412810114100
  ¬¬¬ Drap34525210100
  ¬¬¬ Drap, forsøk56447500000
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død1121596100000
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade87878100000
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død25718000000
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 8792 2055947720100
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 7612 1885145900000
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner11817801820100
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson1 8592841 5561450000
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd27493177301000
  ¬¬ Trusler, i alt7 6933 8993 671743312202
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)6 0773 3862 59066286001
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)22312678556201
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson1 097279815300000
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler296108188000000
  ¬¬ Ran og utpressing9566401538450181010
  ¬¬¬ Ran620386110653416810
  ¬¬¬ Grovt ran110581818122200
  ¬¬¬ Utpressing22519624140000
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing101000000
  ¬¬ Tvang1087226432100
  ¬¬ Frihetsberøvelse9859211041300
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold1538061831000
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5 4483 6171 74160148512
  ¬¬ Menneskehandel31238000000
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling1586100000
  ¬¬ Annen vold og mishandling101000000
  ¬ Seksuallovbrudd7 1213 3893 62190136200
  ¬¬ Voldtekt, i alt2 2811 3548972441100
  ¬¬¬ Voldtekt2 2201 3298652230100
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år9302626491710100
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 2901 067216520000
  ¬¬¬ Grov voldtekt612532211000
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)26323000000
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder35229211000
  ¬¬ Voldtekt, forsøk684523000000
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1115655000000
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år5101263721110000
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående1363895300000
  ¬¬ Seksuell handling1 020514498323000
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år619233379313000
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke401281119010000
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 4846997701410000
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)775319450600000
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder709380320810000
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 5115579113552100
  ¬ Rusmiddellovbrudd34 1228 19125 1846148235763
  ¬¬ Narkotikalovbrudd22 0205 51115 8175648033663
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven10 0961 4758 4591212413220
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk5 4484934 840801913120
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse4 6489823 6194150100
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt11 9244 0367 3584435620443
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven11 0813 9066 7993303213010
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven843130559113247433
  ¬¬ Doping1 031452569622000
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven26352210100000
  ¬¬¬ Doping, straffeloven768400359522000
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring9 4261 0678 3233600000
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk9 0761 0358 0073400000
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet35032316200000
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt36774286600100
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse36674285600100
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse101000000
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 2781 087189200000
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse27 6829 67517 42644379251798
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse9 8492 8086 809184278751
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 0557292 2248573241
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet54953492300100
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus8302545631120000
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 6764221 1697153141
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning6 7942 0794 58599205510
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 4984192 0502261000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 3486171 7042222100
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 9481 04383155122410
  ¬¬ Myndighetskrenkelse11 6942 8918 6121372513736
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 3681 9107 37455138206
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson2 4243442 0631321001
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson1 7862161 563600001
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson638128500721000
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning6 9441 5665 31142117205
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet79472719201000
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 8399271 908400000
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 5223772 1022495005
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring51384428100000
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning2761061541121200
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 009392611410100
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring702162535410000
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage30723076000100
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning1 02745048670104430
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud903058200000
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold261511000000
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning91140541768104430
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet31229000000
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse259117132811000
  ¬¬ Integritetskrenkelse6 1393 9762 005122274311
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse3 9482 7571 1364960000
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 2094667211930000
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk8632825661410000
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet346184155520000
  ¬¬¬¬ Pengefalsk917813000000
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 5692 1883621900000
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)30822179800000
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 2611 9672831100000
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse7925401130000
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 47774564563154311
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 14047457963154311
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem33727166000000
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred24118849220000
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering293162124430000
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse18012451410000
  ¬ Trafikkovertredelse43 7878 64535 02998121200
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse43 1688 37134 6959191100
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort11 09182110 2581101000
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet11 89280411 082600000
  ¬¬¬ Personskade2 9761 5051 465600000
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 2095 24111 8906890100
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning619274334730100
  ¬ Annet lovbrudd6 7834 0652 5181202295143
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd4 2932 2681 91890152000
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd11110000000
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 4947017682140000
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 7881 5561 15069112000
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning28718792800000
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning2 2031 61050822775143
  Standardtegn i tabeller
 • Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
  Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
  I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
  2021
  Alle lovbruddstyper135 793115 65620 1375 1487 87112 81715 74018 77232 61323 01013 1066 716
  ¬ Eiendomstyveri17 04011 7695 2711 6761 5048451 3072 2094 7162 7591 410614
  ¬¬ Tyveri, i alt16 93111 6745 2571 6701 4898391 2942 1934 6872 7471 403609
  ¬¬¬ Mindre tyveri8 0184 6903 3281 0521 1003984617331 8451 155767507
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted7 7824 5313 2511 0331 0793854477061 7761 110748498
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri2361597719211314276945199
  ¬¬¬ Tyveri6 9375 2011 7365712973155961 0112 2371 266543101
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted3 9512 6251 3264431631453255421 24168033874
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet91279811443505252153310169749
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig61250910316182571105199123487
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig199162371341324336328183
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig26233022017770
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig3873246331210477112988234
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy48744938141224658416097310
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel46142239155163883160114273
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person503390113404853454216082258
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale1491024711121014673464
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)24195316217130
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)5751691710954210
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)4736117753412720
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)2261824420222021187038134
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri1183010027100
  ¬¬¬ Grovt tyveri1 2121 071141203066151307396193490
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted1851562911681367522620
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet201193831322277249240
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig60252181517447810723299200
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig3252814431320375013556110
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig1191081120121718313450
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig158132260412243966940
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1281253004317710600
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person685216166322171120
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)141310001120010
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1073042012100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)220001001000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted42301212329141010
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri282440014713210
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy7647125227626086142209133441
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil535488471840436111414884261
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped87852388813251930
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy1421393614917153630150
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel109951461561316291275
  ¬ Annet vinningslovbrudd10 1488 5391 609491816421 1321 7252 8312 414926248
  ¬¬ Heleri og hvitvasking1 3771 2241533369320625338827010622
  ¬¬¬ Heleri, i alt1 2541 124130331861732423662489213
  ¬¬¬¬ Heleri1 1221 009113330801432253302207912
  ¬¬¬¬ Grovt heleri1321151701630173628131
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt11593220572892122149
  ¬¬¬¬ Hvitvasking41338045756671
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking746014012214151678
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking871000521000
  ¬¬ Bedrageri, i alt6 2555 1111 144371385008241 2461 7611 33237245
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende2811909111134821427354154
  ¬¬¬ Bedrageri3 2802 4408402512332152765492249719615
  ¬¬¬ Grovt bedrageri2 6942 4812131213127655076678116126
  ¬¬ Underslag, i alt413294119153239421001275512
  ¬¬¬ Underslag26017486152831316963257
  ¬¬¬ Grovt underslag153120330048113164305
  ¬¬ Økonomisk utroskap1091036001051364233
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel232210000444110
  ¬¬ Regnskapsovertredelse5795235600295415919213033
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd16160000006532
  ¬¬ Skatt og avgift499467320003281381848759
  ¬¬¬ Skattesvik10610060000425282821
  ¬¬¬ Grovt skattesvik205202300031055793424
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift1881652300001458772514
  ¬¬ Tolloven779691880013478524020912164
  ¬¬¬ Smugling5625035900935631661548649
  ¬¬¬ Annet, tolloven21718829004122274553515
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd988810821482227188
  ¬ Eiendomsskade4 0243 55247282742236535443884953318254
  ¬¬ Skadeverk, i alt3 8353 39244368141636434543084252718050
  ¬¬¬ Mindre skadeverk4643966891744448409844205
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning228187416234162121432182
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)888086131015823751
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk148129192327181211321672
  ¬¬¬ Skadeverk3 1732 81435957031927828636970545815038
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning1 7981 5952033521891321362174132747015
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel92681710912364110106952061426416
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk4494024795663644578642167
  ¬¬¬ Grovt skadeverk1981821620234211213925107
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning1361211514181110183117107
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel484712329016700
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk14140422122100
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1891602914661987624
  ¬ Vold og mishandling16 79214 4572 3351 5311 6841 3981 8332 2203 9282 4231 321454
  ¬¬ Voldslovbrudd9 9918 3761 6158261 0199801 1571 4002 3311 341681256
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt6 2245 2939317217416086397661 349802430168
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse5 8284 9279016616745575947121 285766413166
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse3963663060675145546436172
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 03795879381051681731721901215911
  ¬¬¬¬ Kroppsskade834768663590138140136150864910
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade203190133153033364035101
  ¬¬¬ Drap373520124913710
  ¬¬¬ Drap, forsøk5852633311613847
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død9782150113101217201014
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade79671200117101217913
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død18153012325311
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt7606151452317641093221745316
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner633517116221160932621434911
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1279829016416603145
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson1 5911 1943974915014723428738719211530
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1871474013152222394017910
  ¬¬ Trusler, i alt3 9913 5914003602932264335711 00667133893
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)2 8382 54729132924015626835869348523970
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)14413861891827192018141
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson821744771133431161642351376517
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler18816226211922305831205
  ¬¬ Ran og utpressing59957425137164966968501221
  ¬¬¬ Ran45343716123133784135311011
  ¬¬¬ Grovt ran107103472915192413000
  ¬¬¬ Utpressing38335722996210
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing110001000000
  ¬¬ Tvang5650613146829310
  ¬¬ Frihetsberøvelse7064662681221942
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold9052382001013392222
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 9781 73624218719084148151469357292100
  ¬¬ Menneskehandel862000002510
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling871010031300
  ¬¬ Annen vold og mishandling110010000000
  ¬ Seksuallovbrudd3 8713 770101399456387388389562772343175
  ¬¬ Voldtekt, i alt9659531213111763861021422435625
  ¬¬¬ Voldtekt9229101212711460841001292345024
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år690682810297394463752104119
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder23222842517214037542495
  ¬¬¬ Grov voldtekt434304332213961
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)23230030017741
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder20200403216220
  ¬¬ Voldtekt, forsøk23230050543600
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold555320047481967
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år3963960179111744293345155
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående10198376331022171716
  ¬¬ Seksuell handling52251666426295344721317033
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år40039555321193929421185821
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke122121111510141530131212
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd80078416436196104981361348939
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)4624539315578465067715014
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder338331712618584869633925
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 009947621371507586981461779050
  ¬ Rusmiddellovbrudd26 88323 7173 1661361 1833 1314 0224 2826 9394 3692 100721
  ¬¬ Narkotikalovbrudd17 37515 3592 0161241 0502 3792 8932 8694 3872 4661 011196
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven8 9547 7991 155887911 5291 5871 4381 9481 07242972
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk5 1574 487670475549298718101 06859923346
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse3 7973 3124854123760071662888047319626
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt8 4217 560861362598501 3061 4312 4391 394582124
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven7 4536 691762352588061 1971 2612 1421 168485101
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven9688699911441091702972269723
  ¬¬ Doping59857721013288117230102199
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven215209601183453732871
  ¬¬¬ Doping, straffeloven383368150014546415774128
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring8 4127 3321 08031086519781 2452 2081 7201 015484
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 0887 0241 06421046389471 2072 1331 654939464
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet324308161413313875667620
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt3042802422068502346423419
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse3032792422068502246423419
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse110000010000
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd19416925741132868392113
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse18 80516 4472 3584069181 6562 2092 7414 9623 2361 873804
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse7 3606 6417192333796028661 0321 8781 264694412
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 4832 2252582610530139739361637821354
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet5034713212464888511668489
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus59554253085084921771076413
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 3851 212173257318722521632320310132
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning4 8774 4164612072743014696391 262886481358
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 1081 9391697016617026132463035211223
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd1 7701 68585203391158251473373235136
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning99979220711775405064159161134199
  ¬¬ Myndighetskrenkelse9 0697 7621 307824138891 0881 3282 4171 526982344
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet7 6226 710912624018209631 1381 9641 227799248
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson2 0971 8612362516827233136446225617049
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson1 5771 4151621912820224626534919014434
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson52044674640708599113662615
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning5 5254 849676372335486327741 502971629199
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet7276121152186100118125152822617
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1 9161 7122041225612221463344432896
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 2581 9602981010836435335652629818063
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring4303884200529561441077514
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning194177175172310234740209
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage6254182071082244832121508412
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring544375169441537731881357711
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage814338647710241571
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning662508154012357902061318074
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud62566001414201292
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold11101002206001
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning589442147012051761801197171
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet734200102200
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse153123308324231733161910
  ¬¬ Integritetskrenkelse2 3762 0443329112616525538166744619748
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 2481 0591891749851342283912408024
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk7676719612041681272441816124
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk5965336311335511051831474417
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet1711383307617226134177
  ¬¬¬¬ Pengefalsk13103000023620
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)39731285162231637714034140
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)945836643261822870
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)3032544910182837591182670
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse71665071332241930
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold8747908450655998130228167698
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted8087278146645376118214163668
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem66633416221214430
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred59441573573111373
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering141117241678151133182112
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse5434201281948201
  ¬ Trafikkovertredelse35 00430 8194 1851051 4214 1264 0734 4517 2776 0014 4073 143
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse34 73930 5754 1641031 4114 1054 0444 4107 2175 9544 3623 133
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 2959 367928445728191 2101 4502 4931 8601 204643
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet11 0949 9511 14301451 5951 5091 4982 2631 9031 487694
  ¬¬¬ Personskade1 4771 0624153392167128124214226177316
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse11 87310 1951 678266021 5241 1971 3382 2471 9651 4941 480
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning2652442121021294160474510
  ¬ Annet lovbrudd3 2262 58664019102267422317549503544503
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd2 0811 824257153184138173359395441445
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd8197823736102150105156204264
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 2621 042220122574117123254239237181
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning4040000040107163
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning1 1057223834711832801441801018755
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
  Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
  Siktede personer for eiendomstyveriSiktede personer for annet vinningslovbruddSiktede personer for eiendomsskadeSiktede personer for vold og mishandlingSiktede personer for seksuallovbruddSiktede personer for rusmiddellovbruddSiktede personer for ordens- og integritetskrenkelseSiktede personer for trafikkovertredelseSiktede personer for annet lovbrudd
  2021
  Begge kjønn
  Alle aldre 5 år og over8 5774 1722 9139 5762 02415 86811 43525 6532 886
  5-14 år1 338426991 10336211935110319
  15-17 år1 176973361 0003098026541 02497
  18-20 år5142162408781941 9041 0933 201262
  21-24 år5673732539641732 3091 3402 881403
  25-29 år8315923061 1271762 3501 5963 000285
  30-39 år1 8021 2265582 0093083 8442 7895 100491
  40-49 år1 1919463301 4082472 5861 8924 363427
  50-59 år7255161427721551 3861 1073 346474
  60 år og over433164493151005686132 635428
  Menn
  Alle aldre 5 år og over5 4953 3702 5758 1421 94913 7409 85622 1192 280
  5-14 år65827600896323903108515
  15-17 år6288630085429967458692355
  18-20 år3611762187741931 6679732 713168
  21-24 år3942972348641722 0611 2002 514285
  25-29 år6114762799691702 0471 3792 636224
  30-39 år1 2941 0004981 6733003 3712 3954 444411
  40-49 år8037472811 1742392 1901 5713 762351
  50-59 år4864141266631531 1569332 889389
  60 år og over260147392751004845092 153382
  Kvinner
  Alle aldre 5 år og over3 0828023381 434752 1281 5793 534606
  5-14 år6801599207392941184
  15-17 år5481136146101286810142
  18-20 år1534022104123712048894
  21-24 år17376191001248140367118
  25-29 år22011627158630321736461
  30-39 år50822660336847339465680
  40-49 år38819949234839632160176
  50-59 år23910216109223017445785
  60 år og over17317104008410448246
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
  Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
  I alt1 lovbrudd2 lovbrudd3 lovbrudd4 lovbrudd5 lovbrudd6 lovbrudd7 lovbrudd8 lovbrudd9 lovbrudd10 eller flere lovbrudd
  2021
  Alle aldre 5 år og over64 93844 34710 0263 9651 9351 0487415153533081 700
  5-14 år3 5942 82745514859412498518
  15-17 år4 3923 026723287122684728211654
  18-20 år6 7804 7321 05342716610160573723124
  21-24 år7 0874 6751 16945823012781683831210
  25-29 år7 5694 8231 222481286157120735840309
  30-39 år13 1678 2042 2519205082501921309786529
  40-49 år10 3066 9041 5776783171831281055869287
  50-59 år7 1675 1761 0194051749961343029140
  60 år og over4 8763 980557161732228116929
  Begge kjønn64 93844 34710 0263 9651 9351 0487415153533081 700
  Menn53 45835 8748 3843 4181 6669116464483072741 530
  Kvinner11 4808 4731 64254726913795674634170
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
  Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
  I altIngen medskyldige1 medskyldig2 medskyldige3 medskyldige4 eller flere medskyldige
  2021
  Alle aldre 5 år og over64 93858 0933 7111 2906601 184
  5-14 år3 5941 959693441264237
  15-17 år4 3923 303504247140198
  18-20 år6 7805 99536417462185
  21-24 år7 0876 28238412754240
  25-29 år7 5696 88442410034127
  30-39 år13 16712 25164110855112
  40-49 år10 3069 772383593557
  50-59 år7 1676 89721824919
  60 år og over4 8764 7501001079
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  Siktede personerSiktede personer per 1 000 innbyggere
  Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
  2021
  Alle aldre 5 år og over64 93853 45811 48012,6220,614,50
  5-14 år3 5942 5631 0315,657,853,33
  15-17 år4 3923 3911 00122,8134,3610,67
  18-20 år6 7805 6871 09335,6458,3111,79
  21-24 år7 0876 0211 06626,1642,938,16
  25-29 år7 5696 4151 15420,6434,036,48
  30-39 år13 16711 0332 13417,5828,755,84
  40-49 år10 3068 4731 83314,4323,135,27
  50-59 år7 1675 9061 2619,8915,933,56
  60 år og over4 8763 9699073,756,391,33
  Ettårige aldersgrupper
  5 år5410,080,130,03
  6 år141130,230,350,10
  7 år12840,200,250,13
  8 år282620,450,830,07
  9 år403280,630,980,26
  10 år9282101,432,490,32
  11 år219168513,324,971,59
  12 år4573341236,819,693,77
  13 år1 06376529816,0222,389,26
  14 år1 6641 13353125,7234,1316,86
  15 år1 32195836320,3028,6911,45
  16 år1 5201 19132923,9136,6610,58
  17 år1 5511 24230924,2837,869,94
  18 år2 3681 99837037,2261,2811,93
  19 år2 2151 83637935,3957,4512,37
  20 år2 1971 85334434,3056,2111,07
  21 år1 9841 67530929,6048,259,57
  22 år1 7731 52524826,3343,627,66
  23 år1 7011 42727425,3241,138,44
  24 år1 6291 39423523,4938,877,02
  25 år1 5171 28123621,1334,656,78
  26 år1 5431 33121221,3735,756,06
  27 år1 5241 29822620,9434,756,38
  28 år1 4791 23124819,9932,516,86
  29 år1 5061 27423219,8432,596,30
  30 år1 4281 20022818,4530,286,03
  31 år1 4031 16823517,8129,146,07
  32 år1 3641 13822617,5128,625,92
  33 år1 3371 12021717,2628,335,72
  34 år1 3341 15118317,8830,344,99
  35 år1 3121 10221017,6728,875,82
  36 år1 3231 08623718,1128,886,68
  37 år1 3001 10519518,0630,005,55
  38 år1 19599120416,6826,735,90
  39 år1 17197219916,2626,205,70
  40 år1 16195920216,4926,685,86
  41 år1 10190120015,4424,525,79
  42 år1 07887220615,3724,206,04
  43 år1 03884419414,9023,535,74
  44 år97881416414,4223,454,95
  45 år1 06186319815,3124,215,88
  46 år1 00983317614,1622,895,05
  47 år95880115712,9421,224,33
  48 år99181917213,3921,524,78
  49 år93176716412,1919,574,41
  50 år og over12 0439 8752 1685,959,962,10
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
  Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
  I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
  2021
  Alle lovbruddstyper64 93853 45811 4803 5944 3926 7807 0877 56913 16710 3067 1674 876
  ¬ Eiendomstyveri6 5903 9042 6861 2181 0183593665561 202884586401
  ¬¬ Tyveri, i alt6 5773 8922 6851 2171 0163583655551 199883585399
  ¬¬¬ Mindre tyveri3 9452 0411 904782808206168233572458378340
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 8621 9911 871769791203166229562442368332
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri83503313173241016108
  ¬¬¬ Tyveri2 0411 33870340317010513520947131817258
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 29371657732193499413428018010438
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2522104226322311265943248
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig13210824137613123919185
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig52381412124514662
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig880012002030
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig72621015297231393
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy767061071129171640
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel1171061110415163633102
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person1671244323271510113826125
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale42241811312161332
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)440000001120
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)272437131231000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)21156264302220
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)735716137746181053
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri440000012100
  ¬¬¬ Grovt tyveri43937267171627489112887250
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted746113105591816920
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet767063125162415100
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig21818632361424387448110
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig154128261591527583180
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig3934520366101110
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig25241012356620
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy20173001672400
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person3827111452610910
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)220000020000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)853022012100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)220001001000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted26188122237810
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri13112000262210
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy1521411115222014222820101
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil96879121213915171161
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped21192114235410
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy35350293346530
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel13121121113112
  ¬ Annet vinningslovbrudd3 1232 4686553364157249401889736434160
  ¬¬ Heleri og hvitvasking40134556114356263103674214
  ¬¬¬ Heleri, i alt331291401133244558758347
  ¬¬¬¬ Heleri262233291122831446946256
  ¬¬¬¬ Grovt heleri6958110141311181291
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt62471501313615987
  ¬¬¬¬ Hvitvasking14104001034141
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking48371101213311846
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking871000521000
  ¬¬ Bedrageri, i alt1 21385336025438611517736823912634
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende654124951031014734
  ¬¬¬ Bedrageri694490204153865791022041136315
  ¬¬¬ Grovt bedrageri454322132101133651501196015
  ¬¬ Underslag, i alt28418896152232367370369
  ¬¬¬ Underslag18010971151826264935155
  ¬¬¬ Grovt underslag10479250046102435214
  ¬¬ Økonomisk utroskap3432200101711113
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel14131000034340
  ¬¬ Regnskapsovertredelse37232943002640971198622
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd660000000312
  ¬¬ Skatt og avgift1591441500011246552817
  ¬¬¬ Skattesvik3832600002121086
  ¬¬¬ Grovt skattesvik4141000011915114
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift8071900009253097
  ¬¬ Tolloven59251775001130631791599357
  ¬¬¬ Smugling4443925200823521341196543
  ¬¬¬ Annet, tolloven1481252300371145402814
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd4841762036121072
  ¬ Eiendomsskade1 5481 3432056002101201071161741246433
  ¬¬ Skadeverk, i alt1 3691 193176459205119991091671206229
  ¬¬¬ Mindre skadeverk1701531763301717522574
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning90791140159929132
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)26251242529011
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk5449521116314431
  ¬¬¬ Skadeverk1 090940150377159907894124974922
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning62453193253914335556852198
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel27123833502732332636322510
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk195171247441151013201354
  ¬¬¬ Grovt skadeverk1091009191612410211863
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning807191312737171263
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel18180233013600
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk11110412121000
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1791502914151877424
  ¬ Vold og mishandling8 1306 8291 3019818747338009461 6381 185684289
  ¬¬ Voldslovbrudd5 4314 4809515395645545806831 134781414182
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 0632 532531467390292265305557435234118
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 7582 255503415344251228268510405221116
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse3052772852464137374730132
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt8667967034861301441461581025610
  ¬¬¬¬ Kroppsskade69663858317210911611512573469
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade170158123142128313329101
  ¬¬¬ Drap363420124913610
  ¬¬¬ Drap, forsøk494363338613643
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død857114011091014181013
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade685711008681015912
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død17143012324311
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt3883097923122861153863211
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner33026367228255113175288
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner584612014310221143
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson8446212232470941081302081177320
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1007426910111416181147
  ¬¬ Trusler, i alt1 1721 039133184846510013624419512539
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)71862197163703646581341087726
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)615921604799961
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson3493202941324435989703710
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler4439511141012852
  ¬¬ Ran og utpressing4003782210099585143371011
  ¬¬¬ Ran29327914877545282325811
  ¬¬¬ Grovt ran827847221216178000
  ¬¬¬ Utpressing25214621734200
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000
  ¬¬ Tvang21174633213210
  ¬¬ Frihetsberøvelse19163400233511
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold57292820078241312
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 02086315714612353586919017614164
  ¬¬ Menneskehandel202000002000
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling871010031300
  ¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
  ¬ Seksuallovbrudd1 8441 7776734529318214916226521314194
  ¬¬ Voldtekt, i alt5885771112093455166103593516
  ¬¬¬ Voldtekt556545111179042496494543115
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år3693627927826183054342611
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder18718342512163134402054
  ¬¬¬ Grov voldtekt32320333229541
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)14140030014321
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder18180303215220
  ¬¬ Voldtekt, forsøk10100010232200
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold302820001461036
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år2062060126662241015971
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående18171610021143
  ¬¬ Seksuell handling2062033521813161730261816
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år1421393421788121522108
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke6464010158515488
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd2532467361224192350413018
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)116110626717791817114
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder13713611057121432241914
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd5334904311910238363758654434
  ¬ Rusmiddellovbrudd11 4049 7711 633785441 4371 7351 6882 6601 8221 006434
  ¬¬ Narkotikalovbrudd7 1496 156993724871 0431 2111 1321 654983458109
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven2 5402 098442463415735383663731978719
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk1 3041 0582462524034526618214965266
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 2361 040196211012282721842241326113
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt4 6094 058551261464706737661 28178637190
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven3 8553 389466251454325926371 04661329570
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven754669851138811292351737620
  ¬¬ Doping284270140013345110761108
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven302910025106421
  ¬¬¬ Doping, straffeloven25424113001129411015787
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring3 7183 123595236336450480859743512300
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 4742 893581132327424450803695459283
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet24423014149263056485317
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt1741591521745371313201512
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse1741591521745371313201512
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd7963162403122715115
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse6 8765 8421 0342394066867709061 5651 090718496
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse3 1852 796389147204296341392655512339299
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt1 083987968531551951922211528522
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet362340220195171706842356
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus18216616011530314641144
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse53948158833899491107693612
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 1021 809293139151141146200434360254277
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted82475470438789771152021345720
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd522485379112632451161119676
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning7565701868753263740116115101181
  ¬¬ Myndighetskrenkelse2 8202 31650428127323353408693440289159
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet1 9511 6762751212027728329142027818882
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson4143585624273685978443414
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson266233331274440365628259
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson14812523115292823221695
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 5371 318219107820421523234223415468
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet19315835535263037311946
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud24621828009122678554620
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet818696122135154158140150935730
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring166144220018165147367
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning1141021248147133220115
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage25317776951822388948231
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring21015060421320327841200
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage4327165352611731
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning549414135012243721671066870
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud4944500041318752
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold10100002205001
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning49036013001203759144996367
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet734200102200
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse60461451647156106
  ¬¬ Integritetskrenkelse871730141647567761062171389038
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse441375661225273761134883720
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk37532649114233154117813420
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk2982653311118244891672414
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet776116035762614106
  ¬¬¬¬ Pengefalsk431000012010
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)50371311724513710
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)12111221122200
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)3826129513311510
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1293042212010
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold3042624235412929366536267
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2872464132402627346035267
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem17161313225100
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred30219224526432
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering675710146353107118
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse2915141140423131
  ¬ Trafikkovertredelse22 93019 5913 339839042 8952 5722 5594 3753 8843 1022 556
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse22 82419 4933 331818962 8902 5582 5494 3513 8673 0822 550
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 7994 249550273573774775421 047875647450
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet8 4247 4499750911 3041 1731 0681 6311 4561 126575
  ¬¬¬ Personskade1 191816375336412710294157189146279
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse8 4106 9791 431213841 0828068451 5161 3471 1631 246
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning10698828514102417206
  ¬ Annet lovbrudd2 4931 9335601779211339235399368432413
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 5441 34120313155787116256287346367
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd66062733348153181126170222
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd8847141701011497285175161176145
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning252500004063102
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning924567357464154248119137787644
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
  2021
  Siktede personer, bosted
  I alt64 93853 45811 4803 5944 3926 7807 0877 56913 16710 3067 1674 876
  Hele landet61 97050 73711 2333 5874 3856 6856 8307 11212 2539 6636 7734 682
  Viken14 56011 8702 6908441 0161 3911 5151 5593 0052 4201 6891 121
  Oslo8 3186 7901 5284755847729821 0961 8681 263807471
  Innlandet4 1643 403761143240471491446726702539406
  Vestfold og Telemark4 7043 855849272303489466553961754557349
  Agder3 9293 116813250295427484449726599416283
  Rogaland5 4384 4051 0334514485975836291 078850492310
  Vestland6 2995 2361 0633924816916566511 256976682514
  Møre og Romsdal3 0152 507508117193402330341579435343275
  Trøndelag - Trööndelage5 2804 332948314377585582678986796547415
  Nordland - Nordlánnda2 7682 301467151195413355289451391285238
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 4862 914572178253445385420613476416300
  Svalbard440000012100
  Norge, uoppgitt fylke541002102000
  Utlandet, uten oppgitt fylke2 9672 7202477795257457913643394194
  Uoppgitt fylke110000001000
  Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted
  I alt12,6220,614,505,6522,8135,6426,1620,6417,5814,439,893,75
  Hele landet12,0419,564,405,6422,7735,1425,2219,4016,3613,539,343,60
  Viken12,1019,634,505,3921,1630,9727,8822,2318,0213,589,383,69
  Oslo12,6120,654,626,5829,2437,2825,1614,8013,9213,0310,053,85
  Innlandet11,7219,114,293,6718,9836,2728,0421,1817,1415,5410,033,66
  Vestfold og Telemark11,6119,044,195,6419,8133,2924,8823,3318,4313,779,242,98
  Agder13,3120,995,546,4025,0436,7229,4622,9918,4014,7610,093,75
  Rogaland11,8818,954,596,9723,9833,7024,2920,1415,5912,747,863,02
  Vestland10,3717,033,555,0820,7129,2318,6614,8214,4311,848,323,37
  Møre og Romsdal11,9519,504,103,7319,5540,5025,6622,2917,3813,099,733,86
  Trøndelag - Trööndelage11,7318,964,285,7422,7934,1420,7619,4015,4513,628,883,62
  Nordland - Nordlánnda12,0819,794,145,6723,7549,3731,1019,0715,3413,858,393,51
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku15,1424,785,086,7930,5252,1128,7923,8019,4516,1412,284,89
  Svalbard........................
  Norge, uoppgitt fylke........................
  Utlandet, uten oppgitt fylke........................
  Uoppgitt fylke........................
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
  Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
  Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Henlagt av andre grunner¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
  2021
  Begge kjønn
  Alle aldre 5 år og over64 9384 8371 2126 7525 40030 75015 987
  5-14 år3 5943 58508001
  15-17 år4 392126195721 6501 018521
  18-20 år6 780531355276083 8101 647
  21-24 år7 08798796655213 7671 957
  25-29 år7 569154888634913 7042 269
  30-39 år13 1673121081 6488086 3243 967
  40-49 år10 306270821 2345995 1073 014
  50-59 år7 167181697473843 9601 826
  60 år og over4 876172324883393 060785
  Menn
  Alle aldre 5 år og over53 4583 5679465 5284 02125 53513 861
  5-14 år2 5632 55507001
  15-17 år3 391114664181 164852480
  18-20 år5 687441144374753 1451 472
  21-24 år6 02168665664193 1441 758
  25-29 år6 415128707253813 1191 992
  30-39 år11 033255921 3656015 2853 435
  40-49 år8 473217671 0274364 2352 491
  50-59 år5 906146486122903 2681 542
  60 år og over3 969143233712552 487690
  Kvinner
  Alle aldre 5 år og over11 4801 2702661 2241 3795 2152 126
  5-14 år1 0311 03001000
  15-17 år1 001115315448616641
  18-20 år1 09392190133665175
  21-24 år1 066301399102623199
  25-29 år1 1542618138110585277
  30-39 år2 13457162832071 039532
  40-49 år1 8335315207163872523
  50-59 år1 261352113594692284
  60 år og over9072991178457395
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall
  Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
  Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
  2021
  I alt64 9386 5903 1231 5488 1301 84411 4046 87622 9302 493
  Alle verdensdeler64 8416 5713 1171 5458 1161 84111 3966 86222 9012 492
  Europa61 1486 1802 9801 4817 3891 71410 9006 38621 6992 419
  Norge51 1455 0612 2351 3646 6901 6229 0765 31117 7312 055
  Danmark40223283305793318021
  Sverige1 141819018811424614342444
  Latvia43455262352855116117
  Litauen1 72821615014921232715170957
  Polen2 70530921936181165312951 04771
  Romania642137544266619424119
  Afrika1 25614730272724719318433917
  Eritrea37729510841835451474
  Somalia3965951098157859684
  Asia2 09920997344047324925973242
  Syria879783417169388210333028
  Amerika32335103506523212114
  Oseania150001121100
  Statsløse841763143810221
  Uoppgitt13200000470
  1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall siktede.
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
  Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
  Alle år (0-5)0 år med tilbakefall1 år med tilbakefall2 år med tilbakefall3 år med tilbakefall4 år med tilbakefall5 år med tilbakefall
  2016
  Begge kjønn
  Alle aldre 5 år og over72 28143 79214 4577 2754 0112 017729
  5-14 år1 9841 1034252181258528
  15-17 år3 9391 93091149235018967
  18-20 år8 0264 4101 7091 03054624883
  21-24 år9 0894 9662 0401 080588294121
  25-29 år9 3485 2712 0051 03664030294
  30-39 år14 8008 5953 0241 584931483183
  40-49 år12 4817 8082 4551 205587319107
  50-59 år7 5015 3401 3284982068841
  60 år og over5 1134 3695601323895
  Menn
  Alle aldre 5 år og over59 55234 47412 5616 4533 6011 823640
  5-14 år1 5137533412011118027
  15-17 år3 0951 30179343832617265
  18-20 år6 7353 4431 51495151723278
  21-24 år7 7544 0211 839983536269106
  25-29 år7 9004 2641 77191558527986
  30-39 år12 2756 8722 6191 391817421155
  40-49 år10 0826 1232 0681 02149828389
  50-59 år6 1374 2651 1484351797931
  60 år og over4 0613 4324681183283
  Kvinner
  Alle aldre 5 år og over12 7299 3181 89682241019489
  5-14 år47135084171451
  15-17 år8446291185424172
  18-20 år1 2919671957929165
  21-24 år1 33594520197522515
  25-29 år1 4481 00723412155238
  30-39 år2 5251 7234051931146228
  40-49 år2 3991 685387184893618
  50-59 år1 3641 0751806327910
  60 år og over1 0529379214612
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
  Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
  Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede under 15 år¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig av andre grunner enn alder¬ Henlagt av andre grunner¬ Overført til konfliktråd¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
  2016
  Alle lovbruddsgrupper
  Alle siktede i utgangsår72 2811 9831 3116 0631 9032 90940 25017 862
  Uten tilbakefall43 7921 1038783 1741 1631 78426 4579 233
  Med tilbakefall28 4898804332 8897401 12513 7938 629
  ¬ Eiendomstyveri
  Alle siktede i utgangsår7 2487741671 1324176202 7091 429
  Uten tilbakefall3 397476864492733701 437306
  Med tilbakefall3 851298816831442501 2721 123
  ¬ Annet vinningslovbrudd
  Alle siktede i utgangsår4 7013155432781451 6722 288
  Uten tilbakefall3 050154122950901 1621 463
  Med tilbakefall1 65116142032855510825
  ¬ Eiendomsskade
  Alle siktede i utgangsår1 3723276910727570397127
  Uten tilbakefall73918244471563522055
  Med tilbakefall63314525601193517772
  ¬ Vold og mishandling
  Alle siktede i utgangsår8 1523964517888624151 5063 734
  Uten tilbakefall4 3611782564755172639281 744
  Med tilbakefall3 7912181953133451525781 990
  ¬ Seksuallovbrudd
  Alle siktede i utgangsår1 485213712441440321582
  Uten tilbakefall1 025122581651018234418
  Med tilbakefall46091137942287164
  ¬ Rusmiddellovbrudd
  Alle siktede i utgangsår15 918582231 119587517 9075 802
  Uten tilbakefall8 10923169414323994 0453 027
  Med tilbakefall7 8093554705263523 8622 775
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse
  Alle siktede i utgangsår8 7261291148051074186 1341 019
  Uten tilbakefall5 3667178458542643 934507
  Med tilbakefall3 3605836347531542 200512
  ¬ Trafikkovertredelse
  Alle siktede i utgangsår23 283441551 3173337218 5982 764
  Uten tilbakefall16 609261408392527613 6681 635
  Med tilbakefall6 67418154788964 9301 129
  ¬ Annet lovbrudd
  Alle siktede i utgangsår1 39611611959781 006117
  Uten tilbakefall1 13610698466982978
  Med tilbakefall260102113917739
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
  Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
  Alle siktede i utgangsårUten tilbakefallMed tilbakefall
  Alle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og over
  2016
  Alle lovbruddstyper72 2811 9843 93917 11524 14825 09543 7921 1031 9309 37613 86617 51728 4898812 0097 73910 2827 578
  ¬ Eiendomstyveri7 2487749271 1232 0702 3543 3974765244317491 2173 8512984036921 3211 137
  ¬¬ Tyveri, i alt7 1967729191 1122 0562 3373 3724765214277421 2063 8242963986851 3141 131
  ¬¬¬ Mindre tyveri3 5164496383817071 3412 1563124122203748381 360137226161333503
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 0554265643105841 1711 9082983691813187421 147128195129266429
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri4612374711231702481443395696213931326774
  ¬¬¬ Tyveri2 366270202405785704896146901382372851 470124112267548419
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 2811939717342239654012151681401607417246105282236
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet282323663817011511142229391672122415231
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig22116195277576396131619158713396138
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig1331013345125447210151089311243615
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1151113421001730112
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig771517252915033186212142421
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy11754284931280261378952223624
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel12710101450432213241210597124631
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person1461323313247644714122782916172020
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale642414162830226515340281113
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)1323341400310923031
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)200101000000200101
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1417312512200905112
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5389101115251336122876753
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri192113447460640713232112816315139
  ¬¬¬ Grovt tyveri90640392113912252091383990596972731172301166
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted1216543432422309559935343819
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet189131030924452445251413796256730
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig350181481137100716213292127912126810879
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2146755846236207141317847487049
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig8110117302321312966070152117
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig5526923151411462411551713
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy71131232232100498501382315
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person432312215400130392311185
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)300021000000300021
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)210010000000210010
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted381312184400130341311154
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri132043366293902719119302264718
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy4081340115173671115113041242978298513243
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil29982888126498538213518214520679131
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped474811159102221337269146
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy621416329160175346139276
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel5228111417250347112725776
  ¬ Annet vinningslovbrudd4 70131875371 9482 0983 05015372931 1921 5131 6511650244756585
  ¬¬ Heleri og hvitvasking576730872432092112931789136552156165118
  ¬¬¬ Heleri, i alt548730852321941912929718035752156161114
  ¬¬¬¬ Heleri502730782101771652927616633752151149111
  ¬¬¬¬ Grovt heleri46007221726002101420005123
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt210028111600268500023
  ¬¬¬¬ Hvitvasking700214500203200011
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking14000771100065300012
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking700034400013300021
  ¬¬ Bedrageri, i alt1 81221432568776151 1541217126551448658926130326167
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende128742449449163163531371181413
  ¬¬¬ Bedrageri1 4751338204714506948514101458370527824103256136
  ¬¬¬ Grovt bedrageri20911281146511510958479401195618
  ¬¬ Underslag, i alt34006881221242500567781009001214424
  ¬¬¬ Underslag23205748172167045751556501173017
  ¬¬¬ Grovt underslag10801144152830110274525004147
  ¬¬ Økonomisk utroskap46001202523000914230011111
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1800161116001510200011
  ¬¬ Regnskapsovertredelse6010032219350421001914226018000137790
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd2100061514000410700025
  ¬¬ Skatt og avgift597001820137843500101462791620085599
  ¬¬¬ Skattesvik166006511091170043578490021631
  ¬¬¬ Grovt skattesvik170006111200039500032
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift41400121442583060061081921080063666
  ¬¬ Tolloven6542450246352500023617728515422146967
  ¬¬¬ Smugling4860434179269374022313021911202114950
  ¬¬¬ Annet, tolloven1682016678312600134766422032017
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd36144819261432161000163
  ¬ Eiendomsskade1 3723271943342872307391828518514314463314510914914486
  ¬¬ Skadeverk, i alt1 2402481903252712066591348318113512658111410714413680
  ¬¬¬ Mindre skadeverk21850435039361253219272324931824231612
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning119382919171672251613117471313669
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)19307361020215910521
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk809142419144353121112374111282
  ¬¬¬ Skadeverk932174140255210153495876214610793437877810910360
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning479136781031045822866305346332517048505825
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel2551730857152148918494329107812362823
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1982132673543119121444183179918231712
  ¬¬¬ Grovt skadeverk9024720221739152859519512178
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning741871618153313273841559157
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1560432620121940311
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk100010000000100010
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1327949162480482481852312586
  ¬ Vold og mishandling8 1523965602 0242 8392 3334 3611782199181 5231 5233 7912183411 1061 316810
  ¬¬ Voldslovbrudd5 4572013471 4931 9581 4583 174911397281 1941 0222 283110208765764436
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 1641672318111 0648911 96073984347036521 20494133377361239
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 9791622227519888561 87669974126666321 10393125339322224
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse18559607635844122372010118383915
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 015226939237116145713241551729355894523719968
  ¬¬¬¬ Kroppsskade875215833631414640112201381478447493819816762
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade140111565715561417259840739326
  ¬¬¬ Drap3211691528015913410102
  ¬¬¬ Drap, forsøk240079814004641000334
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død710019173555001410311600574
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade440011122136007821800440
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død2700851419007210800134
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt4626352230171346413317513311622195538
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner392534719114629431291461159822184531
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner70105392552104291818001107
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson657440202245166292012801128836542812213378
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd32134131122133781000163
  ¬¬ Trusler, i alt1 527108842835405126404728931932798876156190347233
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)4198245489814621935192343992004726255547
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)37134398133221524102183
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson17633398249642111272311212285526
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler89510321933513093447657122152551326136229157
  ¬¬ Ran og utpressing23814329879154222211521961230776413
  ¬¬¬ Ran187132676639321117121155122559518
  ¬¬¬ Grovt ran420519135801421340415114
  ¬¬¬ Utpressing811231210010601221
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing100100000000100100
  ¬¬ Tvang1010072610041400031
  ¬¬ Frihetsberøvelse342111137121053322116104
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold52021026143601617121601492
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse825689412621332444534496395204380344563118120
  ¬¬ Menneskehandel100001000000100001
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling820330620220200110
  ¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
  ¬ Seksuallovbrudd1 4852141962773814171 02512210417629732646092921018491
  ¬¬ Voldtekt, i alt4327457941248330140305999731313427352510
  ¬¬¬ Voldtekt4057453831148128640305491711193423292310
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år2585541406458189322528515369231612135
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder147191243502397852640185011717105
  ¬¬¬ Grov voldtekt27041110215005821204620
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)100010100010000000
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder2604119214005721204620
  ¬¬ Voldtekt, forsøk930123720113210010
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold170025101300148400112
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år1781145763214106517472611726282963
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående25831852052184531001
  ¬¬ Seksuell handling2266022265563154381516434272227101221
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år16551201739381113313103025541877913
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke6192916254352613171840338
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd265302740651031721714234474931313172129
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)6119145149321253752979274
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder2041113355194140592037696464151425
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd333284237901362521526287211181131691825
  ¬ Rusmiddellovbrudd15 918587204 9406 0754 1258 109233212 4572 9122 3967 809353992 4833 1631 729
  ¬¬ Narkotikalovbrudd11 453536513 8514 5652 3335 078202741 7741 9741 0366 375333772 0772 5911 297
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 068384452 1171 7696992 453141831 0568863142 615242621 061883385
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 196363861 4749923081 610131627605361391 58623224714456169
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 8722596437773918431212963501751 029138347427216
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 385152061 7342 7961 6342 6256917181 0887223 76091151 0161 708912
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 664152041 6282 4131 4042 3446906759416323 32091149531 472772
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven721021063832302810143147904400163236140
  ¬¬ Doping4761811627081265046413859211145213222
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven121063465166803213212530313334
  ¬¬¬ Doping, straffeloven35512822056519701431064715811399918
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring3 3780386841 0871 5692 3450304176991 1991 03308267388370
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 1830376601 0321 4542 1980294016611 10798508259371347
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet19501245511514701163892480081723
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt4261212488373293012175574913319732624
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse4261212488373293012175574913319732624
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd18532417069128312744535701142616
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 7261294332 6283 0342 5025 366712191 5291 8271 7203 360582141 0991 207782
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 979721731 4451 7761 5133 17240648671 1111 0901 80732109578665423
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 95710631 1031 1346471 9577226967804521 000341407354195
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 16311042345327690617316362220257031079156
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 0870114044442286320121727114345501018717385
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse707942276237143419614163147892883281139054
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 022621103426428661 21533421713316388072968171311228
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted69518621782521852318206268734641042116184112
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd59816209118728435369478420724510114410377
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning72928287320339763119136217935898915112439
  ¬¬ Myndighetskrenkelse2 7829949579877351 6274455265744781 155549431413257
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 3524778847995881 3343364784443731 018141406355215
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson512020204174114282051119076230015938438
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson3470181251228218205656052165013606230
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson1650279523210000463024650233228
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 8404576806254741 052331367354297788126313271177
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet22543172645414732048403678111242418
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud17901146797820052651970194146
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 22702256441222973001130726015249701125715277
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1290095466590031937700063529
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning800321282834004921460317197
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage190213517648125073150376526202611
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring120062953328804193827320210155
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage70272223163703121210332410116
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning15900777751160075653430002122
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud31001181223001148800044
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold180011161500195300021
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning1100054857780053340320001517
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet400022300012100010
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse7734153322491210231328225109
  ¬¬ Integritetskrenkelse9654816622627125456727110136142152398215690129102
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse6611412417018616741089111197103251633598964
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk495169100167158291048598896204121417962
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk37914476128130224034466975155110305955
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet116025243928670141319214901111207
  ¬¬¬¬ Pengefalsk1003421302001701420
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)10413433311469834223235591182
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)171104111309301411110
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)8712332910356825193131481072
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse5209336447073064502300
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold22120324575491041112214020117920243529
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2061929417146931010193717113919223429
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem15134431112233401210
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred3313944319761231463320
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering181122121011008800224
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse3200542324003318800215
  ¬ Trafikkovertredelse23 283447875 0857 16310 20416 609264053 2654 9487 9656 674183821 8202 2152 239
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse23 061427745 0437 08210 12016 447253983 2314 8907 9036 614173761 8122 1922 217
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort5 439193118761 9522 2813 21491424171 1281 5182 22510169459824763
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet7 9280431 9592 6063 3205 7530281 3111 8762 5382 175015648730782
  ¬¬¬ Personskade1 19614442412846131 0531034199236574143410424839
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse8 49893761 9672 2403 9066 42761941 3041 6503 2732 0713182663590633
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning22221342818416217345862601682322
  ¬ Annet lovbrudd1 39611351673518321 13610161222757132601194576119
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2797341423217751 0536151052536742261193768101
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000000000
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd460383090329399342372297610471832
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd81942611223144665431182181377165115305069
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning2600062018000315800035
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning9141252437654117192426008513
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
  Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
  I altIngen lovbruddsgruppe (uten tilbakefall)Alle lovbruddsgrupper ved tilbakefall¬ Eiendomstyveri ved tilbakefall¬ Annet vinningslovbrudd ved tilbakefall¬ Eiendomsskade ved tilbakefall¬ Vold og mishandling ved tilbakefall¬ Seksuallovbrudd ved tilbakefall¬ Rusmiddellovbrudd ved tilbakefall¬ Ordens- og integritetskrenkelse ved tilbakefall¬ Trafikkovertredelse ved tilbakefall¬ Annet lovbrudd ved tilbakefall
  2016
  Siktede personer
  Alle lovbruddsgrupper72 28143 79228 4892 9731 3365554 2153697 7283 8447 111358
  ¬ Eiendomstyveri7 2483 3973 8511 2541541005323988843843016
  ¬ Annet vinningslovbrudd4 7013 0501 651164363171361431019343222
  ¬ Eiendomsskade1 37273963365145412715150921088
  ¬ Vold og mishandling8 1524 3613 7912891161001 1305384764658129
  ¬ Seksuallovbrudd1 4851 025460291112618891531105
  ¬ Rusmiddellovbrudd15 9188 1097 809676238119997473 5539231 19363
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 7265 3663 360230122826454875979064539
  ¬ Trafikkovertredelse23 28316 6096 67425930069565631 0976733 529119
  ¬ Annet lovbrudd1 3961 136260718222233368357
  Siktede personer (prosent)
  Alle lovbruddsgrupper100,060,639,44,11,80,85,80,510,75,39,80,5
  ¬ Eiendomstyveri100,046,953,117,32,11,47,30,512,36,05,90,2
  ¬ Annet vinningslovbrudd100,064,935,13,57,70,42,90,36,64,19,20,5
  ¬ Eiendomsskade100,053,946,14,71,03,99,31,110,96,77,90,6
  ¬ Vold og mishandling100,053,546,53,51,41,213,90,710,47,97,10,4
  ¬ Seksuallovbrudd100,069,031,02,00,70,84,15,96,13,67,40,3
  ¬ Rusmiddellovbrudd100,050,949,14,21,50,76,30,322,35,87,50,4
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse100,061,538,52,61,40,97,40,68,79,17,40,4
  ¬ Trafikkovertredelse100,071,328,71,11,30,32,40,34,72,915,20,5
  ¬ Annet lovbrudd100,081,418,60,51,30,11,60,12,42,65,94,1
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken inneholder de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddenes art, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer – samt siktede personers alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, gjerningssted, antall lovbrudd og tilbakefall.

Statistikken inneholder (fra og med 2010) tre statistikkenheter:

1) Ferdig etterforskede lovbrudd gir en oversikt over alle lovbruddene som er registrert som rettskraftig avgjort i løpet av ett år. De ferdig etterforskede lovbruddene fordeles blant annet etter lovbruddstyper, politidistrikt og politiets avgjørelse. Ut fra avgjørelsene som er gitt for de enkelte lovbruddene beregnes også oppklaringsprosent, som fordeles på lovbruddstyper og politidistrikt. Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn). Trafikk- og tollovertredelser som avgjøres med forenklede forelegg regnes ikke som anmeldte, og er ikke etterforsket av politi- og påtalemyndigheten. De er derfor ikke med i statistikken (se statistikk over Straffereaksjoner).

2) Siktelser er en oversikt over alle lovbruddene som de siktede personene er siktet for i løpet av året. Flere personer kan være siktet i det samme lovbruddet, og en person kan ha flere siktelser i løpet av året. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i enheten siktelser mot personer. Antall siktelser mot personer er derfor noe ulikt antallet oppklarte lovbrudd og antall siktede personer. Siktelser fordeles etter lovbruddstyper og den siktedes alder og kjønn.

3) Siktede er en oversikt over alle personer som er siktet for minst ett lovbrudd i løpet av året. I statistikken kan siktede være i alderen 5 år eller over (se om Feilkilder og usikkerhet). Disse personene fordeles blant annet etter kjønn, alder, bosted og statsborgerskap. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i statistikkene over siktede personer. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet. Fra og med 2010 årgangen publiseres også statistikk over alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd innenfor 9 spesifiserte lovbruddsgrupper. Ut fra informasjon om de siktede personene i seks årganger lages det også statistikk over tilbakefall i en femårsperiode.

Nærmere spesifisering av enheter og fordelingsvariable:

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I BL/STRASAK/PAL er der frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikraftsettelsen av ny straffelov av 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven av 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også Standard klassifikasjoner i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd)

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens årganger i perioden 1992-2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i Klass og 2014 versjonen av Om statistikken for statistikken over etterforskede lovbrudd).

En rettskraftig avgjørelse innebærer at politi og påtalemyndigheten eller domstolene anser lovbruddet som ferdig behandlet - og at videre etterforskning derfor ikke er aktuell (med mindre det blir gjenopptakelse på et senere tidspunkt). I grunnlagsmaterialet finnes ca. 200 forskjellige typer rettskraftige avgjørelser. Statistikken over etterforskede lovbrudd skal beskrive hvordan lovbrudd blir avgjort av politi og påtalemyndighet (til statistikk over straffereaksjoner gitt av domstolene brukes andre register enn BL/STRASAK/PAL). Alle rettskraftige avgjørelser gjort av domstolene, for eksempel dom på ubetinget fengsel eller frifinnelse, blir i statistikken over etterforskede lovbrudd derfor klassifisert som avgjort med tiltale. Enkelte avgjørelser foretatt av politi og påtalemyndigheten konkluderer med at det ikke har forekommet et lovbrudd. Saker med en slik avgjørelse regnes ikke som lovbrudd og er derfor ikke med i statistikken over etterforskede lovbrudd (jamfør SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7).

Oppklaringsprosenten er en beregning ut fra SSBs klassifisering av de rettskraftige avgjørelsene (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). Som hovedregel regnes alle lovbrudd hvor politi og påtalemyndigheten har siktet minst en person eller et foretak ved avsluttet etterforskning, som oppklarte.

Lovbruddet regnes også som oppklart når påtalebegjæring mangler eller er trukket tilbake (hvor eventuelle gjerningspersoner ikke inngår i statistikkene over siktelser og siktede). Oppklaringsprosenten beregnes ut fra politiet og påtalemyndighetens oppklaring av lovbrudd, og alle lovbrudd som er overført (med tiltale, eller siktelse i tingretten) og avgjort i domstolene regnes dermed som oppklarte. Dette gjelder også for de lovbrudd hvor domstolene har kommet frem til en frifinnelse. Det er stor forskjell på oppklaringsprosentene for ulike typer lovbrudd. En samlet oppklaringsprosent for hele landet, eller for et politidistrikt, er derfor sterkt avhengig av hvordan lovbruddene er fordelt etter type.

Siktede er ut fra SSBs definisjon personer som har fått en rettskraftig avgjørelse mot seg. Felles for alle siktede er at de av politiet og påtalemyndigheten er blitt ansett som gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (forut for en eventuell tiltale og domstolsbehandling). Organisasjoner og foretak er ikke med i statistikken over siktede.

En person kan være delaktig i flere lovbrudd, og dermed pådra seg flere siktelser i løpet av året, men kommer da kun med som én siktede i statistikken. Tabellene over siktede inneholder med andre ord antallet forskjellige personer som har vært siktet i løpet av statistikkåret. Flere personer kan også ha vært medskyldige i ett enkelt lovbrudd, og alle disse er da med i statistikken.

Siktelser mot personer inneholder alle siktelser til alle siktede personene i løpet av et år. Siktelser mot personer defineres ut fra den rettskraftige avgjørelsen på tilsvarende måte som for defineringen av siktede personer (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). I og med at det kan være flere medskyldige i ett lovbrudd, at enkelte avgjørelser medfører status som oppklart uten siktelse, og at foretak eller andre organisasjoner ikke inngår (var om lag 1 000 siktelser mot foretak i 2010), er antallet siktelser mot personer forskjellig fra antallet lovbrudd som er oppklart. Enheten siktelser har tidligere vært en fast del av NOS Kriminalstatistikk (til og med årgang 1995, se SSB 1997), men da med et noe annet innhold enn i ny statistikk fra og med årgang 2010.

Statistikkene over siktede, siktelser og oppklarte lovbrudd har med andre ord ulike enheter som teller lovbrytere og lovbrudd på forskjellige måter. Forenklet kan vi likevel si at statistikken over siktelser gir oss en detaljert og fullstendig oversikt over alle lovbrudd som de siktede er blitt tatt for. Statistikkene over siktelser og siktede er svært påvirket av hva som oppklares av lovbrudd.

En person som er mistenkt for å ha begått lovbrudd, kan få juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen (for eksempel får alle som varetektsfengsles, status som siktet). Personer som har vært siktet under etterforskningen, men ikke hadde status som siktet ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. I og med at statistikken ikke omfatter alle som har hatt status som siktet, og i tillegg inkluderer noen med status mistenkt (for eksempel blant de som er henlagt fordi den mistenkte var under 15 år), er SSBs definisjoner og bruk av begrepene siktede, siktet og siktelse ikke synonyme med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82.

Hovedlovbruddet er det av lovbruddene en person er siktet for som ifølge loven kan straffes strengest. For personer med flere enn ett lovbrudd tillegges hovedlovbruddet ut fra SSB sin grovhetsindikator som er basert på øvre og nedre strafferamme, samt andre straffeprosessuelle egenskaper for lovbruddet. I de tilfellene der en person kun er siktet for ett lovbrudd i løpet av året, vil dette også omtales som hovedlovbruddet.

Fra og med årgang 2010 publiseres også statistikk over det totale antallet siktede i alt for hver lovbruddsgruppe , det vil si alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd i disse gruppene - uavhengig av om noen av disse lovbruddene er hovedlovbruddet til den siktede. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd innfor en lovbruddsgruppe, klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet innenfor den enkelte lovbruddsgruppen.

Tilbakefall bestemmes ut fra en egen tilbakefallsundersøkelse basert på datagrunnlaget til seks årganger fra etterforskede lovbrudd. Undersøkelsen tar utgangspunkt i alle de siktede for lovbrudd i det året som ligger fem år forut for statistikkåret. En siktet fra dette året regnes å ha tilbakefall hvis to krav er oppfylt; at denne personen har begått minst ett nytt lovbrudd etter det lovbruddet som personen ble tatt for i utgangsåret, og at dette lovbruddet har medført at personen har blitt en av de siktede i løpet av de etterfølgende fem årene.

Det er i tilbakefallsundersøkelsen ikke tatt hensyn til forskjellige former for tilbakefallshindringer i måleperioden. Siktede uten sikre identifikasjonsopplysninger, det vil si de som ikke er registrert med gyldig norsk personnummer og/eller gjerningstidspunkt for lovbruddet, er holdt utenfor undersøkelsen. De årlige statistikkene over tilbakefall inneholder opplysninger om alder, kjønn, lovbruddstyper, ilagte avgjørelser og antall år med tilbakefall.

Politidistrikt er det organ som er tillagt som eier (det vil si har ansvar for oppfølgingen) av straffesaksbehandlingen på det tidspunktet SSB foretar uttrekk av grunnlagsdataene.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. SSB gir ut tall fordelt etter denne inndelingen av politidistrikt fra og med 2016-årgangen, selv om datagrunnlagene SSB har mottatt for produksjon av statistikkene ikke inneholder straffesaksdata med registreringer på de nye eierdistriktene, eller den interne omorganiseringen i politiet ikke ble gjennomført i alle distriktene i 2016. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå er sammenlignbare med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Unntaket er tidligere Midtre Hålogaland PD, som etter ny inndeling er delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD. Ut fra informasjon om eierdistrikt etter den tidligere distriktsinndelingen, samt opplysninger om sakenes tilhørighet i underliggende avsnitt og gjerningssted, har SSB likevel kunnet fordele alle saker etter distriktsinndelingen gjeldene fra og med 1. januar 2016. Alle lovbrudd med avsnittskode for Harstad politistasjon og lensmannskontorene Iberstad og Salangen er da tillagt Troms PD som eierdistrikt. Også lovbrudd med gjerningssted i Troms fylke og med avsnittskode for Evenes, Tjelsund og Skånland lensmannskontor, samt «Fellesoperativ enhet» og «Økoteam», er tillagt Troms PD som eierdistrikt. Øvrige anmeldelser registrert med tidligere Midtre Hålogaland PD er tillagt Nordland PD som eierdistrikt. For en oversikt over Politidistrikt 2016 og tidligere inndelinger, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

I I tillegg til de 12 politidistriktene (se Standard klassifikasjoner) kan også Sysselmannen på Svalbard og enkelte sentrale særorgan være eiere av straffesaker. Særorgan er en felles kategori for de sentrale politiorgan som har påtalemyndighet og kan avgjøre straffesaker (per i dag Økokrim og Kripos).

Kjønn er tillagt ut fra opplysninger fra to fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer er kjønn tillagt ut fra opplysninger i Det sentrale folkeregisteret for personopplysninger. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger om kjønn som er registrert av politiet.

Lovbruddsgruppe: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Type lovbrudd: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Politiets avgjørelse: (jf. kapittel 3 i NOS Kriminalstatistikk )

Politidistrikt: (eierdistrikt, det vil si det distrikt som har avsluttet saken. Fra og med 2016: 12 politidistrikt og samlekategorien "særorgan". Fra og med 2002-2015: 27 politidistrikt og samlekategorien "særorgan"). Se detaljert oversikt i KLASS.

Fylke:

Statsborgerskap og Verdensdel:

Alder: (ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger, som i de mest spesifiserte versjonene er 5-14, 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60- )

Kjønn

Navn: Etterforskede lovbrudd
Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

28. september 2023

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Nasjonalt, fylkes- og politidistriktsnivå.

Årlig. Publiseres normalt i 3. kvartal etter statistikkåret (på grunn av omlegginger og andre forhold er imidlertid årganger i noen av de senere årene publisert senere og med mer ujevne mellomrom).

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer, som Eurostat og FN .

Rådatafiler fra Politiets IKT-tjenester (tidligere Politiets data- og materialtjeneste (PDMT)) for helårsfilene lagres elektronisk. Årgangsfiler med det ferdig bearbeidede materialet lagres elektronisk. Årganger fra 1987 er tilpasset ny teknologisk plattform, og 1987 er nå første tilgjengelige årgang til bruk for nye kjøringer og tidsserier.

Statistikken beskriver hvordan lovbrudd avgjøres av politi og påtalemyndigheten ved avsluttet etterforskning, oppklaringsprosent, antatte gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (siktede og deres siktelser) og tilbakefall blant disse. Statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd er publisert årlig fra og med 1957.

Statistikken brukes til beskrivelse av de registrerte forbrytelsene og deres gjerningspersoner fra 1960 og frem til 1991, og tilsvarende for alle lovbrudd fra og med 1992 og frem til i dag. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser har med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 fra 1.10.2015 helt bortfalt fra den norske straffelovgivningen Egen statistikk over anmeldte lovbrudd finnes imidlertid fra og med 1993 og brukes til dette formål hvis utviklingen skal beskrives fra dette tidspunkt).

Etter en gradvis overgang fra rapportering i skjema til elektronisk rapportering fra register i årene omkring 1990, har grunnlaget for statistikken vært materiale fra politiets sentrale straffesaksregister (STRASAK). Fra og med 2002 ble det gjort endringer i bearbeidingen etter ny struktur for politidistriktene og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL).

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre offentlige etater og organer tilknyttet justissektoren. Utover dette tjener statistikken som grunnlag for informasjon til andre som er interessert i tilstanden og utviklingen på kriminalitetsområdet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste Prinsipper for likebehandling ved SSBs publisering av statistikk og analyser.

Statistikken over etterforskede lovbrudd er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger.

Generelt skal de lovbrudd som inngår i statistikken over anmeldte lovbrudd samme år eller senere være representert i statistikkene over etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger (se egen statistikk for straffesakskjeden). Men ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd innenfor samme statistikkårgang. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt til det er ferdig etterforsket, og videre til det får en eventuell strafferettslig reaksjon, og soningen gjennomføres. I noen tilfeller er det snakk om år. Enhetene som telles er også ulike i de forskjellige statistikkene, selv om lovbrudd telles tilnærmet likt for anmeldte og etterforskede lovbrudd. Tabellene under etterforskede lovbrudd er derfor ikke direkte sammenlignbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Andre nært tilknyttede statistikker ved SSB: Ofre for anmeldte lovbrudd , StatRes - Politi og påtale (opphørt) , Levekårsundersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd , Statistikk over dødsårsaker (drap) (opphørt) .

Relatert ekstern statistikk
Politidirektoratet (POD) publiserer Kommenterte STRASAK-tall ( Politiets anmeldelsesstatistikk) . Rapportene inneholder blant annet tall for oppklaring og behandlingstid for etterforskede lovbrudd, men må regnes som en intern driftsstatistikk for politiet og bør ikke leses som den offisielle kriminalstatistikken. Tallene skiller seg også noe fra SSBs på grunn av tidspunkt og kriterier for uttrekk, samt andre bearbeidingsrutiner og grupperinger i statistikkene. (se Standard klassifikasjoner under Definisjoner).

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Anmeldelser som blir etterforsket og påtalemessig avgjort av Spesialenheten for politisaker uten ytterligere saksgang i høyere påtale eller domstolene, inngår ikke i datagrunnlaget til statistikkene over anmeldte lovbrudd og etterforskede lovbrudd. Dersom denne typen anmeldelser ender med straffereaksjoner som registreres i Reaksjonsregisteret vil imidlertid disse sakene inngå i statistikkene over straffereaksjoner. I statistikken over fengslinger er denne type saker inkludert på samme måte som alle andre fengslinger i andre straffesaker.

Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten (som også er klageinstans over henleggelser og andre påtalevedtak truffet av Spesialenheten). Spesialenheten for politisaker har i sine årsrapporter statistikk over blant annet anmeldelser, påtaleavgjørelser og saker i domstolen.

Kripos publiserer en Oversikt over drap , men denne drapsstatistikken er systematisert ut fra en annen definisjon av utvalget enn i SSBs etterforsketstatistikk (bl.a. år for gjerning og ikke for rettskraftig avgjørelse). Kripos publiserer også Narkotikastatistikk, med blant annet tall for narkotikabeslag. Selv om beslagene knytter seg til anmeldte og etterforskede narkotikalovbrudd, er det ikke mulig å direkte sammenstille disse tallene. De ulike politistatistikkene er tilgjengelige fra politiets nettsider for strategier og analyser.

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (skjema/registre).

Ikke relevant.

Statistikken omfatter alle lovbrudd som ble ferdig etterforsket i løpet av statistikkåret. Statistikken gir opplysninger om lovbruddenes art og antall, om politidistrikt, gjerningssted, politiets avgjørelse og siktede ved avsluttet etterforskning. Den gir opplysninger om de siktedes lovbrudd, alder, kjønn, statsborgerskap, bosted og tilbakefall. (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

Statistikken omfatter ikke de overtredelser mot veitrafikkloven og tolloven hvor reaksjonen forenklet forelegg er ilagt (se statistikk over straffereaksjoner). Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn).

Fra 1992 til 2014 inneholdt statistikken både forbrytelser og forseelser. For tidligere år er statistikken kun for forbrytelser. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser bortfalt helt fra den norske straffelovgivningen med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 den 1.10.2015. Selv om også statistikkene fra og med 2015-årgangen ikke anvender dette hovedskillet, er uttrekket og definisjonene av populasjonen i statistikken – det vil si omfanget av straffesaker, etterforskede lovbrudd og deres gjerningspersoner – de samme før og etter denne endringen i 2015 (se Definisjoner og Feilkilder).

Når en sak omfatter flere lovovertredelser, skal alle forhold som kan komme til å utgjøre et eget punkt i siktelsen registreres. I gjeldende praksis før 1994/1995 kunne flere lovovertredelser i større grad registreres som ett lovbrudd (se Sammenlignbarhet over tid og sted ).

Fra 1991 er datagrunnlaget nesten helt og holdent edb-basert og hentet fra politiets sentrale registreringssystem (STRASAK), som dekker alle lovbrudd registrert ved politidistriktene (i BL), samt enkelte særorgan og høyere påtalemyndighet. Fra og med statistikkårgangen 2002 bestemmes utvalget i STRASAK, mens selve datagrunnlaget trekkes ut fra politiets analyse og ledelsesverktøy (PAL).

De ulike politidistriktene blir, via Kripos, bedt om å rapportere opplysninger i de tilfeller hvor SSB finner logiske feil og mangler ved datamaterialet som kan ha betydning for statistikkene. I bearbeidingen av statistikken brukes også opplysninger fra Det sentrale folkeregister for personopplysninger (se befolkningsstatistikk ) og tidligere årganger av statistikken for etterforskede lovbrudd.

Statistikken skal inneholde alle lovbrudd og siktede i de straffesaker som politiet og påtalemyndigheten har registrert som ferdig etterforsket i løpet av året. Spesialenheten for politisaker etterforsker straffbare handlinger begått i tjenesten av ansatte i politiet eller påtalemyndigheten. Spesialenheten registrerer saker i en egen registerløsning i BL/STRASAK/PAL, og disse sakene inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Relatert ekstern statistikk under Bakgrunn). Se også Omfang og Datainnsamling, editering og beregninger. Også ut fra begrepsdefinisjonene i Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner blir utvalget nærmere beskrevet.

Datamaterialet innhentes i elektronisk form fra Politiets IKT-tjenester i midten av januar. Politiets IKT-tjenester står for utkjøringen av datamaterialet fra STRASAK/PAL. Noen etterfølgende rettinger og systemendringer kan forekomme etter årsskiftet, og STRASAK/PAL-registrene blir oppdatert etter at registreringen er gjort lokalt i BL (dette er mindre relevant enn tidligere). Uttrekket av data gjøres derfor først ca to uker etter statistikkperiodens utløp. I tillegg samler SSB inn data for editering av datamaterialet via Kripos (fra og med årgang 2015, tidligere via politidistriktene og Politiets IKT-tjenester) ved bruk av feillisteskjema, og personopplysninger kobles til elektronisk fra SSBs befolkningsregister.

Registreringssystemene til politiet inneholder noen gyldighetskontroller av data, og i løpet av de siste årene er disse blitt mer omfattende. I tillegg foretas noen kontroller og omkodinger av materialet i SSB. For eksempel blir mangelfulle opplysninger om gjerningskommune tillagt gjerningskommune i den grad det er mulig ut fra annen informasjon fra registeret.

Frem til og med årgang 2005 er det foretatt en manuell prosedyre med utsendelse av feillister og innsamling av rettet informasjon fra politidistriktene. Etter dette skjer editeringsarbeidet i samarbeid med Kripos, som kontakter de politidistrikt som måtte være nødvendig for å innhente riktig informasjon i saker med mangelfulle eller feil opplysninger.

SSB foretar sine editeringer i stor grad maskinelt, men det gjøres også en individuell vurdering og editering i enkeltsaker. Fra og med 2002 årgangen er det innført historiske dublettkontroller som skal sikre at samme sak ikke kommer med i flere årganger av statistikken. Fra og med 2005-2006 foretas også egne kontroller av drapssaker og saker med ilagte særreaksjoner, ut fra opplysninger hentet fra statistikkene over anmeldte lovbrudd og straffereaksjoner.

En oversikt over kontroller og SSBs bearbeidingsrutiner gjeldende til og med 2001-årgangen (som til dels også er gjeldende for senere årganger) finnes i notatet Statistikk over etterforskede lovbrudd: Dokumentasjon (SSB Notater 1999/52). Gyldighetskontroller i BL/STRASAK og bearbeidingsrutinene ved SSB videreutvikles ved behov, og medfører en stadig forbedring av datamaterialet (se Sammenlignbarhet over tid og sted for nye rutiner fra 2002).

SSB foretar prosentberegninger, blant annet oppklaringsprosenten (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

SSB lager rater per 1 000 innbyggere (5 år og over) som beregnes ut fra befolkningstall 31. desember i statistikkåret (også for aldersgrupper, kjønn og geografiske områder). Som generell regel beregnes alle per 1 000 innbyggere tall for siktede personer i alt eller hele landet med befolkningsmengder fra 5 år og over. Dette fordi den aktuelle aldersgruppen for de siktede i denne statistikken er 5 år og over (se under Definisjoner). Når per 1 000 innbyggere tall beregnes for enheten lovbrudd brukes folkemengden for hele befolkningen - slik denne type beregninger også gjøres i statistikken over anmeldte lovbrudd.

Ikke relevant.

Statistikken inneholder personopplysninger og informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive. SSB forvalter derfor datagrunnlaget for kriminalitetsstatistikken med stor varsomhet. I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle.

Det er mange forhold som kan ha betydning for sammenliknbarhet over tid i de ulike kriminalstatistikkene, og en bredere problematisering av dette er gjort i Kriminalitet og rettsvesen 2009

I løpet av 1980- og 1990-tallet skjedde det to sentrale endringer i statistikkgrunnlagene til etterforskede lovbrudd. I tillegg skjedde en omlegging rundt 2002, som har hatt betydning for mange av tabellene i statistikken:

Innføring av STRASAK ca. 1985-1990

Før 1980-årene ble enkeltskjema med opplysninger om forbrytelsessakene innhentet fra politikamrene og registrert i SSB. Oslo gikk over til EDB-basert registrering i 1979, og politikamrene i Agder i 1981. STRASAK ble innført ved de ulike politikamrene i de påfølgende årene, og i løpet av 1991 hadde alle kammer gått over til elektronisk registrering. En stund etter innføringen av STRASAK ved de ulike politikammer ble rapporteringen til SSB gjort elektronisk (se Leif Petter Olaussen, 1996, Kriminalstatistikk og virkelighet , PHS Småskrifter 1996:1, Oslo: Politihøgskolen).

En omlegging i 1984 medførte at STRASAK omfatter forbrytelser rettskraftig avgjort i statistikkåret (ikke ferdig etterforsket forut for en eventuell domstolsbehandling, slik tilfellet var tidligere). Det tidligere utvalgskriteriet ble imidlertid opprettholdt for de politikammer som ikke rapporterte i STRASAK etter 1984 (se Feilkilder og usikkerhet under Feilkilder). Da kamrene gikk over til rapportering fra STRASAK ble også utvalgskriteriet forandret. At utvalgskriteriet var forskjellig for ulike kammer, og ble forandret ved det enkelte kammerets overgang til elektronisk rapportering, førte til at noen forbrytelser ble telt dobbelt i perioden fra 1984 og frem til 1991/1992. Det er usikkert hvor stort omfang av dobbeltregistreringer disse overgangene medførte. Det virker sannsynlig at det ikke var mange dobbeltregistreringer, men at det kan ha skjedd med enkelte alvorlige forbrytelsessaker hvor det ble skrevet ut tiltale på slutten av det aktuelle året.

Ny registreringspraksis fra 1994/1995
Hvert lovbrudd med en rettskraftig avgjørelse utgjør én enhet i grunnlagsmaterialet. Dette er gjeldende praksis siden 1994/1995. Før denne innføringen var praksisen at det kun ble registrert ett lovbrudd når a) flere lovbrudd var begått ved én handling mot ett offer. Det groveste ble registrert b) flere ensartede lovbrudd var begått av samme person i et tidsrom mot ett offer c) det ene lovbruddet var begått for å bane vei for det andre. Det ble imidlertid registrert flere lovbrudd når et lovbrudd ble begått for å skjule et annet, slik det også gjøres etter 1994/1995.

STRASAK har i en lang periode vært under utvikling med hensyn til kvalitetssikring og detaljregistrering. Denne utviklingen har ført til at datagrunnlaget for statistikken inneholder mer informasjon enn tidligere. Overgangen i 1994/1995 til å registrere alle lovbrudd er av størst betydning, og medførte at antallet etterforskede lovbrudd økte i statistikken uten at dette nødvendigvis hadde sammenheng med at flere lovbrudd ble etterforsket.

Omlegging av STRASAK i 2002
Fra og med statistikkårgangen 2002 er det gjort endringer i bearbeidingen, som følge av opprettelsene av ny struktur for politidistriktene (fra 1. januar 2002) og påfølgende omlegginger i politiets straffesaksregistre BL/STRASAK/PAL (fra oktober 2002). Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd fra og med 2002:

a) Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1. januar 2002 er i stor grad begrenset.

b) Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

c) Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

d) Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker samt dialog med Politiets IKT-tjenester og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd fra og med 2002 er blitt rimelig sammenliknbar med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSB sine kategorier, har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over en lengre tidsperiode.

Innføring av ny straffelov 1.10.2015 og ny versjon av standard for lovbruddstyper

Etter ikrafttredelse av den nye straffeloven av 2005 den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret. Det er til dels vesentlige forskjeller i struktur, språk og innhold i straffeloven av 1902 og straffeloven av 2005, og i enda større grad i de tilhørende kodeverkene for registrering av lovbrudd i straffesaksregistrene. Begge kodeverkene brukes i straffesaksbehandlingen etter 1.10.2015, i og med at straffebestemmelser normalt ikke har tilbakevirkende kraft. Lovbrudd kan bli registrert og behandlet i rettssystemet lang tid etter at de er begått. Dette medfører at både straffeloven av 1902 og 2005, med hvert sitt kodeverk, vil forekomme i datagrunnlagene til alle kriminalstatistikkene i mange år fremover.

Straffesaker som omhandler brudd på straffebestemmelsene gjeldene før 1.10.2015, og registrert med kodeverk og benevnelser for disse, vil ikke alltid kunne spesifiseres og klassifiseres på samme måte som straffesaker med tilsvarende brudd på straffeloven av 2005. Noen typer lovbrudd i versjon 2015 inneholder derfor kun registrerte brudd på lovgivning gjeldende fra og med 1.10.2015, som i all hovedsak vil være lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere. Disse typene lovbrudd er i standarden og statistikkene angitt med «(fra 1.10.2015)» i navnet på klassifikasjonen. Eldre lovbrudd som ikke kan spesifiseres i like stor grad som lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere, er plassert i og navngitt som «andre eller uspesifiserte» typer av lovbrudd på samme nivå. Innholdet i statistikkene, og mulighetene for å spesifisere type lovbrudd på de laveste nivåene, vil da i stor grad være avhengig av omfanget av lovbrudd begått før eller etter 1.10.2015. Denne type tidsbrudd vil variere over tid for de ulike typene lovbrudd, og være forskjellig for de ulike typene av kriminalstatistikk. Når slike tidsbrudd er identifisert og medfører et problem for bruken av en kriminalstatistikk, vil det ofte være å anbefale at man bruker tall for den aktuelle typen lovbrudd på et mer overordnet nivå – det vil si tall som er mindre spesifisert og i mindre grad har slike tidsbrudd i seg. Se Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, i KLASS og artikkelen "De nye kriminalstatistikkene".

Andre endringer:
Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene, eller påvirket sammenliknbarheten over tid. For eksempel kunne Kripos fra og med 1.1.2005 registrere, etterforske og påtaleavgjøre egne straffesaker. Kategorien særorgan er fra og med 2005-årgangen derfor innført i statistikkene fordelt etter politidistrikt, og i denne kategorien inngår Kripos sammen med Økokrim (som har vært med i statistikken siden 1995). I statistikken over anmeldte lovbrudd inngår også Politiets utlendingsenhet i kategorien særorgan.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. Selv om selve den interne organiseringen av de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2017 og 2018, publiserer SSB fra og med 2016-årgangen kun tall fordelt etter den nye inndelingen av politidistrikt i statistikkbanken. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå lar seg sammenligne med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er imidlertid etter ny inndeling delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD, noe som medfører at en sammenligning av de berørte distriktene på tvers av 2015/2016 ikke lar seg gjøre. For en detaljert oversikt over nye politidistrikt, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

Fra 1. januar 2020 har det vært store endringer i inndelingen av fylker og kommuner pga. regionreformen. Antall fylker gikk fra 18 til 11, og antall kommuner fra 422 til 356. Dette er beskrevet i artikkelen Endringer i de regionale inndelingene. I SSBs statistikkbanktabeller med fylkesfordeling kan man velge å ta med tall for kun nye, kun gamle eller både gamle og nye fylker. Fylkene som heter det samme vi ligge med tidsserier strekker seg før og etter 2020, selv om også disse tidsseriene kan inneholde brudd på grunn av endringene i grensene mellom fylkene. Tilsvarende gjelder for tabellene med fordelinger på politidistrikt, i og med at politidistriktene, som igjen består av et helt antall kommuner, er endret. Fra 1.1.2020 er det noen grensejusteringer mellom Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vest politidistrikt. Det er i tillegg en mer betydningsfull utvidelse i Oslo og reduksjon i Sør-Øst politidistrikt. Se også Standard for fylkesinndeling, Standard for kommuneinndeling og Standard for Politidistrikt i KLASS.

Hovedlovbruddet defineres ut fra det lovbruddet som ifølge loven kan straffes strengest (se Datainnsamling, revisjon og beregninger under Produksjon og Definisjoner av viktige begreper og variabler under Definisjoner). Mange lovbrudd har en vid strafferamme. Siden det bare er tatt hensyn til lovens generelle bestemmelser, og ikke til individuelle forskjeller i lovbruddenes grovhet, vil denne metoden kunne medføre at den siktede grupperes på et annet lovbrudd enn det som var grovest i det konkrete tilfellet. I og med at tre firedeler av de siktede er siktet for kun ett lovbrudd, og at de øvrige har tilbøyelighet til å bli tatt for samme type lovbrudd, er det et relativt begrenset antall siktede som blir klassifisert for et annet lovbrudd enn det som var mest alvorlig.

Lovbrudd der politiet avslutter etterforskningen ved å innstille på tiltale inngår i statistikkgrunnlaget først når rettskraftig dom foreligger. Det er således lovbrudd ferdig behandlet av domstolene som inngår i avgjørelsestypen "Tiltale" (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner og tidligere avsnitt om overgangen til nytt kriterium for utvalg som ble innført med STRASAK i tidsperioden fra 1984 til 1991).

Ved lovbrudd som flere har vært sammen om, kan politiets avgjørelse være forskjellig for de forskjellige siktede. Tabeller der lovbruddene er gruppert på type avgjørelse, viser kun avgjørelsen for den siktede som er valgt som representant i lovbruddet (av alle lovbrudd ferdig etterforsket i 2015 hadde under 2 prosent mer enn én siktet).

Avgjørelsen "Overført til konfliktråd" innebærer at det anmeldte lovbruddet og den siktede er blitt overført til konfliktråd - og at politi og påtalemyndighet har fått tilbakemelding om at det er kommet frem til en løsning i konfliktrådet. De lovbrudd som er overført men ikke blir løst gjennom megling i konfliktråd, vil få andre rettslige avgjørelser som kategoriseres under andre typer avgjørelser i statistikken.

De aller fleste lovbrudd har kun ett gjerningstidspunkt, men for de lovbrudd som har skjedd over en tidsperiode fastsettes alder ut fra første gjerningstidspunkt. I tillegg vil de siktedes alder alltid fastsettes ut fra gjerningstidspunktet for det alvorligste lovbruddet som personen er siktet for i løpet av året. I enkelte tilfeller medfører dette at siktedes alder blir noe misvisende: Personer under den kriminelle lavalder (15 år) kan komme til å fremstå i statistikken som tiltalt og straffet. At personer under 15 år fremstår som tiltalt eller straffet kan imidlertid også skyldes feilregistrering av politiet eller at feil avgjørelse er gitt av påtalemyndighet eller domstol.

Ut fra erfaring er det ofte feilregistreringer som er årsaken til at det blir registrert siktede under 5 år. Personopplysninger om siktede under 5 år tas derfor ut av statistikken (og befolkningen 5 år og over brukes til beregning av siktede per 1 000 innbyggere).

Et lovbrudd kan inngå som en del av etterforskningen av et større sakskompleks. Dette kan være tilfelle når en person etterforskes for flere likeartet lovbrudd mot ulike ofre, eller når mange personer etterforskes for ett eller flere lovbrudd som har skjedd innenfor samme hendelsessituasjon. Et lovbrudd, og den rettskraftig avgjøre som dette har fått, vil ikke komme med i statistikken før alle de resterende lovbruddene i sakskomplekset er rettskraftig avgjort. Dette medfører at enkelte lovbrudd er rettskraftig avgjort tidligere enn i det året lovbruddet blir en del av statistikken (i statistikken for 2015 var under 6 prosent av lovbruddene avgjort i ett tidligere år enn i 2015).

Forsøk på lovbrudd er i de fleste mer alvorlige tilfellene straffbart. Slike straffbare forsøk på lovbrudd registreres vanligvis som gjennomført lovbrudd i materialet som danner grunnlag for statistikken. Undersøkelser tyder på at regelen tidligere bare unntaksvis er fulgt når det gjelder drap, og at drapsforsøk vanligvis ble registrert som grov legemsbeskadigelse frem til 1987. Etter innføring og utvikling av STRASAK har forsøk på enkelte typer lovbrudd, for eksempel drapsforsøk og voldtektsforsøk, blitt registrert og presentert som egne typer lovbrudd i statistikken.

Lovbrudd som politiet henlegger regnes som ferdig etterforsket i statistikken. Dersom et slikt henlagt lovbrudd blir oppklart et seinere år, vil dette bli telt med både det året det blir henlagt og det året det blir oppklart.

Bearbeidingen ved SSB viser at det foretas enkelte åpenbare feilregistreringer ved de ulike politikammer. Det er hvert år enkelte saker hvor rettelser ikke blir returnert til SSB. Dette medfører at opplysningene fra de politikammer som gjør rettelser blir riktigere og mer omfattende enn opplysningene fra de politikammer som ikke returnerer rettede feillister.

I BL/STRASAK er det et stort utvalg av ulike kategorier for registrering av lovbrudd og rettskraftige avgjørelser (se Definisjon av viktige begrep og variabler under Definisjoner). Så lenge gyldige koder for lovbrudd og rettskraftige avgjørelser er benyttet kan ikke SSB, gjennom bearbeidingen av statistikken, avdekke om riktige kategorier er brukt. Partielle frafall (ved at enkelte kjennemerker ikke er oppgitt på enkelte enheter) forekommer, men ved hjelp av interne kontroller i BL/STRASAK er disse begrenset til mindre sentrale kjennemerker.

Mulighetene for at det kan ha forekommet feil kategorisering i registreringen av lovbrudd er størst i statistikken over anmeldte lovbrudd, og da særlig for de mer spesifiserte typer av lovbrudd. Registreringen av type lovbrudd og rettskraftig avgjørelse ved avsluttet etterforskning foretas etter vurdering av jurist, og anses derfor å være mer pålitelig enn registreringen som foretas ved anmeldelse.

For informasjon om utvalgsfeil, se Datakilder og utvalg under Produksjon og Feilkilder og usikkerhet.

Kriminalstatistikken omfatter bare den registrerte kriminaliteten, de lovbrudd politiet oppdager eller får kjennskap til. Politiets ressurser og prioriteringer og folks tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd har stor betydning for hvilke handlinger som blir en del av kriminalstatistikken. Et ukjent antall lovbrudd blir aldri registrert. Slike uregistrerte lovbrudd kalles gjerne mørketall. Ulike intervjuundersøkelser om selvrapportert kriminalitet og utsatthet for kriminalitet tyder på at kriminaliteten som ikke blir registrert er omfattende (se blant andre Levekårsundersøkelsen, SSB). Hva som over tid registreres av kriminalitet er nødvendigvis også påvirket av endringer i lovverk og forskrifter (se Sammenlignbarhet over tid og sted under Produksjon). Disse fenomenene er imidlertid ikke direkte "feil" ved statistikken, men elementer som påvirker den. For mer om dette se kapittel 3 i Kriminalitet og rettsvesen 2009

Ikke relevant

Kontakt

Kari Malene Jørgensen Dyrstad

kari.dyrstad@ssb.no

40 90 26 95

Siri Fjærtoft Fossanger

siri.fossanger@ssb.no

99 72 49 27