Etterforskede lovbrudd

Oppdatert: 28. september 2023

Neste oppdatering: 3. juli 2024

Ferdig etterforskede lovbrudd
Ferdig etterforskede lovbrudd
2022
279 738
Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
2022
Lovbrudd etterforsket279 738
Lovbrudd etterforsket og oppklart120 465
Siktelser mot personer123 230
Siktede personer61 549
Siktede personer som inngår i tilbakefallsstatistikken66 500
Siktede personer i utgangsår med tilbakefall i den på følgende femårsperioden25 715
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
  Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
  Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddOppklaringsprosent
  ¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
  2022
  Alle lovbruddstyper279 738159 273120 46599 04042 99715 9531 2838 9531 38341 12948 46120 53943
  ¬ Eiendomstyveri92 93277 41015 52269 1244 3173 8641052 6383433 8483 8604 83317
  ¬¬ Tyveri, i alt92 61677 18315 43368 9834 2893 8101012 6353423 8343 8094 81317
  ¬¬¬ Mindre tyveri13 1715 1737 9982 9851 1681 003171 6142922 1704663 45661
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted11 9874 1977 7902 1401 123917171 5922862 1054333 37465
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 1849762088454586022665338218
  ¬¬¬ Tyveri71 98665 7016 28560 6312 3852 62362900441 6352 5311 1759
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 1982 6653 5331 55664842437627181 2681 03158957
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet5 3754 5867893 995324259868810846014515
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig11 22210 5846389 4575995217554693831276
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 3872 2011861 62429328222432690438
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig270256142411221201925
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig8 5658 1274387 592294237429142284825
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 6807 3023786 872235194126339246645
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel19 61819 13048818 4682524073690692341162
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person21 86521 42743820 28132481665511821671232
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 3866 2341525 9924819311345442392
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)3 9853 964213 812111410305761
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 8172 775422 6324498162220121
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2 0782 044341 9881640031413132
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)6 5996 4101895 85720534443041785533
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri287212320000101175
  ¬¬¬ Grovt tyveri3 8573 2795782 822371788452541910715
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted25521045178257080032518
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet97483414072089187601844914
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1 9201 6053151 35720542128142592316
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 2591 02323683814936022121902119
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig28523748214221040043117
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig3763453130534512022618
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy4664432341424501001935
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person224185391522760210211517
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)2726125100100004
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)1514114000000107
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)75687571010100519
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)109152200001010
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted976829511430010141430
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri18216110000041289
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 6023 0305722 54536510614764243937516
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 5661 172394846260597551162754725
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped893842517813917561527126
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy1 1431 016127918663021523911611
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel31622789141285443114512028
  ¬ Annet vinningslovbrudd24 38616 8077 5797 7243 2775 665141226661 5154 5901 18231
  ¬¬ Heleri og hvitvasking2 0891 0151 0741192449314039873519851
  ¬¬¬ Heleri, i alt1 879926953984939293838964717651
  ¬¬¬¬ Heleri1 731873858980237253338956217150
  ¬¬¬¬ Grovt heleri14853950472450085564
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt2048711717592209871957
  ¬¬¬¬ Hvitvasking81404103640107201351
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking12347761395210267662
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking62410100001367
  ¬¬ Bedrageri, i alt19 16314 5394 6247 5941 7645 11467167407143 07662724
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 5861 2113756349248322331258114324
  ¬¬¬ Bedrageri15 58512 3643 2216 6621 3024 35545137355872 00945321
  ¬¬¬ Grovt bedrageri1 9929641 028298370276207229863152
  ¬¬ Underslag, i alt9225243985223222911422762128443
  ¬¬¬ Underslag723432291461742039322761098140
  ¬¬¬ Grovt underslag19992107658262100103354
  ¬¬ Økonomisk utroskap10151500427200142750
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel127505200004142
  ¬¬ Regnskapsovertredelse5731803930997834013515210269
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd4528170189100014338
  ¬¬ Skatt og avgift35966293045111010262382882
  ¬¬¬ Skattesvik10518870121500475883
  ¬¬¬ Grovt skattesvik1632613701934101135084
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift912269014710021282076
  ¬¬ Tolloven83119263915858012404518110377
  ¬¬¬ Smugling5687849083230820369457486
  ¬¬¬ Annet, tolloven2631141497535042082362957
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd2912058652638646114362930
  ¬ Eiendomsskade18 52815 4473 08112 7201 764926377641315551 10652517
  ¬¬ Skadeverk, i alt18 01915 0632 95612 5721 540916356651305551 09051616
  ¬¬¬ Mindre skadeverk1 3771 029348846116652741886809025
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning5183661523014124035637314329
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)317225921694412015628271629
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk5424381043763129224621223119
  ¬¬¬ Skadeverk16 33013 8612 46911 6201 3708482354011146493242215
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning5 6804 3651 3153 400659294123025623348523923
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel8 4677 7067616 7365384284165211493241029
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk2 1831 7903931 48417312677334821238118
  ¬¬¬ Grovt skadeverk31217313910654310511578445
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning21093117523920441464456
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel6351124010106006019
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk3929101450101018026
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade509384125148224102991016925
  ¬ Vold og mishandling32 97618 41614 5602 68114 3731 1392232 6296071 4997 3382 48744
  ¬¬ Voldslovbrudd18 51010 1528 3581 2828 5791721191 2944479914 1721 45445
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 1486 7435 4059745 539159718333969731 9221 28144
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 7326 5495 1839235 399158697933919721 7531 27444
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse41619422251140124051169753
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 69796173628566709903215833043
  ¬¬¬¬ Kroppsskade1 52089962127261908853214772641
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade17762115134801500106465
  ¬¬¬ Drap330330000700260100
  ¬¬¬ Drap, forsøk84678140160072093
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død9417770161030170382
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade601050091020145283
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død34727070010025179
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 4061 94745901 92921641413714219
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 3171 92739001 91021539413083817
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner8920690190120063478
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson1 7593481 4111130782226014121 0418480
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd28913015911117205413871455
  ¬¬ Trusler, i alt7 7073 8833 8244283 17722850829921772 22949750
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)5 8633 2952 5683862 67919931591841701 32439944
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)240118122219232341184251
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson1 191353838153061715133446257270
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler41311729661009271321962472
  ¬¬ Ran og utpressing1 050729321436229568108111951631
  ¬¬¬ Ran6974422552711651510011148537
  ¬¬¬ Grovt ran92543833200150032141
  ¬¬¬ Utpressing2612332813244552300151011
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000..
  ¬¬ Tvang16142119729511101102574
  ¬¬ Frihetsberøvelse11869497620061138342
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold131854608212200162835
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5 2333 4361 7975172 200677423786632854148434
  ¬¬ Menneskehandel5814441120110043076
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling86233000002025
  ¬¬ Annen vold og mishandling000000000000..
  ¬ Seksuallovbrudd7 7233 1934 5304682 6056357461203443 22647959
  ¬¬ Voldtekt, i alt2 1271 294833771 200116117006467039
  ¬¬¬ Voldtekt2 0121 280732741 190115112005516936
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år737229508172070587003685369
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 2751 0512245798311025001831618
  ¬¬¬ Grov voldtekt115141013100150095188
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)90288020040084098
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder251213380110011152
  ¬¬ Voldtekt, forsøk85424314270110039351
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold12745822420140072665
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år509924173880121003088882
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående111228902002800701180
  ¬¬ Seksuell handling1 1675026656443143665324758757
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år740192548151731348424266874
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke427310117492583018130491927
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 43863580319040830710241694379156
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)7062454617716053452533095265
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder7323903421132482545721161283947
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd2 1595611 5981183892826142111431 17912374
  ¬ Rusmiddellovbrudd29 1167 43221 6841 9364 1681 161167592474 05912 5304 45674
  ¬¬ Narkotikalovbrudd16 9794 97312 0061 5202 617700136406382 0275 7383 79771
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven6 8831 2655 6182698378970171291 0192 1252 27482
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 1602942 8667232154050205211 48579091
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse3 7239712 752262605743012194986401 48474
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt10 0963 7086 3881 2511 7806116623591 0083 6131 52363
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven9 2653 5605 7051 2211 6726105721491 0082 9661 50862
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven831148683301081921006471582
  ¬¬ Doping1 1225855376720131347021019612448
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven17636140225814028634580
  ¬¬¬ Doping, straffeloven946549397651763053301821337942
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring9 8281 1778 65101 140132416531 5496 48944588
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk9 5471 1408 40701 103132415931 4186 39143688
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet28137244037006013198987
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt3636429944614055187505282
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse3626429844614055187495282
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse101000000010100
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd82463319134516412139186573823
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse27 1499 23817 9112 1385 6051 2782171 134996 7136 8223 14366
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse9 6682 7646 9043382 07730544507322 9492 1211 29571
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 5748092 765197017019142181 62752345577
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet8105475643811152631199993
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus94128265902571784323611569770
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 8234731 350154064210941463534825974
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning6 0941 9554 1393191 37623525365141 3221 59884068
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 2084551 7532741378172641481834379
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 1947171 477784262011273245269525567
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 69278390921453727512064568524254
  ¬¬ Myndighetskrenkelse11 5982 7578 841422 440148127496453 3103 5471 44376
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 8512 0267 825161 8576588458433 1122 9651 24779
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson2 1813081 87382522127981375374826186
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson1 6022001 4024165161570555757519588
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson5791084714875122881961736681
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 6701 7185 95281 6054461360302 3592 21798678
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet867797880695528638221715591
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud3 0891 0602 02931 019731201204111 14824966
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 8243562 4681322201310341 42154239887
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring558904680729910013915216784
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning33213319941233318061581760
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage9063745325291611790164614659
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring626168458013423111064104173
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage280206745157386801051526
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning56923133871941020501367412359
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud7528470270120038763
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold40337422070007018
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning45417028431451012301362911663
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet27198013600001730
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse24510713814856224246462056
  ¬¬ Integritetskrenkelse5 8833 7172 1661 7581 08882546131224541 15440537
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse3 4132 3451 0681 2045066013426618570714431
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 157469688443228320921314588859
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk80728252526190481831973517365
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet3501871631813235261341071547
  ¬¬¬¬ Pengefalsk86671929324200115322
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 0441 7832611 1231415109173201932813
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)287228591483147221742721
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)1 7571 5552029751104637152131512111
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse12626100811430133412579
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 568877691449287136546109834818944
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 21759662127925260544109031716051
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem3512817017035760208312920
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred3412101313710860536240242938
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering291186105561273020417541036
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse27099171126025230114213363
  ¬ Trafikkovertredelse42 3548 89233 4621 5165 7211 3513044474821 2308 6373 10079
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse41 6658 69932 9661 4675 6321 3102904444620 8518 5923 03379
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 3078319 47617376132193214 3873 97989692
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet11 21892110 2971643822191562227 3052 30965992
  ¬¬¬ Personskade3 0111 5261 4851171 3436158231 03320815949
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 1295 42111 7081 1853 17096997147208 1262 0961 31968
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning6891934964989411432379456772
  ¬ Annet lovbrudd4 5742 4382 1367331 1675063262221 36635233447
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 6792 0441 6356599144591251221 11221623444
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd107315100001230
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 132559573341194240110447506551
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 5371 4781 05931771543412402266516516742
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning34615718941311390090633655
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning549237312701223411110164736457
  Standardtegn i tabeller
 • Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
  Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
  Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
  ¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
  20221
  I alt279 738159 273120 46599 04042 99715 9531 2838 9531 38341 12948 46120 539
  Oslo66 97046 63120 33931 6088 5296 1623321 388686 3728 2374 274
  Øst43 35722 07721 28012 7616 7632 1743791 094766 9079 0934 110
  Innlandet16 4247 8388 5864 4722 556714965921293 6623 296907
  Sør-Øst35 09318 96216 13111 9575 1971 5942141 2472455 1217 0342 484
  Agder18 45310 3758 0785 8542 6141 879288251082 5173 5871 041
  Sør-Vest25 64815 34410 3049 0544 0242 225419731803 1883 7012 262
  Vest23 33312 81910 5147 6984 082988517231063 9004 2401 545
  Møre og Romsdal8 7143 4565 2582 1071 3229183851292 2211 912611
  Trøndelag21 88812 8679 0218 8753 776167496301403 1743 1491 928
  Nordland8 8544 3334 5212 2822 0261411481951 6711 646628
  Troms6 8792 9143 9651 6661 206735407631 6061 445444
  Finnmark3 7801 5482 232650851192820243718983286
  Svalbard1444110326150051641815
  Særorgan201681333036111081204
  Uoppgitt politidistrikt000000000000
  1Som følge av endringer i kommuneinndelingen fra 1.1.2020 er politidistriktene, som består av et helt antall kommuner, endret. Se endringer i www.ssb.no/klass
  Standardtegn i tabeller
 • Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
  Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
  Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
  20221
  Lovbrudd etterforsket
  I alt279 73892 93224 38618 52832 9767 72329 11627 14942 3544 574
  Oslo66 97029 5646 1685 1007 6169194 6396 3226 212430
  Øst43 35712 5953 9212 0265 0631 9945 3024 3527 462642
  Innlandet16 4243 9571 8039021 7265271 6841 6013 918306
  Sør-Øst35 09311 4393 0662 2763 8556914 2003 2515 884431
  Agder18 4536 4701 5381 2802 2473332 0331 9822 240330
  Sør-Vest25 6488 7242 1822 0362 9594812 7292 6423 359536
  Vest23 3337 5251 5881 3472 9237992 4742 1943 907576
  Møre og Romsdal8 7141 7137006281 1284881 0938961 848220
  Trøndelag21 8887 3101 9271 7162 4336432 2461 7583 562293
  Nordland8 8541 7847295811 3633791 1758871 677279
  Troms6 8791 4324944039603189457531 385189
  Finnmark3 780399182223670148555429888286
  Svalbard144192815217371133
  Særorgan20118621812445123
  Uoppgitt politidistrikt0000000000
  Lovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent
  I alt43173117445974667947
  Oslo3012238353969617439
  Øst49203419468078647947
  Innlandet52184123464678718452
  Sør-Øst46183521505476667938
  Agder44193424454178697948
  Sør-Vest40172615434369668036
  Vest45203217455372717548
  Møre og Romsdal60342925597483758656
  Trøndelag41143212455673627945
  Nordland51193924475970677948
  Troms58253341525577758662
  Finnmark59194322564877727758
  Svalbard7221..75805076896482
  Særorgan66..58..83..10060..74
  Uoppgitt politidistrikt....................
  1Som følge av endringer i kommuneinndelingen fra 1.1.2020 er politidistriktene, som består av et helt antall kommuner, endret. Se endringer i www.ssb.no/klass
  Standardtegn i tabeller
 • Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
  Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
  I altIngen siktede1 siktet2 siktede3 siktede4 siktede5 siktede6 siktede7 eller flere siktede
  2022
  Alle lovbruddstyper279 738162 106113 3783 263576244893349
  ¬ Eiendomstyveri92 93277 79114 18679912027630
  ¬¬ Tyveri, i alt92 61677 55814 10979511827630
  ¬¬¬ Mindre tyveri13 1715 3457 677134123000
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted11 9874 3647 484126103000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 184981193820000
  ¬¬¬ Tyveri71 98665 8835 5844327210230
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 1982 7183 301152223110
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet5 3754 61264497173110
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig11 22210 6125247772000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 3872 2171511540000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig27025612200000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig8 5658 1393616032000
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 6807 30930748160000
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel19 61819 1564362150000
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person21 86521 4693642452010
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 3866 240138511010
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)3 9853 96717100000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 8172 77936200000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2 0782 04928100000
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)6 5996 4341451541000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri28781300000
  ¬¬¬ Grovt tyveri3 8573 2793631702913300
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted255210281330100
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet974834795451100
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1 9201 605213791012100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 2591 02315859612100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig285237331230000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig37634522810000
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy46644313460000
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person224185211350000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)27261000000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)15140100000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)75687000000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1090010000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted9768131240000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1829700000
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 6023 0514855951100
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 5661 1853473021100
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped89384444500000
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy1 1431 022942430000
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel31623377420000
  ¬ Annet vinningslovbrudd24 38617 0336 8764083525225
  ¬¬ Heleri og hvitvasking2 0891 02297671104105
  ¬¬¬ Heleri, i alt1 8799338696083105
  ¬¬¬¬ Heleri1 7318807885361003
  ¬¬¬¬ Grovt heleri1485381722102
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt204871031121000
  ¬¬¬¬ Hvitvasking814038111000
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking12347651010000
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking624000000
  ¬¬ Bedrageri, i alt19 16314 6844 1982471516120
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 5861 260322400000
  ¬¬¬ Bedrageri15 58512 4572 984123515010
  ¬¬¬ Grovt bedrageri1 992967892120101110
  ¬¬ Underslag, i alt9225513551132000
  ¬¬¬ Underslag723459250932000
  ¬¬¬ Grovt underslag19992105200000
  ¬¬ Økonomisk utroskap1015343320000
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1272210000
  ¬¬ Regnskapsovertredelse5732003571510000
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd452916000000
  ¬¬ Skatt og avgift359712652111000
  ¬¬¬ Skattesvik1051983300000
  ¬¬¬ Grovt skattesvik16327129700000
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift9125531111000
  ¬¬ Tolloven8312015973111000
  ¬¬¬ Smugling568824632201000
  ¬¬¬ Annet, tolloven263119134910000
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd29121567711000
  ¬ Eiendomsskade18 52815 5702 55026683372101
  ¬¬ Skadeverk, i alt18 01915 1812 46924471351801
  ¬¬¬ Mindre skadeverk1 3771 0442962862100
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning5183721281341000
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)31722684501100
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk542446841020000
  ¬¬¬ Skadeverk16 33013 9632 05620661281501
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning5 6804 4181 0811213614901
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel8 4677 73766243175300
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk2 1831 8083134289300
  ¬¬¬ Grovt skadeverk3121741171045200
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning2109497945100
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel635110100100
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk392910000000
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade5093898122122300
  ¬ Vold og mishandling32 97619 13412 75876218274411510
  ¬¬ Voldslovbrudd18 51010 4807 3445001044224106
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 1487 0634 58135589252285
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 7326 8694 43032169191653
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse41619415134206632
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 697962648621210111
  ¬¬¬¬ Kroppsskade1 5209005594687000
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade17762891643111
  ¬¬¬ Drap33029211000
  ¬¬¬ Drap, forsøk84672311010
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død941776100000
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade601050000000
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død34726100000
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 4061 9513896500100
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 3171 9313256000100
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner892064500000
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson1 7593491 398804000
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd289132151411000
  ¬¬ Trusler, i alt7 7074 0323 56782175301
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)5 8633 4352 33672125300
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)240119108750001
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson1 191358830300000
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler413120293000000
  ¬¬ Ran og utpressing1 050730168963513431
  ¬¬¬ Ran697442131782612431
  ¬¬¬ Grovt ran9254141581000
  ¬¬¬ Utpressing26123423310000
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000
  ¬¬ Tvang161441031012001
  ¬¬ Frihetsberøvelse11869231086101
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold1319038300000
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse5 2333 6691 48550136820
  ¬¬ Menneskehandel5814281140100
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling862000000
  ¬¬ Annen vold og mishandling000000000
  ¬ Seksuallovbrudd7 7233 2054 45144136301
  ¬¬ Voldtekt, i alt2 1271 294816853100
  ¬¬¬ Voldtekt2 0121 280718743000
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år737229497623000
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 2751 051221120000
  ¬¬¬ Grov voldtekt1151498110100
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)90288000000
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder251210110100
  ¬¬ Voldtekt, forsøk854243000000
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1274579210000
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år50992410600100
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående1112289000000
  ¬¬ Seksuell handling1 167505656501000
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år740192544400000
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke427313112101000
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 438644784720100
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)706245455510000
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder732399329210100
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd2 1595611 5741652001
  ¬ Rusmiddellovbrudd29 1167 80320 7744486517342
  ¬¬ Narkotikalovbrudd16 9795 32411 1524146416342
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven6 8831 5285 27267124000
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 1604172 69236123000
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse3 7231 1112 5803101000
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt10 0963 7965 8803475212342
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven9 2653 6485 325263212321
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven831148555843110021
  ¬¬ Doping1 122596521500000
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven17639136100000
  ¬¬¬ Doping, straffeloven946557385400000
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring9 8281 1808 6272001000
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk9 5471 1428 3871701000
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet28138240300000
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt36366291510000
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse36266291500000
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse100010000
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd824637183400000
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse27 1499 62017 06434757351097
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse9 6682 9146 5471542517434
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 5748882 59265149231
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet81061746300000
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus9413016281011000
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 8235261 21852138231
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning6 0942 0263 95589118203
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 2084791 7022231001
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 1947341 4382000101
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 6928138154787101
  ¬¬ Myndighetskrenkelse11 5982 9158 57287134151
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 8512 1187 6685054141
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson2 1813251 8441200000
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson1 6022151 3771000000
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson579110467200000
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 6701 7935 8243854141
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet86783779302000
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud3 0891 1051 984000000
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 8243712 4212431040
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring55899458100000
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning3321351821021101
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage9063745151510010
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring6261684421410010
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage28020673100000
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning5692802681650000
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud752946000000
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold40334300000
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning4542182181350000
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet27216000000
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse245122115620000
  ¬¬ Integritetskrenkelse5 8833 7911 9451061914512
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse3 4132 3671 0132840010
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 1574826581520000
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk8072915041110000
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet350191154410000
  ¬¬¬¬ Pengefalsk866719000000
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 0441 790244720010
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)28722851620000
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)1 7571 562193100010
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1262892600000
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 568899575621414400
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 217617515551214400
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem35128260720000
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred341223108900001
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering29118995510100
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse270113154200001
  ¬ Trafikkovertredelse42 3549 39232 8598697001
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse41 6659 04532 5268067001
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 3078489 448821000
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet11 21893810 277201000
  ¬¬¬ Personskade3 0111 5671 4321011000
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 1295 69211 3696034001
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning689347333630000
  ¬ Annet lovbrudd4 5742 5581 86010312163022
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 6792 1051 47183109100
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd1082000000
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 1325735331924100
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 5371 5249366485000
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning346209127802000
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning54924426212252022
  Standardtegn i tabeller
 • Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
  Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
  I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
  2022
  Alle lovbruddstyper123 230104 17019 0605 6926 89610 78613 98916 09230 09920 24112 5126 923
  ¬ Eiendomstyveri16 26011 1345 1261 9831 5946091 0371 7524 3352 8611 415674
  ¬¬ Tyveri, i alt16 16911 0515 1181 9831 5885981 0281 7424 3062 8441 409671
  ¬¬¬ Mindre tyveri8 0004 6593 3411 3161 2423194366241 6161 173767507
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted7 7784 5023 2761 2951 2123114155981 5601 140750497
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri2221576521308212656331710
  ¬¬¬ Tyveri6 6735 0021 6715962662313918812 1561 431569152
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted3 6712 4141 25744692812174381 168719383127
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet88780384464136631052732426417
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig69755414317193238149251160274
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig1861473914791733653560
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig16133000016522
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig4953941013122321115180120192
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy44941732554322547133121320
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel49045931336141881197113280
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person447323124495220305413073354
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale1621065611827166235192
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)19163340306120
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)403826801910510
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)302010381484110
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)1961435326241715214831122
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri323200216074300
  ¬¬¬ Grovt tyveri85778176163216151120335133459
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted696451121120201013
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet209196132365318764083
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig451408433156895818965233
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig341304373156584115847112
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig67625000217181191
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig43421000101013730
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy4140100006151280
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person60481202061130650
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)110000000010
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)211000001100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)770000123100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)110000100000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted4938110204926440
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri272520103275000
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy6396093055483250117199107283
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil42540322332827378412271203
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped5554175148181020
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy159152715154925592660
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel918380611910291763
  ¬ Annet vinningslovbrudd7 9806 4541 5261242765041 0971 3212 2221 490738208
  ¬¬ Heleri og hvitvasking1 2251 073152846701212234002438925
  ¬¬¬ Heleri, i alt1 07895212654061892053622207917
  ¬¬¬¬ Heleri93983010953847701753211977412
  ¬¬¬¬ Grovt heleri1391221702141930412355
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt1441192536932173722108
  ¬¬¬¬ Hvitvasking4737100639611822
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking9782153062311261486
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking321000011100
  ¬¬ Bedrageri, i alt4 8363 7511 0851062203888608941 30668930964
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende3312201111619154865108301911
  ¬¬¬ Bedrageri3 2882 5287609016629462256285346420631
  ¬¬¬ Grovt bedrageri1 2171 003214035791902673451958422
  ¬¬ Underslag, i alt3882631253831475591984312
  ¬¬¬ Underslag27919782383141387253294
  ¬¬¬ Grovt underslag10966430006171945148
  ¬¬ Økonomisk utroskap5447700035132481
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel871000106001
  ¬¬ Regnskapsovertredelse38935930001730931448430
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd16151000026710
  ¬¬ Skatt og avgift31629323013132791986815
  ¬¬¬ Skattesvik89818003742327196
  ¬¬¬ Grovt skattesvik14413860005154743304
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift83749010182128195
  ¬¬ Tolloven66657393019437319416712257
  ¬¬¬ Smugling51143675015296014812210046
  ¬¬¬ Annet, tolloven15513718004141346452211
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd827397022122220143
  ¬ Eiendomsskade3 5893 15443579735130334941466743620369
  ¬¬ Skadeverk, i alt3 4013 00839366034830034540766042219960
  ¬¬¬ Mindre skadeverk38433747813829323976582011
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning171154174317101812352952
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)103967141116119211155
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk1108723241033182018104
  ¬¬¬ Skadeverk2 8382 51732154729426129534555333016647
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning1 5311 3621693491621141371763091947812
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel834742921135990116122158906125
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk47341360857357424786462710
  ¬¬¬ Grovt skadeverk1791542532161018233134132
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning152129232414816212828112
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel17161811101500
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk1091011122120
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade18814642137334771449
  ¬ Vold og mishandling15 49813 2632 2351 7431 4311 3281 7302 0043 4092 1741 223456
  ¬¬ Voldslovbrudd9 0567 5301 5269508969091 0651 2461 9541 171627238
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt5 8564 9618958396425776317231 148740400156
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse5 4794 6078727765755115816891 090712392153
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse377354236367665034582883
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt8778205755108137132134167854712
  ¬¬¬¬ Kroppsskade709659505377110120106135574110
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade1681617231271228322862
  ¬¬¬ Drap4033701135161013
  ¬¬¬ Drap, forsøk9174172351216325133
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død7360130291021751216
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade46361000571931011
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død27243024318225
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt526399127331540832221163113
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner45233511732143367192992913
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner746410011716301720
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson1 4271 0683594713114221323931819411330
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd16611551462324443416105
  ¬¬ Trusler, i alt3 8223 437385379275221424516928634333112
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)2 5502 25030033721014317332361543023683
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1441395223124010431121
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson83476965185558751462281488125
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler29427915278136374245143
  ¬¬ Ran og utpressing561526351671247746486519123
  ¬¬¬ Ran45742928157111683734371012
  ¬¬¬ Grovt ran7270256781223551
  ¬¬¬ Utpressing32275572125460
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000
  ¬¬ Tvang14213931311168228730
  ¬¬ Frihetsberøvelse10393106830121125830
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold4434100113821820
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 7011 458243228114729716237832123792
  ¬¬ Menneskehandel674423012111296611
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling220010001000
  ¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
  ¬ Seksuallovbrudd4 6244 54777330384408915292881701536177
  ¬¬ Voldtekt, i alt86384419799058717419014712727
  ¬¬¬ Voldtekt7557371878825667711741445825
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år5295121760633437401161114622
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder226225118192230315833123
  ¬¬¬ Grov voldtekt108107118243163692
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)888711203292672
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder20200062117120
  ¬¬ Voldtekt, forsøk434300111332320
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold868333032231216234
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år428419913609049237368448
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående8983638208332645
  ¬¬ Seksuell handling668666239204123629143794536
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år552551132142322513122663423
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke11611517618111621131113
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd8098018524781147821311438739
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)46846712743601044860723420
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder341334725421433471715319
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 6381 608301411581323897029622017458
  ¬ Rusmiddellovbrudd21 98719 3502 6371186682 0672 8103 4806 3583 7601 967759
  ¬¬ Narkotikalovbrudd12 26610 8671 3991115381 3341 8012 1283 5831 809801161
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 5144 851663663377388329321 49375231252
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 8252 4853402417035841244979442416826
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 6892 3663234216738042048369932814426
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 7526 016736452015969691 1962 0901 057489109
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 8625 213649451965568681 0451 76887441694
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven8908038705401011513221837315
  ¬¬ Doping537513241827528823998204
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven14013460171623622731
  ¬¬¬ Doping, straffeloven397379181720366517771173
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring8 6917 5621 1292996288661 1962 4391 7791 109573
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 4457 3261 1190946178471 1732 3841 7251 049556
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet246236102511192355546017
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt3022485402074753239252017
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse2992465302074743237252017
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse321000102000
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1911603143416365849174
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse18 13515 7292 4064448741 7122 3162 6714 6772 9091 761771
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse7 0436 3097342643146158911 0541 7801 096635394
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 8252 527298268232953648165139322998
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet7527114117107168148152875032
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus6575857202691131071781125818
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 4161 231185257315325522632119412148
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning4 2183 7824362382322863555731 129703406296
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted1 7581 6261328714617118828450524311123
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd1 4951 4247116378012220247130317094
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning96573223313549354587153157125179
  ¬¬ Myndighetskrenkelse8 7847 4681 316673709191 2291 3222 2231 406943305
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet7 8406 7751 065503558831 1531 1871 8981 214833267
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson1 8701 6242461911627732732240123412747
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson1 3981 227171179419725325728715710234
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson47239775222807465114772513
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning5 9705 151819312396068268651 497980706220
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet790652138149110514413418470408
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1 9841 74324165966104229605426370119
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 5132 14137257541053043149631019165
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring4604105000327541691256616
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning2232051861422211743493912
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage552374178542051842051205112
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring478334144031643681801134510
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage74403451481625762
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning26122338207173995523217
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud4644200026141374
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold10100001042210
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning20516936206152979372413
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet550000000050
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse1269135101198122520229
  ¬¬ Integritetskrenkelse2 3081 95235611319017819629567440718372
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 0859071781870961041523441956739
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk6935969721138491072401535538
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk528461670102742841761184823
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet1651353021117236435715
  ¬¬¬¬ Pengefalsk19172012931300
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)268208601646223637713091
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)6860814110225430
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)20014852155123435662661
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse10586190123410532930
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold82574976348350591072581556316
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted74567273338145541032001516216
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem807731255458410
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred1279631402910104913102
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering113892420786121819185
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse158111471114172045252510
  ¬ Trafikkovertredelse32 86928 6604 2091371 2263 7163 5473 9577 1045 5104 2453 427
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse32 61728 4234 1941311 2173 7033 5143 9357 0335 4614 2103 413
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort9 4868 588898564997029221 2382 4581 7951 167649
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet10 2849 1431 14151621 4751 3431 3532 1111 7161 405714
  ¬¬¬ Personskade1 4571 0853722971147119125215199198354
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse11 3909 6071 783414851 3791 1301 2192 2491 7511 4401 696
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning252237156913332271493514
  ¬ Annet lovbrudd2 2881 8794091692139188201446400424382
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 6641 42723714455390121311311373346
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000001000
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd59456925537113090111157180
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 069857212942467991220200216166
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning837211001153620911
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning54138016124785977599694225
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
  Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
  Siktede personer for eiendomstyveriSiktede personer for annet vinningslovbruddSiktede personer for eiendomsskadeSiktede personer for vold og mishandlingSiktede personer for seksuallovbruddSiktede personer for rusmiddellovbruddSiktede personer for ordens- og integritetskrenkelseSiktede personer for trafikkovertredelseSiktede personer for annet lovbrudd
  2022
  Begge kjønn
  Alle aldre 5 år og over8 7013 8202 5498 9821 84514 00411 48924 1791 958
  5-14 år1 5571026521 21230110037311616
  15-17 år1 22314625786126951960390688
  18-20 år4141762147871901 4281 2172 912131
  21-24 år5193732178851301 7831 5512 578172
  25-29 år7695272801 0841722 0821 6342 718187
  30-39 år1 7641 0934541 8663053 6772 7144 838353
  40-49 år1 2438162941 2342172 4161 7813 964333
  50-59 år7364291347271641 3621 0613 225345
  60 år og over47615847326976375552 922333
  Menn
  Alle aldre 5 år og over5 5833 0602 2567 7071 78712 1179 90620 6531 602
  5-14 år755815641 0112787731410913
  15-17 år62712422774726544750782462
  18-20 år2901401937111861 2461 0582 478107
  21-24 år3962881947891291 5681 3522 238126
  25-29 år5694222579341671 8401 4392 348140
  30-39 år1 3268654101 5572943 2152 3604 118283
  40-49 år8776542521 0312112 0491 5223 396282
  50-59 år4733531196331601 1339032 792297
  60 år og over27013340294975424512 350292
  Kvinner
  Alle aldre 5 år og over3 1187602931 275581 8871 5833 526356
  5-14 år802218820123235973
  15-17 år5962230114472968226
  18-20 år124362176418215943424
  21-24 år123852396121519934046
  25-29 år20010523150524219537047
  30-39 år438228443091146235472070
  40-49 år36616242203636725956851
  50-59 år263761594422915843348
  60 år og over2062573209510457241
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
  Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
  I alt1 lovbrudd2 lovbrudd3 lovbrudd4 lovbrudd5 lovbrudd6 lovbrudd7 lovbrudd8 lovbrudd9 lovbrudd10 eller flere lovbrudd
  2022
  Alle aldre 5 år og over61 54942 9139 2333 4451 8521 0236574303152721 409
  5-14 år3 7812 8984742118735201513820
  15-17 år3 9852 888565209124623222151355
  18-20 år6 0344 353870316181875731212593
  21-24 år6 4364 3241 02539521011981613931151
  25-29 år7 0224 5881 13743723913889624635251
  30-39 år12 6648 0622 0808324742841881339782432
  40-49 år9 5906 4951 511569304171119585748258
  50-59 år6 8775 0071 0153381619651402323123
  60 år og over5 1604 29855613872312084726
  Begge kjønn61 54942 9139 2333 4451 8521 0236574303152721 409
  Menn50 49534 5557 7982 9761 6018895783632732301 232
  Kvinner11 0548 3581 43546925113479674242177
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
  Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
  I altIngen medskyldige1 medskyldig2 medskyldige3 medskyldige4 eller flere medskyldige
  2022
  Alle aldre 5 år og over61 54955 9743 2781 023512762
  5-14 år3 7812 234730379192246
  15-17 år3 9853 16941615791152
  18-20 år6 0345 4823018857106
  21-24 år6 4365 8643251015690
  25-29 år7 0226 499354783061
  30-39 år12 66411 8635781185055
  40-49 år9 5909 170317552325
  50-59 år6 8776 643168341022
  60 år og over5 1605 050891335
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  Siktede personerSiktede personer per 1 000 innbyggere
  Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
  2022
  Alle aldre 5 år og over61 54950 49511 05411,8119,254,27
  5-14 år3 7812 6671 1145,928,133,59
  15-17 år3 9853 05493120,3230,369,75
  18-20 år6 0345 09494031,3151,689,99
  21-24 år6 4365 50193523,7939,417,14
  25-29 år7 0225 9431 07919,0731,486,01
  30-39 år12 66410 5212 14316,5526,925,72
  40-49 år9 5907 8921 69813,4021,574,85
  50-59 år6 8775 6931 1849,3315,153,28
  60 år og over5 1604 1301 0303,896,501,49
  Ettårige aldersgrupper
  5 år3300,050,100,00
  6 år7700,110,220,00
  7 år232210,370,690,03
  8 år322840,520,880,13
  9 år6451131,021,600,42
  10 år12497271,922,940,86
  11 år207139683,184,152,16
  12 år5143591557,6910,484,75
  13 år1 18782036717,4523,4411,11
  14 år1 6201 14147924,0632,8414,70
  15 år1 23586337218,8125,5811,66
  16 år1 4291 11531421,6532,909,78
  17 år1 3211 07624520,4932,637,78
  18 år2 1371 77835932,9253,3411,37
  19 år2 0461 71832831,8152,2410,43
  20 år1 8511 59825329,1749,398,13
  21 år1 7171 45726026,4243,628,23
  22 år1 6361 41322324,0240,106,78
  23 år1 6051 38222323,3838,856,74
  24 år1 4781 24922921,5035,316,86
  25 år1 4561 26019620,5234,465,70
  26 år1 4821 25722520,2033,406,29
  27 år1 3461 13321318,2329,895,93
  28 år1 3701 15721318,4030,405,85
  29 år1 3681 13623218,0929,426,27
  30 år1 3741 15921517,7329,115,70
  31 år1 4331 20023318,1729,796,04
  32 år1 3481 09325516,8226,846,47
  33 år1 2881 08820016,2727,015,14
  34 år1 2551 04321215,9526,035,49
  35 år1 2391 02921016,3526,805,61
  36 år1 2101 03617416,0526,804,74
  37 år1 15493721715,5624,676,00
  38 år1 20098321716,4326,446,05
  39 år1 16395321016,0225,515,96
  40 år1 06888018814,6423,515,29
  41 år1 09493615815,3725,864,52
  42 år97678918713,5421,345,33
  43 år95977418513,5421,355,35
  44 år94579515013,4522,084,38
  45 år97379717614,2222,855,25
  46 år90873417413,0120,525,11
  47 år87270616612,1719,364,72
  48 år91073517512,2319,434,78
  49 år88574613911,9119,593,84
  50 år og over12 0379 8232 2145,839,722,10
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
  Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
  I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
  2022
  Alle lovbruddstyper61 54950 49511 0543 7813 9856 0346 4367 02212 6649 5906 8775 160
  ¬ Eiendomstyveri6 9574 1292 8281 3921 0913163695051 257965620442
  ¬¬ Tyveri, i alt6 9384 1122 8261 3921 0903113675041 253963619439
  ¬¬¬ Mindre tyveri4 2612 2012 060924915203178225568505385358
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted4 1612 1422 019913895198170215551491376352
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri100594111205810171496
  ¬¬¬ Tyveri2 1841 4617234351478913220553636520075
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 44685159533868367413635024113865
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2291963329191821175942186
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig12794331010812222726102
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig58451310646981140
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig211000001001
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig674819044613181561
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy78753110789281050
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel12611313205103143925100
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person17512946373591473319192
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale694722108253201092
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)752020102020
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)13112540111100
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1394341301010
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)73571619176439870
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri330001000200
  ¬¬¬ Grovt tyveri3453123312711385711375266
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted4241110211138511
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet90837105910312473
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1721531911424285640162
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig123107161141622432691
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig32302000629951
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig17161000244520
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy990000015300
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person231760003312320
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)110000000010
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)101000000100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)550000103100
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)110000100000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted15105000139110
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri990041121000
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy14813810212181917361880
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil988998137181426930
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped21210441104520
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy29281940036430
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel19172015214213
  ¬ Annet vinningslovbrudd2 8502 24360784106127267360775628353150
  ¬¬ Heleri og hvitvasking40733968526305165110713613
  ¬¬¬ Heleri, i alt317267502222332549356287
  ¬¬¬¬ Heleri229190392201416376843245
  ¬¬¬¬ Grovt heleri8877110291617251342
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt8971183471911171486
  ¬¬¬¬ Hvitvasking28199043724611
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking6152930412913875
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking110000000100
  ¬¬ Bedrageri, i alt1 2168903267071661341773512179535
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende8749389133910231244
  ¬¬¬ Bedrageri791594197615454971132221155223
  ¬¬¬ Grovt bedrageri33824791049285410690398
  ¬¬ Underslag, i alt26717790382439325864318
  ¬¬¬ Underslag19712968382433234340194
  ¬¬¬ Grovt underslag704822000691524124
  ¬¬ Økonomisk utroskap312920001151761
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel761000106000
  ¬¬ Regnskapsovertredelse2702482200071963995626
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd871000015200
  ¬¬ Skatt og avgift877890001419272313
  ¬¬¬ Skattesvik32293000017996
  ¬¬¬ Grovt skattesvik18180000112572
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift3731600002101375
  ¬¬ Tolloven5154348101631561471259851
  ¬¬¬ Smugling410343670142448121928040
  ¬¬¬ Annet, tolloven10591140027826331811
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd423576012511683
  ¬ Eiendomsskade1 3551 175180534161100961081651105130
  ¬¬ Skadeverk, i alt1 1841 0461384091589793102159974722
  ¬¬¬ Mindre skadeverk1301141647151276191833
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning615472765527810
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)32293656206421
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk373161441046602
  ¬¬¬ Skadeverk956847109334132817587123693718
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning53547164223783735406335186
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel2302072361132027313922116
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk191169225041241316211286
  ¬¬¬ Grovt skadeverk98851328114119171071
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning75641120939814651
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel15141810101400
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk871011112020
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade17112942125333661348
  ¬ Vold og mishandling7 7346 5961 1381 0817686617599101 5651 046641303
  ¬¬ Voldslovbrudd5 1144 2798355765185185966541 027682373170
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 0782 607471492350285305332549422229114
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 7892 336453434302230266309514399224111
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse289271185848553923352353
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt759712475492125112118136694211
  ¬¬¬¬ Kroppsskade6175764152659810392112483710
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade142136622727926242151
  ¬¬¬ Drap342770113513713
  ¬¬¬ Drap, forsøk58526235121114542
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død645212026911451215
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade3829900260731010
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død26233024317225
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt27720770227244611057227
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2411776421620389552207
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner363060114815520
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson7675622052265791221261761055814
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd7760174310915151254
  ¬¬ Trusler, i alt1 1971 07811919789657313725917313173
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)7176387917463323459135996853
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)4642413013614711
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson402369331023303567102655416
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler32293032158283
  ¬¬ Ran og utpressing3733492412273413136501442
  ¬¬¬ Ran301281201146834222428911
  ¬¬¬ Grovt ran6159234781120431
  ¬¬¬ Utpressing1192510112100
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000
  ¬¬ Tvang24222842013420
  ¬¬ Frihetsberøvelse322754303311530
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold3727100113518810
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse9388011371747833527218915912556
  ¬¬ Menneskehandel17116011127122
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling220010001000
  ¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
  ¬ Seksuallovbrudd1 7061 6515528326317811415726819714898
  ¬¬ Voldtekt, i alt48146615787343305497552823
  ¬¬¬ Voldtekt44242814776641285183522321
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år28427113605224132742331518
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder15815711714171524411983
  ¬¬¬ Grov voldtekt393811722314352
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)21201110128242
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder18180062116110
  ¬¬ Voldtekt, forsøk770000031120
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold4139230231910103
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år18918451047552017181192
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående20182151052600
  ¬¬ Seksuell handling180179135141291432212023
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år116115131864818151313
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke6464046656146710
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd228221739918172038373218
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)94931227989141186
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1341286172991124262412
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd5605372311711547354371564729
  ¬ Rusmiddellovbrudd10 0178 5391 478503441 0381 3601 4882 5591 694991493
  ¬¬ Narkotikalovbrudd5 2504 525725462786188238741 37878236190
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven1 4831 243240241682802692272951416217
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk5074188968710492719239124
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse97682515118811761771562031025013
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt3 7673 282485221103385546471 08364129973
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven3 0612 6484132210630246852184449524360
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven706634720436861262391465613
  ¬¬ Doping293278151512254912460152
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven22220000278410
  ¬¬¬ Doping, straffeloven271256151512234211656142
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring4 1833 5136701443454365321 021817598389
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 9903 330660040336419516983775546375
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet19318310149171638425214
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt220169510156170212014811
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse218168500156169211914811
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse211000101000
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd715417222612162191
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse7 4246 3231 1012483818321 0539921 6151 110729464
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse3 5293 116413161188325491462759505347291
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt1 5031 36214173918434326832417411549
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet627592351586145122135644326
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus28024931003451536448246
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse596521756346414793125624817
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 0261 754272154149141148194435331232242
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted7847404449939680921981035617
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd5034713211181531501221207858
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning739543196943830375211510898167
  ¬¬ Myndighetskrenkelse2 9872 46552220121393472449666444295127
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 4692 07839111111367416367511345240101
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson4513698212472707196613917
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson2812324911438425161343010
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson17013733010342820352797
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 0181 709309108729534629641528420184
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet220172483333444334015144
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud307267400310162984716232
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 1941 0061883442402662112041247230
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring17615818001101659473310
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning1211061547101072827208
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage26317489431636468049236
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring22815276031230397246224
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage352213404678312
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning20117031105143268412713
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud3837100025101263
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold880001031210
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning15512530104122457272010
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet000000000000
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse544311475647957
  ¬¬ Integritetskrenkelse908742166677211490811901618746
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse39933366122659384682803422
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk291255362720273971743021
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk223198250616213153562713
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet68571121468181838
  ¬¬¬¬ Pengefalsk880011311100
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)5339141088459531
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)16115047211010
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)372891041248521
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse47311601030411010
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2892573213293136256850289
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2702393113282634256147279
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem19181015207310
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred77512628146638642
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering53431013352051195
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse9058321013872714128
  ¬ Trafikkovertredelse21 83518 4933 342948002 6912 2822 3554 1673 5493 0372 860
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse21 71818 3853 333887942 6832 2682 3474 1413 5243 0202 853
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 7514 200551273203634285011 072911670459
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet7 4336 53390011041 1499769341 4311 2151 060563
  ¬¬¬ Personskade1 21487633827521179492164176169323
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse8 3206 7761 544333181 0547708201 4741 2221 1211 508
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning11710896681482625177
  ¬ Annet lovbrudd1 6711 346325157191136147293291307320
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2401 0611791327335589214234277298
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000001000
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd469451185279236483117159
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd770609161825264666149151160139
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning16151000003553
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning41527014524458815876522519
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
  2022
  Siktede personer, bosted
  I alt61 54950 49511 0543 7813 9856 0346 4367 02212 6649 5906 8775 160
  Hele landet58 78147 98210 7993 7693 9625 9386 1746 61411 8379 0156 4994 973
  Viken14 09611 5122 5848609161 3021 3621 5103 0362 3111 6681 131
  Oslo7 8546 4141 4404924656218691 0651 7881 227792535
  Innlandet3 9943 242752211217431409401740635497453
  Vestfold og Telemark4 7643 796968319366487478514935701525439
  Agder3 6672 942725329284380405418686506405254
  Rogaland5 1674 188979413460553535561995798502350
  Vestland5 8084 7431 0653833696466415911 163881632502
  Møre og Romsdal2 8632 359504128165349320311517441328304
  Trøndelag - Trööndelage4 7083 880828316330467536538914704517386
  Nordland - Nordlánnda2 5022 078424140157319246299456351249285
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 3132 787526174233383369397599457376325
  Svalbard981000234000
  Norge, uoppgitt fylke36333400264389
  Utlandet, uten oppgitt fylke2 7612 508253102394262408827575375187
  Uoppgitt fylke752202000030
  Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted
  I alt11,8119,254,275,9220,3231,3123,7919,0716,5513,409,333,89
  Hele landet11,2818,294,175,9020,2030,8122,8217,9615,4712,598,823,75
  Viken11,5018,694,245,4518,7528,0524,7921,1817,6812,929,063,63
  Oslo11,7219,244,286,8022,3929,1422,1114,2613,0912,529,674,28
  Innlandet11,1718,104,215,3917,1633,4623,6519,2016,9814,259,164,03
  Vestfold og Telemark11,6418,574,726,5923,6333,0925,7721,9017,4912,898,553,67
  Agder12,2219,544,858,3623,4432,1524,7021,0816,9912,369,643,29
  Rogaland11,1217,794,276,3223,9130,7022,5217,9614,1711,797,893,32
  Vestland9,4815,313,524,9615,7227,2318,2813,4713,2110,667,613,23
  Møre og Romsdal11,2318,214,024,0716,5934,9824,8420,0415,3113,289,164,20
  Trøndelag - Trööndelage10,3616,853,695,7619,6127,4019,0315,4114,0212,058,293,30
  Nordland - Nordlánnda10,8717,823,745,3018,9038,1422,4419,8715,1212,547,324,14
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14,3323,694,636,7027,5445,4427,9922,7618,6215,6911,025,22
  Svalbard........................
  Norge, uoppgitt fylke........................
  Utlandet, uten oppgitt fylke........................
  Uoppgitt fylke........................
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
  Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
  Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Henlagt av andre grunner¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
  2022
  Begge kjønn
  Alle aldre 5 år og over61 5495 0971 1526 9303 31729 67815 375
  5-14 år3 7813 77703001
  15-17 år3 985135717931 212956440
  18-20 år6 034391105332923 4651 595
  21-24 år6 43675866262383 4681 943
  25-29 år7 022163788992343 4752 173
  30-39 år12 6643151171 6394986 0944 001
  40-49 år9 590280961 1923884 9052 729
  50-59 år6 877208567522503 9221 689
  60 år og over5 160227384932053 393804
  Menn
  Alle aldre 5 år og over50 4953 7478955 6022 38524 54213 324
  5-14 år2 6672 66303001
  15-17 år3 05410411528864831410
  18-20 år5 09432944462072 8911 424
  21-24 år5 50160765431882 9311 703
  25-29 år5 943133637551822 9141 896
  30-39 år10 521258981 3783475 0153 425
  40-49 år7 892218769602844 0222 332
  50-59 år5 693174426231733 2491 432
  60 år og over4 130199353661402 689701
  Kvinner
  Alle aldre 5 år og over11 0541 3502571 3289325 1362 051
  5-14 år1 1141 11400000
  15-17 år931316026534812530
  18-20 år9407168785574171
  21-24 år93515108350537240
  25-29 år1 079301514452561277
  30-39 år2 14357192611511 079576
  40-49 år1 6986220232104883397
  50-59 år1 184341412977673257
  60 år og over1 03028312765704103
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall
  Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
  Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
  2022
  I alt61 5496 9572 8501 3557 7341 70610 0177 42421 8351 671
  Alle verdensdeler61 4666 9382 8461 3557 7231 70610 0077 40721 8151 669
  Europa57 9286 5102 6881 2927 0781 5659 5606 91320 7101 612
  Norge48 1885 1812 0881 1876 3711 4787 7066 00416 8251 348
  Sverige1 04395681371919710845923
  Tyskland33627125347743012324
  Latvia4275423531087411779
  Litauen1 60323910610102729212666457
  Polen2 57834117124171185432611 00940
  Romania7101656793811766126815
  Afrika1 14215734202384514417231814
  Eritrea36741127551832581431
  Asia2 042232110403628322228267932
  Afghanistan32828107621245521084
  Syria87796501918241731033049
  Amerika32837143401376379810
  Oseania262005053101
  Statsløse56111090711170
  Uoppgitt27830203632
  1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall siktede.
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
  Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
  Alle år (0-5)0 år med tilbakefall1 år med tilbakefall2 år med tilbakefall3 år med tilbakefall4 år med tilbakefall5 år med tilbakefall
  2017
  Begge kjønn
  Alle aldre 5 år og over66 50040 78513 2376 5263 5161 789647
  5-14 år2 7251 5746072631678826
  15-17 år4 2452 16695755832319348
  18-20 år7 1923 9281 63886548119684
  21-24 år8 0424 5201 78590850223691
  25-29 år8 4654 9111 74492252327293
  30-39 år13 1447 7192 6151 452786408164
  40-49 år11 1127 0742 1881 005482259104
  50-59 år6 8184 8241 21543420211231
  60 år og over4 7574 06948811950256
  Menn
  Alle aldre 5 år og over54 88232 15511 5755 8253 1501 619558
  5-14 år2 1131 1214982301558425
  15-17 år3 3731 51881550630618444
  18-20 år6 0463 0511 48779944118682
  21-24 år6 8513 6851 59782644921876
  25-29 år7 1643 9861 55681947424782
  30-39 år10 9606 1532 3301 294684363136
  40-49 år9 0065 5811 82786941522589
  50-59 år5 6523 9241 0483801819821
  60 år og over3 7173 13641710245143
  Kvinner
  Alle aldre 5 år og over11 6188 6301 66270136617089
  5-14 år612453109331241
  15-17 år872648142521794
  18-20 år1 1468771516640102
  21-24 år1 19183518882531815
  25-29 år1 301925188103492511
  30-39 år2 1841 5662851581024528
  40-49 år2 1061 493361136673415
  50-59 år1 16690016754211410
  60 år og over1 04093371175113
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
  Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
  Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede under 15 år¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig av andre grunner enn alder¬ Henlagt av andre grunner¬ Overført til konfliktråd¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
  2017
  Alle lovbruddsgrupper
  Alle siktede i utgangsår66 5002 7241 2595 5931 9603 20535 67616 083
  Uten tilbakefall40 7851 5738093 0781 2361 93023 7668 393
  Med tilbakefall25 7151 1514502 5157241 27511 9107 690
  ¬ Eiendomstyveri
  Alle siktede i utgangsår6 8411 1031421 0804648002 2371 015
  Uten tilbakefall3 451725754753025081 161205
  Med tilbakefall3 390378676051622921 076810
  ¬ Annet vinningslovbrudd
  Alle siktede i utgangsår3 9903052356571351 3671 993
  Uten tilbakefall2 636143720337909621 293
  Med tilbakefall1 35416151532045405700
  ¬ Eiendomsskade
  Alle siktede i utgangsår1 592520717928694404138
  Uten tilbakefall87229942351764721261
  Med tilbakefall72022129441104719277
  ¬ Vold og mishandling
  Alle siktede i utgangsår7 8205314667388484941 5353 208
  Uten tilbakefall4 1632342684535293069571 416
  Med tilbakefall3 6572971982853191885781 792
  ¬ Seksuallovbrudd
  Alle siktede i utgangsår1 601227883343146276599
  Uten tilbakefall1 093129782322024196414
  Med tilbakefall5089810102112280185
  ¬ Rusmiddellovbrudd
  Alle siktede i utgangsår14 374851901 120618736 7315 314
  Uten tilbakefall7 46335127464264503 5702 791
  Med tilbakefall6 9115063656354233 1612 523
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse
  Alle siktede i utgangsår8 2531891427791353655 6141 029
  Uten tilbakefall5 06311791443812223 610499
  Med tilbakefall3 1907251336541432 004530
  ¬ Trafikkovertredelse
  Alle siktede i utgangsår20 81834981 0013632716 6222 700
  Uten tilbakefall15 03715836892722612 3391 658
  Med tilbakefall5 781191531291014 2831 042
  ¬ Annet lovbrudd
  Alle siktede i utgangsår1 211510106427189087
  Uten tilbakefall1 0075884385775956
  Med tilbakefall204022241413131
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
  Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
  Alle siktede i utgangsårUten tilbakefallMed tilbakefall
  Alle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og over
  2017
  Alle lovbruddstyper66 5002 7254 24515 23421 60922 68740 7851 5742 1668 44812 63015 96725 7151 1512 0796 7868 9796 720
  ¬ Eiendomstyveri6 8411 1031 1439151 6662 0143 4517257063996111 0103 3903784375161 0551 004
  ¬¬ Tyveri, i alt6 8211 1021 1399101 6612 0093 4427257043966091 0083 3793774355141 0521 001
  ¬¬¬ Mindre tyveri3 5806638543275691 1672 2194745721902996841 361189282137270483
  ¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 3986428302995241 1032 1084625551772706441 290180275122254459
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri182212428456411112171329407197151624
  ¬¬¬ Tyveri2 3383842273887076329942301071622292661 344154120226478366
  ¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 39827612819139740664818071841391747509657107258232
  ¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet306564456797111325142027271933130365244
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig155138346535557311191510065234620
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig8911722331634627118555515228
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1000244300012700232
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig56211028151811475381062110
  ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1007729332430429697035202715
  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel93671141282221397714683221
  ¬¬¬¬ Tyveri fra person1962520336751821281324251141312204326
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale7746172921332281011442491910
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)1002044301002701042
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)401021100010301011
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)23884037231011665302
  ¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)82133123222388241311445181911
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri9011334251744082259461512208
  ¬¬¬ Grovt tyveri689412215430217016519113257465242211122245124
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted929820361927344976564162712
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1502263158334411671010106110244823
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig3447381158956520142623279536713272
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig214204910360401010161317410398747
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig925324342618104767443202720
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig3800821970003431008185
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy3600324950003231003217
  ¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person283279711302331702564
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)700322200101500221
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)502111000000502111
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
  ¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted1630364930132700232
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri390312177130156126027116
  ¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy2141436418340642141224121501222295928
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1307232356213919814791614154214
  ¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped3543691381113227325611
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy4931012186170437332369113
  ¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel20145559023221112233
  ¬ Annet vinningslovbrudd3 99030794721 6291 7802 63614312681 0301 2931 3541648204599487
  ¬¬ Heleri og hvitvasking44762268208143155272472502924154413693
  ¬¬¬ Heleri, i alt40062261183128124271954422764154212986
  ¬¬¬¬ Heleri35862157159115108271845362504143911479
  ¬¬¬¬ Grovt heleri420142413160019626013157
  ¬¬¬ Hvitvasking, i alt400062311280051761200165
  ¬¬¬¬ Hvitvasking190041051500492400013
  ¬¬¬¬ Grov hvitvasking210021361300184800152
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking700124300012400112
  ¬¬ Bedrageri, i alt1 57623402526955661 00512141304374125711126122258154
  ¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende7824192528512310132327019125
  ¬¬¬ Bedrageri1 2242130190547436791109107344321433112183203115
  ¬¬¬ Grovt bedrageri27406431231021630213806811104304334
  ¬¬ Underslag, i alt3081968123107233075285897512163818
  ¬¬¬ Underslag21119598359155074555485612142811
  ¬¬¬ Grovt underslag97009404878007304119002107
  ¬¬ Økonomisk utroskap4600123223300114181300094
  ¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel2700422125003121200110
  ¬¬ Regnskapsovertredelse516002418231039700151382441190094466
  ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd170004131000037700016
  ¬¬ Skatt og avgift395007136252286006961841090014068
  ¬¬¬ Skattesvik110001377286001305524000717
  ¬¬¬ Grovt skattesvik1700031415000312200002
  ¬¬¬ Annet, skatt og avgift2680069616618500563117830013349
  ¬¬ Tolloven609064323532545802341692531510496672
  ¬¬¬ Smugling428032217323032402171251801040154850
  ¬¬¬ Annet, tolloven1810321629513400174473470341822
  ¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd4902521213401315151501266
  ¬ Eiendomsskade1 59252024232229521387229912216515313372022112015714280
  ¬¬ Skadeverk, i alt1 47644623831628019680626112116214311967018511715413777
  ¬¬¬ Mindre skadeverk21141574537311252531291921861626161810
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning11329382116963162411755013141094
  ¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)2852116418416521011512
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk7071713151844561271426211184
  ¬¬¬ Skadeverk1 13935316824821715361920087126114925201538112210361
  ¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning64822710813511860368141557662342808653595626
  ¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel297622764727216031153239431373112323329
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1946433492721912817181315103361631146
  ¬¬¬ Grovt skadeverk126521323261262363710664161016166
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning103449182111523026865114712135
  ¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel15542315310101023221
  ¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk830320530110300210
  ¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade11674461517663813101450363353
  ¬ Vold og mishandling7 8205327061 8572 5952 1304 1632352818621 3911 3943 6572974259951 204736
  ¬¬ Voldslovbrudd5 1712384081 3561 8511 3182 8941051346581 0809172 277133274698771401
  ¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 1222053117571 0288211 873911014126696001 249114210345359221
  ¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 9231952827059507911 79487953926345861 129108187313316205
  ¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse19910295278307946203514120623324316
  ¬¬¬ Kroppsskade, i alt8322255301323131349121810514074483103719618357
  ¬¬¬¬ Kroppsskade65222462352519828512188611257367102814913941
  ¬¬¬¬ Grov kroppsskade18009667233640019281711609474416
  ¬¬¬ Drap26002111323002813300030
  ¬¬¬ Drap, forsøk2311214518111123500122
  ¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død64011514345901131332500212
  ¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade4001792338016823200110
  ¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død240085112100759300102
  ¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt4152352202156300123214611911511205637
  ¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner3602245176135252112712310010811185335
  ¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner550172621480152319700232
  ¬¬¬ Vold mot offentlig tjenesteperson62473320923014523901182796738572212715178
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd651418291333001113932147164
  ¬¬ Trusler, i alt1 2611391132233684185665955761512256958058147217193
  ¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)6561198591157204338504539761283186940528176
  ¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)33120511513402162080309
  ¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenesteperson30041680110908825163332212211647758
  ¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler272412471001091273519415914517285950
  ¬¬ Ran og utpressing2422635897616567524137186193065639
  ¬¬¬ Ran180222468541234521575146172253477
  ¬¬¬ Grovt ran393812151151275024265101
  ¬¬¬ Utpressing1312523510112802411
  ¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing1001450201100800350
  ¬¬ Tvang233575312234121112341
  ¬¬ Frihetsberøvelse4942201672221114427219123
  ¬¬ Omsorgs- og familieforhold4204824634046195800251
  ¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 020122138150250360568607880118232452626070132128
  ¬¬ Menneskehandel400022400022000000
  ¬¬ Terror og terrorrelatert handling801430701330100100
  ¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
  ¬ Seksuallovbrudd1 6012272313203764471 093129126200279359508981051209788
  ¬¬ Voldtekt, i alt5048462107147104365403777119921394425302812
  ¬¬¬ Voldtekt477846010013499342403672107871354424282712
  ¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år3276949508475245352939727082342011125
  ¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder150151150502497573335175310417157
  ¬¬¬ Grov voldtekt2702713523015125401210
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)301011200011101000
  ¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder2401712421015114300210
  ¬¬ Voldtekt, forsøk811330401030410300
  ¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold2542061318310410711023
  ¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år1943509530161132225720128112838104
  ¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående318627819532451233033
  ¬¬ Seksuell handling211331730547715723819416654109111311
  ¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år141281321344510520615244036876105
  ¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke7054920325232417261822536
  ¬¬ Seksuelt krenkende atferd25944264653901602613243265991813222125
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)922019141722541397101538710777
  ¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder16724732366810613417225061113151418
  ¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd36950673776139257304121561091122026162030
  ¬ Rusmiddellovbrudd14 374857724 4295 4183 6707 463353312 1892 7172 1916 911504412 2402 7011 479
  ¬¬ Narkotikalovbrudd10 293837283 5153 9801 9874 698343111 6131 8159255 595494171 9022 1651 062
  ¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 648595211 9881 4965842 294252251 0197512742 35434296969745310
  ¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 890434521 3607932421 478171987344191101 41226254626374132
  ¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 7581669628703342816827285332164942842343371178
  ¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 645242071 5272 4841 4032 4049865941 0646513 241151219331 420752
  ¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 047242061 4352 1701 2122 1959855739555732 852151218621 215639
  ¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven59801923141912090121109783890071205113
  ¬¬ Doping4270310823383247015612565180025210818
  ¬¬¬ Doping, legemiddelloven9701325311520017269450115272
  ¬¬¬ Doping, straffeloven3300276180721950139995613501378116
  ¬¬ Ruspåvirket kjøring3 1900316221 0781 4592 2070153916911 110983016231387349
  ¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 0190315971 0271 3642 0850153746581 038934016223369326
  ¬¬¬ Promillekjøring, annet1710025519512200173372490081823
  ¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt328010168826821804121543911006472829
  ¬¬¬ Alkohollovovertredelse328010168826821804121543911006472829
  ¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
  ¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd13620164573931083252431081321
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 2531893972 3292 8992 4395 0631171921 3501 7381 6663 190722059791 161773
  ¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 5961061511 2331 6131 4932 90266757089761 0771 6944076525637416
  ¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 4608529179505331 574328553623367886524364327166
  ¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 028112393384238777010284297186251121098752
  ¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus8220122903491714510214220010737101014814964
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse610728234217124346316127126742644121079150
  ¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 13698993166639601 32863471553537108083552161310250
  ¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted744354615329721324519194681804991627107216133
  ¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd5842116781693004111574111423417369375566
  ¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning8084237851974476722921681583961361316173951
  ¬¬ Myndighetskrenkelse2 749151148981 0117111 68211485286364591 067466370375252
  ¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 3575878268425971 396333479508373961254347334224
  ¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenesteperson451330146171101267288510369184122616832
  ¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenesteperson3011131031176717612646940125011394827
  ¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenesteperson15021743543491162134295911122205
  ¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 9062576806714961 129125394405304777132286266192
  ¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet19402971583613101648432463013231512
  ¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud189011169108910162460980054548
  ¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 2922235744562377981833330015649411524115681
  ¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1500076776700022741800054035
  ¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning81041721393900511234204121016
  ¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage168219476733112110334127561914266
  ¬¬¬¬ Uriktig forklaring114012294924840723332130056163
  ¬¬¬¬ Uriktig anklage5427181892813108626148103
  ¬¬¬ Utlendingslovgivning139131170541141386042250031012
  ¬¬¬¬ Innreiseforbud29002171025002158400022
  ¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold900171600051300120
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning101138464383136403318002610
  ¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet400022300012100010
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse817514302557628261524136410
  ¬¬ Integritetskrenkelse908681321982752354794069114126130429286384149105
  ¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse5061061127165143277639777778229422508865
  ¬¬¬¬ Dokumentfalsk39403987140128210024516669184015367459
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk2920256411093152015364952140010286141
  ¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet1020142330355809151717440581318
  ¬¬¬¬ Pengefalsk1340333830113510220
  ¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)7962228158443151853353710105
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)2411093114085101012421
  ¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)5551219127303713432525684
  ¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse20009741500753500221
  ¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold312436462885513925263033251731838325530
  ¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted291405961834812324242928181681635325530
  ¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem21351571612157523000
  ¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred241021831772161730022
  ¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering36543717232124141333133
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse3001571723014612700115
  ¬ Trafikkovertredelse20 818346474 4486 4219 26815 037153602 9064 4797 2775 781192871 5421 9421 991
  ¬¬ Veitrafikkovertredelse20 608336394 4106 3429 18414 875153532 8804 4157 2125 733182861 5301 9271 972
  ¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 962222717671 7222 1802 997101383801 0061 4631 96512133387716717
  ¬¬¬ Ulovlig hastighet7 0240451 7572 3002 9225 1150331 2061 6322 2441 909012551668678
  ¬¬¬ Personskade1 002440162228568869424123191527133016393741
  ¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse7 62072831 7242 0923 5145 89411581 1711 5862 9781 7266125553506536
  ¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning21018387984162072664654811121519
  ¬ Annet lovbrudd1 2115281423107261 007517109232644204011337882
  ¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 123528134285671937517105215595186011297076
  ¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd100001100001000000
  ¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd413132585299366112271271470231428
  ¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd7094251092003715704168314432313909265648
  ¬¬ Arbeidsmiljølovgivning360051219260038151000244
  ¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning52003133644001934800242
  Standardtegn i tabeller
 • Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
  Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
  I altIngen lovbruddsgruppe (uten tilbakefall)Alle lovbruddsgrupper ved tilbakefall¬ Eiendomstyveri ved tilbakefall¬ Annet vinningslovbrudd ved tilbakefall¬ Eiendomsskade ved tilbakefall¬ Vold og mishandling ved tilbakefall¬ Seksuallovbrudd ved tilbakefall¬ Rusmiddellovbrudd ved tilbakefall¬ Ordens- og integritetskrenkelse ved tilbakefall¬ Trafikkovertredelse ved tilbakefall¬ Annet lovbrudd ved tilbakefall
  2017
  Siktede personer
  Alle lovbruddsgrupper66 50040 78525 7152 6771 1225294 1003946 5103 4646 597322
  ¬ Eiendomstyveri6 8413 4513 3901 0911371014803368139545418
  ¬ Annet vinningslovbrudd3 9902 6361 35413427791391821917037117
  ¬ Eiendomsskade1 5928727206221571781913512011612
  ¬ Vold og mishandling7 8204 1633 657264109871 1615569859465831
  ¬ Seksuallovbrudd1 6011 0935082821166910375631276
  ¬ Rusmiddellovbrudd14 3747 4636 911651198125884513 0728221 06048
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 2535 0633 190225105656624768773462243
  ¬ Trafikkovertredelse20 81815 0375 78121024868502649125383 127112
  ¬ Annet lovbrudd1 2111 007204126125431286235
  Siktede personer (prosent)
  Alle lovbruddsgrupper100,061,338,74,01,70,86,20,69,85,29,90,5
  ¬ Eiendomstyveri100,050,449,615,92,01,57,00,510,05,86,60,3
  ¬ Annet vinningslovbrudd100,066,133,93,46,90,23,50,55,54,39,30,4
  ¬ Eiendomsskade100,054,845,23,91,33,611,21,28,57,57,30,8
  ¬ Vold og mishandling100,053,246,83,41,41,114,80,78,97,68,40,4
  ¬ Seksuallovbrudd100,068,331,71,71,31,04,36,44,73,97,90,4
  ¬ Rusmiddellovbrudd100,051,948,14,51,40,96,10,421,45,77,40,3
  ¬ Ordens- og integritetskrenkelse100,061,338,72,71,30,88,00,68,38,97,50,5
  ¬ Trafikkovertredelse100,072,227,81,01,20,32,40,34,42,615,00,5
  ¬ Annet lovbrudd100,083,216,81,00,50,12,10,32,62,35,12,9
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddene, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer – samt siktede personers alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, gjerningssted, antall lovbrudd og tilbakefall.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 11. april 2024.

Etterforskede lovbrudd

Statistikken viser lovbruddene som politiet og påtalemyndigheten har gjort seg ferdig med i statistikkåret. Lovbruddene kommer med i statistikken først det året de har fått en rettskraftig avgjørelse. Derfor vil en del lovbrudd, særlig de som avgjøres med tiltale, kunne ta lang tid før de kommer med i statistikken (se Feilkilder og Usikkerhet innunder Nøyaktighet og Pålitelighet).

På den måten inneholder statistikken alle lovbrudd registrert som rettskraftig avgjort av politi og påtalemyndighet i løpet av statistikkåret. Statistikken omfatter både personer og foretak/organisasjoner.

Lovbrudd som etterforskes av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget. Trafikk- og tollovertredelser som avgjøres med forenklede forelegg regnes ikke som anmeldte, og er ikke etterforsket av politi- og påtalemyndigheten. De er derfor ikke med i denne statistikken (se statistikk over Straffereaksjoner).

Rettskraftig avgjørelse

Innebærer at politi og påtalemyndigheten eller domstolene anser et lovbrudd som ferdig behandlet og at videre etterforskning derfor ikke er aktuelt (med mindre det blir gjenopptakelse på et senere tidspunkt).

I grunnlagsmaterialet finnes ca. 200 forskjellige typer rettskraftige avgjørelser. Alle rettskraftige avgjørelser gjort av domstolene, for eksempel dom på ubetinget fengsel eller frifinnelse, blir i statistikken over etterforskede lovbrudd klassifisert som avgjort med tiltale. Enkelte avgjørelser foretatt av politi og påtalemyndigheten konkluderer med at det ikke har forekommet et lovbrudd. Saker med en slik avgjørelse regnes ikke som lovbrudd og er derfor ikke med i denne statistikken.

Lovbrudd

Er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I politiets systemer for straffesaksbehandling (BL/STRASAK/PAL) er det frem til i dag anvendt mer enn 1 270 forskjellige koder, hvor om lag 700 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag.

Som følge av ikraftsettelsen av ny straffelov av 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem BL/STRASAK/PAL, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven av 1902. Som følge av dette anvender Statistisk Sentralbyrå (SSB) den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere lovbrudd.

Lovbruddsgruppe

Lovbruddene er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd). Til og med 2014 ble Standard for lovbruddsgrupper brukt.

Type lovbrudd

Lovbruddene er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene. Til og med 2014 ble Standard for lovbruddstyper 2006 brukt.

Lovbruddskategori

En fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser ble brukt i statistikkens årganger i perioden 1992-2014. For mer informasjon om denne utgåtte klassifiseringen, se Lovbruddstyper 2006 i Klass og 2014 versjonen av Om statistikken.

Hovedlovbrudd

Dersom en person er siktet for flere lovbrudd, registreres personen med det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. Hovedlovbruddet tillegges ut ifra SSB sin grovhetsindikator som er basert på øvre og nedre strafferamme, samt andre straffeprosessuelle egenskaper for lovbruddet. I de tilfellene der en person kun er siktet for ett lovbrudd i løpet av året, vil dette også omtales som hovedlovbruddet.

Siktede

Er personer som har fått en rettskraftig avgjørelse mot seg. Felles for alle siktede er at de av politiet og påtalemyndigheten er blitt ansett som gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (forut for en eventuell tiltale og domstolsbehandling).

I Norge er den kriminelle lavalder 15 år. Politiet vil derfor henlegge saker hvor siktede er under 15 år, siden de ikke anses å være strafferettslige ansvarlige. Lovbruddene regnes likevel som oppklarte, og er dermed med i denne statistikken.

En person kan være delaktig i flere lovbrudd, og dermed pådra seg flere siktelser i løpet av året, men kommer da kun med som én siktet i statistikken. Da klassifiseres den siktede ut ifra hovedlovbruddet. Flere personer kan også ha vært medskyldige i ett enkelt lovbrudd, og alle disse er da med i statistikken over siktede. Organisasjoner og foretak er ikke med.

En person som er mistenkt for å ha begått lovbrudd, kan få juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen (for eksempel får alle som varetektsfengsles, status som siktet). Personer som har vært siktet under etterforskningen, men ikke hadde status som siktet ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. I og med at statistikken ikke omfatter alle som har hatt status som siktet, og i tillegg inkluderer noen med status mistenkt (for eksempel blant de som er henlagt fordi den mistenkte var under 15 år), er SSBs definisjoner og bruk av begrepene siktede, siktet og siktelse ikke synonyme med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82.

Siktelser mot personer

Siktelser er en oversikt over alle lovbruddene som de siktede personene er siktet for i løpet av året. Siktelser mot personer defineres ut fra den rettskraftige avgjørelsen, på tilsvarende måte som for defineringen av siktede personer. En person kan få flere siktelser i løpet av året. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i enheten siktelser mot personer.

I og med at det kan være flere medskyldige i ett lovbrudd, at enkelte avgjørelser medfører status som oppklart uten siktelse, at en person kan få flere siktelser i løpet av året og at foretak eller andre organisasjoner ikke inngår, er antallet siktelser mot personer forskjellig fra antallet lovbrudd som er oppklart. Statistikkene over siktede, siktelser og oppklarte lovbrudd har med andre ord ulike enheter som teller lovbrytere og lovbrudd på forskjellige måter. Forenklet kan vi likevel si at statistikken over siktelser gir oss en detaljert og fullstendig oversikt over alle lovbrudd som de siktede personene er blitt tatt for.

Statistikkene over siktelser og siktede er svært påvirket av hva som oppklares av lovbrudd.

Oppklaringsprosent

Som hovedregel regnes alle lovbrudd hvor politi og påtalemyndigheten har siktet minst én person eller et foretak ved avsluttet etterforskning, som oppklarte. Dette gjelder også for de lovbrudd hvor domstolene har kommet frem til en frifinnelse. Lovbruddet regnes også som oppklart når blant annet et lovbrudd er henlagt fordi forholdet er bagatellmessig, fordi allmenne hensyn ikke krever påtale og når påtalebegjæring mangler eller trukket tilbake (hvor eventuelle gjerningspersoner ikke inngår i statistikkene over siktelser og siktede).

Oppklarte lovbrudd er de som har fått følgende avgjørelser:

 • Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig
 • Overført til konfliktråd
 • Forelegg
 • Tiltale
 • Påtaleunnlatelse og andre oppklarte

Uoppklarte lovbrudd er de som har fått følgende avgjørelser:

 • Henlagt, manglende opplysninger om gjerningsperson
 • Henlagt, manglende bevis
 • Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet
 • Andre uoppklarte

Oppklaringsprosenten beregnes ut ifra andel oppklarte lovbrudd av alle lovbrudd. Det er stor forskjell på oppklaringsprosentene for ulike typer lovbrudd. En samlet oppklaringsprosent for hele landet, eller for et politidistrikt, er derfor sterkt avhengig av hvordan lovbruddene er fordelt etter type.

Tilbakefall

SSB har en egen tilbakefallsundersøkelse som baserer seg på datagrunnlaget til seks årganger fra etterforskede lovbrudd. Undersøkelsen tar utgangspunkt i alle de siktede for lovbrudd i det året som ligger fem år forut for statistikkåret. En siktet fra dette året regnes å ha tilbakefall hvis to krav er oppfylt; at denne personen har begått minst ett nytt lovbrudd etter det lovbruddet som personen ble tatt for i utgangsåret, og at dette lovbruddet har medført at personen har blitt en av de siktede i løpet av de etterfølgende fem årene.

Politidistrikt

Er det organ som er tillagt som eier (det vil si har ansvar for oppfølgingen) av straffesaksbehandlingen på det tidspunktet SSB foretar uttrekk av grunnlagsdataene.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. SSB gir ut tall fordelt etter denne inndelingen av politidistrikt fra og med 2016-årgangen, selv om datagrunnlagene SSB har mottatt for produksjon av statistikkene ikke inneholder straffesaksdata med registreringer på de nye eierdistriktene, eller den interne omorganiseringen i politiet ikke ble gjennomført i alle distriktene i 2016.

I tillegg til de 12 politidistriktene kan også Sysselmannen på Svalbard og enkelte sentrale særorgan være eiere av straffesaker. Særorgan er en felles kategori for de sentrale politiorgan som har påtalemyndighet og kan avgjøre straffesaker (per i dag Økokrim og Kripos).

Standard for lovbruddstyper: Standard for lovbruddstyper er alle lovbrudd klassifisert i ni Lovbruddsgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd.

Standard for politidistrikt

Standard for fylkesinndeling (gjerningssted og bosted)

Standard for Statsborgerskap og Verdensdel

Standard for kjønn

Politiets avgjørelse: jf. Vedleggstabell D1 Koder for avgjørelser i STRASAK og Straffesakskjeden 2010-2017, s.192-194 i Rapporter 2020/22.

Alder: Ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger, som i de mest spesifiserte versjonene er 5-14, 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-.

Navn: Etterforskede lovbrudd
Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

3. juli 2024

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Nasjonalt, fylkes- og politidistriktsnivå.

Årlig. Publiseres normalt i 3. kvartal etter statistikkåret.

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer, som Eurostat og FN .

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Rådatafiler fra Politiets IT-enhet for helårsfilene lagres elektronisk. Årgangsfiler med det ferdig bearbeidede materialet lagres elektronisk. Årganger fra 1987 er tilpasset ny teknologisk plattform, og 1987 er nå første tilgjengelige årgang til bruk for nye kjøringer og tidsserier.

Formålet med denne statistikken er å beskrive hvordan lovbrudd avgjøres av politi og påtalemyndigheten ved avsluttet etterforskning, oppklaringsprosent, antatte gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (siktede og deres siktelser) og tilbakefall blant disse.

Statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd er publisert årlig fra og med 1957. Statistikken brukes til beskrivelse av de registrerte forbrytelsene og deres gjerningspersoner fra 1960 og frem til 1991, og tilsvarende for alle lovbrudd fra og med 1992 og frem til i dag. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser har med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 fra 1.10.2015 helt bortfalt fra den norske straffelovgivningen. Egen statistikk over anmeldte lovbrudd finnes fra og med 1993.

Etter en gradvis overgang fra rapportering i skjema til elektronisk rapportering fra register i årene omkring 1990, har grunnlaget for statistikken vært materiale fra politiets sentrale straffesaksregister (STRASAK). Fra og med 2002 ble det gjort endringer i bearbeidingen etter ny struktur for politidistriktene og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL).

(Se Sammenlignbarhet over tid og sted for mer informasjon om endringer).

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre offentlige etater og organer tilknyttet justissektoren. Utover dette tjener statistikken som grunnlag for informasjon til andre som er interessert i tilstanden og utviklingen på kriminalitetsområdet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Relatert statistikk ved SSB

Statistikken over etterforskede lovbrudd er en av de fire faste hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikkene over anmeldte lovbrudd og ofre, straffereaksjoner og fengslinger.

Ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjonen av lovbrudd innenfor samme statistikkårgang. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt til det er ferdig etterforsket, og videre til det får en eventuell strafferettslig reaksjon, og soningen gjennomføres. I noen tilfeller er det snakk om år. Generelt skal lovbruddene som inngår i statistikken over anmeldte lovbrudd samme år eller senere være representert i statistikkene over etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger (se egen statistikk for straffesakskjeden). Enhetene som telles er også ulike i de forskjellige statistikkene, selv om lovbrudd telles tilnærmet likt for anmeldte og etterforskede lovbrudd.

Statistikk over etterforskede lovbrudd omfatter alle lovbrudd som ble ferdig etterforsket i løpet av året. Det vil si at dersom det er registrert to lovbrudd i én sak, vil begge disse lovbruddene inngå når de er rettskraftig avgjort. I statistikk over straffereaksjoner, på den annen side, er det slik at dersom flere straffbare forhold behandles i samme dom, er det kun én straffereaksjon som telles (for hovedlovbruddet).

Alle rettskraftige avgjørelser gjort av domstolene, for eksempel dom på ubetinget fengsel eller frifinnelse, blir i statistikk over etterforskede lovbrudd klassifisert som avgjort med tiltale. Statistikk over straffereaksjoner viser mer detaljerte typer reaksjoner idømt av domstolen. I straffereaksjoner inngår også reaksjonen forenklet forelegg. Disse regnes ikke som anmeldte og er derfor ikke etterforsket av politi- og påtalemyndigheten, og inngår derfor ikke i statistikk over etterforskede lovbrudd.

Så i et tilfelle der en person etterforskes, tiltales og dømmes til ubetinget fengsel for brudd på §155 (Vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd mot offentlig tjenesteperson) og §271 (Kroppskrenkelse), vil dette telles som to lovbrudd i statistikken over etterforskede lovbrudd, med avgjørelse «Tiltale» på begge. Dette vil imidlertid telle som én straffereaksjon i statistikken over straffereaksjoner, med avgjørelsen «Ubetinget fengsel», og med §155 som hovedlovbrudd (pga. høyest strafferamme).

Til statistikk over straffereaksjoner gitt av domstolene brukes andre register enn BL/STRASAK/PAL, som statistikk over etterforskede lovbrudd bruker (se Straffereaksjoner for mer informasjon).

Tabellene innunder etterforskede lovbrudd er med andre ord ikke direkte sammenlignbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Andre nært tilknyttede statistikker ved SSB: Levekårsundersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd, StatRes - Politi og påtale (opphørt), Statistikk over dødsårsaker (drap) (opphørt, overført til FHI).

Relatert ekstern statistikk

Politidirektoratet (POD) publiserte frem til og med 2021-årgangen rapporten Kommenterte STRASAK-tall, også kalt Politiets anmeldelsesstatistikk. Fra og med 2022 publiserer POD, i samarbeid med Riksadvokatembetet (RA), rapporten Straffesaksbehandlingen. Disse rapportene inneholder opplysninger om anmeldte lovbrudd og hovedresultater for politiets straffesaksbehandling, på nasjonalt nivå. De enkelte politidistriktene publiserer også egne tall for sine respektive regioner. Disse rapportene må regnes som driftsstatistikk for politiet og bør ikke leses som den offisielle kriminalstatistikken. Politiets statistikk kan skille seg noe fra SSBs på grunn av tidspunkt og kriterier for data-uttrekk, samt andre bearbeidingsrutiner og grupperinger i statistikkene (se Standard klassifikasjoner under Definisjoner).

Spesialenheten for politisaker har i sine årsrapporter statistikk over blant annet anmeldelser, påtaleavgjørelser og saker i domstolen. Spesialenheten har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten (som også er klageinstans over henleggelser og andre påtalevedtak truffet av Spesialenheten). Anmeldelser som blir etterforsket og påtalemessig avgjort av Spesialenheten for politisaker uten ytterligere saksgang i høyere påtale eller domstolene, inngår ikke i datagrunnlaget til statistikkene over anmeldte lovbrudd og etterforskede lovbrudd. Dersom denne typen anmeldelser ender med straffereaksjoner som registreres i Reaksjonsregisteret, vil imidlertid disse sakene inngå i statistikkene over straffereaksjoner. I statistikken over fengslinger er denne type saker inkludert på samme måte som alle andre fengslinger i andre straffesaker.

Kripos publiserer årlig en Nasjonal drapsoversikt. Denne drapsstatistikken er systematisert ut fra en annen definisjon av utvalget enn i SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd (bl.a. år for gjerning og ikke for rettskraftig avgjørelse).

Kripos publiserer også Narkotikastatistikk, med blant annet tall for narkotikabeslag. Selv om beslagene knytter seg til anmeldte og etterforskede narkotikalovbrudd, er det ikke mulig å direkte sammenstille disse tallene. De ulike politistatistikkene er tilgjengelige fra politiets nettsider for strategier og analyser.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovedområde Sosiale forhold og kriminalitet, delområde Kriminalitet og rettsvesen.

Ikke relevant.

Statistikken omfatter alle lovbrudd som ble ferdig etterforsket i løpet av statistikkåret.

Statistikken gir opplysninger om lovbruddenes art og antall, om politidistrikt, gjerningssted, politiets avgjørelse og siktede ved avsluttet etterforskning. Den gir opplysninger om de siktedes lovbrudd, alder, kjønn, statsborgerskap, bosted og tilbakefall. Statistikken omfatter ikke de overtredelser mot veitrafikkloven og tolloven hvor reaksjonen forenklet forelegg er ilagt (se statistikk over straffereaksjoner), eller saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker.

Fra 1992 til 2014 inneholdt statistikken både forbrytelser og forseelser. For tidligere år er statistikken kun for forbrytelser. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser bortfalt helt fra den norske straffelovgivningen med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 den 1.10.2015. Selv om også statistikkene fra og med 2015-årgangen ikke anvender dette hovedskillet, er uttrekket og definisjonene av populasjonen i statistikken – det vil si omfanget av straffesaker, etterforskede lovbrudd og deres gjerningspersoner – de samme før og etter denne endringen i 2015 (se Definisjoner og Feilkilder).

Når en sak omfatter flere lovovertredelser, skal alle forhold som kan komme til å utgjøre et eget punkt i siktelsen registreres. I gjeldende praksis før 1994/1995 kunne flere lovovertredelser i større grad registreres som ett lovbrudd (se Sammenlignbarhet over tid og sted).

Fra 1991 er datagrunnlaget nesten helt og holdent edb-basert og hentet fra politiets sentrale registreringssystem (STRASAK), som dekker alle lovbrudd registrert ved politidistriktene (samt enkelte særorgan og høyere påtalemyndighet) i politiets basisløsninger for behandling av straffesaker (BL). Fra og med statistikkårgangen 2002 har SSB fått datagrunnlaget fra politiets analyse og ledelsesverktøy (PAL). PAL inneholder opplysninger om alle straffesaker, etter overføring av disse fra STRASAK. Datakilden til statistikken omtales ut fra dette som straffesaksregisteret BL/STRASAK/PAL, og inneholder straffesaksopplysninger som løpende blir overført mellom disse tre straffesakssystemene.

De ulike politidistriktene blir, via Kripos, bedt om å rapportere opplysninger i de tilfeller hvor SSB finner logiske feil og mangler ved datamaterialet som kan ha betydning for statistikkene. I bearbeidingen av statistikken brukes også opplysninger fra Folkeregisteret (se befolkningsstatistikk) og tidligere årganger av statistikken for etterforskede lovbrudd.

Statistikken skal inneholde alle lovbrudd og siktede i de straffesaker som politiet og påtalemyndigheten har registrert som ferdig etterforsket i løpet av året. Spesialenheten registrerer saker i en egen registerløsning i BL/STRASAK/PAL, og disse sakene inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Relatert ekstern statistikk under Bakgrunn). Se også Omfang og Datainnsamling, editering og beregninger. Utvalget er også nærmere beskrevet under Definisjoner av viktige begreper og variabler.

Datainnsamling

Datamaterialet innhentes i elektronisk form fra Politiets IT-enhet i midten av januar. Politiets IT-enhet står for utkjøringen av datamaterialet fra STRASAK/PAL. Noen etterfølgende rettinger kan av politi og påtalemyndighet forekomme i denne saksmengden også etter årsskiftet. Endringer og strukturelle oppdateringer i BL/STRASAK/PAL kan også forekomme ved årsskiftet. Uttrekket av grunnlagsdata til SSB gjøres derfor først ca. to uker etter statistikkperiodens utløp.

I tillegg samler SSB inn data for editering av datamaterialet via Kripos (fra og med årgang 2015, tidligere via politidistriktene og Politiets IT-enhet) ved bruk av feillisteskjema, og personopplysninger kobles til elektronisk fra SSBs befolkningsregister.

Editering

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Registreringssystemene til politiet inneholder noen gyldighetskontroller av data. I tillegg foretas kontroller og omkodinger av materialet i SSB. For eksempel blir mangelfulle opplysninger om gjerningskommune tillagt gjerningskommune i den grad det er mulig ut fra annen informasjon fra registeret.

Frem til og med årgang 2005 er det foretatt en manuell prosedyre med utsendelse av feillister og innsamling av rettet informasjon fra politidistriktene. Etter dette skjer editeringsarbeidet i samarbeid med Kripos, som kontakter de politidistrikt som måtte være nødvendig for å innhente riktig informasjon i saker med mangelfulle eller feil opplysninger.

SSB foretar sine editeringer i stor grad maskinelt, men det gjøres også en individuell vurdering og editering i enkeltsaker. Fra og med 2002 årgangen er det innført historiske dublettkontroller som skal sikre at samme sak ikke kommer med i flere årganger av statistikken. Fra og med 2005-2006 foretas også egne kontroller av drapssaker og saker med ilagte særreaksjoner, ut fra opplysninger hentet fra statistikkene over anmeldte lovbrudd og straffereaksjoner.

En oversikt over samtlige kontroller og SSBs bearbeidingsrutiner gjeldende til og med 2001-årgangen (som til dels også er gjeldende for senere årganger) finnes i notatet Statistikk over etterforskede lovbrudd: Dokumentasjon (SSB Notater 1999/52). Gyldighetskontroller i BL/STRASAK og bearbeidingsrutinene ved SSB videreutvikles ved behov, og medfører en stadig forbedring av datamaterialet (se Sammenlignbarhet over tid og sted for nye rutiner fra 2002).

Beregninger

I statistikken telles flere enheter på bakgrunn av dataene fra politiregistrene (for utfyllende beskrivelser av begreper og variabler, se Definisjoner):

 • Antall ferdig etterforskede lovbrudd med angitte egenskaper som type lovbrudd, politidistrikt og politiets avgjørelse.
 • Oppklaringsprosent. Ut fra avgjørelsene som er gitt for de enkelte lovbruddene beregnes oppklaringsprosent, som fordeles på type lovbrudd og politidistrikt.
 • Antall siktede personer som har vært siktet i løpet av statistikkåret. Viser angitte egenskaper som kjønn, alder, bosted og statsborgerskap. For personer siktet for flere enn ett lovbrudd i løpet av året, tillegges hovedlovbruddet ut fra en grovhetsindikator basert på øvre og nedre strafferamme, samt andre straffeprosessuelle egenskaper for lovbruddet.
 • Antall siktede i alt for hver lovbruddsgruppe (f.o.m. 2010-årgangen). Det vil si alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd i disse gruppene – uavhengig av om noen av disse lovbruddene er hovedlovbruddet til den siktede. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd innfor en lovbruddsgruppe, klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet innenfor den enkelte lovbruddsgruppen.
 • Antall siktelser mot personer med angitte egenskaper som type lovbrudd, siktedes alder og kjønn. Foretak og andre organisasjoner inngår ikke. Enheten siktelser har tidligere vært en fast del av NOS Kriminalstatistikk (til og med årgang 1995, se SSB 1997), men da med et noe annet innhold enn i ny statistikk fra og med årgang 2010.
 • Antall siktede personer i utgangsår med tilbakefall, med angitte egenskaper som alder, kjønn, type lovbrudd, ilagte avgjørelser og antall år med tilbakefall. Det er ikke tatt hensyn til forskjellige former for tilbakefallshindringer i måleperioden. Siktede uten sikre identifikasjonsopplysninger, det vil si de som ikke er registrert med gyldig norsk personnummer og/eller gjerningstidspunkt for lovbruddet, er holdt utenfor undersøkelsen.

SSB foretar prosentberegninger, blant annet oppklaringsprosenten (se Definisjoner av viktige begrep og variabler innunder Definisjoner).

Kjønn tillegges ut fra opplysninger fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer, er kjønn tillagt ut fra opplysninger fra Folkeregisteret. For alle personer som ikke identifiseres i Folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn), anvendes de opplysninger om kjønn som er registrert av politiet.

SSB lager rater per 1 000 innbyggere (5 år og over) som beregnes ut fra befolkningstall 31. desember i statistikkåret (også for aldersgrupper, kjønn og geografiske områder). Som en generell regel beregnes alle per 1 000 innbyggere-tall for siktede personer i alt eller hele landet med befolkningsmengder fra 5 år og over. Dette fordi den aktuelle aldersgruppen for de siktede i denne statistikken er 5 år og over (se Definisjoner). Når per 1 000 innbyggere tall beregnes for enheten lovbrudd brukes folkemengden for hele befolkningen – slik denne type beregninger også gjøres i statistikken over anmeldte lovbrudd.

Ikke relevant.

Intervjuere og alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. SSB har utnevnt eget personvernombud.

SSB offentliggjør ikke tall som medfører fare for avsløring av enkeltopplysninger om personer eller husholdninger.

For å sikre dette benyttes metoden «undertrykking» i denne statistikken.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Statistikken inneholder personopplysninger og informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive. SSB forvalter derfor datagrunnlaget for kriminalitetsstatistikken med stor varsomhet. I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle.

Det er mange forhold som kan ha betydning for sammenliknbarhet over tid i de ulike kriminalstatistikkene, og en bredere problematisering av dette er gjort i Kriminalitet og rettsvesen 2009.

I løpet av 1980- og 1990-tallet skjedde det to sentrale endringer i statistikkgrunnlagene til etterforskede lovbrudd. I tillegg skjedde en omlegging rundt 2002, som har hatt betydning for mange av tabellene i statistikken:

Innføring av STRASAK ca. 1985-1990

Før 1980-årene ble enkeltskjema med opplysninger om forbrytelsessakene innhentet fra politikamrene og registrert i SSB. Oslo gikk over til EDB-basert registrering i 1979, og politikamrene i Agder i 1981. STRASAK ble innført ved de ulike politikamrene i de påfølgende årene, og i løpet av 1991 hadde alle kammer gått over til elektronisk registrering. En stund etter innføringen av STRASAK ved de ulike politikamrene, ble rapporteringen til SSB gjort elektronisk (se Leif Petter Olaussen, 1996, Kriminalstatistikk og virkelighet, PHS Småskrifter 1996:1, Oslo: Politihøgskolen).

En omlegging i 1984 medførte at STRASAK omfatter forbrytelser som er rettskraftig avgjort i statistikkåret (ikke ferdig etterforsket forut for en eventuell domstolsbehandling, slik tilfellet var tidligere). Det tidligere utvalgskriteriet ble imidlertid opprettholdt for de politikamrene som ikke rapporterte i STRASAK etter 1984 (se Feilkilder og usikkerhet under Feilkilder). Da kamrene gikk over til rapportering fra STRASAK ble også utvalgskriteriet forandret. At utvalgskriteriet var forskjellig for ulike kammer, og ble forandret ved det enkelte kammerets overgang til elektronisk rapportering, førte til at noen forbrytelser ble telt dobbelt i perioden fra 1984 og frem til 1991/1992. Det er usikkert hvor stort omfang av dobbeltregistreringer disse overgangene medførte. Det virker sannsynlig at det ikke var mange dobbeltregistreringer, men at det kan ha skjedd med enkelte alvorlige forbrytelsessaker hvor det ble skrevet ut tiltale på slutten av det aktuelle året.

Ny registreringspraksis fra 1994/1995

Hvert lovbrudd med en rettskraftig avgjørelse utgjør én enhet i grunnlagsmaterialet. Dette er gjeldende praksis siden 1994/1995. Før denne innføringen var praksisen at det kun ble registrert ett lovbrudd når a) flere lovbrudd var begått ved én handling mot ett offer. Det groveste ble registrert b) flere ensartede lovbrudd var begått av samme person i et tidsrom mot ett offer c) det ene lovbruddet var begått for å bane vei for det andre. Det ble imidlertid registrert flere lovbrudd når et lovbrudd ble begått for å skjule et annet, slik det også gjøres etter 1994/1995.

STRASAK har i en lang periode vært under utvikling med hensyn til kvalitetssikring og detaljregistrering. Denne utviklingen har ført til at datagrunnlaget for statistikken inneholder mer informasjon enn tidligere. Overgangen i 1994/1995 til å registrere alle lovbrudd er av størst betydning, og medførte at antallet etterforskede lovbrudd økte i statistikken uten at dette nødvendigvis hadde sammenheng med at flere lovbrudd ble etterforsket.

Omlegging av STRASAK i 2002

Fra og med statistikkårgangen 2002 er det gjort endringer i bearbeidingen, som følge av opprettelsene av ny struktur for politidistriktene (fra 1. januar 2002) og påfølgende omlegginger i politiets straffesaksregistre BL/STRASAK/PAL (fra oktober 2002). Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd fra og med 2002:

a) Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1. januar 2002 er i stor grad begrenset.

b) Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

c) Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

d) Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker, samt dialog med Politiets IT-enhet og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd fra og med 2002 er blitt rimelig sammenliknbar med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSB sine kategorier, har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over en lengre tidsperiode.

Innføring av ny straffelov 1.10.2015 og ny versjon av standard for lovbruddstyper

Etter ikrafttredelse av den nye straffeloven av 2005 den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret. Det er til dels vesentlige forskjeller i struktur, språk og innhold i straffeloven av 1902 og straffeloven av 2005, og i enda større grad i de tilhørende kodeverkene for registrering av lovbrudd i straffesaksregistrene. Begge kodeverkene brukes i straffesaksbehandlingen etter 1.10.2015, i og med at straffebestemmelser normalt ikke har tilbakevirkende kraft. Lovbrudd kan bli registrert og behandlet i rettssystemet lang tid etter at de er begått. Dette medfører at både straffeloven av 1902 og 2005, med hvert sitt kodeverk, vil forekomme i datagrunnlagene til alle kriminalstatistikkene i mange år fremover.

Straffesaker som omhandler brudd på straffebestemmelsene gjeldene før 1.10.2015, og registrert med kodeverk og benevnelser for disse, vil ikke alltid kunne spesifiseres og klassifiseres på samme måte som straffesaker med tilsvarende brudd på straffeloven av 2005. Noen typer lovbrudd i versjon 2015 inneholder derfor kun registrerte brudd på lovgivning gjeldende fra og med 1.10.2015, som i all hovedsak vil være lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere. Disse typene lovbrudd er i standarden og statistikkene angitt med «(fra 1.10.2015)» i navnet på klassifikasjonen. Eldre lovbrudd som ikke kan spesifiseres i like stor grad som lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere, er plassert i og navngitt som «andre eller uspesifiserte» typer av lovbrudd på samme nivå. Innholdet i statistikkene, og mulighetene for å spesifisere type lovbrudd på de laveste nivåene, vil da i stor grad være avhengig av omfanget av lovbrudd begått før eller etter 1.10.2015. Denne type tidsbrudd vil variere over tid for de ulike typene lovbrudd, og være forskjellig for de ulike typene av kriminalstatistikk. Når slike tidsbrudd er identifisert og medfører et problem for bruken av en kriminalstatistikk, vil det ofte være å anbefale at man bruker tall for den aktuelle typen lovbrudd på et mer overordnet nivå – det vil si tall som er mindre spesifisert og i mindre grad har slike tidsbrudd i seg. Se Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, i KLASS og artikkelen "De nye kriminalstatistikkene".

Andre endringer:

Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene, eller påvirket sammenliknbarheten over tid. For eksempel kunne Kripos fra og med 1.1.2005 registrere, etterforske og påtaleavgjøre egne straffesaker. Kategorien særorgan er fra og med 2005-årgangen derfor innført i statistikkene som fordeler etter politidistrikt, og i denne kategorien inngår Kripos sammen med Økokrim (som har vært med i statistikken siden 1995). I statistikken over anmeldte lovbrudd inngår også Politiets utlendingsenhet i kategorien særorgan.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. Selv om den interne organiseringen av de nye politidistriktene skjedde gradvis i løpet av 2017 og 2018, publiserer SSB fra og med 2016-årgangen kun tall fordelt etter den nye inndelingen av politidistrikt i statistikkbanken. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå lar seg sammenligne med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er imidlertid etter ny inndeling delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD, noe som medfører at en sammenligning av de berørte distriktene på tvers av 2015/2016 ikke lar seg gjøre. Ut fra informasjon om eierdistrikt etter den tidligere distriktsinndelingen, samt opplysninger om sakenes tilhørighet i underliggende avsnitt og gjerningssted, har SSB likevel kunnet fordele alle saker etter distriktsinndelingen gjeldene fra og med 1. januar 2016. Alle lovbrudd med avsnittskode for Harstad politistasjon og lensmannskontorene Iberstad og Salangen er da tillagt Troms PD som eierdistrikt. Også lovbrudd med gjerningssted i Troms fylke og med avsnittskode for Evenes, Tjelsund og Skånland lensmannskontor, samt «Fellesoperativ enhet» og «Økoteam», er tillagt Troms PD som eierdistrikt. Øvrige anmeldelser registrert med tidligere Midtre Hålogaland PD er tillagt Nordland PD som eierdistrikt. For en oversikt over Politidistrikt 2016 og tidligere inndelinger, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

Fra 1. januar 2020 har det vært store endringer i inndelingen av fylker og kommuner pga. regionreformen. Antall fylker gikk fra 18 til 11, og antall kommuner fra 422 til 356. Dette er beskrevet i artikkelen Endringer i de regionale inndelingene. I SSBs statistikkbanktabeller med fylkesfordeling kan man velge å ta med tall for kun nye, kun gamle eller både gamle og nye fylker. Fylkene som heter det samme vi ligge med tidsserier som strekker seg før og etter 2020, selv om også disse tidsseriene kan inneholde brudd på grunn av endringene i grensene mellom fylkene. Tilsvarende gjelder for tabellene med fordelinger på politidistrikt, i og med at politidistriktene, som igjen består av et helt antall kommuner, er endret. Fra 1.1.2020 er det noen grensejusteringer mellom Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vest politidistrikt. Det er i tillegg en mer betydningsfull utvidelse i Oslo og reduksjon i Sør-Øst politidistrikt. Se også Standard for fylkesinndeling, Standard for kommuneinndeling og Standard for Politidistrikt i KLASS.

Hovedlovbruddet defineres ut fra det lovbruddet som ifølge loven kan straffes strengest (se Datainnsamling, revisjon og beregninger under Produksjon og Definisjoner av viktige begreper og variabler under Definisjoner). Mange lovbrudd har en vid strafferamme. Siden det bare er tatt hensyn til lovens generelle bestemmelser, og ikke til individuelle forskjeller i lovbruddenes grovhet, vil denne metoden kunne medføre at den siktede grupperes på et annet lovbrudd enn det som var grovest i det konkrete tilfellet. I og med at to tredeler av de siktede er siktet for kun ett lovbrudd, og at de øvrige har tilbøyelighet til å bli tatt for samme type lovbrudd, er det et relativt begrenset antall siktede som blir klassifisert for et annet lovbrudd enn det som var mest alvorlig.

Lovbrudd der politiet avslutter etterforskningen ved å innstille på tiltale inngår i statistikkgrunnlaget først når rettskraftig dom fra domstolene foreligger. Det kan potensielt være lenge etter tiltalebeslutningen. (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner, samt avsnitt om overgangen til nytt kriterium for utvalg som ble innført med STRASAK i tidsperioden fra 1984 til 1991).

I og med at lovbruddene inngår i datagrunnlaget først når de har fått en rettskraftig avgjørelse, kan det være en forskjell mellom det året de reelt ble ferdig etterforsket og det året de kommer med i statistikken. For lovbrudd med lang behandlingstid i den aktuelle del av straffesakskjeden kan resultatet være at de vil bli innlemmet i statistikken i "feil" år.

Et lovbrudd kan inngå som en del av etterforskningen av et større sakskompleks. Dette kan være tilfelle når en person etterforskes for flere likeartet lovbrudd mot ulike ofre, eller når mange personer etterforskes for ett eller flere lovbrudd som har skjedd innenfor samme hendelsessituasjon. Et lovbrudd, og den rettskraftige avgjørelse som dette har fått, vil ikke komme med i statistikken før alle de resterende lovbruddene i sakskomplekset er rettskraftig avgjort. Dette medfører at enkelte lovbrudd er rettskraftig avgjort tidligere enn i det året lovbruddet blir en del av statistikken (i statistikken for 2022 var under 5 prosent av lovbruddene avgjort i ett tidligere år enn i 2022).

Ved lovbrudd som flere har vært sammen om, kan politiets avgjørelse være forskjellig for de forskjellige siktede. Tabeller der lovbruddene er gruppert på type avgjørelse, viser kun avgjørelsen for den siktede som er valgt som representant i lovbruddet (av alle lovbrudd som var ferdig etterforsket i 2022, hadde under 2 prosent mer enn én siktet).

Avgjørelsen "Overført til konfliktråd" innebærer at det anmeldte lovbruddet og den siktede er blitt overført til konfliktråd - og at politi og påtalemyndighet har fått tilbakemelding om at det er kommet frem til en løsning i konfliktrådet. De lovbrudd som er overført, men ikke blir løst gjennom megling i konfliktråd, vil få andre rettslige avgjørelser som kategoriseres under andre typer avgjørelser i statistikken.

De aller fleste lovbrudd har kun ett gjerningstidspunkt, men for de lovbrudd som har skjedd over en tidsperiode fastsettes alder ut fra første gjerningstidspunkt. I tillegg vil de siktedes alder alltid fastsettes ut fra gjerningstidspunktet for det alvorligste lovbruddet som personen er siktet for i løpet av året. I enkelte tilfeller medfører dette at siktedes alder blir noe misvisende: Personer under den kriminelle lavalder (15 år) kan komme til å fremstå i statistikken som tiltalt og straffet. At personer under 15 år fremstår som tiltalt eller straffet kan imidlertid også skyldes feilregistrering av politiet eller at feil avgjørelse er gitt av påtalemyndighet eller domstol.

Ut fra erfaring er det ofte feilregistreringer som er årsaken til at det blir registrert siktede under 5 år. Personopplysninger om siktede under 5 år tas derfor ut av statistikken (og befolkningen 5 år og over brukes til beregning av siktede per 1 000 innbyggere).

Forsøk på lovbrudd er i de fleste mer alvorlige tilfellene straffbart. Slike straffbare forsøk på lovbrudd registreres vanligvis som gjennomført lovbrudd i materialet som danner grunnlag for statistikken. Undersøkelser tyder på at regelen tidligere bare unntaksvis er fulgt når det gjelder drap, og at drapsforsøk vanligvis ble registrert som grov legemsbeskadigelse frem til 1987. Etter innføring og utvikling av STRASAK har forsøk på enkelte typer lovbrudd, for eksempel drapsforsøk og voldtektsforsøk, blitt registrert og presentert som egne typer lovbrudd i statistikken.

Lovbrudd som politiet henlegger regnes som ferdig etterforsket i statistikken. Dersom en sak blir gjenopptatt og oppklart et senere år, vil ikke saken telles med det året den blir oppklart. Det er fordi SSB utfører dublettkontroll som skal sikre at samme sak ikke kommer med i flere årganger av statistikken.

Bearbeidingen ved SSB viser at det foretas enkelte åpenbare feilregistreringer ved de ulike politidistriktene. Det er hvert år enkelte saker hvor rettelser ikke blir returnert til SSB. Dette medfører at opplysningene fra de politidistriktene som gjør rettelser blir riktigere og mer omfattende enn opplysningene fra de politidistriktene som ikke returnerer rettede feillister.

I BL/STRASAK er det et stort utvalg av ulike kategorier for registrering av lovbrudd og rettskraftige avgjørelser (se Definisjon av viktige begrep og variabler under Definisjoner). Så lenge gyldige koder for lovbrudd og rettskraftige avgjørelser er benyttet kan ikke SSB, gjennom bearbeidingen av statistikken, avdekke om riktige kategorier er brukt. Partielle frafall (ved at enkelte kjennemerker ikke er oppgitt på enkelte enheter) forekommer, men ved hjelp av interne kontroller i BL/STRASAK er disse begrenset til mindre sentrale kjennemerker.

Mulighetene for at det kan ha forekommet feil kategorisering i registreringen av lovbrudd er størst i statistikken over anmeldte lovbrudd, og da særlig for de mer spesifiserte typer av lovbrudd. Registreringen av type lovbrudd og rettskraftig avgjørelse ved avsluttet etterforskning foretas etter vurdering av jurist, og anses derfor å være mer pålitelig enn registreringen som foretas ved anmeldelse.

For informasjon om utvalgsfeil, se Datakilder og utvalg under Produksjon og Feilkilder og usikkerhet.

Kriminalstatistikken omfatter bare den registrerte kriminaliteten, de lovbrudd politiet oppdager eller får kjennskap til. Politiets ressurser og prioriteringer og folks tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd har stor betydning for hvilke handlinger som blir en del av kriminalstatistikken. Et ukjent antall lovbrudd blir aldri registrert. Slike uregistrerte lovbrudd kalles gjerne mørketall. Ulike intervjuundersøkelser om selvrapportert kriminalitet og utsatthet for kriminalitet tyder på at kriminaliteten som ikke blir registrert er omfattende (se blant andre Levekårsundersøkelsen, SSB). Hva som over tid registreres av kriminalitet er nødvendigvis også påvirket av endringer i lovverk og forskrifter (se Sammenlignbarhet over tid og sted under Produksjon). Disse fenomenene er imidlertid ikke direkte "feil" ved statistikken, men elementer som påvirker den. For mer om dette se kapittel 3 i Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Ikke relevant

Kontakt

Kari Malene Jørgensen Dyrstad

kari.dyrstad@ssb.no

40 90 26 95

Siri Fjærtoft Fossanger

siri.fossanger@ssb.no

99 72 49 27