Vekestal

Vekestal i tabell 12972 i Statistikkbanken publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 07218, 08551 og 09695 ble publisert 24. september 2021.

Opna konkursar

Oppdatert: 3. august 2021

Neste oppdatering: 27. oktober 2021

Konkursar
Konkursar
2. kvartal 2021
937

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Opna konkursar, etter næring
Opna konkursar, etter næring
2. kvartal 20202. kvartal 2021
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt87661727210
Jordbruk, skogbruk og fiske8672
Bergverksdrift og utvinning2000
Industri411385
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0020
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd3051
Byggje- og anleggsverksemd1512721387
Varehandel, reparasjon av motorvogner199312113
Transport og lagring3464439
Overnattings- og serveringsverksemd1560707
Informasjon og kommunikasjon224387
Finansierings- og forsikringsverksemd10060
Omsetning og drift av fast eigedom290272
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting6735013
Forretningsmessig tenesteyting6965819
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning15070
Helse- og sosialtenester9040
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar170104
Anna tenesteyting325187
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst12094
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
2. kvartal 20202. kvartal 2021
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt9374 645 3924 6959373 580 1592 627
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak8764 585 4484 6137273 438 1742 402
Jordbruk, skogbruk og fiske826 86987..7
Bergverksdrift og utvinning2..68000
Industri41..28938199 984162
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0002..0
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd3..75..13
Byggje- og anleggsverksemd151963 3095842131 120 399707
Varehandel, reparasjon av motorvogner199..802121632 551334
Transport og lagring34442 89540244715 401135
Overnattings- og serveringsverksemd156517 38297870222 369455
Informasjon og kommunikasjon2272 699753840 67446
Finansierings- og forsikringsverksemd100166..13
Omsetning og drift av fast eigedom2966 5405527..45
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting67..3295095 91889
Forretningsmessig tenesteyting69532 24972058220 776275
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning15045708
Helse- og sosialtenester989459403
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1728 942781032 66278
Anna tenesteyting3254 274971813 67532
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst121 09719910
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar6159 94482210141 985225
Jordbruk, skogbruk og fiske611 32572..3
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri1..152 1845
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0001..1
Byggje- og anleggsverksemd2719 990308761 49189
Varehandel, reparasjon av motorvogner3..21313 5298
Transport og lagring613 308273937 66162
Overnattings- og serveringsverksemd00074 0139
Informasjon og kommunikasjon45 909371 5523
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom0002..1
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting3..3134 2089
Forretningsmessig tenesteyting62 5865197 56217
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning000000
Helse- og sosialtenester000000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar00041 5405
Anna tenesteyting51 712474 76613
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst0004....
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
2. kvartal 20202. kvartal 2021
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
I alt858483150774110771950079462668
Viken1731032911822178131187517
Østfold (-2019)000000000000
Akershus (-2019)000000000000
Buskerud (-2019)000000000000
Oslo1629928137151319913568
Innlandet6944992542287304
Hedmark (-2019)000000000000
Oppland (-2019)000000000000
Vestfold og Telemark73431832747298433
Vestfold (-2019)000000000000
Telemark (-2019)000000000000
Agder4726864341266315
Aust-Agder (-2019)000000000000
Vest-Agder (-2019)000000000000
Rogaland5835943756365447
Vestland10755211131781589626
Hordaland (-2019)000000000000
Sogn og Fjordane (-2019)000000000000
Møre og Romsdal3517424839245226
Trøndelag - Trööndelage532211631156374528
Nordland - Nordlánnda4419784623134312
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3620641524190302
Troms - Romsa (-2019)000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)000000000000
Svalbard100001100100
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
2. kvartal 20202. kvartal 2021
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt937611858001250937210071900530
Viken1931601730022023859017800010
Østfold (-2019)000000000000000000
Akershus (-2019)000000000000000000
Buskerud (-2019)000000000000000000
Oslo1841801620040018958013100000
Innlandet821006900300561404200000
Hedmark (-2019)000000000000000000
Oppland (-2019)000000000000000000
Vestfold og Telemark80407300120651804700000
Vestfold (-2019)000000000000000000
Telemark (-2019)000000000000000000
Agder4810470000050904100000
Aust-Agder (-2019)000000000000000000
Vest-Agder (-2019)000000000000000000
Rogaland61305800000701405600000
Vestland11240107001001032008100200
Hordaland (-2019)000000000000000000
Sogn og Fjordane (-2019)000000000000000000
Møre og Romsdal3711350000044503900000
Trøndelag - Trööndelage5510530010066905600010
Nordland - Nordlánnda4400440000027202300110
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4030360001028202400200
Troms - Romsa (-2019)000000000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)000000000000000000
Svalbard100100000100100000
Uoppgitt fylke000000000000000000
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2020
Innehavarar i einskildpersonføretak inkl. personlege konkursarDeltakarar i ansvarlege selskap og selskap med delt ansvar
I altMennKvinnerI altMennKvinner
Alder
I alt5514876418171
16-24 år13103000
25-44 år2982504810100
45-66 år23121813651
67 år eller eldre990220
Landbakgrunn
I alt5514876418171
Noreg27624630770
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand17615818871
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS998316330
Utdanningsnivå
I alt5514876418171
Grunnskule17015218770
Vidaregåande19316924330
Høgare utdanning, låg504010110
Høgare utdanning, høg19190101
Anna11910712660
Næring
I alt5514876418171
Jordbruk, skogbruk og fiske24213000
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri862000
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning000000
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd000000
Byggje- og anleggsverksemd21820810000
Varehandel, reparasjon av motorvogner36288000
Transport og lagring95869000
Overnattings- og serveringsverksemd853000
Informasjon og kommunikasjon12111000
Finansierings- og forsikringsverksemd110000
Omsetning og drift av fast eigedom220000
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting52457000
Forretningsmessig tenesteyting45378000
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000000
Undervisning651000
Helse- og sosialtenester321000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetarr12102000
Anna tenesteyting18108000
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Uoppgitt1110118171
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2020
I altMennKvinner
Alder
I alt4 7713 5601 211
Under 16 år1394
16-24 år905733
25-44 år1 9381 444494
45-66 år2 1631 607556
67 år eller eldre567443124
Landbakgrunn
I alt4 7713 5601 211
Noreg3 6692 726943
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand585457128
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS517377140
Utdanningsnivå
I alt4 7713 5601 211
Grunnskule856646210
Vidaregåande2 1001 632468
Høgare utdanning, låg1 093715378
Høgare utdanning, høg501379122
Anna22118833
Næring
I alt4 7713 5601 211
Jordbruk, skogbruk og fiske74668
Bergverksdrift og utvinning220
Industri524387137
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning000
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd761
Byggje- og anleggsverksemd79671977
Varehandel, reparasjon av motorvogner921617304
Transport og lagring16413331
Overnattings- og serveringsverksemd636417219
Informasjon og kommunikasjon24920148
Finansierings- og forsikringsverksemd94868
Omsetning og drift av fast eigedom17513837
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting434317117
Forretningsmessig tenestetying38029684
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000
Undervisning663630
Helse- og sosialtenester351916
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar443014
Anna tenesteyting1093970
Lønt arbeid i private hushald000
Internasjonale organisasjonar og organ000
Uoppgitt615110
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Namn: Opna konkursar

Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

27. oktober 2021

Seksjon for næringslivets utvikling

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat.

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Ikkje relevant

Statistikklovens §3-2

Ikkje relevant

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Data blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Ikkje relevant

I dei tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Ikkje relevant
Kontakt