Tjenestepensjoner

Oppdatert: 30. august 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser
2020
2 251 963
millioner kroner

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner
Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner1
20162017201820192020
Tjenestepensjoner
Premieinntekter102 096107 251119 355127 074119 135
Ytelsesbaserte ordninger78 89780 46490 38494 78685 077
Offentlige tjenestepensjonsordninger60 76265 29775 40779 45871 623
Livsforsikringsselskaper37 75236 33043 67945 54038 442
Pensjonskasser8 5788 2279 14810 1458 930
Statens pensjonskasse2 14 43220 74022 58023 77324 251
Private tjenestepensjonsordninger18 13515 16714 97715 32813 454
Livsforsikringsselskaper11 9089 4288 9158 8528 250
Pensjonskasser6 2275 7396 0626 4765 204
Innskuddsbaserte ordninger23 19926 78728 97132 28834 058
Private tjenestepensjonsordninger23 19926 78728 97132 28834 058
Livsforsikringsselskaper23 19926 78728 97132 28834 058
Pensjonsutbetalinger68 33571 73675 73780 44783 942
Ytelsesbaserte ordninger67 16869 90474 08178 17881 212
Offentlige tjenestepensjonsordninger48 19750 19152 93956 36558 484
Livsforsikringsselskaper18 98919 94021 25722 93624 089
Pensjonskasser3 6793 8654 1304 3854 837
Statens pensjonskasse25 52926 38627 55229 04429 558
Private tjenestepensjonsordninger18 97119 71321 14221 81322 728
Livsforsikringsselskaper14 33514 74115 85816 19016 904
Pensjonskasser4 6364 9725 2845 6235 824
Innskuddsbaserte ordninger1 1671 8321 6442 2672 730
Private tjenestepensjonsordninger1 1671 8321 6562 2672 730
Livsforsikringsselskaper1 1671 8321 6562 2672 730
Pensjonsforpliktelser3 1 791 8151 908 8101 991 2142 133 4572 251 963
Ytelsesbaserte ordninger:1 617 3521 690 1041 757 5731 832 8561 895 579
Offentlige tjenestepensjonsordninger1 091 5501 146 2861 204 9141 269 1701 321 986
Livsforsikringsselskaper491 559519 751551 728589 416624 659
Pensjonskasser98 291104 053109 877117 374121 753
Statens pensjonskasse501 700522 482543 309562 380575 574
Private tjenestepensjonsordninger525 802543 818552 659563 686573 593
Livsforsikringsselskaper384 471395 579399 102405 588411 413
Pensjonskasser141 331148 239153 557158 098162 180
Innskuddsbaserte ordninger174 463218 706233 641299 941356 384
Private tjenestepensjonsordninger174 463218 706233 641299 941356 384
Livsforsikringsselskaper174 463218 706233 641299 941356 384
Banker4 00000
Individuelle pensjoner
Premieinntekter
Alle pensjonsinnretninger2 1102 8982 9563 2903 444
Livsforsikringsselskaper2 1102 8982 9563 2903 444
Banker00000
Pensjonsutbetalinger
Alle pensjonsinnretninger7 2906 5616 4356 2766 178
Livsforsikringsselskaper7 2906 5616 4356 2766 178
Banker00000
Pensjonsforpliktelser
Alle pensjonsinnretninger80 17781 69977 28780 93974 101
Livsforsikringsselskaper79 19680 58375 52379 03173 652
Banker9811 1161 7641 908449
1I livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og banker (kun forpliktelser). Omfatter ikke innskuddspensjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond
2Omfatter ca 65% av premieinnbetalinger til Statens pensjonskasse.
3Omfatter livsforsikringsselskapenes forpliktelser knyttet til forsikringspensjon og pensjonskassenes premiereserve.
4Fra og med 2015 skilles det ikke mellom individuelle pensjoner og innskuddspensjon i arbeidsforhold under pensjonsforpliktelser i banker.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser alle pensjonsytelser utenom folketrygden. Det som inngår i statistikken er offentlige tjenestepensjoner som er ytelsesbasert og private tjenestepensjoner som både kan være ytelsesbasert og innskuddsbasert.

Offentlige tjenestepensjoner:

Offentlige tjenestepensjoner gir en såkalt bruttopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra pensjonsordningen er samordnet med ytelsene fra Folketrygden som utbetales ved pensjonsalder. Den totale pensjonsutbetalingen vil bli minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget – uavhengig av nivået på ytelsene fra Folketrygden. Avtalen er tariffestet. Bruttopensjonsordninger er alltid ytelsesbaserte.

Private tjenestepensjoner:

Ordningen er basert på nettopensjonsytelse: Det betyr at ytelsene fra den private pensjonsordningen gir en tilleggspensjon til Folketrygden. Det er altså ingen samordning mellom Folketrygdens ytelser og tjenestepensjonen. Nettopensjonsordningen sikrer ikke totale utbetalinger på samme måte som bruttoordningen: Hvis ytelsen fra Folketrygden går ned, vil de totale pensjonsutbetalingen gå tilsvarende ned. Nettopensjonsordninger kan være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. For ytelsesbaserte ordninger fastsettes pensjonen normalt som en gitt andel av sluttlønn enten som bruttonivå inkludert folketrygd eller som netto tillegg til Folketrygden. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd, normalt som en prosentandel av lønn.

Ikke relevant

Navn: Tjenestepensjoner

Emne: Bank og finansmarked

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Kun på nasjonalt nivå.

Årlig

Ikke relevant

Ikke relevant

Statistikk om tjenestepensjoner ble første gang publisert som en magasinartikkel i 2010. Etter det har det vært en årlig publisering av tjenestepensjoner.

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Finanstilsynsloven §1 og 4 og Statistikkloven §3-2

Ikke relevant

Populasjonen er alle pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Kontakt