Tjenestepensjoner

Oppdatert: 21. august 2023

Neste oppdatering: 3. juli 2024

Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser
2022
2 576 549
millioner kroner
Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Totalt
20212022
Premieinntekter149 593156 076
Pensjonsutbetalinger88 90695 809
Pensjonsforpliktelser2 431 2892 576 549
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner
  Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner1
  20182019202020212022
  Tjenestepensjoner
  Premieinntekter119 302126 991119 025149 593156 076
  Ytelsesbaserte ordninger90 33194 70384 967108 764111 776
  Offentlige tjenestepensjonsordninger75 45779 49071 64793 51495 935
  Livsforsikringsselskaper43 67945 54038 44258 49559 782
  Pensjonskasser9 19810 1778 95413 68813 881
  Statens pensjonskasse2 22 58023 77324 25121 33122 271
  Private tjenestepensjonsordninger14 87415 21313 32015 25015 842
  Livsforsikringsselskaper8 9158 8528 2508 8378 417
  Pensjonskasser5 9596 3615 0706 4137 424
  Innskuddsbaserte ordninger28 97132 28834 05840 82944 300
  Private tjenestepensjonsordninger28 97132 28834 05840 82944 300
  Livsforsikringsselskaper28 97132 28834 05840 82944 300
  Pensjonsutbetalinger75 73580 44283 93988 90695 809
  Ytelsesbaserte ordninger74 07978 17381 20885 76391 357
  Offentlige tjenestepensjonsordninger53 01756 44458 56362 26066 800
  Livsforsikringsselskaper21 25722 93624 08925 76127 983
  Pensjonskasser4 2084 4644 9165 2665 691
  Statens pensjonskasse27 55229 04429 55831 23333 127
  Private tjenestepensjonsordninger21 06221 72922 64523 50324 556
  Livsforsikringsselskaper15 85816 19016 90417 59218 295
  Pensjonskasser5 2045 5395 7415 9116 261
  Innskuddsbaserte ordninger1 6442 2672 7313 1434 452
  Private tjenestepensjonsordninger1 6562 2692 7313 1434 452
  Livsforsikringsselskaper1 6562 2692 7313 1434 452
  Pensjonsforpliktelser3 1 990 7382 132 6872 251 0262 431 2892 576 549
  Ytelsesbaserte ordninger:1 757 0971 832 0861 894 4711 999 2022 148 139
  Offentlige tjenestepensjonsordninger1 205 7911 270 0621 322 8461 412 5601 564 636
  Livsforsikringsselskaper551 728589 416624 659678 421783 980
  Pensjonskasser110 754118 266122 613133 239143 356
  Statens pensjonskasse543 309562 380575 574600 900637 300
  Private tjenestepensjonsordninger551 306562 024571 625586 642583 503
  Livsforsikringsselskaper399 102405 588411 413422 976417 201
  Pensjonskasser152 204156 436160 212163 666166 302
  Innskuddsbaserte ordninger233 641299 941356 555432 087428 411
  Private tjenestepensjonsordninger233 641300 601356 555432 087428 411
  Livsforsikringsselskaper233 641300 601356 555432 087428 411
  Banker4 00000
  Individuelle pensjoner
  Premieinntekter
  Alle pensjonsinnretninger2 9563 2903 4483 7313 251
  Livsforsikringsselskaper2 9563 2903 4483 7313 251
  Banker00000
  Pensjonsutbetalinger
  Alle pensjonsinnretninger6 4356 2766 1546 0655 813
  Livsforsikringsselskaper6 4356 2766 1546 0655 813
  Banker00000
  Pensjonsforpliktelser
  Alle pensjonsinnretninger77 28780 93974 18975 46373 326
  Livsforsikringsselskaper75 52379 03173 74075 03272 914
  Banker1 7641 908449431413
  1I livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og banker (kun forpliktelser). Omfatter ikke innskuddspensjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond
  2Omfatter ca 65% av premieinnbetalinger til Statens pensjonskasse.
  3Omfatter livsforsikringsselskapenes forpliktelser knyttet til forsikringspensjon og pensjonskassenes premiereserve.
  4Fra og med 2015 skilles det ikke mellom individuelle pensjoner og innskuddspensjon i arbeidsforhold under pensjonsforpliktelser i banker.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser alle pensjonsytelser utenom folketrygden. Det som inngår i statistikken er offentlige tjenestepensjoner som er ytelsesbasert og private tjenestepensjoner som både kan være ytelsesbasert og innskuddsbasert.

Offentlige tjenestepensjoner:

Offentlige tjenestepensjoner gir en såkalt bruttopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra pensjonsordningen er samordnet med ytelsene fra Folketrygden som utbetales ved pensjonsalder. Den totale pensjonsutbetalingen vil bli minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget – uavhengig av nivået på ytelsene fra Folketrygden. Avtalen er tariffestet. Bruttopensjonsordninger er alltid ytelsesbaserte.

Private tjenestepensjoner:

Ordningen er basert på nettopensjonsytelse: Det betyr at ytelsene fra den private pensjonsordningen gir en tilleggspensjon til Folketrygden. Det er altså ingen samordning mellom Folketrygdens ytelser og tjenestepensjonen. Nettopensjonsordningen sikrer ikke totale utbetalinger på samme måte som bruttoordningen: Hvis ytelsen fra Folketrygden går ned, vil de totale pensjonsutbetalingen gå tilsvarende ned. Nettopensjonsordninger kan være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. For ytelsesbaserte ordninger fastsettes pensjonen normalt som en gitt andel av sluttlønn enten som bruttonivå inkludert folketrygd eller som netto tillegg til Folketrygden. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd, normalt som en prosentandel av lønn.

Ikke relevant

Navn: Tjenestepensjoner
Emne: Bank og finansmarked

3. juli 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Kun på nasjonalt nivå.

Årlig

Ikke relevant

Ikke relevant

Statistikk om tjenestepensjoner ble første gang publisert som en magasinartikkel i 2010. Etter det har det vært en årlig publisering av tjenestepensjoner.

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Finanstilsynsloven §1 og 4 og Statistikkloven §3-2

Ikke relevant

Populasjonen er alle pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Kontakt

Dag Waage Gausdal

dag.gausdal@ssb.no

40 90 26 82

Karl Henrik Nordbakken

kno@ssb.no

47 31 16 25