Tjenestepensjoner

Oppdatert: 13. august 2020

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Pensjonsforpliktelser
Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser alle pensjonsytelser utenom folketrygden. Det som inngår i statistikken er offentlige tjenestepensjoner som er ytelsesbasert og private tjenestepensjoner som både kan være ytelsesbasert og innskuddsbasert.

Kontakt