Stortingsvalget, listekandidater

Oppdatert: 24. juni 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel kvinner som stiller til valg
Andel kvinner som stiller til valg
2021
40
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Stortingsvalg. Listekandidater, etter politisk parti og kjønn
Stortingsvalg. Listekandidater, etter politisk parti og kjønn
2021
Listekandidater
I altMennKvinner
Alle partier5 1743 1162 058
Arbeiderpartiet283141142
Fremskrittspartiet27317796
Høyre283148135
Kristelig Folkeparti276139137
Senterpartiet283147136
Sosialistisk Venstreparti282132150
Venstre279135144
Rødt282125157
Demokratene i Norge26219765
Feministisk Initiativ20416
Helsepartiet245100145
Liberalistene27421262
Kystpartiet453213
Miljøpartiet de Grønne277131146
Norges Kommunistiske Parti674423
Pensjonistpartiet25116982
Partiet De Kristne271162109
Piratpartiet18914940
Alliansen - Alternativ for Norge2702637
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger20514164
Industri- og Næringspartiet23018347
Partiet Sentrum272156116
Generasjonspartiet392118
Pasientfokus945
Redd Naturen743
Standardtegn i tabeller
Stortingsvalget. Listekandidater, etter parti/valgliste, kjønn og om de stilte til forrige valg
Stortingsvalget. Listekandidater, etter parti/valgliste, kjønn og om de stilte til forrige valg
2021
Listekandidater som også stilte ved forrige valgListekandidater som ikke stilte ved forrige valg
MennKvinnerMennKvinner
Alle partier9365572 1911 490
Arbeiderpartiet47449498
Fremskrittspartiet723610560
Høyre445710478
Kristelig Folkeparti50558982
Senterpartiet61678669
Sosialistisk Venstreparti354997101
Venstre48488895
Miljøpartiet de Grønne36509596
Norges Kommunistiske Parti2382515
Pensjonistpartiet341413568
Rødt (RV)393986118
Andre lister447901 187610
Standardtegn i tabeller
Stortingsvalget. Listekandidater, etter parti/valgliste, alder og kjønn. Hele landet. Prosent
Stortingsvalget. Listekandidater, etter parti/valgliste, alder og kjønn. Hele landet. Prosent
2021
Absolutte tallProsent
I alt, begge kjønn18-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år eller eldre
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Alle partier5 1747,16,39,66,711,29,414,610,317,77,1
Arbeiderpartiet2838,18,811,38,811,314,113,414,15,74,2
Fremskrittspartiet27311,08,422,75,99,511,010,67,311,02,6
Høyre28310,26,07,48,510,614,514,512,79,56,0
Kristelig Folkeparti2766,29,46,26,910,914,112,713,014,56,2
Senterpartiet2837,412,79,26,012,714,814,511,08,13,5
Sosialistisk Venstreparti2829,911,37,110,311,314,27,810,310,67,1
Venstre2797,911,89,76,89,315,49,713,311,84,3
Miljøpartiet de Grønne2776,914,412,313,014,114,17,96,96,14,3
Rødt2827,19,610,618,810,313,54,37,812,16,0
Andre lister2 6566,02,79,94,011,15,317,19,525,29,1
Standardtegn i tabeller
Stortingsvalg. Listekandidater , etter utdanning, parti/valgliste og kjønn. Prosent
Stortingsvalg. Listekandidater , etter utdanning, parti/valgliste og kjønn. Prosent
2021
Absolutte tallProsent
I altGrunnskole (nivå 1-2)Videregående skole (nivå 3-5)Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Begge kjønnMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Alle partier5 1743 1162 05813,011,140,828,629,140,616,819,7
4,65,516,814,435,135,643,544,5
Arbeiderpartiet2831411426,44,936,223,238,347,919,123,9
Fremskrittspartiet2731779617,59,450,845,821,534,410,210,4
Høyre2831481356,10,727,017,841,256,325,725,2
Kristelig Folkeparti2761391375,83,627,319,033,856,933,120,4
Senterpartiet2831471362,03,743,527,234,044,119,725,0
Sosialistisk Venstreparti2821321505,37,326,525,337,942,029,525,3
Venstre2791351446,65,616,918,935,345,540,430,1
Miljøpartiet de Grønne2771311464,65,516,814,435,135,643,544,5
Rødt28212515714,412,733,628,036,838,215,221,0
Andre lister2 6561 84181516,418,947,236,025,434,410,710,7
Standardtegn i tabeller
Stortingsvalget. Listekandidater, etter bruttoinntekt, kjønn og parti/liste. Prosent
Stortingsvalget. Listekandidater, etter bruttoinntekt, kjønn og parti/liste. Prosent
2017
Absolutte tallProsent
I altUnder 100 000Under 100 000100 000 - 199 999 kr100 000 - 199 999 kr200 000 - 299 999 kr200 000 - 299 999 kr300 000 - 399 999 kr300 000 - 399 999 kr400 000 - 499 999 kr400 000 - 499 999 kr500 000 - 599 999 kr500 000 - 599 999 kr600 000 - 699 999 kr600 000 - 699 999 kr700 000 - 799 999 kr700 000 - 799 999 kr800 000 - 899 999 kr800 000 - 899 999 kr900 000 - 999 999 kr900 000 - 999 999 kr1 000 000 kroner og mer1 000 000 kroner og mer
Begge kjønnMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Alle partier5 1748,38,64,35,511,510,09,411,113,513,610,013,68,910,77,47,26,34,74,34,816,110,3
Arbeiderpartiet2834,37,73,53,52,12,12,15,63,53,58,57,79,212,79,214,112,85,613,510,631,226,8
Fremskrittspartiet2737,36,34,54,23,45,22,38,36,89,47,914,614,113,59,011,56,28,37,37,331,111,5
Høyre2838,83,04,14,42,05,22,01,54,76,74,77,45,410,48,114,86,18,912,210,441,927,4
Kristelig Folkeparti2765,812,45,03,62,90,73,64,43,611,712,216,88,616,112,210,910,15,810,82,225,215,3
Senterpartiet2837,511,02,06,62,71,52,04,45,48,86,18,810,211,88,88,812,910,34,810,337,417,6
Sosialistisk Venstreparti2828,310,73,04,76,17,36,86,012,112,09,117,312,914,012,110,79,86,07,64,712,16,7
Venstre2798,811,91,59,82,21,46,66,35,92,88,17,714,711,28,17,79,612,68,111,226,517,5
Miljøpartiet de Grønne2779,913,04,69,66,917,18,46,213,013,714,58,911,59,69,27,56,12,14,65,511,56,8
Rødt2826,46,44,08,99,610,88,015,321,617,817,619,710,414,08,83,25,61,93,21,34,80,6
Andre lister2 6568,87,64,74,316,716,212,918,217,119,510,215,87,67,76,03,34,61,61,71,59,64,2
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikk over alle partienes kandidater til stortingsvalget etter blant annet alder, kjønn og utdanning. Tidsserier tilbake til 2005.

Valgbarhet og plikt til å ta imot valg

Utgangspunktet er at alle som har stemmerett ved et valg også er valgbare og forpliktet til å ta imot valg. Enkelte personer er imidlertid utelukket fra valg på bakgrunn av at de innehar offentlige posisjoner/stillinger som av prinsipielle grunner ikke bør kombineres med verv som folkevalgt. Det er også på nærmere bestemte vilkår adgang til å søke fritak fra valg.

Les mer om hvem kan være kandidater her

Valgdistrikt 2021 tilsvarer fylkesinndeling 2017 med kommuner per 1. januar 2021. Valgdistrikter benevnes med fylkesnavn etterfulgt av «valgdistrikt». Valgdistriktnummer tilsvarer fylkesnummer i fylkesinndeling i perioden 1972–2017.

Standard for valgdistrikt

Standard for kommuneinndeling

Navn: Stortingsvalget, listekandidater

Emne: Valg

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Valgdistrikt 2021 tilsvarer fylkesinndeling 2017

Kommune

Hvert 4. år (valgår)

Rapporteres til Gender Statistics Questionnaire, Social and Demographic Statistics Section, Statistical Division, UNECE (FN)

Datafil blir langtidslaget i SSB og kan lånes ut til forskning og offentlig planlegging. Se her

Formålet er å lage offisiell statistikk om alle partiers kandidater som stiller til stortingsvalg. Fra og med 2005 har SSB samlet inn fødselsnummer på alle listekandidatene slik at det kan kobles på ulike variabler som kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus, inntekt og landbakgrunn.

Journalister, politiske partier, valgforskere og studenter.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Den offisielle valgstatistikken publisert av SSB inngår i et ‘valgstatistisk system’ som omhandler stortingsvalgene, kommune- og fylkestingsvalget, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs sosial- og personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner.

Valgdirektoratet publiserer informasjon om listekandidater etter kjønn og alder på Se her.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §§ 4 og 10.

Ikke relevant

Alle kandidater som stiller til valg i alle landets valgdistrikter.

SSB mottar administrative data om kandidatene fra det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA) fra Valgdirektoratet før valget. SSB ajourfører dette mot folkeregisteret og foretar enkelte manuelle rettinger der tilstrekkelig informasjon mangler.

Totaltelling av alle listekandidater i alle valgdistrikter.

Se under 'Datakilder og utvalg'

Manuell revisjon og maskinelle kontroller, vesentlig sumkontroller og logiske sammenhenger.

Ikke relevant

Ikke relevant for kombinasjonen av kjennemerkene parti (liste), kjønn, alder og valgdistrikt. Øvrige kombinasjoner publiseres ikke (undertrykkes) ved færre enn tre observasjoner.

Fra 2005 er det samlet inn opplysninger om samtlige listekandidater som stiller til stortingsvalg.

Statistikken er avhengig av korrekte opplysninger fra Valgdirektoratet. Dersom listekandidaten er oppført på feil parti men likevel et parti som stiller ved stortingsvalget i valgdistriktet, er det vanskelig å kontrollere om det innbyrdes forholdet er riktig. Likeledes om fylkeskommunene har fått med alle kandidatene og partiene som skal stille til valg. I prosessen med å tildele fødselsnummer kan også enkelte feil forekomme. Summen av de enkelte feil vil ha svært liten betydning for statistikken.

Ikke relevant

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42