Finansiering av politiske partier

Oppdatert: 12. august 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Bidrag til partiene
Bidrag til partiene
2020
60 785 891
kr

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Partifinansiering etter kilde og parti. Kroner
Partifinansiering etter kilde og parti. Kroner1
Alle partierKristelig FolkepartiVenstreSosialistisk VenstrepartiArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreSenterpartietRødtPensjonistpartietDemokratene i NorgeMiljøpartiet de GrønneNorges Kommunistiske PartiPartiet De KristneHelsepartietFolkeaksjonen Nei til mer bompenger
2020
Inntekter i alt699 480 07238 445 17230 601 10148 202 084183 521 44075 685 300159 067 62873 425 46136 260 1302 073 3521 036 16743 241 793350 7412 184 5301 353 307:
Offentlig støtte512 279 77426 096 03622 687 54633 257 985136 562 67564 589 474117 766 78558 794 73321 067 9231 526 559884 96724 455 57837 9141 041 3121 079 305:
Statlig støtte434 128 52921 163 81120 049 01528 045 911113 282 08958 575 433102 401 63347 883 50114 993 3241 405 688734 96721 444 19531 7301 032 2851 073 362:
Kommunal/fylkeskommunal støtte68 231 4542 909 0802 040 4595 186 30521 008 6895 760 05213 989 09710 204 9834 377 885108 569150 0002 325 7596 1849 0275 943:
Annen offentlig støtte9 919 7912 023 145598 07225 7692 271 897253 9891 376 055706 2491 696 71412 3020685 624000:
Egen virksomhet i alt126 414 40711 417 3874 738 6346 829 84528 096 80010 867 64229 694 14112 476 9077 415 248533 223151 20011 917 869218 977666 067224 045:
Kontingent67 715 7846 167 7762 569 5324 543 79312 815 1565 422 82516 090 3098 906 0435 565 796404 22571 0253 352 385134 214648 761223 301:
Lotteriinntekter og lignende8 218 6862 073 8891 002 34815 516580 4021 948 942726 743363 5911 321 14278 15880 06101 6507 230600:
Kapitalinntekter13 522 107213 472360 552131 8015 300 747215 1406 830 722393 06034 67739111440 32947676144:
Forretningsvirksomhet20 298 878643 936151 134323 7617 695 02395 6842 118 7311 006 365152 68845 56907 979 99956 17200:
Annet fra egen virksomhet16 658 9522 318 314655 0681 814 9741 705 4723 185 0513 927 6361 807 848340 9454 8800545 15626 46510 0000:
Bidrag i alt60 785 891931 7493 174 9218 114 25418 861 965228 18411 606 7022 153 8217 776 95913 57006 868 34693 850477 15149 957:
Bidrag fra privatpersoner28 485 959627 962454 7115 067 1042 606 33371 5176 713 777772 8646 071 21913 57005 149 47768 850477 15138 207:
Bidrag fra kommersielle foretak5 228 62001 992 50024 8540156 4952 791 271200 0003 0000060 500000:
Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet12 867 500001 543 03010 321 730001 000 0002 740000000:
Bidrag fra andre14 203 812303 787727 7101 479 2665 933 9021722 101 654180 9571 700 000001 658 36925 000011 750:
1Partier hvor færre enn 3 partiledd har rapportert regnskap eller bare har rapporter erklæringer er utelatt fra tabellen fordi det mangler publiserbare opplysninger.
Standardtegn i tabeller
Partifinansiering etter inntektskilde og parti. Prosent
Partifinansiering etter inntektskilde og parti. Prosent1
Alle partierKristelig FolkepartiVenstreSosialistisk VenstrepartiArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreSenterpartietRødtPensjonistpartietDemokratene i NorgeMiljøpartiet de GrønneNorges Kommunistiske PartiPartiet De KristneHelsepartietFolkeaksjonen Nei til mer bompenger
2020
Inntekter i alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0:
Offentlig støtte73,267,974,169,074,485,374,080,158,173,685,456,610,847,779,8:
Statlig støtte62,155,065,558,261,777,464,465,241,367,870,949,69,047,379,3:
Kommunal/fylkeskommunal støtte9,87,66,710,811,47,68,813,912,15,214,55,41,80,40,4:
Annen offentlig støtte1,45,32,00,11,20,30,91,04,70,60,01,60,00,00,0:
Egen virksomhet i alt18,129,715,514,215,314,418,717,020,525,714,627,662,430,516,6:
Kontingent9,716,08,49,47,07,210,112,115,319,56,97,838,329,716,5:
Lotteriinntekter og lignende1,25,43,30,00,32,60,50,53,63,87,70,00,50,30,0:
Kapitalinntekter1,90,61,20,32,90,34,30,50,10,00,00,10,10,00,0:
Forretningsvirksomhet2,91,70,50,74,20,11,31,40,42,20,018,516,00,00,0:
Annet fra egen virksomhet2,46,02,13,80,94,22,52,50,90,20,01,37,50,50,0:
Bidrag i alt8,72,410,416,810,30,37,32,921,40,70,015,926,821,83,7:
Bidrag fra privatpersoner4,11,61,510,51,40,14,21,116,70,70,011,919,621,82,8:
Bidrag fra kommersielle foretak0,70,06,50,10,00,21,80,30,00,00,00,10,00,00,0:
Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet1,80,00,03,25,60,00,01,40,00,00,00,00,00,00,0:
Bidrag fra andre2,00,82,43,03,20,01,30,34,70,00,03,87,20,00,9:
1Partier hvor færre enn 3 partiledd har rapportert regnskap eller bare har rapporter erklæringer er utelatt fra tabellen fordi det mangler publiserbare opplysninger
Standardtegn i tabeller
Partifinansiering, regnskapsposter etter parti. Kroner
Partifinansiering, regnskapsposter etter parti. Kroner1
2020
Alle partierKristelig FolkepartiVenstreSosialistisk VenstrepartiArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreSenterpartietRødtPensjonistpartietDemokratene i NorgeMiljøpartiet de GrønneNorges Kommunistiske PartiPartiet De KristneHelsepartietFolkeaksjonen Nei til mer bompenger
Inntekter i alt699 480 07238 445 17230 601 10148 202 084183 521 44075 685 300159 067 62873 425 46136 260 1302 073 3521 036 16743 241 793350 7412 184 5301 353 307:
Offentlig støtte512 279 77426 096 03622 687 54633 257 985136 562 67564 589 474117 766 78558 794 73321 067 9231 526 559884 96724 455 57837 9141 041 3121 079 305:
Egen virksomhet i alt126 414 40711 417 3874 738 6346 829 84528 096 80010 867 64229 694 14112 476 9077 415 248533 223151 20011 917 869218 977666 067224 045:
Bidrag i alt60 785 891931 7493 174 9218 114 25418 861 965228 18411 606 7022 153 8217 776 95913 57006 868 34693 850477 15149 957:
Kostnader i alt554 236 23338 956 65227 956 54436 386 985161 760 03054 535 127114 379 25961 526 30819 621 1111 194 946631 06031 794 714402 6781 615 0011 211 308:
Lønnskostnader273 553 20121 589 68215 224 89219 854 77377 443 18324 867 12152 821 67231 560 30411 418 029172 285202 39016 694 1950659 920862 403:
Andre driftskostnader mv271 090 57617 340 49012 660 49916 323 36880 664 49229 509 38656 222 14229 911 7938 181 3251 018 756428 67015 080 032369 197952 499347 101:
Finanskostnader9 592 45626 48071 153208 8443 652 355158 6205 335 44554 21121 7573 905020 48733 4812 5821 804:
Resultat145 243 839-511 4802 644 55711 815 09921 761 41021 150 17344 688 36911 899 15316 639 019878 406405 10711 447 079-51 937569 529141 999:
1Partier hvor færre enn 3 partiledd har rapportert regnskap eller bare har rapportert erklæringer er utelatt fra tabellen fordi det mangler publiserbare opplysninger.
Standardtegn i tabeller
Partifinansiering, regnskapsposter etter parti. Prosent
Partifinansiering, regnskapsposter etter parti. Prosent1
2020
Alle partierKristelig FolkepartiVenstreSosialistisk VenstrepartiArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreSenterpartietRødtPensjonistpartietDemokratene i NorgeMiljøpartiet de GrønneNorges Kommunistiske PartiPartiet De KristneHelsepartietFolkeaksjonen Nei til mer bompenger
Inntekter i alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0:
Offentlig støtte73,267,974,169,074,485,374,080,158,173,685,456,610,847,779,8:
Egen virksomhet i alt18,129,715,514,215,314,418,717,020,525,714,627,662,430,516,6:
Bidrag i alt8,72,410,416,810,30,37,32,921,40,70,015,926,821,83,7:
Kostnader i alt79,2101,391,475,588,172,171,983,854,157,660,973,5114,873,989,5:
Lønnskostnader39,156,249,841,242,232,933,243,031,58,319,538,60,030,263,7:
Andre driftskostnader mv38,845,141,433,944,039,035,340,722,649,141,434,9105,343,625,6:
Finanskostnader1,40,10,20,42,00,23,40,10,10,20,00,09,50,10,1:
Resultat20,8-1,38,624,511,927,928,116,245,942,439,126,5-14,826,110,5:
1Partier hvor færre enn 3 partiledd har rapportert regnskap eller bare har rapportert erklæringer er utelatt fra tabellen fordi det mangler publiserbare opplysninger.
Standardtegn i tabeller
Partfinansiering, kostnader etter aktivitet og parti. Kroner
Partfinansiering, kostnader etter aktivitet og parti. Kroner1 2
2020
Kostnader etter aktivitet, i altAdministrasjonskostnaderPartiaktivitetskostnaderValgkampkostnader
Alle partier554 263 574310 025 779223 163 08521 074 710
Kristelig Folkeparti38 956 65429 766 8078 969 621220 226
Venstre27 956 56118 890 6588 144 837921 066
Sosialistisk Venstreparti36 412 90322 460 1569 291 4904 661 257
Arbeiderpartiet161 803 14486 684 78171 718 7073 399 656
Fremskrittspartiet54 519 32720 312 48233 627 732579 113
Høyre114 325 68177 137 31333 577 7113 610 657
Senterpartiet61 533 39929 195 41631 382 563955 420
Rødt19 615 0229 693 7939 878 38842 841
Pensjonistpartiet1 194 941396 133798 8080
Demokratene i Norge631 060631 06000
Miljøpartiet de Grønne31 794 71312 123 18413 604 2706 067 259
Norges Kommunistiske Parti429 350271 599154 0033 748
Partiet De Kristne1 615 0011 337 718155 957121 326
Helsepartiet1 211 308217 681985 1978 430
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger::::
1Kostnader etter aktivitet omfatter samtlige kostnader. Partiloven krever at samtlige kostnader skal gruppes både etter aktivitet og etter art. I tabell 5 som viser inntekter, kostnader og resultat, bygger datagrunnlaget på kostnader etter art. Tabellen her viser hovedgrupper for kostnader etter aktivitet. Summen kan avvike fra sum kostnader etter art fordi opplysningene fra enkelte partiledd ikke er konsistente. Mer utførlig omtale finnes i «Om statistikken».
2Partier hvor færre enn 3 partiledd har rapportert regnskap eller bare har rapportert erklæringer er utelatt fra tabellen fordi det mangler publiserbare opplysninger.
Standardtegn i tabeller
Statlig grunn- og stemmestøtte etter parti. Kroner
Statlig grunn- og stemmestøtte etter parti. Kroner1 2
2020
I altAv dette ungdomsorganisasjoner
Alle partier456 743 13828 113 781
Kristelig Folkeparti21 972 2651 237 337
Venstre21 893 0821 130 276
Sosialistisk Venstreparti29 887 1851 822 258
Arbeiderpartiet115 398 7987 395 498
Fremskrittspartiet60 160 6153 142 671
Høyre103 737 5686 475 741
Senterpartiet52 693 6023 821 904
Rødt16 241 8351 048 154
Demokratene i Norge829 592.
Kystpartiet275 0596 963
Pensjonistpartiet2 820 534.
Miljøpartiet de Grønne23 015 4441 927 546
Norges Kommunistiske Parti58 4012 321
Piratpartiet422 9939 472
Partiet De Kristne1 439 06424 555
Helsepartiet1 298 90329 175
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger3 360 214.
1Tabellen omfatter samtlige partiledd som har rapportert. For partiledd som har rapportert at de hadde inntekter utenom offentlig støtte på mindre enn 12 000 kroner, er det benyttet beløp oppgitt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane hhv av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen betaler ut støtten til kommune- og til fylkesleddene, departementet betaler ut støtten til de sentrale partiorganisasjonene. For partiledd som rapporterte at de hadde inntekter over grensen, er det beløpet brukt som partileddet rapporterte.
2Partier hvor færre enn 3 partiledd har rapportert regnskap eller bare har rapporter erklæringer er utelatt fra tabellen fordi det mangler publiserbare opplysninger.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser inntektene og kostnadene til de politiske partiene på kommune-, fylkes- og sentralt nivå på grunnlag av årsregnskap satt opp etter retningslinjene fra partiloven. Ungdomsorganisasjonene på sentralt og fylkeskommunalt nivå blir regnet med. Rundt 1/5 av enhetene innad i partiene må rapportere regnskap, noe som dekker over 95 prosent av de totale inntektene.

Registrert politisk parti

Politisk parti som er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund. Et parti må oppfylle enkelte krav for å kunne registrere seg (se partiloven § 3, http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102).

Statlig støtte

Støtte utbetalt i henhold til Partiloven § 11, dvs. statlig grunn- og stemmestøtte.

Kommunal/fylkeskommunal støtte

Støtte som fylkeskommunen eller kommunen velger å utbetale på frivillig basis. Inkluderer ikke kommunal/fylkeskommunal støtte som er gitt til partienes grupper i kommunestyrer eller fylkesting.

Annen offentlig støtte

All offentlig støtte som ikke omfattes av Statlig støtte eller Kommunal/fylkeskommunal støtte.

Kontingentinntekter

Alle kontingentinntekter som partiorganisasjonen mottar fra sine medlemmer.

Inntekter fra lotterier, innsamlingsaksjoner og lignende

Inntekter som partiorganisasjonen har mottatt fra lotterier, innsamlingsaksjoner og lignende.

Kapitalinntekter

Renteinntekter og aksjeutbytte eksklusiv urealiserte inntekter. Finansplasseringer skal til enhver tid balanseføres til anskaffelseskost, eventuelle gevinster skal først inntekts ved realisering.

Inntekter fra forretningsvirksomhet

Inntekter som partiorganisasjonen har mottatt som følge av egen forretningsvirksomhet. Dette inkluderer blant annet inntekter fra salg av reklameeffekter.

Andre inntekter fra egen virksomhet

Alle inntekter fra egen virksomhet som ikke omfattes av kontingentinntekter, inntekter fra lotterier, innsamlingsaksjoner og lignende, kapitalinntekter eller inntekter fra forretningsvirksomhet. Partiinterne overføringer mellom partiledd blir ikke ansett som inntekt i sammenheng med statistikken og inngår ikke i denne variabelen.

Bidrag fra privatpersoner

Inneholder alle pengegaver fra privatpersoner, samt alle andre gaver fra privatpersoner som har en verdi over partilovens grenseverdier for registrering av giveren.

Bidrag fra kommersielle foretak

Inneholder alle pengegaver fra kommersielle foretak, samt alle andre gaver fra kommersielle foretak som har en verdi over partilovens grenseverdier for registrering av giveren.

Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet

Inneholder alle pengegaver fra organisasjoner i arbeidslivet, samt alle andre gaver fra organisasjoner i arbeidslivet som har en verdi over partilovens grenseverdier for registrering av giveren.

Bidrag fra andre

Inneholder alle pengegaver samt alle andre gaver som har en verdi over partilovens grenseverdier for registrering av giveren der giveren faller inn under en av to grupper definert i partiloven, dvs. fra:

  • Bidrag fra andre organisasjoner, foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser og fond.
  • Bidrag fra andre, ikke kategoriserte givere, dvs. fra enhver giver som ikke tilordnes noen av de øvrige givergruppene etter loven.

Kostnader etter art og kostnader etter aktivitet er to ulike måter å gruppere kostnadene på. Begge grupperinger skal inneholde samtlige kostnader.

Kostnader etter art

Er delt opp i lønnskostnader, andre driftskostnader og finanskostnader.

Lønnskostnader

Omfatter alle ytelser i ansettelsesforhold, inkludert deltidsansatte og vikarer. Lønnskostnader omfatter arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, forsikringer, reisekostnader, fagforeningskontingenter og andre ytelser. Eventuelle honorarer som føres som lønn, regnes også med.

Andre driftskostnader mv.

Omfatter kostnader knyttet til forbruksvarer i forbindelse med administrasjon, produksjon og salg, for eksempel innkjøp av kontorrekvisita, kaffemaskin og lignende, samt kontormaskiner og utstyr som utgiftsføres. Videre inngår anskaffelse av tjenester, som alle kostnader til ekstern bistand eller ”fremmed tjeneste”, rådgivning, revisorhonorar, vedlikeholdsarbeider med mer, inklusiv godtgjørelse til tillitsvalgte dersom dette ikke inngår i lønn med arbeidsgiveravgift. Dessuten omfattes avskrivninger på alt utstyr som er aktivert i balansen (anleggsmidler), jamfør partilovforskriftens § 3-3. Eventuelle tilgodehavende som ikke kan inndrives, kostnadsføres her.

Finanskostnader

Omfatter bl.a. betalte renter på lån korrigert for tidligere års periodiseringer, påløpte, ikke betalte renter mv, samt tap ved salg av aksjer og fondsplasseringer. Urealiserte tap på aksjer og fondsplasseringer holdes utenfor og skal ikke kostnadsføres. Finansplasseringer skal til enhver tid balanseføres til anskaffelseskost, eventuelle tap skal først kostnadsføres ved realisering.

Resultat

Sum inntekter redusert for sum kostnader etter art.

Kostnader etter aktivitet

Er delt opp i administrasjonskostnader, partiaktivitetskostnader og valgkampkostnader.

Administrasjonskostnader

Gjelder kostnader for å administrere partileddets virksomhet, for eksempel telefonkostnader, kopiutgifter, porto, rekvisita mv, finanskostnader, deler av lønnskostnader og andre deler av kostnadene etter art. Avskrivninger og eventuelle nedskrivninger som ikke kan tilordnes andre kostnader etter aktivitet, inngår her.

Partiaktivitetskostnader

Omfatter kostnader for aktiviteter som fremmer eller oppfyller formålet til partiet eller partileddet, så som kostnader til partimøter, kostnader knyttet til å utforme partiprogram, nominasjonslister mv. Dette vil bestå av hele eller deler av kostnadene etter art inklusive avskrivninger dersom de pålitelig kan knyttes til disse partiaktivitetene.

Valgkampkostnader

Kostnader til markedsføringstiltak i sammenheng med valgkamp. Disse kan være pådratt både før, i og etter valgkampperioden. Videre inngår andre kostnader til valgkamp som ikke umiddelbart knyttes direkte til markedsføringen, for eksempel drivstoff til valgkampbil, leie av transportmidler og boder mv. Dette vil bestå av hele eller deler av kostnadene etter art inklusive avskrivninger dersom de pålitelig kan knyttes til disse forholdene.

Ikke relevant

Statistikken ble frigitt første gang i 2006 med opplysninger om 2005. Siste frigivning er basert på innberetning av inntekter, kostnader og balanse for regnskapsåret 2019 fra de registrerte politiske partiene. Partiloven definerer hvilke organisatoriske ledd av de registrerte politiske partier som er pålagt å avgi årlig innberetning til et sentralt register. Loven ble endret med virkning fra 1. februar 2013. Før endringen, dvs. for 2013 og tidligere år skulle bare inntekter innberettes. Fra og med 2014 rapporteres også kostnader.

Statistikken har et vidt spekter av brukere, som media, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, de politiske partier og privatpersoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Statistikk over bidrag i valgår publiseres særskilt som egen statistikk i forbindelse med hvert valg (https://www.ssb.no/valg/statistikker/valgkamp)

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) §§ 18, 19, 20, 20a, 20b, 21.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §10.

Ingen

Datainnsamlingen omfatter alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier i Norge som faller inn under Partiloven. Det vil si alle hovedorganisasjoner, fylkespartier og kommunepartier, samt ungdomshovedorganisasjoner og ungdomsfylkespartier. Politiske partier er enhet i den publiserte statistikken.

Partiloven § 18 fritar partier og partiledd fra fullstendig innberetningsplikt dersom de har hatt årlige inntekter under en bestemt terskelverdi etter fradrag av all offentlig støtte. Terskelverdien var 10 000 kroner fram til og med 2012, fra 2013 er verdien 12 000 kroner, jf. lovendringen den 1. februar 2013. Partier og partiledd som kommer under terskelverdien må avgi en erklæring om dette. De øvrige partiledd har plikt til å innberette fullstendig regnskap etter partilovens og forskriftens spesifisering av inntekter, kostnader og balanse. Disse innberetningene er grunnlaget for statistikken forutsatt at tallene fra det enkelte parti ikke omfatter færre en 3 partiledd – eller der ikke annet nevnes uttrykkelig. (Se også under «Datainnsamling».)

Kilde for statistikken er Partifinansieringsregisteret som er etablert med grunnlag i Partiloven. Registerfører for Partifinansieringsregisteret er Statistisk sentralbyrå, jf. partilovforskriften § 2-1. Registeret inneholder rapporter fra alle kommunepartier, fylkespartier og hovedorganisasjoner av registrerte politiske partier, samt deres sentrale ungdomsorgniasasjoner og fylkesungdomsorganisasjoner. De sentrale politiske partier må dessuten være registrert i Partiregisteret som del av Brønnøysundregistrene (se definisjoner, Registrert politisk parti).

Partifinansieringsregisteret omfatter også oversikt over alle bidragsytere som i løpet av regnskapsåret har bidratt med gaver som overskrider bestemte grenseverdier. For perioden fra 2005 til og med 2012 skulle alle bidrag til en verdi av 10 000 kroner eller mer til et kommuneparti, 20 000 kr til et fylkesparti og 30 000 kr til en hovedorganisasjon rapporteres. Lovendringen per 1. februar 2013 innebærer bl.a. at ble disse grensene ble justert til 12 000 kroner eller mer til et kommuneparti, 23 000 kr til et fylkesparti og 35 000 kr til en hovedorganisasjon med virkning for 2013 og senere årganger. Tilsvarende gjelder for sponsorytelser i løpet av året og for långivere ved utgangen av året. Bidragsytere som partiorganisasjonen har inngått skriftlige politiske eller forretningsmessige avtaler med, skal identifiseres uavhengig av beløp

Ingen kilder utover Partifinansieringsregisteret.

Skjema for innrapporteringen utarbeides av Statistisk sentralbyrå. Opplysningene ble samlet inn elektronisk ved hjelp av skjema (RA-0604) i Altinn. Noen få partiledd fylte ut utskrift av Altinn-skjemaet, som ble signert og manuelt registrert. Opplysningene brukes slik som de er rapportert inn til Partifinansieringsregisteret. Åpenbare feilføringer i innberetningene blir rettet etter direkte henvendelse til og i samarbeid med det eller de relevante partileddene, for øvrig blir det ikke foretatt noen revisjon av verken registerfører eller av Statistisk sentralbyrå som statistikkprodusent.

Statistikken er en summering av inntektene og kostnadene oppgitt fra de ulike organisatoriske leddene innenfor samme parti der disse faller inn under plikten til å innberette fullstendig regnskap etter partiloven.

Statistikken omfatter ikke interne overføringer, verken som inntekter eller som kostander fordi disse i sum skal oppheve hverandre innen det enkelte parti og ville dermed gi kunstig høye beløp. Det vil allikevel alltid være en viss usikkerhet om alle interne overføringer ført etter samme prinsipper i alle partiledd (både hos mottaker og avgiver), da hvert enkelt partiledd fører sine regnskap for seg, jf "feilkilder og usikkerhet".

Videre tas innrapportert balanse heller ikke med i statistikken. Spesifisering av interne fordringer og gjeld mellom partileddene innen det enkelte parti er ikke rapporteringspliktig etter loven. Slike poster kan derfor ikke «utlignes» innen det enkelte parti. En aggregering av balansen fra de enkelte partiledd ville dermed bli misvisende med feilaktig høye balansesummer. Videre kan det finnes en rekke partiledd i statistikkgrunnlaget med fordringer og/eller gjeld overfor partiledd som ikke inngår i grunnlaget, jamfør rapporteringsplikten beskrevet under «Omfang», dette gjør også at beregning av en balanse på partinivå ikke blir meningsfull.

Ikke relevant

Ikke relevant

Første år statistikken ble publisert var i 2006 (for regnskapsåret 2005). Årlig publisering siden.

Lovendringen per 1. februar 2013 innebærer brudd i seriene over hvilke partiledd som har full innberetningsplikt. Tall for perioden til og med 2012 omfatter etter loven alle ledd som har inntekter utenom offentlig støtte på 10 000 kroner eller mer, fra og med 2013 inngår partiledd som har tilsvarende inntekter på minst 12 000 kroner per år. Størrelsen på inntektene til partileddene vil variere fra år til år, særlig mellom ikke-valgår og valgår. Dermed vil antall partiledd som er rapporteringspliktige avhenge både av naturlige endringer og av endringer i terskelverdier som nevnt over. Disse forhold kan ha en viss betydning når utviklingen over tid studeres.

Statistikken for 2019 ble utarbeidet på grunnlag av innrapportering fra 883 partiledd. For 2018 var det rapporter fra 705 partiledd (766 partiledd i 2017, 716 i 2016, 781 i 2015, 685 i 2014, 693 i 2013 og 634 i 2012).

Dataene er rapportert inn til det sentrale registeret ved bruk av elektronisk skjema. Av skjemaet fremgår de ulike kategoriene som inntektene, kostnadene og balansen skal fordeles på. Det er knyttet en viss usikkerhet til i hvilken grad de enkelte forhold er ført på riktig post og om de er tatt med.

Innberetningsskjemaet tar utgangspunkt i at det er brutto inntekter og kostnader som skal føres. Dette innebærer at inntekter som er øremerket til å dekke bestemte kostnader eller skal overføres til andre partiledd i samme parti, først skal føres som inntekt og deretter som kostnad (overføring til andre) i skjemaet til den enheten som opprinnelig mottok beløpet. Beløpet skal føres til inntekt som intern overføring, hos de enhetene som har mottatt slike midler. Enkelte rapportører kan ha bokført slike beløp som refusjoner og rapportert netto beløp, dette vil medføre at både inntekts- og kostnadstallene blir lavere enn hva bokføring etter partiloven tilsier.

Som eksempel nevnes at i 2013 ble kontingenter nettoført i endel partier som mottok kontingentene sentralt fra medlemmene. Større deler av beløpet ble overført til de lokale partileddene. På grunn av nettoføringen ble beløpet for kontingenter for lavt i 2013 og veksten i 2014 blir dermed misvisende. Nyere tall for 2015 fremover kan tyde på at denne type feil er redusert sammenlignet med opplysningene for 2014 og tidligere.

Partiloven krever at samtlige kostnader skal gruppes både etter aktivitet og etter art. Dvs å klassifisere totale kostnader på to ulike måter. Det er et visst avvik mellom summen av kostnader etter art og summen etter aktivitet. Dette avviket skyldes at opplysningene fra enkelte partiledd ikke er konsistente. Kostnader etter art er rapportert noe høyere enn etter aktivitet for 2018. Avviket utgjør under en prosent av det totalt rapporterte kostnader etter art.

Utviklingen i egenkapital (formålskapital) fra 1. januar til 31. desember avviker i en del tilfeller fra årets resultat. Avviket kan i prinsippet henge sammen med kapitalinnskudd eller uttak som bare er balanseført i motsats til partilovens karv.

Tross oppgaveplikt etter partiloven har noen partiledd unnlatt å svare. Dermed kan noen enheter som har fullstendig rapporteringsplikt, være utelatt. De aggregerte tallene for de enkelte partiene vil da ikke være fullstendig (frafallsfeil). Det foretas ikke imputeringer for å motvirke dette statistisk.

Statistisk sentralbyrå har ikke tall fra partiledd med inntekter under nevnte terskelverdi for inntekter utenom offentlig støtte, jamfør partilovens bestemmelser. Dermed blir totaltallene som presenteres i statistikken lavere enn hva de faktisk er. Verken offentlig støtte eller andre inntekter og kostnader disse partileddene har, er med i grunnlaget for statistikken der ikke annet går uttrykkelig fram av tabellen. Allikevel utgjør inntektene for de som har levert erklæring maksimalt kr12000 per partiledd.

Endringer i kommune- og fylkesinndelinger vil være en mulig feilkilde og gi usikkerhet rundt sammenlignbarhet i årene før og rett etter slike endringer er gjennomført. Dette kan ha et større omfang når det på nasjonalt nivå foretas større endringer samtidig i mange kommuner/fylker. Årsaken til dette er fordi partiloven krever at partiledd i de kommuner som skal slås sammen også må slå seg sammen. Lokale enheter som eventuelt består i de nedlagte kommuner/fylker faller utenfor partilovens område og er ikke lenger berettiget statsstøtte eller rapporteringsplikt. Men det har ikke vært krav at sammenslåingen gjøres samtidig som kommunene slår seg sammen. Dette betyr at sammenslåinger kan gjøres på flere forskjellige tidspunkt, alt fra 2 år før kommunene ble slått sammen til senest ett år etter kommunesammenslåingen. Dette har nok medført en viss usikkerhet rundt hvilket (nytt og/eller gammelt) partiledd som har rapporteringsplikt, samtidig om hvordan selve sammenslåingen skal bokføres (overføringer av midler fra nedlagte til nye partiledd).

I forbindelse med kommune- og regionsreformen som blir gjennomført fra 2018-2020 er det estimert at ca. 1100 partiledd direkte eller indirekte er påvirket at de valg rundt sammenslåingen som gjøres lokalt. Noe som kan ha medført at det er gjennomført forskjellig.

Ikke relevant

Kontakt

Ane Margrete Tømmerås

ane.tommeras@ssb.no

40 81 13 15

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42