Tabellar for Meldingar

I tabellane 10674 og 10675 er tala for 2020 retta 14. oktober 2021.

Tabellane 10673, 10674, 10675, 10676, 11292 og 10760 er oppdatert med tal for 2020, 22. september 2021.

Barnevern

Oppdatert: 2. juli 2021

Endra:

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Barn og unge med barnevernstiltak
Barn og unge med barnevernstiltak
2020
52 862

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kjønn
Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kjønn
Meldingar i altHenlagtTil undersøking
År
201857 0139 69147 322
201957 98811 10346 885
202056 80211 30045 502
Alder
0-2 år5 9691 0504 919
3-5 år8 8501 5477 303
6-12 år23 6154 32219 293
13-17 år17 2233 98713 236
18-22 år1 142391751
Uoppgitt alder33.
Kjønn
Gutar30 2876 19824 089
Jenter26 5155 10221 413
Uoppgitt kjønn...
Standardteikn i tabellar
Undersøkingar avslutta etter konklusjon, alder og kjønn
Undersøkingar avslutta etter konklusjon, alder og kjønn
Undersøkingar konkludert i altBarnevernstenesta gjer vedtak om tiltakBegjæring om tiltak for fylkesnemndaUndersøkinga lagt bort etter barnevernstenesta si vurderingUndersøkinga lagt bort etter parten sitt ønskeUndersøkinga lagt bort på grunn av flyttingUoppgitt
År
201848 19418 74942123 1734 1111 7400
201946 94617 86633822 7584 3371 6470
202045 57817 15230622 7584 0861 2760
Alder
0-2 år4 5621 576402 3373882210
3-5 år7 1242 577343 7065742330
6-12 år19 3717 7611269 3251 6664930
13-17 år13 3444 9271066 7151 2913050
18-22 år1 177311.675167240
Uoppgitt alder00....0
Kjønn
Gutar24 1239 15215211 9482 2196520
Jenter21 4558 00015410 8101 8676240
Uoppgitt kjønn00....0
Standardteikn i tabellar
Undersøkingar starta etter alder og kjønn
Undersøkingar starta etter alder og kjønn
Undersøkingar starta i løpet av året
År
201847 279
201946 864
202045 464
Alder
0-2 år4 912
3-5 år7 301
6-12 år19 278
13-17 år13 220
18-22 år751
Uoppgitt alder2
Kjønn
Gutar24 064
Jenter21 398
Uoppgitt kjønn2
Standardteikn i tabellar
Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kjønn
Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kjønn
Barn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak per 31.12
2020Kjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønnKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønn
Tiltak i alt
Alder i alt52 86228 97623 886.36 84820 20216 646.
0-22 år52 52628 79323 733.36 81120 17916 632.
0-17 år44 89824 50020 398.31 26317 03114 232.
0-2 år2 6051 4221 183.1 797999798.
3-5 år5 5332 9942 539.3 8322 1001 732.
6-12 år20 73811 5129 226.14 3077 8976 410.
13-17 år16 0228 5727 450.11 3276 0355 292.
18-22 år7 6284 2933 335.5 5483 1482 400.
Omsorgstiltak
Alder i alt9 2974 8854 412.8 1444 3163 828.
0-22 år9 2974 8854 412.8 1444 3163 828.
0-17 år8 4744 4813 993.8 1444 3163 828.
0-2 år254134120.244129115.
3-5 år711377334.687368319.
6-12 år3 6551 9081 747.3 5381 8511 687.
13-17 år3 8542 0621 792.3 6751 9681 707.
18-22 år823404419........
Hjelpetiltak
Alder i alt43 56524 09119 474.28 70415 88612 818.
0-22 år43 22923 90819 321.28 66715 86312 804.
0-17 år36 42420 01916 405.23 11912 71510 404.
0-2 år2 3511 2881 063.1 553870683.
3-5 år4 8222 6172 205.3 1451 7321 413.
6-12 år17 0839 6047 479.10 7696 0464 723.
13-17 år12 1686 5105 658.7 6524 0673 585.
18-22 år6 8053 8892 916.5 5483 1482 400.
Standardteikn i tabellar
Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak
Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak
2020Barnevernstiltak per 31. desember
Alle tiltak82 497
Institusjon1 081
Barnevernsinstitusjonar1 017
Plassering i institusjon etter annan lov53
Andre institusjonstiltak11
Fosterheim11 098
Fosterheim i familie og nære nettverk3 239
Fosterheim utanom familie og nære nettverk6 741
Statlege familieheimar571
Fosterheim etter bvl § 4-277
Beredskapsheim529
Andre fosterheimstiltak11
Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter22 585
MST (Multisystemisk terapi)355
PMTO (Parent Management Training Oregon)342
FFT (Funksjonell familieterapi)101
Webster-Stratton - De utrolige årene15
ICDP (International Child Development Program)95
Marte Meo101
Andre heimebaserte tiltak2 323
Sentre for foreldre og barn147
Vedtak om råd og rettleiing13 863
Heimekonsulent/miljøarbeidar2 117
Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter3 126
Tiltak for å styrke utviklinga til barnet27 684
Barnehage1 618
SFO/Aktivitetsskole2 345
Fritidsaktivitetar1 698
Økonomisk hjelp for øvrig7 330
Besøksheim/avlastingstiltak6 710
Støttekontakt2 321
Samtalegrupper/barnegrupper201
Utdanning og arbeid372
ART4
Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet5 085
Tilsyn og kontroll4 283
Frivillig tilsyn i heimen377
Pålagt tilsyn i heimen164
Tilsyn under samvær1 851
Ruskontroll1 491
Andre tiltak av tilsyn og kontroll400
Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester11 685
Familieråd1 052
Nettverksmøter284
Individuell plan74
Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam9 313
Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester962
Undersøking og behandling frå andre tenester738
Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10)100
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11)1
Psykisk helsehjelp for barn og unge346
Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester291
Bustad3 343
Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel1 147
Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)1 980
Butreningskurs3
Andre bustadtiltak213
Standardteikn i tabellar
Barn og unge med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kjønn
Barn og unge med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kjønn
2020Barn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12
Alder i altType tiltakKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønnKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønn
Barn og unge i alt
I altTiltak i alt52 86228 97623 886036 84820 20216 6460
Omsorgstiltak9 2974 8854 41208 1444 3163 8280
Hjelpetiltak43 56524 09119 474028 70415 88612 8180
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt2 1391 14799201 3457046410
Omsorgstiltak2431261170215117980
Hjelpetiltak1 8961 02187501 1305875430
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt12 7287 5065 22208 8635 2993 5640
Omsorgstiltak1 72792480301 5188276910
Hjelpetiltak11 0016 5824 41907 3454 4722 8730
Barn og unge utan innvandrarbakgrunnTiltak i alt37 82520 23217 593026 53914 14912 3900
Omsorgstiltak7 3123 8293 48306 3983 3663 0320
Hjelpetiltak30 30616 29914 007020 14110 7839 3580
UoppgittTiltak i alt1709179010150510
Omsorgstiltak1569013670
Hjelpetiltak155857008844440
Innvandrarar
I altTiltak i alt7 6554 7172 93805 4793 4192 0600
Omsorgstiltak87646241407293923370
Hjelpetiltak6 7794 2552 52404 7503 0271 7230
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt1 27769158608284343940
Omsorgstiltak1638974014080600
Hjelpetiltak1 11460251206883543340
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt6 3784 0262 35204 6512 9851 6660
Omsorgstiltak71337334005893122770
Hjelpetiltak5 6653 6532 01204 0622 6731 3890
Norskfødde med innvandrarforeldre
I altTiltak i alt7 2123 9363 27604 7292 5842 1450
Omsorgstiltak1 09458850601 0045524520
Hjelpetiltak6 1183 3482 77003 7252 0321 6930
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt86245640605172702470
Omsorgstiltak80374307537380
Hjelpetiltak78241936304422332090
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt6 3503 4802 87004 2122 3141 8980
Omsorgstiltak1 01455146309295154140
Hjelpetiltak5 3362 9292 40703 2831 7991 4840
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta. Tala omfattar alle meldingar, undersøkingar og tiltak, og barna dette gjeld. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–22 år. Det er òg tal for tilsette i barnevernstenesta.

Meldingar: Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan ei veke, gå gjennom meldingar dei har motteke og konkludere om meldinga skal leggjast bort eller om dei skal starte ei undersøking. Meldingar som kjem til barnevernstenesta og som blir lagt bort, og ikkje fører til undersøking, vart fram til 2013 ikkje innhenta av SSB.

Undersøkingar: Barnevernstenesta har rett og plikt til å starte ei undersøking når det er rimeleg grunn til å tru at barn lever under slike høve at det kan bli aktuelt med tiltak etter lov om barneverntjenester. Frå 2013 blir alle undersøkingar innhenta av SSB, før det er det slik at dersom barnevernstenesta gjer fleire undersøkingar om same barn, er det enten den undersøkinga som førte til vedtak om tiltak eller den første undersøkinga i statistikkåret som vart registrert.

Hjelpetiltak: Hjelpetiltak er etter lov om barneverntjenester heimla i § 4-4 (i gammal barnevernlov både § 18 førebyggjande tiltak og § 51 ettervernstiltak). Hjelpetiltak kan til dømes vera økonomisk stønad, barnehage, støttekontakt, tilsyn, besøksheim/avlasting, heimekonsulent, avlastingsinstitusjon, foreldre-/barneplassar (mødreheim), poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, hjelp til bustad o.a. Den nye barnevernloven som kom i 1993, opna for at barn kan plasserast bort frå heimen - til dømes i fosterheim - utan at ein må treffa vedtak om å ta omsorgen. Ei slik plassering etter § 4-4 sjette ledd, vil då bli eit hjelpetiltak.

Omsorgstiltak: Omsorgstiltak er etter lov om barneverntjenester grunngjeve i § 4-12 (etter gammal barnevernlov § 19). Alle vedtak om å ta omsorgen for barnet og plassere det til oppfostring borte frå heimen skal avgjerast i fylkesnemnda. Omsorgstiltak er tiltak heimla i § 4-12 som til dømes beredskapsheim, fosterheim, barnevernsinstitusjon, andre behandlingsinstitusjonar eller andre omsorgstiltak borte frå heimen. Når barnet er under omsorg, skal alle tiltak barnet har registrerast som omsorgstiltak. Fram til 2013 rapporterte kommunane sjølv om eit tiltak var omsorgstiltak, frå 2013 registrerer SSB om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel på tiltaket. Eit omsorgstiltak er definert som at dersom paragraf er enten §§ 4.8.2, 4.8.3 eller startar med 4.12, eller paragraf er §§ 4.8., 4.8.0, 4.8.1 og jamfør paragraf starter med 4.12 er det eit omsorgstiltak.

Ettervern: I 1998 blei barnevernloven endra slik at tiltak som blir starta før barnet er 18 år, kan fortsette eller bli erstatta med andre hjelpetiltak dersom barnet gir sitt samtykke til dette. Slike tiltak kan fortsette til barnet blir 23 år, og eit fellesomgrep for tiltak i aldersgruppa 18-22 år er ettervern.

Nye barn i barnevernet: Alle barn med tiltak frå barnevernet i statistikkåret som vi ikkje finn att i barnevernsstatistikken året før, blir definert som "nye barn" med tiltak. Det vil seie at sjølv om barnet blir registrert som nytt barn i barnevernsstatistikken, kan det hende at barnet har motteke hjelp tidligare. Fullt fødselsnummer er her nøkkelen til å skilje ut kven som er nye barn i barnevernet.

Tilsette vert registrerte i desse utdanningskategoriane: sosionomar, barnevernspedagogar, anna høgskule-/universitetsutdanning, kontor-/merkantilutdanning, anna utdanning/ufaglært.

Organisering: Her vert det registrert dersom barnevernstenesta er organisert i eit vertskommunesamarbeid og/eller som ein del av NAV.

Kvalitetsindikatorar: Her vert det registrert om barnevernstenesta har eit system for brukarundersøking, om dei har nytta brukarundersøking i statistikkåret og om barnevernstenesta har internkontroll.

Ikkje relevant

Namn: Barnevern

Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

Foreløpig ikkje fastsett

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Tal for heile landet, landsdelar, barnevernsregionar, fylke, kommunar og bydelar i Oslo.

Ureviderte kommunetal vert publisert i KOSTRA 15. mars kvart år.

Reviderte kommunetal vert publisert i KOSTRA 15. juni kvart år.

Meir detaljert statistikk på landsnivå vert publisert årleg i månadsskiftet juni/juli.

Nordisk sosialstatistikkomite (NOSOSKO)

SSB har årgangsfiler og filforklaringar.

Årsfilene er tilgjengelege for forskning via https://www.ssb.no/data-til-forskning

Barnevernsstatistikken vart første gong publisert i 1900, og var fram til 1954 ein summarisk statistikk laga på bakgrunn av årsmeldingar frå verjeråda. Fram til 1915 blei statistikken laga av Kirke- og undervisningsdepartementet, seinare av Statistisk sentralbyrå. Frå 1954 har barnevernsstatistikken blitt laga på bakgrunn av årlege oppgåver frå kommunane. Den store omlegginga kom på 1990-talet. Frå og med 1992 blei dataomfanget sterkt utvida, og omlegginga førte til brot i nokre av tidsseriane, blant anna for talet på "nye" barnevernsklientar. Tal på nye klientar frå før og etter 1992 kan ikkje samanliknast direkte. I 1993 blei registreringsskjemaet endra som følgje av ny barnevernlov. Den nye lova opna for at barn kan plasserast utanfor heimen utan at fylkesnemnda først må ha fatta vedtak om å ta over omsorgen. Talet på barn under omsorg frå og med 1993 kan derimot jamførast.

Frå og med 1997 blei meldingar til barnevernet tatt ut. No vart det berre registrert informasjon om kven som meldte saka og innhaldet i meldinga, for dei barna kor barnevernstenesta startar eller avsluttar undersøking i statistikkåret.

I 1998 blei det vedteke ei endring i lov om barneverntjenester frå 1993. Alderen på barn og unge som kan få ettervern vart auka frå 18-20 år til 18-22 år. Dermed blei aldersgruppa omfatta av statistikk om barnevern endra.

I 2002 var det ei større omlegging av barnevernsstatistikken. No kom KOSTRA-funksjonane 251 og 252 med i rapporteringsgrunnlaget.

Frå og med 2007 blei Kostra-skjema 15 Barnevern, endra. Talet på tiltakskategoriar blei utvida.

Frå og med 2013 er rapportering av 15 Barnevern endra. Skjema er ikkje lenger tilgjengeleg, det er berre mogleg å levere filuttrekk frå fagsystemet. Meldingar og alle undersøkingar skal no rapporterast, tidlegare vart berre ei undersøking per barn rapportert. Talet på tiltakskategoriar er utvida, og det er innført 8 hovedkategoriar av tiltak med underkategoriar. SSB registrerer no om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel på tiltaket, og om tiltaket er funksjon 251 eller 252 vha. tiltakskategori. Tidlegare rapporterte kommunane dette sjølv.

Frå og med 2010 vart tilsette i barnevernet inkludert i den generelle barnevernsstatistikken. Tidlegare vart denne publisert for seg sjølv http://www.ssb.no/barnevernp/ .

Statistikk over personell i sosialkontortenesta, som er ein summarisk statistikk, vart første gong innsamla i 1984. Det var først i 1991 at tilsette i barnevernet vart skilt ut. Frå og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og frå no registrerer ein stillingar etter utdanning omrekna til heile stillingar, og i tillegg talet på ledige stillingar per 31.12. Frå 2012 er også stillingar knytt til funksjon rapportert eksplisitt i tillegg til stillingar på funksjon 244, og frå 2013 er stillingar knytt til funksjon 252 tatt med.

Opplysningar om organisering og samarbeid vart første gong publisert i 1993. Kvalitetsindikatorane for barnevernstenesta vart første gong publisert i 2006.

Brukarar: Barne- og familiedepartementet, andre departement, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Statens helsetilsyn, Statsforvaltaren, fylka og kommunar, forskingsinstitusjonar, media og studentar.

Bruksområde: Offentleg planlegging, forsking og utgreiing, utdanning og offentleg debatt.

Eksterne brukarar har tilgang til statistikk når den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Statistikken kan sjåast i samanheng med barnevernsinstitusjonsstatistikken. Det er ulike kjelder til desse statistikkane, slik at talet på barn og unge med tiltaket barnevernsinstitusjon er ulikt. Likevel kan institusjonsstatistikken gje detaljar om dei barn og unge som i barnevernsstatistikken står som mottakarar av tiltaket barnevernsinstitusjon.

Oppgåvene vert henta inn av Statistisk sentralbyrå for Barne- og familiedepartementet med heimel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-3. Statistisk sentralbyrå vil i medhald av lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 nytte oppgåvene til utarbeiding av offisiell statistikk.

Ikkje relevant

Statistikken inneheld opplysningar om; startdato og avslutningsdato for undersøking, kven som melde saka som førte til undersøking, saksinnhaldet i meldinga, og resultatet av undersøkinga. For barn som har motteke tiltak i statistikkåret, registrerer ein om barnet hadde hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak, om tiltaket var i familien (funksjon 251) og/eller utanfor familien (funksjon 252), kva slag tiltak og talet på månader tiltaket har vore i gong i statistikkåret. Ein registrerer om foreldra er blitt fråtekne ansvaret for barnet i statistikkåret, om barnet er plassert utanfor heimen i statistikkåret, samt grunnlag for vedtak om tiltak. Frå 2013 inneheld statistikken opplysningar om start- og sluttdato for melding, kven som melde og innhaldet i meldinga, og resultat av meldinga. Start- og sluttdato, og grunnlag for vedtak om tiltak for undersøkingar. Start- og sluttdato, lovheimel, grunnlag for oppheving av omsorgstiltak, og type tiltak for alle tiltak som har vore i gang i statistikkåret. Start- og sluttdato samt eventuell dato for evaluering av plan, og type plan.

Barnevernsstatistikken vert i hovudsak utarbeidd på bakgrunn av registreringar gjort av barnevernstenesta i deira fagprogram. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte inn elektroniske skjema fram til 2013. Alle barn som er under undersøking og/eller barn med tiltak etter lov om barneverntjenester i statistikkåret er med i filuttrekket/skjema til SSB frå den kommunale barnevernstenesta. Frå 2013 er også alle meldingar til barnevernet med i rapporteringa. Barnet er eining i statistikken og det blir nytta fullt fødselsnummer. Ein kan setja i verk tiltak for barn under 18 år, eller forlenge eit tiltak som er i gong, fram til barnet fyller 25 år, dersom det samtykkjer i dette. Den øvre aldersgrensa er endra frå 23 år frå 1.1.2021 (statistikkåret 2021).

Registrering av tilsette i barnevernstenesta, organisering og samarbeid i det kommunale barnevernet og kvalitetsindikatorar, vert gjort i KOSTRA-skjema 8 som alle kommunar skal rapportere. Tilsette skal registrerast per 31.12. i statistikkåret etter utdanning. Frå 2013 omfattar skjema 8 tilsette på alle funksjonane knytt til barnevern, som er 244, 251 og 252.

Filuttrekk frå den kommunale barnevernstenesta sine fagprogram er datagrunnlaget. Dei få kommunane som ikkje hadde fagprogram, sendte inn elektroniske skjema frå SSB sine websider fram til 2013.

Tilsette vert innhenta frå den kommunale barnevernstenesta som sender inn elektroniske skjema frå SSB sine websider.

Opplysningar om økonomi er henta frå kommunerekneskapet.

Befolkningsdata per 1.1. påfølgjande år vert brukt for å rekne ut per 1 000 tal.

Ikkje utval. Statistikken skal innehalde alle barn med barnevernstiltak og/eller undersøking og/eller melding i statistikkåret. Og alle tilsette knytte til funksjon 244 Barnevernsteneste, samt funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet f.o.m. statistikkåret 2012, og funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet f.o.m. statistikkåret 2013.

KOSTRA-skjema 15 Barnevern, og ei filforklaring, frå 2013 ein XSD, ligg til grunn for dataregistreringa. Innrapporteringsfristen er 15. januar året etter statistikkåret. For kommunar med fagprogram for barnevern blir det gjort eit filuttrekk som vert sendt elektronisk til SSB. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte fram til 2013 inn elektroniske skjema frå SSB sine websider.

Kommunane får tilbake oversiktstabellar og feillister etter innsendt barnevernsstatistikk. Kommunane skal sjekke at tala stemmer, og rapportere til SSB dersom det er feil i innsendte data. I 2013 vart kommunane bedt om å gå gjennom KOSTRA-publiseringa 15. mars og gje SSB tilbakemelding på om tala var korrekte, og feillister vart ikkje sendt ut for 2013.

KOSTRA-skjema 8 Personell og organisering av barnevernstenesta vert sendt inn elektronisk frå SSB sine websider kvart år med frist 15. februar.

Ved interkommunalt samarbeid skal ein rapportere ei fil/eit skjema for kvar kommune.

Kontrollprogrammet for barnevern, som er tilgjengeleg på SSB sine websider, har ein sentral plass i dei faste kontroll- og revisjonsrutinane for statistikken. Kommunane køyrer kontrollprogrammet før innsending av barnevernsfil til SSB, og kommunane rettar opp mest mogleg før innsending. Frå 2013 hindrar dei fleste av kontrollane innsending av datafil og må rettast opp av kommunane. Etter mottak av fil vert kontrollprogrammet også køyrt i SSB. Førebelse tabellar med hovudtal, og feilliste, blir sendt til den enkelte kommune. Barnevernstenesta i kommunen fører riktige opplysningar på feillista før den vert returnert til SSB for revisjon og oppretting av tala.

Kontroll av data om tilsette byggjer på ei jamføring med talet på tilsette frå året før. Og kommunane vert kontakta dersom det er store avvik for eventuell oppretting eller innsending av nytt skjema.

Ikkje relevant

Celler i tabellane som inneheld tre eller færre einingar vert prikka før publisering. I tillegg vert det sekundærprikka.

I perioden 1980-1985 brukte ein ikkje fødselsnummer i registreringa, noko som hindra kontroll av dublettar. Tal frå desse åra kan difor ikkje heilt samanliknast med periodane før og etter. Talet på barn under omsorg i 1992 er truleg for høgt fordi statistikkskjema for 1992 var utforma slik at alle plasseringar vart registrerte som omsorgsplasseringar. Det er eit brot i tidsserien i 1993 over nye barn med tiltak som eit resultat av ny definisjon av nye barn.

I 2002 var det endring i barnevernsskjema, der blant anna fleire kategoriar for tiltakstypar kom med.

I 2007 var det ei ny omlegging, med fleire typar tiltak og opplysningar som samlast inn. Det vil seie at barnevernsstatistikken frå 2002-2006 er fullt samanliknbar.

Hovudtal for 2007 og påfølgjande år vil kunne samanliknast med tidlegare årgangar, det vil seie til dømes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak, hjelpetiltak, plasseringar og undersøkingar. Frå og med 2007 har det kome med fleire alternativ for tiltakstype og meldingsinstans. Det vil dermed kunne vere eit brot når det gjelder tiltakskategorien "andre tiltak" og kategorien "andre" for meldingsinstans.

I 2013 var det ei ny omlegging, med innhenting av meldingar, fleire kategoriar for innhald i meldinga, mindre endringar i kategoriane for kven som meldte, innhenting av alle undersøkingar, ikkje berre ei per barn, og fleire typar tiltak. Det vil seie at barnevernsstatistikken frå 2007-2012 er fullt samanliknbar. Hovudtal for 2013 og påfølgjande år vil kunne samanliknast med tidlegare årgangar, det vil seie til dømes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak og hjelpetiltak, omfang av barn med undersøking. For undersøkingssaker er det eit brot, men omfanget av barn med undersøking vil fortsatt bli publisert.

I perioden 1984-1990 fins det ikkje tal for tilsette i den kommunale barnevernstenesta. Frå og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og registreringa av personell er ikkje blitt nemneverdig endra etter dette. Frå og med 2012 vart også tilsette på funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8 i tillegg til tilsette på funksjon 244 Barnevernteneste. Dette gjer det vanskeleg å samanlikne det totale talet på tilsette fordi vi antar at tilsette på funksjon 251 også før 2012 har blitt rapportert inn frå enkelte kommunar. Frå 2013 er også tilsette på funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8.

Barnevernsdata er basert på fullteljing, dvs. at alle einingar i denne statistikken - kommunar og bydelar - skal rapportere kvart år.

I publisering av KOSTRA-tal i mars vil ofte fleire kommunar ikkje ha rapportert data i tide. Fråfallet kan gjere det vanskeleg å seie noko om verdien på nasjonalt nivå. For barnevernstabellane er det likevel summen av dei som har rapportert som er estimerte verdiar på nasjonalt og regionale nivå.

Ikkje relevant
Kontakt